по дата на конкурса
Многожанров конкурс „Вятър, птици, море“

Конкурсът се осъществява в рамките на проект „Шабла и птиците“ с финансовата подкрепа на Националния фонд „Култура“, Програма „Създаване“, модул „Нови организации“ и на Община Шабла Многожанровият конкурс „Вятър, птици, море“ включва надпревари за литературна творба, фотография, рисунка и детска песен. Целта на конкурса е да насочи вниманието на творците от всички поколения към проблемите на екологията, свободното време и общуването с природата, както и да се даде изява на млади творци да се представят пред фестивалната публика на Шабла и така да засвидетелстват професионалното си развитие. Участие в конкурса могат да вземат млади и не толкова млади творци. Всеки желаещ да представи свето произведение в надпреварата трябва да изпрати заявка, като формулярът трябва да съдържа кратко представяне на творбата, кратка творческа биография на участника и негов адрес и координати за обратна връзка. Организаторите на конкурса „Вятър, птици, море“ от Общинската фондация „Карон Лимен“ осигуряват изложба на най-добрите творби, най-добрите песни ще бъдат изпълнени на сцена в рамките на „Фестивала на хвърчилата“ и Зимния фестивал „Вятър-птици-море“, а литературните творби ще бъдат представени като отделно събитие на Зимния фестивал. Срокът за подаване на заявки за участие за нова детска песен е 20.07.2024 г., а за останалите конкурси 20.09.2024 г.! Резултатите ще бъдат оповестени десет дни след крайния срок за подаването на творбите! Условията за конкурса за литературна творба можете да изтеглите тук: https://urltiger.com/Hjekk Условията за конкурса за фотография можете да изтеглите тук: https://urltiger.com/WUzdP Условията за участие в конкурса за рисунка можете да изтеглите тук: https://urltiger.com/jcBNp Условията за участие в конкурса за нова детска песен можете да изтеглите тук: https://urltiger.com/lYUZh Заявките за участие ще откриете на следните линкове: Попълнете заявката за Конкурс за фотография: https://urltiger.com/YkoWg Попълнете заявката за Конкурс за рисунка: https://urltiger.com/bStGh Попълнете заявката за Конкурс за литературна творба: https://urltiger.com/sxuXN Попълнете заявката за Конкурс за нова детска песен: https://urltiger.com/Pkwsp

  • Дата на затваряне: 20 септември 2024
  • Как да участваме: Литературна творба, фотография, рисунка, нова детска песен
  • Ограничение за участие: млади и не толкова млади творци
  • Източник: Общинската фондация „Карон Лимен“
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите:
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса