по дата на конкурса
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА “МОЯТ ВЕЛИКДЕН” - 2023

Национален конкурс “Моят Великден” се организира за трета година от ЦПЛР – Център за изкуства, култура и образование “София”. Той е без такса за участие. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование “София” предоставя възможност за изява на деца от цяла България чрез провеждането на национален конкурс за рисунка на тема „Моят Великден”. Конкурсът е насочен към деца от 1 до 7 клас от училища, ЦПЛР и школи по изкуствата. Конкурсът има за цел чрез средствата на изобразителното изкуство да поощри децата да изразят отношението си и да съпреживеят чудото Възкресение и Великденския тридневен пъстър празник на вярата, прераждането, събуждането на природата за нов живот. РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ I. Възрастови групи В конкурса могат да вземат участие ученици в начален и прогимназиален етап на образование, разпределени в 3 възрастови групи, както следва: - І-ва възрастова група – 1 – 2 клас - ІІ-ва възрастова група – 3 – 4 клас - ІІІ-та възрастова група – 5 – 7 клас - IV-та възрстова група – 8 – 12 клас 2 II. Техники Приемат се рисунки, изпълнени в различни живописни и графични техники на картон в размер от А4 до 35/50 см. III. Тема: Сюжетите на художествените творби да бъдат съобразени с темата на конкурса и с традиционните обичаи и обреди, където тясно са преплетени християнство и езичество. В християнската религия на Великден се чества Възкресението на Сина Божи Иисус Христос. В народната традиция Великден се празнува три дни. В събота, в полунощ се отбелязва Възкресение Христово. Хората се поздравяват с възгласите “Христос Воскресе!” и отговор: “Воистина Воскресе!”. А в народната традиция, сутринта в неделя с цветя се ходи на тържествена литургия в църквата, след което семейството се събира на празнична трапеза. Най-възрастният в дома разчупва обреден хляб и раздава на всеки. Първото парче се оставя пред иконата за Бога. След обяд, облечени с нови дрехи всички отиват да играят първото хоро след дългия пост. Връзват се люлки, на които се люлеят и здраве. В понеделник, наречен „разметан понеделник”, момичета и момчета на групи търкалят червени яйца на пъстрата цветна поляна. IV. Условия за участие в конкурса: 1. Всеки участник има право да се представи с една творба. На гърба на всяка рисунка трябва четливо да е написана следната информация: ○ трите имена на автора ○ възраст ○ клас ○ училище или извънучилищна институция, в т.число и град ○ преподавател ○ имейл или телефон за връзка 2. Рисунките трябва да се изпратят до 25 март 2023г.1 на следния адрес: София 1220, ж.к. Надежда II, ул. “Св.Никола Нови” No22 ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София” За Национален конкурс „Моят Великден“ Допълнителна информация може да получите на тел. 02/ 936 04 02. Връзка с организаторите: 0894 62 11 22 - Магдалена Ангелова 0894 62 11 23 – Диляна Вучкова

  • Дата на затваряне: 25 март 2023
  • Как да участваме: Рисунка
  • Ограничение за участие: деца от 1-ви до 12-ти клас
  • Източник: https://www.facebook.com/
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса