по дата на конкурса
Онлайн конкурс „За четенето с вкус или как да пържим завистливите езици“

РЕГЛАМЕНТ за провеждане на онлайн конкурс „За четенето с вкус или как да пържим завистливите езици“ Кулинарни рецепти от краеведска и художествена литература Април – Ноември, 2023 година Конкурсът се провежда по повод Международен ден на детската книга – 2 април, Световен ден на книгата и авторското право – 23 април и Световен ден на децата – 20 ноември. Начална дата: 23 април, 2023 г. Крайна дата за изпращане на материалите: 20 ноември, 2023 г. Обявяване на резултатите: 28 ноември, 2023 г. ЦЕЛИ: 1. Реклама на библиотеките и богатството на техните фондове с представяне пред българските читатели на най-доброто от българската и световната литература. 2. Да се насърчат четенето и творческите търсения в подкрепа на запазване, съхраняване и споделяне на краеведската история, самодейността и здравословното хранене. Организатори: • Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора; • НЧ „Димитър Наумов - 1908“ с. Преславен, общ. Стара Загора; • НЧ „Пробуда - 1928“ - с. Змейово, общ. Стара Загора; • НЧ „Развитие - 1878“ - с. Дълбоки, общ. Стара Загора. 2 Партньори: Регионална здравна инспекция – Стара Загора; библиотеки; народни читалища; НПО; образователни институции и др. Условия за участие в конкурса: • Право на участие в конкурса имат деца и възрастни от цялата страна, както и българи живеещи в чужбина; • Индивидуалните и колективните участници ще са равнопоставени; • Всеки участник може да изпраща неограничен брой цитати, автентични рецепти или авторски рисунки по задължителната електронна форма-образец, която може се използва с линк от фейсбук групата на конкурса #За четенето с вкус или как да пържим завистливите езици ; Онлайн конкурса ще се проведе в следните категории: I-ва категория: цитат/и от художествени произведения от български автори с описания на вкусна храна или напитки и на тяхната употреба; II-ра категория: цитат/и от художествени произведения от чужди автори с описания на вкусна храна или напитки и на тяхната употреба; III-та категория: цитат/и от краеведски прозведения с описания на вкусна храна или напитки и на тяхната употреба; кулинарна автентична рецепта от населеното място, община, регион (текст и/или клип четене/декламация с обем не по-голям от 3-4 мин.); IV-та категория: оригинали или сканирани (снимани) авторски рисунки на ястия или напитки и на тяхната употреба, описани в краеведски или художествени произведения (изпращащите организации съблюдават за автентичността на рисунките или сканираните им копия). Критерии за оценка: • Брой изпратени материали; • Оригиналност; • Творчество и креативност; 3 • Образен и художествен език. Награди и отличия: Всички участници получават грамоти за участие. Компетентно жури ще определи най-добрите участници в кампанията и конкурса. Грамотите ще се изпратят по пощата на участниците до края на месец ноември 2023 година. Изпращайте вашите попълнени форми за участие в онлайн конкурса до 20 ноември 2023 г. За контакт, мнения и предложения към организаторите на онлайн конкурса: I-ва категория – цитати от художествени произведения от български автори: 6059 с. Змейово за НЧ“Пробуда - 1928“ - с. Змейово, ел. поща: emilia_ganeva@abv.bg Телефон за връзка: 0887130968 Лице за контакт: Емилия Ганева За II-ра категория – цитати от художествени произведения от чужди автори: 6060 с. Дълбоки, ул.“Септемврийци“ 17, община Стара Загора за НЧ“Развитие-1878“ - с. Дълбоки, ел. поща: razvitiedalboki@mail.bg Телефон за връзка: 0896853343 Лице за контакт: Галя Славова За III-та и IV-та категория – цитат/и от краеведски прозведения и оригинали или сканирани (снимани) авторски рисунки на ястия или напитки: 6048 с. Преславен, община Стара Загора за НЧ „Димитър Наумов-1908“ ел. поща: chitalishted.naumov@abv.bg Телефон за връзка: 0899816590 Лице за контакт: Стойка Генова - чит. секретар

  • Дата на затваряне: 20 ноември 2023
  • Как да участваме: цитати, автентични рецепти или авторски рисунки
  • Ограничение за участие: деца и възрастни от цялата страна, както и българи живеещи в чужбина;
  • Източник: https://www.facebook.com/
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса