по дата на конкурса
Конкурс на тема: "Живея в Полша, уча за България. Представям герой, събитие, творба от нашата обща история”

Привет на малки и големи! Бързаме да ви съобщим за новия конкурс, организиран от госпожа Маргарита Ганева - извънреден и пълномощен посланик на Р. България в Р. Полша. Тема на конкурса: "Живея в Полша, уча за България. Представям герой, събитие, творба от нашата обща история” Кой може да участва: всяко дете, живеещо в Полша, независимо дали е ученик в българското училище или не. Форма на конкурса: Рисунка, макет, разказ, есе, съчинение, стрихотворение, снимка или друга свободна форма по избор на детето. Ако има фотографии/видео клипове, следва да ги съпровожда текст (разказ). Краен срок: 1.05.2024 Обявяване на победителите: 24.05.2024 Можете да изпращате творбите по електронната поща или на адреса на училището.

  • Дата на затваряне: 01 май 2024
  • Как да участваме: Рисунка, макет, разказ, есе, съчинение, стрихотворение, снимка или друга свободна форма по избор на детето.
  • Ограничение за участие: всяко дете, живеещо в Полша, независимо дали е ученик в българското училище или не
  • Източник: https://www.facebook.com/
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: дете, живеещо в Полш
Приоритет на конкурса