по дата на конкурса
Национален конкурс на тема: "Войников и възрожденците, свързани с читалищното дело в Шумен"

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ-1856” ШУМЕН КЛУБ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ТВОРЧЕСТВО” ОБЯВЯВАТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА ТЕМА: “ВОЙНИКОВ И ВЪЗРОЖДЕНЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЧИТАЛИЩНОТО ДЕЛО В ШУМЕН” ПОСВЕТЕН НА 190 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДОБРИ ВОЙНИКОВ РЕГЛАМЕНТ ЦЕЛИ: Да стимулира учениците и студентите за задълбочено изучаване на събитията, свързани с Възраждането на България и приносът на Добри Войников. Да се проследи борбата за просвета, култура и възстановяване на българската държавност, представена чрез литературното творчество - поезия и изобразителното изкуство - живопис, графика, рисунка. С поетично слово и четка да изразят отношението си към българските просветители и по-подробно към делото на големия възрожденец Добри Войников, отдал своя живот за родината и за развитието на град Шумен и патрон на читалището. РЕГЛАМЕНТ: І.Участниците се състезават в два раздела: 1. ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО – поетична творба за живота и делото на нашите будители, за шуменските просветители и за Добри Войников; 2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – портрети на велики българи от тази епоха, на Добри Войников и картини на събития от Възраждането. Минимален формат 35/50 см. ІІ. Участват ученици от V до ХІІ клас на училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и студенти, разделени в три възрастови групи: Първа група - V- VІІ кл.; Втора група - VІІІ - Х кл.; Трета група - ХІ - ХІІ кл. В настоящия конкурс могат да участват по желание и студенти в трета група. ІІІ. Изисквания към участниците - рисунките да бъдат предадени в читалището или изпратени на адрес: гр. Шумен, пл. „Възраждане” №4, за НЧ „Добри Войников-1856”, литературните творби да бъдат изпратени в Word формат на email: p.mareva56@abv.bg; dvojnikovpost@abv.bg или да бъдат предадени или изпратени в читалището на адрес: гр. Шумен, пл. „Възраждане” №4, за НЧ „Добри Войников-1856”. Всяка творба трябва да бъде придружена с информация за трите имена на автора, възраст, e-mail, телефон, адрес. Наградените творби не се връщат на авторите им. Информация за конкурса можете да получите на телефони: 0887188707 или 054 875-586. Срок за изпращане на творбите - 20. Х.2023г. Отчитането и награждаването ще бъде на 01. ХІ. 2023 година – Ден на народните будители. НЧ “ДОБРИ ВОЙНИКОВ-1856” ШУМЕН

  • Общ награден фонд: 600.00 лв
  • Брой на победителите: 40
  • Оценка на разходите: 800.00 лв
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса