по дата на конкурса
НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ШУМЕН – 2024

Четиридесет и шесто издание 17-18-19 май 2024 година Организатори: Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” Студентски съвет Община Шумен Разгледайте програмата на конкурса УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА В конкурса могат да участват само студенти и докторанти от български висши училища Личното присъствие (или присъствието на упълномощен представител) в Шумен е задължително. Участниците четат текстовете си пред публиката и журито. Конкурсната програма включва три направления – поезия, белетристика и критика (публицистика и журналистика). В направление ПОЕЗИЯ се участва с до 5 стихотворения (или с не повече от 5 страници). В направление БЕЛЕТРИСТИКА – до 3 разказа (с общ обем до 15 стандартни страници – 30 реда по 60 знака). В направление КРИТИКА – с един или повече текстове с общ обем до 13 стандартни страници. В раздела Публицистика и журналистика – до 3 текста с общ обем до 2 стандартни страници Допуска се участие в различни жанрове. Конкурсът е явен. Приемат се и публикувани текстове през 2023 г./2024 г. Авторите следва да попълнят регистрационната форма за участие в електронния сайт на конкурса: litkonkurs.shu.bg Текстовете се приемат само в електронен вариант (прикачват се в регистрационната форма на сайта на конкурса) Краен срок за регистрация на участниците – 5 май 2024 г. Наградите ще бъдат обявени на 19 май – след приключване на литературните четения и съпътстващата програма на конкурса Голямата награда на Конкурса е ИЗДАВАНЕ НА КНИГА на автор-студент. (Наградата може да бъде присъдена на група автори.) Книгата ще бъде издадена от Университетското издателство „Епископ Константин Преславски”. Организаторите осигуряват безплатни нощувки за участниците. НАГРАДИ За ПОЕЗИЯ – първа награда 550 лв., втора награда 300 лева За БЕЛЕТРИСТИКА – първа награда 550 лв., втора награда 300 лева За КРИТИКА – Наградата “Боян Пенев” на Шуменския университет в размер на 550 лв., втора награда – 300 лева За ИЗДАВАНЕ НА КНИГА на автор-студент – Голямата награда на Конкурса се осигурява от Община Шумен и е в размер на 1000 лв. (Наградата може да бъде присъдена на група автори.) Книгата ще бъде издадена от Университетското издателство „Епископ Константин Преславски”. Награда на публиката – 300 лева

  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите:
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса