по дата на конкурса
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „ГЕРГЬОВДЕН”

Във връзка с честване празника на училището 6 май 2023 г. Гергьовден НГПИ „Тревненска школа” гр.Трявна ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „ГЕРГЬОВДЕН” УЧАСТНИЦИ: В конкурса могат да участват всички желаещи ученици от цялата страна в редовна форма на обучение от V, VІ, VІІ и VІІІ клас. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ: 1. Творбите да са авторски, изпълнени с графични или цветни материали, както и принтирани дигитални рисунки. 2. Размерът на творбите да е 35 х 50 см. 3. Информация на гърба на творбата: • заглавие • техника • трите имена на автора • адрес и учебно заведение или школа • телефон Приемат се до 2 /две/ творби от участник СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТВОРБИТЕ: 30 АПРИЛ 2022 г. ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 0677/62134, GSM: 0879826091, е-mail: office@artschooltryavna.com АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 5350 гр. Трявна; ул. „Ангел Кънчев“ № 150 Национална Гимназия за Приложни Изкуства „Тревненска школа“ За допълнителна информация: тел. 0879826091

  • Дата на затваряне: 30 април 2023
  • Как да участваме: Рисунка
  • Ограничение за участие: ученици от цялата страна в редовна форма на обучение от V, VІ, VІІ и VІІІ клас
  • Източник: https://www.facebook.com/
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса