по дата на конкурса
VII НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ“

Народно читалище „Пробуда-1926“ Горна Баня Ви кани да участвате в VII Национален литературен конкурс „Николай Хрелков“ Посветен на 130-годишнината от рождението на поета Николай Хрелков, живял и творил в нашия квартал Горна баня. Конкурсът е предназначен за деца и младежи от 6 до 19 години и има за цел да популяризира ученическото литературно творчество. ◊ РЕГЛАМЕНТ Конкурсът е индивидуален. В него могат да участват авторски творби от жанровете поезия и проза на свободна тема или на тема „Моят роден край“. Тези по темата „Моят роден край“ се оценяват отделно според регламента. Творбите трябва да са напечатани. Ръкописи няма да се разглеждат. Участници и литературни творби, които не отговарят на условията на конкурса, не се допускат до журиране. Всяка творба трябва да бъде придружена с личните данни на участника – трите имена, адрес, телефон, електронна поща, възраст, училище или извънучилищно звено и изпратена на хартиен носител на адреса на читалището или на електронната му поща до 31.05.2024 г. ◊ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ I група – от 6 до 10 години II група – от 11 до 14 години III група – от 15 до 19 години Журито е в състав: Генади Генадиев, Елена Найденова и Георги Костов. Журито присъжда I, II и III награда във всяка възрастова група отделно за поезия и за проза. То има право и да не присъди награда в някоя от групите, както и да присъди и поощрителни награди по своя преценка. Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на фейсбук страницата на читалището в периода от 25 до 30 юни 2024 г. Датата, часът и мястото на връчването на наградите ще бъдат уточнени допълнително на фейсбук страницата на читалището. На тези, които не могат да присъстват на събитието наградите ще бъдат изпратени по пощата. ◊ ОБЩИ УСЛОВИЯ Всеки има право да участва само с една собствена творба в конкурса. Конкурсните творби не се връщат. Организаторите си запазват правото да използват творбите с цел популяризиране на конкурса. АДРЕС: Народно читалище „Пробуда-1926“ – Горна баня гр. София, 1614 ул. „Планиница“ № 17 телефон: 02 957 64 79 email: probudagb@abv.bg facebook: Читалище „Пробуда-1926“ – Горна баня Лице за контакт: Георги Костов GSM: 0886 988 779 в работно време.

  • Дата на затваряне: 31 май 2024
  • Как да участваме: Поезия, проза
  • Ограничение за участие: деца и младежи от 6 до 19 години
  • Източник: https://www.facebook.com/
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса