по дата на конкурса
  • Дата на затваряне: 01 октомври 2020
  • Как да участваме: разказ, стихотворение, есе или книга
  • Ограничение за участие: Без ограничение
  • Източник: https://ivanbarzakov.com/
  • Общ награден фонд: 1000.00 лв.
  • Брой на победителите: 2
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса