по дата на конкурса
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА НА ТЕМА „АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ - 50 ГОДИНИ ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА"

Народно читалище храм-паметник “Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй Литературен клуб "Нашето слово" - гр. Козлодуй АЕЦ Козлодуй ЕАД обявяват ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА НА ТЕМА „АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ - 50 ГОДИНИ ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА" РЕГЛАМЕНТ Литературният конкурс за поезия и проза е посветен на 50-годишнината от влизане в експлоатация на атомната електроцентрала, която е знакова за енергетиката на България и един от водещите символи на град Козлодуй. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: 1. Отдаване на заслужена почит, уважение и празание на първостроителите на АЕЦ Козлудуй и на хидялите специалисти и работници, които влагат своите знания, умения, опит и сили за развитието на българската ядрена енергетика. 2.Стимулиране на авторите за създаване на високохудожествени твори, подпомагащи развитието на нравствени и естетически ценности в духа на българските традиции. 3. Открояване на творчески постижения в областта на поезията и прозата. 4.Утвърждаване на престижа на АЕЦ Козлодуй и обогатяване на духовната култура на град Козлодуй. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: -В конкурса могат да участват автори със собствени творби, които отговарят на темата, целите и изскванията, разпределени във възрастови групи, както следва: ПЪРВА ГРУПА - ученици 1-4 клас ВТОРА ГРУПА - ученици 5-7 клас ТРЕТА ГРУПА - ученици 8-12 клас ЧЕТВЪРТА ГРУПА - автори над 19 години -В категория ПОЕЗИЯ се допускат участие с до 3 поетични творби. В категория ПРОЗА/есе, разказ, приказка, очерк, пътепис/ се допускат 1 творба с обем до 3 стандартни страници А4. -Текстовете с шрифт Times New Roman, размер 12 пункта, приблизително 1800 знака на страница, изпращайте на e-mail:konkurs_nashetoslovo@abv.bg с два отделни прикачени файла, като в първия е конкурсната творба, а втория да съдържа данните на автора: три имена, възраст, клас, населено място, телефон, имейл. Крайният срок за приемане на произведения е 30 април 2024 г За повече информация Силвия Мариянова Народно читалище храм-паметник “Христо Ботев-1879”, тел: 0887077882 и Роси Савова-председател на ЛК Нашето слово, тел: 0879269274

  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса