по дата на конкурса
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КЪС РАЗКАЗ „МОСТОВЕ“ – издание 7 ПОДТЕМА 2024: „ЗАВЕТЪТ НА ПРЕДЦИТЕ“

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КЪС РАЗКАЗ „МОСТОВЕ“ – издание 7 ПОДТЕМА 2024: „ЗАВЕТЪТ НА ПРЕДЦИТЕ“ Срок за изпращане на творбите: 15 юни 2024 г. Обявяване на ТОП 10: 1 септември 2024 г. (официалните канали на организаторите и на лични –e-mail адреси, посочени от участниците) ГЛАСУВАНЕ ЗА НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА на официалната FACEBOOK страница на Национален конкурс за къс разказ „Мостове“: 1 септември – 15 септември 2024 г. Обявяване на Бонус разкази: 30 септември 2024 г. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Текст – ограничение до 1500 думи за МОСТОВЕ 7 Шрифт - 12pt times new roman Заглавие – не бива да повтаря заглавието на темата Профилна снимка на автора – близък кадър формат jpg 800X800 Кратка биография до 1 стр А4 шрифт times new roman 12pt Организаторите си запазват правото да дисквалифицират участници, които не са спазили условията без да ги оведомяват писмено. Уточнения: Изпращайте своите разкази на следния имейл адрес mostove.konkurs@gmail.com ТЕМА ЗА 2024 година „ЗАВЕТЪТ НА ПРЕДЦИТЕ“ Право на участие: всички желаещи, с изключение на членове на журито. Възрастово ограничение – лица над 18 години. Всеки автор може да участва в конкурса само с един разказ. Технически параметри: разказът да не е публикуван на хартиен или електронен носител, да е до 1500 думи, шрифт Times new roman 12, допустимо разширение на файл: doc или docx Разказите да се изпращат САМО на посочения имейл адрес на конкурса! Не се приемат разкази, изпратени (копирани) в писмото (body text)!!! mostove.konkurs@gmail.com Файлът трябва да е озаглавен САМО с името на разказа на български език. Съдържание на файла: заглавие и текст на разказа. Във файла да НЕ СЕ вписват името на автора и данни за контакт – това е основание за декласиране поради нарушаване на анонимността. В придружаващия текст в имейла трябва да се посочват трите имена на автора по лична карта, възраст, населено място, телефон за връзка и e-mail за обратна връзка, снимка в близък план 800x800, кратка биография до 200 думи. Ако авторите имат изискване да публикуваме разказа им под псевдоним, да ни уведомят в имейла. С участието си в конкурса авторите се съгласяват техните творби да бъдат публикувани на страницата във фейсбук и блога на конкурса, както и на хартиен носител в сборника. Десетте най-добри разказа, определени от журито при анонимно журиране, ще бъдат включени в сборник. Всеки отличèн автор ще получи екземпляр. Подготовката на сборника и авторският екземпляр не се заплащат от авторите! По преценка на организаторите извън класирането в сборника могат да бъдат включени и други разкази. Връчването на наградите и представянето на сборника ще се състои на специална церемония на 1 ноември Ден на будителите в гр. Русе през 2024 г. С изпращането на творбата си авторът се съгласява: – творбата му да бъде качена за срок от една календарна година от обявяване на резултатите на уебсайта Национален конкурс за къс разказ „МОСТОВЕ“ и прилежащите социални мрежи. В случай, че след изтичане на този срок, авторът желае творбата му да бъде свалена, трябва да изяви желанието си чрез имейл; – да не оттегля от участие вече подадени творби; – че носи пълна отговорност за авторството на изпратените текстове; – да не публикува творбата си до приключване на конкурса. В случай, че не спази изискването, той ще бъде дисквалифициран; Творби, които не отговарят на горепосочените условия, няма да бъдат допуснати за участие. Награждаване: Всички участници, получили първите призови десет места ще получат грамота и сборник. Награди: Награда на журито – статуетка + сборник Плакет и сборник получават още: Награда на публиката Награда на ДПК „Фортуна“ Награда на Клуб „Мечтание“ Награда на Дарик Радио Награда на Държавен Архив Сборник и грамота получават още: Бонус разкази посочени от „Фортуна“ Бонус разкази посочени от „Мечтание“ Бонус разкази посочени от Дари Радио Бонус разкази посочени от Държавен Архив ТОП 10 ще бъде поместен на официалните канали на организаторите! Всички отличени ще бъдат публикуване на официалния сайт на МОСТОВЕ! От авторите, заели първите места, с тяхно съгласие, ще бъде взето интервю, което ще бъде публикувано в сайта и социалните мрежи на организаторите.

  • Дата на затваряне: 15 юни 2024
  • Как да участваме: Разказ
  • Ограничение за участие: лица над 18 години
  • Източник: https://www.facebook.com/
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса