по дата на конкурса
Международен конкурс за статистически плакат 2022-2023

Международният конкурс за статистически плакат 2022 - 2023 се организира от Международната асоциация за статистическо образование (IASE), образователната секция на Международния статистически институт (ISI). В България състезанието се провежда от Националния статистически институт (НСИ). Целта на инициативата е да се повиши статистическата култура на учениците и студентите, да се провокира интерес към статистическите изследвания, да се развият уменията за работа в екип при интерпретирането на статистически данни и използването на графични и математически методи за представянето им. Състезанието се състои от два кръга: национален и международен. Финалистите от националния кръг във всяка държава ще могат да участват в международния кръг. Националният кръг ще се проведе през периода 2022 - 2023 година, а международният - през март - юли 2023 година. За повече информация: http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2022-2023.php https://www.facebook.com/islp.project Или се свържете с координатора за България на e-mail: poster_competition@nsi.bg от 20.05.2022 г. започва регистрация за третото участие на България в конкурса за статистически плакат. Регистрацията ще продължи до 06.01.2023 г. До 05.02.2023 г. трябва да бъдат изпратени създадените статистически плакати. На 10.03.2023 г. ще бъдат обявени победителите в националния кръг. Те ще имат възможност да се състезават в международния кръг, а призовите места в него ще станат ясни по време на 64-тия световен конгрес в Канада през юли 2023 година. България вече е извоювала престиж в тази международна надпревара и всяко следващо представяне ще надгради заслуженото високо място на българското образование в световен мащаб.

  • Дата на затваряне: 05 февруари 2023
  • Как да участваме: Плакат
  • Ограничение за участие: отворено за отбори от 1 до 5 ученици, прогимназии, гимназии и университети
  • Източник: https://www.nsi.bg/
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса