по дата на конкурса
Първият национален преглед конкурс за детска смешна рисунка – карикатура / 2023

Конкурсът ще бъде в две възрастови групи : 9 – 12 години и 13-16 години. Журито ще е същото, като за Големите. Може да поканите ваши и на приятели деца и внуци, които обичат да рисуват смешки, смешни предмети, смешни животни и човеци. Ще има дипломи и медали. Всяко дете може да изпрати или донесе на място до 2 рисунки А4. Всяка рисунка да е надписана на обратната страна : Две имена, възраст, град, държава, е-мейл. Всяко дете, одобрено от журито и участващо в изложбата ще получи на предоставения е-мейл Диплом за участие, след което е-мейлът ще бъде изтрит. На плика освен получател и подател напишете „Детска карикатура“. Адресът е : 1504 София, ул.Шипка 6, предават се на портиера или по поща от 15 до 25 Март 2023 г.

  • Дата на затваряне: 25 март 2023
  • Как да участваме: Рисунка - карикатура
  • Ограничение за участие: 9-16 години
  • Източник: https://www.facebook.com/
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса