по дата на конкурса
XVI Международен конкурс за фотография и рисунка, посветен на Световния ден на водата – 22 март

ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ – РУСЕ и ВиК ООД – РУСЕ ОРГАНИЗИРАТ Международен конкурс за фотография и рисунка, посветен на Световния ден на водата – 22 март XVI поредно издание СТАТУТ Конкурсът участва в „Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Русе за 2023“ Конкурсът следва изцяло теми, зададени от ООН за всяка година. Наградените творби се изпращат в седалището на ООН в Женева, където могат да бъдат отличени или да участват в онлайн изложба! Младежки дом − РУСЕ организира този конкурс за 16 поредна година, защото за нас Земята и природата са важни! I. ЦЕЛИ Целта на конкурса е, от една страна, да развие таланта, въображението, уменията на младите творци, а от друга − да осмисли значението на водата ЗА ЖИВОТА НА ПЛАНЕТАТА. Всеки от участниците трябва да изрази своя позиция, мисли и чувства , свързани с различните аспекти от приложението на водата и значението ѝ за нашия живот, за опазването на нейната чистота, за водния кръговрат в природата, за достъпа до питейна вода и природните ресурси и разбира се, за нейната изключителна красота. Темата на конкурса за 2023 година, както на всички издания досега, е темата, която задава ООН. Всяка година тя разглежда различен аспект на водния ресурс. Тази година вниманието е насочено към ускоряване на промяната в отношението, действията, опазването и разбирането за ценността на водния ресурс по цялата земя. II. ОРГАНИЗАТОРИ Общински младежки дом – Русе ВиК ООД − Русе III.ТЕМА III.1. Основна тема: ВОДАТА в нашия живот и на нашата земя III.2. Tема за 2023 година, зададена от ООН: ВОДАТА-ДА УСКОРИМ ПРОМЯНАТА IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ: IV.1. КОНКУРС ЗА РИСУНКА: три възрастови групи: - oт I до IV клас - от V до VIІ клас - от VIIІ до XII клас КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСУНКИТЕ: 1. Спазване на основните композиционни правила и цветово разбиране 2. Придържане към отправните точки на темата 3. Иновативност в изразните средства 4. Оригиналност в интерпретацията на темата 5. Изискванията за рисунки: размерът да е 35/50см! Брой рисунки – до 2 от участник 6. Техника – без ограничение, всички любими техники по избор. IV.2. КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ: 1. Могат да участват младежи на възраст от 14 до 30 години. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ФОТОГРАФИИТЕ: 1. Придържане към отправните точки на темата 2. Спазване на основните композиционни правила и цветово разбиране 3. Оригиналност в интерпретацията на темата 4. Изискванията за фотография: минималният размер на снимките да е 3600/4800 пиксела. V.РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КОНКУРСА и ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИ Регистрация за конкурса се прави от всички участници на този линк: https://forms.gle/TrNU85tpvGERCWSE7 1.За направление фотография в линка за попълване на регистрационната форма, трябва да добавите и файл със фотографията/снимката, с която ще участвате в конкурса! 2.За рисунка е необходимо да попълните регистрационната форма и да изпратите рисунката си по пощата! Рисунки: 1.На гърба на всяка творба се попълва информация за автора на творбата: име, град, клас, години, телефон за връзка! 2.Попълване на онлайн регистрационна форма, която включва информация за участника. Линк към регистрационната форма: https://forms.gle/TrNU85tpvGERCWSE7 3. Изпращане на творбите на адрес: Общински Младежки Дом Ул. „Райко Даскалов“: 2А, 7000, град Русе, Фотографии: Фотографиите се изпращат на следният линк: https://forms.gle/TrNU85tpvGERCWSE7 В случай на затруднения може да я изпратите на този електронен адрес: online.contest.yc.ruse@gmail.com В имейла към творбите авторите трябва да напишат следните данни: *име и фамилия *държава и град на участника *адрес или телефон за връзка *училище, клас - Творбите и авторските права стават собственост на организаторите на конкурса в момента на тяхното подаване за участие. VI. ЖУРИРАНЕ, КЛАСИРАНЕ, НАГРАЖДАВАНЕ - Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури, съставено от професионалисти във всяка от отделните области. - Решението на журито е окончателно. Класиране за рисунка: Във всяка от трите възрастови групи се присъжда I, II, III място и поощрения. Класиране за фотография: I, II, III място и поощрения. Специални награди – се присъждат и в двете области – рисунка и фотография. Награден фонд: медал, грамота и предметни награди, свързани с естеството на конкурса. Официално награждаване на отличените творби ще се състои в денят на световните води - 22 март 2023, в сградата на Младежки дом − Русе, от 18 часа. Наградите на отличените участници извън Русе, ще бъдат изпратени по пощата за сметка на получателя. VII. СРОКОВЕ КРАЕН СРОК НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 10 март 2023 г. Обявяване на резултатите на фейсбук страницата на Младежки дом − Русе и страницата на Oнлайн конкурси Младежки дом – Русе и откриване на изложба с отличените творби: 22 март 2023 г. ВАЖНО: Наградите, които са изпратени по пощата, ще бъдат изцяло за сметка на получателя! Моля, следете редовно фейсбук страницата на Младежки дом − Русе, както и личният си имейл, подаден от Вас в регистрационната ви форма, където ще Ви информираме за всички новости и промени, ако има такива, както и за цялата информация, свързана с конкурса. Лице за контакт: Мина Маринова – 0897 39 70 92 Биляна Митева −0899165993

  • Дата на затваряне: 10 март 2023
  • Как да участваме: Рисунка, фотография
  • Ограничение за участие: деца и младежи от 1 до 12 клса и младежи на възраст от 14 до 30 години
  • Източник: https://www.vik-ruse.com/
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса