по дата на конкурса
КОНКУРС ЗА РИСУНКА „НАСЛЕДНИЦИ НА ТРАКИТЕ", ЧАСТ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „ДНИ НА ТРАКИЙСКАТА КУЛТУРА“ 2022

Организатор на конкурса: Фондация „Тракарт-2000“ Основната цел на конкурса е: чрез средствата на изобразителното изкуство да се провокира в децата и младежите креативност и лично отношение към историята. Условия на конкурса:  Участва се само с една рисунка, която трябва да бъде сканирана или заснета с фотоапарат/телефон и да бъде изпратена като прикачен файл във формат / JPG / на e-mail: trakartmuseum@gmail.com;  Няма ограничение в използваната художествена техника;  Рисунката трябва да бъде придружена със следната информация: трите имена на участника, държава, град, училище, клас и телефон или e-mail за връзка  Възраст на участниците: ученици от 1-ви до 12-ти клас /от 7 г. до 18 г./, разпределени в три възрастови групи; Професионално тричленно жури ще оценява художествената стойност на творбите. Организаторите ще премират с „Бонус точка“ рисунки, които имат кратък текст, изразяващ личното отношение на художника или отразяват събитие от историята на България, т.е ще се насърчават творби със сюжет. Всички рисунки от конкурса ще бъдат експонирани на виртуална изложба във ФБ страницата на Тракарт: https://www.facebook.com/centerTrakart Класираните на първите три места участници от всяка една възрастова група ще получат награди и грамоти. Начало на конкурса – 26 май 2022 г. Краен срок за предаване на рисунките – 22 юни 2022 г. Източник: https://www.facebook.com/centerTrakart Резултатите ще бъдат обявени в страницата на ТРАКАРТ на 23 юни 2022 г. Организаторите си запазват правото да използват участвалите в конкурса творби за каузи, като задължително посочват автора. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „ДНИ НА ТРАКИЙСКАТА КУЛТУРА“ 2022 е финансиран по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ на община Пловдив и е част от Културния календар на община Пловдив и се провежда с медийното партньорство на Радио Пловдив.

  • Дата на затваряне: 22 юни 2022
  • Как да участваме: Рисунка, изпратена na мейла на организатора: trakartmuseum@gmail.com
  • Ограничение за участие: Ученици от 1 клас до 12 клас / от 7 до 18 години/
  • Източник: https://www.facebook.com/centerTrakart/photos/a.290244607671842/5649889158374000
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите: 9
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса