по дата на конкурса
"Малкото училище - голям шанс за..."

ПО СЛУЧАЙ 150 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО В СЕЛО ЧАВДАР Община Чавдар, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Чавдар, със съдействието на РУО София област ОБЯВЯВАТ КОНКУРС НА ТЕМА „Малкото училище – голям шанс за ...“ Категории: - Конкурс за есе, съчинение, разказ или стихотворение Възрастови групи: I гр. - 5. до 7. клас, II гр. - 8. до 10. клас, III гр. - 11. и 12. клас; IV гр. – над 18-годишна възраст, без ограничения Критерии: композиция, аргументираност, оригиналност, емоционалност, разнообразни изразни средства. Творбите изпращайте на електронен и хартиен носител. - Конкурс за рисунка в предпочитана от участника техника Възрастови групи: I гр. - 1. и 2. клас, II гр. - 3. и 4. клас, III гр. - 5. до 7. клас; Критерии: композиция, ниво на владеене на техниката, в която е изпълнена творбата. Размери на творбата – формат А4. Условия за участие в конкурсите: Всеки участник може да включи с една творба в категория. Творбите на учениците да са придружени със следната информация: имена на ученика, клас, ръководител, училище, населено място, e-mail, телефон за връзка и декларация за информирано съгласие от родителя/настойника. Тричленно експертно жури ще присъди първо, второ и трето място във всяка възрастова група. Победителите ще бъдат обявени през месец май, на честването на училищния юбилей. Авторите на отличените творби ще получат грамоти и материални награди. Краен срок: 30.04.2024 година. Адрес на изпращане на творбите: п.к. 2084, с. Чавдар, обл. Софийска, ул. „Христо Ботев“ №5; e-mail: 2309499@edu.mon.bg; телефон за връзка: 0883 36 56 78 – П. Божкова – педагогически съветник. ЖЕЛАЕМ УСПЕХ И ТВОРЧЕСКО ВДЪХНОВЕНИЕ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!

  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса