по дата на конкурса
II ЛИТЕРАТУРЕН ОНЛАЙН КОНКУРС „ПИСМО ДО БЪДЕЩЕТО“

II ЛИТЕРАТУРЕН ОНЛАЙН КОНКУРС „ПИСМО ДО БЪДЕЩЕТО“ за ученици от 1. до 12. клас за стихотворение, приказка, разказ, есе – 2024 г. ОРГАНИЗАТОР Литературният конкурсът „Писмо до бъдещето“ се организира от ЦПЛР-ЦЛТРДБ с подкрепата на Община Благоевград. ЦЕЛ Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на децата и младежите в областта на литературата. РЕГЛАМЕНТ Литературният конкурс „Писмо до бъдещето“ се провежда в следните направления: Поезия – стихотворение /до три броя/ Проза – кратък разказ, приказка или есе /до три броя и до 5 стандартни страници А 4/. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ Първа възрастова група 1.- 4. клас – Категория „Стихотворение“ Категория „Приказка“ или „Разказ“ Втора възрастова група 5. – 7. клас- Категория „Стихотворение“ Категория „Приказка“ или „Разказ“ Трета възрастова група 8. - 12. клас- Категория „Стихотворение“ Категория „Есе“ или „Разказ“ Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани в други конкурси. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ Материалите за участие се изпращат до 15 май на съответната календарна година на имейл: konkurs.pismo@abv.bg Под всеки текст да бъдат написани собствено и фамилно име на автора, години, точен адрес, телефон за връзка и имейл. Конкурсните произведения ще бъдат оценени от компетентно жури. Членовете на журито ще работят независимо един от друг по следните критерии: Оригиналност и творчески подход; Езикова и стилистична култура. НАГРАДИ Ще бъдат присъдени по три награди (I, II и III) за всяка от категориите в съответната възрастова група- грамоти и предметни отличия, като отличените творби ще бъдат публикувани на официалния сайт на ЦПЛР- ЦЛТРДБ. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на фейсбук страницата и официалния сайт на ЦЛТРДБ на 1 юни 2024 г. Организаторите си запазват правото за промени, относно обявяването на резултатите, за което всички участници ще бъдат уведомени своевременно. Телефон за справки: 0878 418 280

  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса