по дата на конкурса
Ученически конкурс за стихотворение или разказ/приказка на тема: Боси по покривите

Всеки ученик може да учства с по една художествена творба за всяка категория. Произведениеята трябва да са максимум три страници на Word, с размер на шрифта 12. Изпращайте вашите авторски текстове на spisanie=zapetaya@gmail.com. Краен срок за изпращане 30,06,2022 г. Какво по-прекрасно може да има от един дъждовен ден? А, да, новата тема на конкурса на списание ЗАПЕТАЯ,. Ето я и нея - БОСИ ПО ПОКРИВИТЕ. Срокът е до края на юни, условията са ясни. Искам този път да обърна специално внимание на нещо много важно. ТВОРБИ ИЗВЪН ТЕМАТА НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНЯВАНЕ. Нека децата творят на воля! Успех на всички!

  • Дата на затваряне: 30 юни 2022
  • Как да участваме: стихотворение, разказ, приказка
  • Ограничение за участие: Ученици
  • Източник: https://www.facebook.com
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса