по дата на конкурса
Конкурс за детска рисунка на тема:: „АПОСТОЛЪТ НА СВОБОДАТА . ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕЗ ДЕТСКИТЕ ОЧИ”

Регионален исторически музей – Велико Търново О Б Я В Я В А Конкурс за детска рисунка на тема:: „АПОСТОЛЪТ НА СВОБОДАТА . ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕЗ ДЕТСКИТЕ ОЧИ” по случай 185 години от рождението на Васил Левски Право на участие: • В конкурса могат да участват деца на възраст от 5 до 7 години от община Велико Търново. Условия за творбите: • Рисунките трябва да бъдат във формат А4. • Техника по избор – водни, темперни бои, моливи, пастели и др. • Тематиката е неограничена – портрет на Левски, Левски в цял ръст, идеята за Левски и т.н. • Всяко дете може да участва само с една творба. • На гърба на всяка рисунка трябва да бъдат посочени трите имена на участника, възраст, име на учебното заведение, телефон за контакт и e-mail на родител/настойник. Краен срок на конкурса: • Рисунките се приемат до 8 юли 2022 г. включително. • Изпращат се по пощата на адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Иван Вазов” № 38, Регионален исторически музей – Велико Търново или на място на адрес: ул. „Христо Караминков” № 19, етаж 2 (РИМ – Велико Търново) Лице за контакт: д-р Жулиета Гюлева, e-mail: julietagyuleva@gmail.com, 0887/112760. Дата и място на изложбата: • Най-добрите рисунки ще бъде представени в изложба, която ще бъде тържествено открита на 18 юли 2022 г. (понеделник) от 11,00 ч. на площада пред музей „Възраждане и Учредително събрание”. • Изложбата ще остане в залите на музей „Възраждане и Учредително събрание” до 1 септември 2022 г. • Организаторите са предвидили награди за 1-во, 2-ро, 3-то място и поощрителни награди и грамота за участие за всяко дете. • Рисунките няма да се връщат на участниците. Те остават на разположение на РИМ – Велико Търново. Музеят си запазва правото да ги използва за свои цели. Нека заедно видим Левски през детските очи! ОЧАКВАМЕ ВИ!

  • Дата на затваряне: 08 юли 2022
  • Как да участваме: Рисунка
  • Ограничение за участие: деца на възраст от 5 до 7 години от община Велико Търново
  • Източник: https://www.facebook.com/
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: община Велико Търново
Приоритет на конкурса