по дата на конкурса
ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС „ПРОЛЕТНА ПАЛИТРА”

НЧ „ИЗГРЕВ – 1921”, С. ВОЛУЯК ОБЯВЯВА ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС „ПРОЛЕТНА ПАЛИТРА” РЕГЛАМЕНТ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: • Популяризиране и подпомагане развитието на детски таланти в областта на изобразителното изкуство; • Предоставяне на възможност за изява и развитие таланта на участниците; • Насърчаване на творческите способности и фантазия на младите хора. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: • Няма ограничения в техниката на рисуване; • Всеки автор може да участва само с една рисунка с размери 35/50 см; • На гърба на всяка рисунка да бъдат отбелязани: - трите имена и възраст на участника; - читалище, училище, извънучилищно звено – ЦПЛР, школа, клуб и пр.; - адрес, телефон и e-mail за връзка; - име на ръководителя, ако има такъв. • Представените творби не подлежат на връщане. Те стават собственост на НЧ „Изгрев – 1921” и могат да се използват за благотворителни цели. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Най-добрите от тях ще бъдат включени в изложба. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: Първа възрастова група – I – IV клас /7-10 години/ Втора възрастова група – V – VIII клас /11-14 години/ Трета възрастова група – IX - XII клас /15-18 години/ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: - идея на рисунката; - композиция; - оригиналност; - съчетаване на цветовете; - цялостен дизайн; - самостоятелност. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 29.03.2024 г. АДРЕС: С. ВОЛУЯК, ПК 1346, УЛ.”ЗОРНИЦА” № 59, НЧ „ИЗГРЕВ – 1921” За контакт и информация: тел. 0884718744, e-mail: konkurs_izgrevvoluqk@abv.bg

  • Дата на затваряне: 29 март 2024
  • Как да участваме: Рисунка
  • Ограничение за участие: От 7 г. до 18 г.
  • Източник: https://www.facebook.com
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите:
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса