по дата на конкурса
Национален конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“

Общи положения Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов", гр. Стара Загора Цели и задачи: Да се даде възможност за самостоятелна изява на изследователските и творчески възможности на учениците от прогимназиален и от гимназиален етап на средното образование. Да се създадат условия за развитие на интереси, потребности и нагласи, свързани с идеята за самостоятелно учене - чрез търсене, набавяне, анализиране и интерпретиране на актуална информация. Да се подпомогне формирането на ценностни ориентири и личностни качества. Популяризира ветеринарномедицинското дело. Способност за събуждане на интереса към професията на ветеринарния лекар. За реализирането на поставените цели се предвиждат следните задачи. 1.Организиране на изложба за рисунка по темата на ученици от 1 до 12 клас. 2. Организиране на конкурс за есе по предварително зададените теми за ученици от 5 до 12 клас. 3.Фотографска изложба за ученици от 5 до 12 клас. 4. Изработка на презентация, блог или сайт за ученици от 5 до 12 клас. 5. Репортажна статия в училищен вестник, изработка на късометражен или документален филм за ученици от 5 до 12 клас. Темата и категорията на конкурсната работа се избират свободно в рамките на зададетата тема. Разработките може да се правят както индивидуално, така и колективно /в екип до 4 ученици/. Задължтиелни данни за участника: Име, презиме, фамилия Училище - пълно наименование Точен адрес на училището Клас и паралелка Телефон за вързка. Крайният срок за изпращане на конкурсните работи е 30 май 2024 г. Коодридати за комуникация Адрес: гр. Стара Загора 6006, бул. Св. Патриарх Евтимий 21 п.к. 128, Ел. адрес: pgymsz@abv.bg Телефони: 042/607-767

  • Дата на затваряне: 30 май 2024
  • Как да участваме: Рисунка, есе, фотография, презентация, репортажна статия
  • Ограничение за участие: ученици от 1-ви до 12 клас
  • Източник: https://pgvm-bg.com/
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса