по дата на конкурса
Пети национален Конкурс БЪЛГАРСКА АПЕВА 2024

Фондация ВИА и издателство Светът в Промяна (VVMA-Будапещя) обявяват Пети Национален Литературен Конкурс БЪЛГАРСКА АПЕВА 2024 Целта на конкурса е двойна: да продължи популяризирането на поетичния жанр апева и да зарадва любителите на поезия с Петата антология на българската апева. В конкурса може да участва всеки от България или чужбина със свои собствени апеви на български език. Непълнолетни могат да участват със съгласие на родителите си. Участниците могат да представят най-много 40 апеви или поеми, използващи формата апева, с общо не повече от 200 реда. Явяването става онлайн на адрес bit.ly/ApevaBG2024. Срокът за участие е 31 март 2024. Участието е без такса до 4 апеви, за всяка следваща се заплаща 2 лева редакционна такса. Такава се дължи за поправката или смяната на всяка апева с грешка в броя на сричките. Участниците със стойностни творби ще бъдат отличени с диплома и право за участие в антологията. За лично поименно издаването на дипломата се заплаща 6 лева такса, а участието в антологията изисква поръчването на антологията на специална преференциална цена. Евентуалните задължения на участниците се финализират след обявата на резултати на конкурса на,5 април. Други подробности могат да се очакват в отговора на всяко явяване, както и в в блоговете на организаторите. Особено предлагаме на вниманието на всички интересуващи се статията Защо и как да участваме в конкурсите на ВИА. 11 февруари 2024

  • Дата на затваряне: 31 март 2024
  • Как да участваме: Онлайн https://bit.ly/ApevaBG2024
  • Ограничение за участие: Няма
  • Източник: Фондация ВИА
  • Общ награден фонд: 500 лв
  • Брой на победителите: 100
  • Оценка на разходите: Няма такса за участие
  • Отворен за територията на: От цял сват
Приоритет на конкурса