по дата на конкурса
Световен Конкурс за Детска рисунка България 2022

Тема: Изберете една от двете теми: а/ СВОБОДНА – изборът на тема е неограничен б/ ПРОЛЕТ, ЛЯТО, ЕСЕН, ЗИМА Възраст на участниците: Деца от 4 до 18 год. включително Размер на картините а/ минимум 30/40 см б/ максимум 49/70 см Рисунки с размер под 30/40 ще бъдат дисквалифицирани Материали: Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване. Рисунките трябва да са в оригинал. Период за изпращане на рисунките: Творбите се приемат с пощенско клеймо от: 1 май до 15 август 2022г. Лични данни: Да бъдат нанесени на гърба на всяка картина в долния ляв ъгъл с големи печатни букви или на залепен лист с формат 15/20 см отпечатани следните данни: Име: Фамилия: Момче или момиче: Възраст: Националност: Адрес: Телефон: Е-mail: Име (заглавие) на рисунката: Брой картини: Всяко дете може да изпрати до две рисунки. Подбор: Жури от български художници и експерти ще присъди наградите. Оповестяване на печелившите: Наградените участници ще бъдат уведомени с писмо. Резултатите ще бъдат публикувани на www.malykzograf.com Награди: Специалната награда на фондация ,,Малък Зограф” Специалната награда „Пепа Боянова” Златни отличия – 12 Сребърни отличия – 24 Бронзови отличия – 36 Почетни грамоти – 120 Наградените творби ще бъдат публикувани в каталог и показани на изложба, която ще се открие септември 2022 г., а техните автори ще получат официални покани за събитието. Фондация “Малък Зограф” притежава всички права върху картините, участвали в конкурса. Моля не изпращайте пратки с обявена стойност по висока от 10$! Моля, изпращайте рисунките на адрес: Световен конкурс за детска рисунка – София, България 2022 гр. София 1000 Централна поща. ПК 49 E mail: malykzograf@malykzograf.com тел.+359 887 456 779 +359 884 287 627

  • Дата на затваряне: 15 август 2022
  • Как да участваме: Рисунка
  • Ограничение за участие: Деца от 4 до 18 год
  • Източник: https://malykzograf.com/
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса