по дата на конкурса
Национален литературен конкурс „Писма до себе си”

Осмото издание на Национален литературен конкурс „Писма до себе си“, организиран от Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора и Община Стара Загора, очаква ученици от 10 до 19 години, имащи афинитет към прозата и поезията. Крайният срок за изпращане на произведенията е 19 април, а отчитането на конкурса, както и награждаването на победителите е предвидено за 7 юни. Темата, по която ще пишат участниците, е „Писма до себе си“, а разделите са два – поезия (стихотворения) и проза (разказ, есе, приказка). Творбите трябва да отразяват начина, по който децата и младежите възприемат себе си и своето място в обкръжаващия ги свят. Заданието позволява използването на цялата свобода и широта на въображението на твореца. Епистоларната форма не е задължителна. Възрастовите групи са две – от 10 до 13 години и от 14 до 19 години. Изискванията към творбите са: Текстовете трябват да бъдат напечатани, формат А4, шрифт Times New Roman, 12 pt Творбите в раздел проза са с ограничение в размера до 3 страници Текстовете трябва да бъдат подписани с три имена на участника и данни за контакт – адрес, години, училище, ЦПЛР, литературен клуб, ръководител/ учител, телефон Всеки участник може да участва и в двата раздела с до 2 стихотворения и един разказ. Текстовете трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се донесат на място в ЦПЛР – Стара Загора или да се изпратят на адрес: гр. Стара Загора, ПК 6000, ул. „Захарий Княжески” №71, ет. 3, ЦПЛР - за литературен конкурс „Писма до себе си“. Разходите по изпращането са за сметка на участниците. Във всяка възрастова група и раздел ще има отличени победители – първо, второ и трето място, както и поощрителни награди. Организаторите ще удостоят със специален приз участника от община Стара Загора, представил се най-добре. ЦПЛР – Стара Загора също ще излъчи свой фаворит. Наградите се осигуряват от Община Стара Загора, ЦПЛР – Стара Загора и спонсори. Наградените творби ще бъдат публикувани в специално издание „Литературен лист”, който ще бъде оповестен на сайта на ЦПЛР – Стара Загора, сайта на Община Стара Загора и официалната страницата на ЦПЛР в социалната мрежа Facebook. Всички изпратени произведения за участие в конкурса трябва да бъдат придружени от декларации за информирано съгласие. Изпратени текстове, към които липсва приложена Декларация, няма да бъдат разглеждани от журито. Декларация:https://www.starazagora.bg/uploads/posts/deklaratsiya-za-informirano-saglasie.pdf

  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса