по дата на конкурса

Участие в конкурса В международния конкурс могат да участват студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен по икономика, управление и администрация и други направления, свързани с темата. Правила на конкурса: Обем на есето до 5400 знака или 3 стандартни страници (А4, TNR 14 pt, 1.5 lines). В срок до 15 октомври 2020 г. есето следва да бъде изпратено на адрес: youth_sv_essay@uni-svishtov.bg Всеки автор може да участва с едно есе. Авторите следва да посочат име, презиме и фамилия, университет, специалност, курс, факултетен номер и адрес за обратна връзка. Есетата ще бъдат оценявани от жури от преподаватели на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, Университет за национално и световно стопанство – София и Икономически университет – Варна. Успешно класиралите се участниците в конкурса ще получат сертификати за участие, а есетата ще бъдат публикувани на CD с ISBN.

  • Дата на затваряне: 15 октомври 2020
  • Как да участваме: Есе
  • Ограничение за участие: студенти
  • Източник: https://www.uni-svishtov.bg/
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса