по дата на конкурса
Трети Национален конкурс "Пролетта събужда отново за живот света"

НЧ "Добри Войников-1856" и ЛК "Български език и творчество" обявяват третия Национален конкурс "Пролетта събужда отново за живот света"

На тема: "Пролетта събужда отново за живот света"

Цели: Да се стимулират и подкрепят детските заложби в областта на изкуството и литературата на учениците на възраст от 7 до 16 години и се предостави възможност за изява на въображението им, създавайки рисунка, стихотворение, приказка, разказ на най-красивия сезон - ПРОЛЕТТА.I. Раздел "Литературно творчество" - поезия и проза.

Всеки участник може да учства с 2 творби: стихотворение и приказка или разказ.

Възрастови групи: първа група от 7 до 11 години; втора група от 12 до 16 години.

Участниците трябва да изпратят, написани от тях стихотвореия, приказки, разкази по темата на конкурса на е-mail:dvojnikovpost@abv.bg или на p.mareva56@abv.bg.

Всяка творба трябва да съдържа задължително следната информация: трите имена на автора, възраст, адрес и телефон, личен имейл, училище, извънучилищна институция, школа с имейл или телефон.II. Раздел "Изобразително изкуство" - рисунка

Всеки участник може да изпрати до 2 рисунки по тематиката на конкурса, като може да се използва всякаква техника и средства. Под всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани задължително:трите имена на автора, възраст, адрес и телефон, личен имейл, училище, извънучилищна институция, школа с имейл или телефон.

Рисунките се изпращат на адрес: 9700, Шумен, пл. Възраждане № 4, за Пролетния конкурс или лично да се представят в читалището.

Краен срок за участие до 02.04.2024 г.

  • Общ награден фонд: 600.00 лв
  • Брой на победителите: 40
  • Оценка на разходите: 800.00 лв
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса