по дата на конкурса
Международен литературен конкурс Варненска Златна Есен 2022

Фондация ВИА във връзка с едноименната си програма обявява Международен литературен конкурс Варненска Златна Есен 2022 Целта на конкурса е да събере спомени на дейци на изкуствата, свързани пряко или косвено с есента, морето, Варна. В конкурса могат да участва всеки пълнолетен деец на изкуство, независимо от възрастта си, местожителство, гражданство, националност, който представи на български език личен спомен с най-малко 2500 и най-много 6000 букви. Споменът трябва да разказва основно една случка или събитие и свързаните с него поуки, важни решения, размисли. В конкурса един участник може да участва само с един материал, който трябва да бъди изпратен до 31 август 2022 в електронно писмо на адрес esen2022@apeva.art Награда за участието ще бъде включването на спомена в сборник Варненска Златна Есен 2022, от който всички участници ще получат един безплатен електронен вариант и възможност да го поръчат отпечатан. Освен това на участниците ще бъдат осигурени определени отстъпки и други предимства при посещение във Варна в рамките на програмата Варненска ЗлатнаЕсен. Участниците под 60 години трябва да платят 10 лева такса, която ще бъде предадена на програмата за подпомагане на почивката на възрастни дейци на изкуството. Помощ за тази цел приемаме и от лица и организации извън конкурса.

  • Дата на затваряне: 31 август 2022
  • Как да участваме: С имейл
  • Ограничение за участие:
  • Източник: Фондация ВИА
  • Общ награден фонд: 2000 лева
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: До 60 годишна възраст 10 лева, над 60 години без такса
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса