по дата на конкурса
Първи Национален конкурс за рисунка и приложно изкуство "Да претворим красотата на традициите"

Цели: Да стимулира развитието на творчеството и въображението на участниците, и да даде възможност, на деца и възрастни, да споделят своите идеи, знания и умения. Да се провокира творческият потенциал и прояви. Да възпитава в родолюбие, чрез изучаване културните традиции на българския народ – обичаи и празници. Да стимулира участниците към изследователска и краеведческа дейност. Регламент: В конкурса могат да участват деца, младежи и възрастни, разделени в следните раздели: Раздел Рисунка Всеки участник може да представи до три творби, в размер 35/50 см на тема: „Еньовден“. Разрешава се използването на всякаква техника и средства. Раздел Приложно изкуство Участниците могат да участват колективно или индивидуално с изработени от тях пластики, пана, керамика, дърворезба, обемни форми, традиционни везбени техники и други, без ограничение на размери. Творбите очакваме на адрес: НЧ „Просвета-1925“, село Лозен, общ. Любимец, обл. Хасково, пощ. код 6552 Или с куриер до Офис на Еконт в гр. Любимец, за Христо Митков Янъков, тел. 0878916901, за сметка на подателя. Краен срок за подаване на творбите: до 15 юни 2024 г. Данни, придружаващи рисунката и/или творбата: - име и фамилия на участника, възраст, домашен адрес, телефон; - име и фамилия на ръководителя, телефон; -име, адрес и телефон на училището или школата (ако е приложимо). За рисунките, данните да бъдат изписани на гърба им, а за творбите от раздел Приложно изкуство, да бъдат отбелязани по усмотворение на участниците. Творбите не се връщат на автора. Конкурсът е без такса за участие. Конкурсът е насочен към деца, младежи, възрастни – представители на училища, школи по изкуствата и индивидуални уастници. Всички участници попълват декларация за участие в конкурса. С изпращането на творбите, участниците или родителите (настойниците) и техните преподаватели, се съгласяват с условията за участие и начина на провеждане на конкурса, информирани са за условията за набиране и обработка на личните им данни, както и дават съгласието си за публикуване на творбите и включването им в изложби и други публични мероприятия. Съгласието си предоставят в изрична писмена декларация, неизменна част от изпратените документи. Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурса, ще бъдат обработвани и използвани единствено за целите и задачите на осъществяването на конкурса, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с прилагането на Регламент на ЕС 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с Вътрешните правила за защита на личните данни на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, обл. Хасково. Изисквания на журито: -изразителност на рисунката и креативност; -култура на цвета- цветови съчетания, създаване на цветова гама и хармония -желателно е творбата да бъде свързана с местната традиция и памет за празника Еньовден. Журито класира участниците с най-добрите рисунки до 20 юни 2024 г. Класирането ще се извърши по групи, както следва: Първа група – от 6 до 10 г. Втора група – от 11 до 14 г. Трета група - от 15 до 19 г. Четвърта група – от 19 до 30 г. Пета група – 31 г. + Всеки участник ще получи грамота за участие, която ще бъде изпратена по обикновената поща или с куриер, след приключването на конкурса. Ще бъдат отличени най-добрите три творби от различните възрастови групи. Ще бъдат отличи преподаватели и ръководители за високи постижения на техните ученици. Организаторът си запазва правото да раздаде специални и поощрителни награди. Обявяване на резултатите – до 20 юни 2024 г. на официалната интернет страница на читалището: www.prosvetalozen.com Програма на изложбата с участващите творби: 23 юни 2024 г. 13:00 часа – откриване на изложбата 13:30 часа – награждаване на участниците Неприсъстващите наградени ще получат отличията си по пощата или по куриер за сметка на организатора. Информация и контакти: Елена Паскова – 0896 111 542 Христо Янъков – 0878 916 901 E-mail: lozen_ch@abv.bg

  • Дата на затваряне: 15 юни 2024
  • Как да участваме: Рисунка
  • Ограничение за участие: за деца от 6 г., младежи и възрастни
  • Източник: https://prosvetalozen.com
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите:
  • Отворен за територията на: Цялата страна
Приоритет на конкурса