по дата на конкурса
Конкурс за детска рисунка на тема „Водата е живот“

По повод 22 март „Световен ден на водата“, Басейнова дирекция „Черноморски район“ организира конкурс за детска рисунка на тема „Водата е живот“. Каним за участие в конкурса всички деца от I до IV клас от Черноморски район (Области Добрич, Варна и Бургас), които искат да изразят творческите си умения, да се включат в конкурса за рисунка на тема “Водата е живот“. Младите творци трябва да изпратят картините си до 20 март на адрес: гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ № 33.

  • Дата на затваряне: 20 март 2023
  • Как да участваме: Рисунка
  • Ограничение за участие: деца от I до IV клас от областите Варна, Добрич и Бургас
  • Източник: https://www.bsbd.org/
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: Области Добрич, Варна и Бургас
Приоритет на конкурса