по дата на конкурса
Конкурс за рисунка на тема: “ОБИЧАМ ГОРАТА И НЕЙНИТЕ ОБИТАТЕЛИ“

Регионална дирекция по горите Кюстендил, обявява конкурс за рисунка на тема: “ОБИЧАМ ГОРАТА И НЕЙНИТЕ ОБИТАТЕЛИ“ Регионална дирекция по горите-Кюстендил, обявява конкурс за рисунка на тема “ОБИЧАМ ГОРАТА И НЕЙНИТЕ ОБИТАТЕЛИ“. Конкурсът е посветен на предстоящата „Седмица на гората 2023 година“ (от 3-ти до 9-ти Април 2023г.) и има за цел да даде възможност на ученици от основните и средни училища на територията на Област Кюстендил и Перник да проявят въображение и да представят своята визия за красотата на българската гора и нейните обитатели. Конкурсът се провежда в три възрастови групи: I група- ученици от 1 до 4 клас включително II група- ученици от 5 до 8 клас включително III група-ученици от 9 до 12 клас включително Критерии: Да отговаря на темата на конкурса; Креативност и оригиналност на идеята; Формат на рисунките А 4; един участник има право да участва с не повече от 3 творби; Техника: В конкурса няма ограничение за техниката и материалите. Участниците могат да изпратят рисунките си по поща или лично на адреса на Регионална Дирекция по горите-Кюстендил, бул. „България“33.; офис на РДГ град Перник-Синдикален дом, пл. „Кракра"1, ет. 6, стая 609, или офис на РДГ в град Дупница пл."Свобода" 1, ет.3. Всяка творба трябва да бъде придружена четливо написани трите имена на автора, класа и училището, в които учи и телефон за връзка. Крайният срок за изпращане на материалите по конкурсите е до 30 март 2023 година. Картините ще бъдат журирани от компетентно жури, като най-добрите идеи ще бъдат отличени с предметни награди.

  • Дата на затваряне: 30 март 2023
  • Как да участваме: Рисунка
  • Ограничение за участие: ученици от основните и средни училища на територията на Област Кюстендил и Перник
  • Източник: https://www.facebook.com/
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: Област Кюстендил и Перник
Приоритет на конкурса