по дата на конкурса
УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА ТЕМА: „Зелени приказки“

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА РЕГЛАМЕНТ ТЕМА: „Зелени приказки“ Темата цели да провокира учениците да разкажат приказка с главен герой част от природата – планина, река, гора и др., която страда от замърсяване, или главен герой-отпадък – опаковка, торбичка, стъклена бутилка и др., който може да бъде рециклиран. Как виждате света през очите на природата и отпадъците? Как те съжителстват с хората и какво биха им казали, ако можеха да говорят? Какво биха променили, ако имаха тази сила – как и защо? Разгърнете своята фантазия смело и създайте неповторима ЗЕЛЕНА приказка! ВЪЗРАСТОВА КАТЕГОРИЯ: 1-7 клас КРИТЕРИИ ОЦЕНЯВАНЕ: а) Придържане към темата, информативност – до 30% б) Увлекателност, разказваческо майсторство – до 30% в) Структура (начало, среда, край) – до 20 % г) Език (правопис, изказ, езикова употреба, оригиналност, поетичност, богатство и т.н…) – до 20% Творбите се изпращат на електронен адрес: contest@varnalit.com КРАЕН СРОК: 10 май 2024 г. Творби, постъпили след обявения краен срок, няма да бъдат разглеждани от журито. ЖУРИ: Милена Ташева, редактор в издателство „Сиела“, Росица Димитрова, преподавател по БЕЛ в ПГТМД-Варна и Магдалена Маркова, ръководител на ЛК „Касталия“ към ОДК-Варнa Настоящият проект се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за нашето утре“ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Български дарителски форум.

  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите:
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса