по дата на конкурса
УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА "ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА" - СИЛИСТРА

ОБЩИНА СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - СИЛИСТРА ОРГАНИЗИРАТ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА "ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА" - СИЛИСТРА През 2023 година конкурсът се посвещава на доброто, състраданието и подадената ръка Примерни теми: "Вдъхновени от доброто" "Подай ръка, аз и ти сме приятели!" "Доброто няма граници" "Подай ръка - дари любов!" І. Цел на конкурса е: - Провокирани от тежките събития през последните години, било то следствие на болести или природни бедствия, на човешка слабост и грешки, през настоящата година конкурсът се посвещава на доброто, на състраданието, на съпричастността и подадената ръка за помощ. - Творчеството и вдъхновението ще ни помогнат да се справим с предизвикателствата днес, ще ни накарат да се усмихнем и да мислим позитивно. Традиционно целта на конкурса е да се представи културното богатство на различните етноси в Силистра и региона и да разкрие ролята на изкуството за духовното и личностното израстване на всяко поколение. През 2023 година освен пъстрия свят на етносите, очакваме младите хора да представят и светлите нюанси на човешките взаимоотношения в трудните за всички ни моменти. Независимо от етническа и религиозна принадлежност, както и социален статус, ние сме преди всичко хора, които живеят на едно място, споделят еднакви проблеми и се борят за своето здраве. - Очакваме чрез изкуство младите хора да изразят своите познания, лично виждане, идеи и разбиране за толерантност, равнопоставеност, човечност, доброта и приятелство, за развитие на чувството за разбирателство, съпричастност, търпимост и уважение. ІІ. Жанр: рисунка ІІІ. Условия за участие: Всяко дете може да представи до два броя рисунки, като се позволява да използват всички видове живописни техники върху картон с размер А3; - Използваните материали са без ограничение; - На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация:  трите имена на автора /кой клас е, адрес, училище, телефон за връзка/;  заглавие на рисунката;  име на учителя, телефон за контакт и e-mail;  всяка рисунка да е придружена с текст, който да съдържа кратко описание на творбата и послание /прикрепени на гърба на рисунката/. Възрастови групи: - Първа група - от 1 - 4 клас; - Втора група - 5 - 8 клас; - Трета група - 9 - 12 клас. Краен срок за получаване на творбите: 31 март 2023 г. Информация за отчитането на конкурса ще бъде публикувана допълнително на сайта на Община Силистра. Творбите изпращайте или предавайте на адрес: гр. Силистра - 7500 Община Силистра ул. Симеон Велики 33, ІІІ етаж, стая 321А или 321 За ученическия конкурс за рисунка, есе и разказ "Дъга на толерантността" Телефони за информация: 086/816 258, nu22@abv.bg Всеки автор може да участва в конкурса с до 2 рисунки. Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури, което ще излъчи първа, втора и трета награда. Авторите на отличените рисунки получават грамоти и предметни награди. Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса. НАРИСУВАЙТЕ ДОБРОТО! БЪДЕТЕ СЪПРИЧАСТНИ!

  • Дата на затваряне: 31 март 2023
  • Как да участваме: Рисунка
  • Ограничение за участие: от 1 - 12 клас
  • Източник: https://www.silistra.bg/
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса