по дата на конкурса
XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА – ДИГИТАЛНА ЖИВОПИС И ГРАФИКА „МОЯТА БЪЛГАРИЯ“

Конкурсът за рисунка – дигитална живопис и графика „Моята България“ се организира от Младежки център – Добрич с подкрепата на Община град Добрич. РЕГЛАМЕНТ Целта на конкурса за рисунка – дигитална живопис и графика „Моята България“ e децата и младите хора да покажат своя талант; да се създаде по-голям интерес към компютърното рисуване; да се стимулира творческия потенциал на децата и младите хора. Право на участие в конкурса имат всички деца и млади хора на възраст от 10 до 29 години /навършени към 31 декември 2023 г./ в четири възрастови групи: І група 10 – 12 години; ІІ. група 13 – 15 години; ІІІ група 16 – 18 години; ІV група 19 – 29 години; Всеки участник може да изпрати до 2 творби. Творбите трябва да са създадени със свободна ръка с електронните инструменти за рисуване на подходящи графични редактори на компютъра например : Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Photoshop, Macromedia Free Hand, Wizard brush и др. Всяка рисунка участваща в конкурса трябва да е представена на хартиен носител – формат А3, без рамка и паспарту. Към всяка творба трябва да бъде приложена декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и следната контактна информация: Заглавие на творбата; Трите имена на автора; Дата и година на раждане; Точен адрес; Учебно заведение (школа); Адрес за кореспонденция – e-mail; телефон Име на програмния продукт с който е създадена. Изисквания към творбите: Да са рисувани със свободна ръка с инструментите на графичните редактори. Да не са изработени върху готови картини. Рисунката да не е участвала в други конкурси. Творбите да са авторски. Награди – ще бъдат връчени предметни награди във всяка възрастова група. Компетентно жури ще определи наградените участници в националния конкурс. Рисунките трябва да бъдат изпратени с пощенско клеймо най-късно до 25 април 2023 г., на адрес: Младежки център за конкурса “Моята България” пл. „Стария орех” №1, ПК 15 9300 гр. Добрич Резултатите ще бъдат обявени на 05.05.2023 г. на сайта на Младежки център – Добрич – www.ycd.bg и на фейсбук страницата на центъра. Участвалите в конкурса творби остават във фонда и могат да бъдат документирани и използвани за рекламни материали и други цели на Младежки център – Добрич, без да заплаща права и обезщетения. С участието си в конкурса, кандидатите приемат личните им данни да бъдат обработвани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент /ЕС/2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27.04.2016г. За допълнителна информация: тел: 058/60-26-91 0884 311 430 ; 0888 008 483 e-mail: mcd.konkurs@gmail.com

  • Дата на затваряне: 25 април 2023
  • Как да участваме: рисунка – дигитална живопис и графика
  • Ограничение за участие: деца и млади хора на възраст от 10 до 29 години
  • Източник: https://ycd.bg/
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса