по дата на конкурса
Шести национален конкурс за книги за деца

Община Гоце Делчев и Народно Читалище „ Просвета -1865” организират конкурс под надслов: ,, Да върнем книгите в ръцете на децата”. Регламент : В конкурса могат да участват поети и писатели над 18г. възраст ,издали книги за деца на български език през 2022, 2023 и 2024години. Авторите трябва да изпратят по 3 екземпляра от книгите, с които участват в конкурса до 01.09.2024г. на адрес: Гр. Гоце Делчев - 2900, бул.” Гоце Делчев” № 1 Народно Читалище „ Просвета -1865, Секретар на читалището. Книгите не се връщат на авторите, а ще бъдат дарявани на детският отдел на библиотеката към читалището. Участниците в конкурса е необходимо да изпратят трите си имена, телефон или E-mail за връзка. За допълнителна информация: Организатор – Иван Мишев, писател, член на СБП. e-mail: igmishev@abv.bg Отличените автори ще получат парични награди: -Първо място 400 лв, Плакет на община Гоце Делчев и грамота. -Второ място 300 лв, Плакет на община Гоце Делчев и грамота. -Трето място 200 лв, Плакет на община Гоце Делчев и грамота. Всички участници в конкурса ще получат грамоти за участие. Наградите ще бъдат връчени през втората половина на месец октомври, в дните – празници на град Гоце Делчев. Наградените автори ще бъдат уведомени най-късно до 01.10.2024г.

  • Общ награден фонд: 900 лв.
  • Брой на победителите: 3
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса