по дата на конкурса
Областен конкурс за приказка и рисунка „Твоите най-важни права и отговорности като дете"

Имаш талант на разказвач? Рисуваш ли? Сега е твой ред! Участвай в конкурса за авторска детска приказка и рисунка или сподели за него, за да достигне до повече приказни творци. ЦЕЛ НА КОНКУРСА: Да провокира малки и големи да опознаят образователния филм „Твоите най-важни права и отговорности като дете“ и да го интерпретират през призмата на своето съзнание, създавайки авторска детска приказка и рисунка по темата. Създаване на илюстриран сборник с написаните от учениците истории, които ще бъдат в помощ на най-малките. ОБЩИ УСЛОВИЯ: Допуска се индивидуално и групово участие. В конкурса могат да участват малки и големи творци от 1. до 12. клас на всички училища в област Видин. Всеки участник/екип от участници може да се включи с една творба - приказка, комикс или рисунка, създадени специално за конкурса. Допуска се екипът от участници да създаде комбинация от приказка и рисунка/компютърна рисунка. Избери едно/няколко от твоите най-важни права и отговорности като дете и създай история/ рисунка! РАЗДЕЛИ: ПЪРВИ РАЗДЕЛ - конкурс за ПРИКАЗКА Критерии: Обем до ТРИ компютърни страници, формат А4, шрифт TIMES NEW ROMAN 12. Всяка творба трябва да съдържа следната информация: трите имена на автора, възраст, клас, училище, точен адрес с пощенски код, телефон, e-mail. Приказките се изпращат на e-mail адрес: acvidin.press@abv.bg . ВТОРИ РАЗДЕЛ – конкурс за РИСУНКА/КОМПЮТЪРНА РИСУНКА РИСУНКА Критерии: Рисунка по тематиката на конкурса с размери 35 х 50 см. Разрешава се използването на всякаква техника и средства – акварел, темперни бои, пастели , графика, молив и др. Рисунките не трябва да са гледани /копирани/ от списание, картички и илюстровани книги. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо: трите имена на автора, възраст, клас, училище, точен адрес с пощенски код, телефон, e-mail. ТВОРБИТЕ се изпращат: за ученици от Видин - ул.„Цар Симеон Велики“ № 3, регистратура на Административен съд-Видин за ученици от Кула - Районен съд – Кула: ул. „Иван Кръстев“ №1 за ученици от Белоградчик - Районен съд – Белоградчик: ул. „Княз Борис І“ №45 КОМПЮТЪРНА РИСУНКА Критерии: Да са изработени на графична програма по избор; Да не се вмъкват готови обекти или картинки; Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графични редактори; Компютърна рисунка се изпраща на имейл: acvidin.press@abv.bg, с разширение на файла - JPEG, PDF или PNG, с прикачена към нея информация: заглавие, трите имена на автора; възраст; наименование на училището, клас, адрес, имейл и името на програмния продукт, с който е създадена творбата. Участниците от всички училища в област Видин се разпределят в три възрастови групи: Първа група - І – ІV клас Втора група - V - VІІ клас Трета група - VІІІ - ХІІ клас Отличените участници, от трите възрастови групи в двата раздела на конкурса, ще получат УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕТО СИ И МАТЕРИАЛНИ НАГРАДИ. Краен срок за получаване на материалите: 04 юни 2023 г. Церемонията по награждаването на класираните участници ще се състои на 23 юни 2023 г., а мястото и часа на събитието ще бъдат съобщени своевременно. Ще се свържем допълнително с участниците, които свършват училище преди датата на церемонията! Конкурсните материали не се връщат и остават собственост на фонда на съдилищата. Те ще се използват за популяризиране на Образователната програма на ВСС - „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и дейностите Административен съд-Видин, Окръжен съд-Видин, Районен съд-Кула и Районен съд-Белоградчик и ВСС. За улеснение в създаването на приказка и рисунка! Полезни материали на страницата на Административен съд-Видин, раздел „Инициативи и събития“, рубрика „Нека говорим“ , както и в страниците на другите съдилища. Линк: Образователен филм „Твоите най-важни права и отговорности като дете.“ Линк: Образователен филм „Твоите най-важни права и отговорности като дете.“ за най-малките. Участието в конкурса е доброволно, след предварително запознаване с регламента от учениците и техните родители. Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в инициативата, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел на интернет страниците на съдилища, страницата на ВСС, както и във Фейсбук страницата ВСС. Информираме Ви, че личните данни на участниците в Областния конкурс „Твоите най-важни права и отговорности като дете“-2023 ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с Вътрешните правила на трите съдилища. За допълнителна информация: Връзки с обществеността на Административен съд-В

 • Дата на затваряне: 04 юни 2023
 • Как да участваме: Приказка, рисунк, компютърна рисунка
 • Ограничение за участие: от 1. до 12. клас на всички училища в област Видин
 • Източник: https://belogradchik-rs.justice.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: област Видин
Приоритет на конкурса 
МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС на тема: “Следи от Кирило-Методиевото дело по света”

Конкурсът е част от юбилейните чествания през 2023 г. по повод 1160 години от създаването на славянската писменост. Основната му цел е да популяризира КирилоМетодиевото дело сред българските мигрантски общности на всички континенти, да обогати знанията на учениците от българските неделни училища в чужбина, да развива талантите им и да насърчи научно-изследователските им интереси. Конкурсът се провежда в следните категории: I. Категория - Изследователски проект Изследователските проекти могат да представят артефакти и културни феномени, които са свързани с делото на Кирил и Методий и техните ученици и се намират или провеждат, ако са събития, в съответния град или страна, в която участникът живее. Такива обекти могат да бъдат например: паметник или мемориал на светите братя и техните ученици; археологически обекти и исторически събития, свързани с живота и делото на славянските първоучители; глаголически или кирилски надписи, свидетелстващи за разпространението на славянската писменост по света; ценни книги и други експонати, съхранени в музеите, библиотеките и архивите; църкви, училища, организации, носещи името на Солунските братя или на някой от техните ученици; фестивали, празници, чествания, прославящи делото им по света и т.н. Изследователският проект следва да бъде представен под формата на презентация с не повече от 10 слайда (PDF файл) или видео-клип с максимална продължителност до 10 минути (MP4 файл). II. Категория - Есе или кратък разказ на тема „По следите им“ Участниците в тази категория могат да споделят своите мисли, чувства и преживявания чрез силата на словото за следите, които Кирил и Методий са оставили в българската история, в църковния живот, култура и литература, в паметта на всеки българин. Творбите следва да поставят акцент върху ролята на славянската писменост за формирането на българската национална идентичност, приноса на Кирило-Методиевото дело за развитието на европейската цивилизация, почитта към делото на двамата братя и техните ученици през вековете и отговорността на съвременното поколение за съхраняването на това богато културно и духовно наследство. Есетата и разказите трябва да бъдат написани на български език с максимален обем до 5400 знака (с интервалите). Всеки автор може да участва само с един материал. III. Категория – Рисунка на тема „Българските азбуки“ Използвайки талант и въображение, участниците в тази категория могат да изразят творчески своята представа за буквите в глаголическата и кирилската азбука чрез различни техники и похвати. Всеки участник има право да се включи само с една рисунка, свързана с темата на конкурса. Рисунките трябва да са авторски, изпълнени с рисунъчен или цветен материал по избор на участника (моливи, пастел, акварел, темпера, акрил, колаж и др.) с препоръчителен размер А3 (297х420 мм). Изобразителните материали се изпращат цветно сканирани или заснети с телефон във фронтално положение срещу камерата (без ракурс), във формат JPG или PNG и минимална резолюция 300-600 dpi. Условия за участие Конкурсът дава равен достъп за участие на всички деца от българските мигрантски общности по целия свят. Участниците ще бъдат разпределени в три възрастови групи с оглед най-обективното оценяване на знанията и уменията им:  Първа група – възраст от 6 до 9 години;  Втора група – възраст от 10 до 14 години;  Трета група – възраст от 15 до 18 години. Конкурсните материали във всички категории трябва да се изпратят в срок до 31.05.2023 г. на следния имейл: kmnc.konkurs@gmail.com В случай че електронният адрес на участника е различен от адреса на подателя, трябва да бъде предоставен актуален електронен адрес за връзка с участника или неговите родители, или училището. Във всяка категория е зададен типа и размера на файла, който трябва да бъде изпратен. Името на файла трябва да съдържа следните данни за участника, изписани по възможност на кирилица: име.фамилия.възраст.населено място.държава Виктория.Петрова.12г.Мюнхен.Германия На гърба на всяка рисунка трябва да бъде залепено листче със следните данни за участника в конкурса: име, презиме и фамилия, възраст, населено място, държава, телефон и имейл за връзка с училището или родителите. Награждаване на участниците Резултатите от конкурса и ще бъдат обявени на Годишната конференция на АБУЧ, която ще се проведе в София на 27.07.2023 г. Всички участници в конкурса ще получат грамота за участие. Класираните на 1, 2 и 3 място във всяка категория и за всяка възрастова група ще получат предметни награди. Най-добрите произведения във всяка категория ще бъдат публикувани в сборник с детско творчество, който ще бъде издаден след края на конкурса. Журито ще бъде съставено от представители на Кирило-Методиевският научен център при БАН и Асоциацията на българските училища в чужбина – педагози, художници, историци, филолози и др. Конкурсът се осъществява с подкрепата на Изпълнителна агенция за българите в чужбина и се организира по проект „Интердисциплинарен клъстер „КИРИЛОМЕТОДИКОН“ в рамките на BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“. За контакти и допълнителна информация: д-р Елка Златева, КМНЦ- БАН, zlatevaelka@gmail.com

 • Дата на затваряне: 31 май 2023
 • Как да участваме: изследователски проект, есе или кратък разказ
 • Ограничение за участие: възраст от 6 до 18 години деца от българските мигрантски общности по целия свят.
 • Източник: https://www.kmnc.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: българските мигрантски общности по целия свят.
Приоритет на конкурса 
Национален ученически конкурс „Имам самочувствие – пиша на български“

107. ОУ „Хан Крум“ в гр. София, с медийната подкрепа на Списание 8, отправя покана към ученици от цялата страна да се включат в национален конкурс, целящ да възроди обичта и почитта към родното слово. Нашият език е българският. А всички виждаме как множество учреждения, търговци, собственици на магазини и заведения пренебрегват българските букви, думи и език и вместо тях залагат на чуждите. Затова ви предизвикваме: Снимайте места в България, чието име е изписано на чужд език или с чужди букви, и изгответе свое предложение, с което да покажете как би изглеждало същото това място, когато е назовано на български. Бъдете вдъхновители – покажете красотата на нашите си букви и думи! Проявете гордост, бъдете смели, отстоявайте родния си език! Участвайте, защото вие давате смисъла, буквите са пътят! Кой може да участва Ученици от 5. до 12. клас от цялата страна. Как да участвате Изпратете предложенията си до 24 май 2023 г. на spisanie8.bg@gmail.com или на адрес: гр. София 1421, бул. „Черни връх“ № 1-3, ет. 4, ап. 7, Редакция на списание „Осем“ (важи датата на пощенското клеймо). Те трябва да включват: Снимка/и на мястото/местата с чуждоезични надписи, които сте заснели и върху чието преименуване сте работили. Вашата творба, съдържаща виждането ви как би изглеждало заснетото място/места, ако е изписано на български език. Няма ограничения във вида, размера, формата и изразните средства на предложенията. Приемат се рисунки, колажи, плакати, снимки, графики, видео, презентации и др. както в материален, така и в електронен вид. Всички желаещи могат да подадат до 3 предложения. Изпратените във веществен вид творби на адреса на редакцията няма да бъдат връщани на авторите. Не забравяйте да напишете своите имена, училище, населено място, електронна поща и телефон за връзка. С включването си в този конкурс участниците се съгласяват предложенията и имената им да бъдат известявани в общественото пространство и в медиите. С предоставянето на творбите си авторите се съгласяват същите да бъдат използвани от организаторите както за конкурса, така и за други бъдещи прояви (при изрично упоменаване на автора), с цел дългосрочно разгласяване на необходимостта от съхраняване на красотата и богатството на родния ни език. Срок за участие Предложения се приемат до 24 май 2023 г. Как ще протече конкурсът Получените в срок предложения ще бъдат разгледани от жури, което ще отличи най-добрите сред тях. Печелившите ще бъдат обявени до 8 юли 2023 г. на spisanie8.bg и www.107ou.com, а избрани творби ще бъдат отпечатани в Списание 8. Организаторите ще се свържат с победителите за връчване на наградите. Наградите Отличените участници ще получат грамоти, книга на български автор, броеве на Списание 8. За въпроси: spisanie8.bg@gmail.com 02 963 28 96

 • Дата на затваряне: 24 май 2023
 • Как да участваме: рисунки, колажи, плакати, снимки, графики, видео, презентации и др. както в материален, така и в електронен вид
 • Ограничение за участие: Ученици от 5. до 12. клас от цялата страна
 • Източник: https://spisanie8.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Младежки конкурс - Поморийското солено езеро

Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) в рамките на проект „Живот за Поморийската лагуна“ (LIFE19 NAT/BG/000804), съфинансиран от програма LIFE на Европейския съюз, с подкрепата на Община Поморие, организира младежки конкурс. Конкурсът е посветен на Деня на Натура 2000 (21 май 2023 г.) и е насочен към Поморийското солено езеро. Заради своите лечебни възможности, заради лугата и калта, солта и птиците, Поморийското езеро е известно не само в България, но и по света.

Желанието на организаторите е да научат какво мислят младите за езерото и неговото бъдеще, както и да се привлече вниманието на повече хора върху това прекрасно място и грижата за него.

В конкурса може да се включат ученици от цялата страна, които се интересуват от Поморийско езеро и са на възраст от 5 до 18 години, разделени по възрастови групи. За да имат възможност деца с различни интереси да участват, са определени следните категории:

Рисунка;
Фотография, фоторазказ;
Видео клип;
Есе, разказ, стихотворение;
Приложно изкуство, инсталация, мини скулптура;
Плакат, колаж;
Идея за инициатива.

Срокът за участие до 15 май 2023 г. Творбите се изпращат на saltoflife@biodiversty.bg

Условията на конкурса, категориите и наградите могат да се видят в сайта на проекта https://lifeforpomorielagoon.eu/.

 • Дата на затваряне: 15 май 2023
 • Как да участваме: Рисунка, фотография, фоторазказ, клип, есе, разказ, стихотворение, плакат, колаж, арт инсталация, приложно изкуство
 • Ограничение за участие: от 5 до 18 години
 • Източник: https://www.pomorie.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детски разказ и рисунка на тема: „Моето любимо пътуване с влак“

БДЖ организира конкурс за детски разказ и рисунка на тема: „Моето любимо пътуване с влак“, който ще се проведе във връзка с отбелязването на 135 години от създаването на Български държавни железници. В конкурса могат да участват деца до 10 годишна навършена възраст, като целта е да илюстрират и опишат със свои думи впечатленията си от своето най-любимо пътуване с влак. Избраните най-добри разкази с придружените към тях рисунки ще бъдат публикувани в специално изработена детска книжка за Деня на детето – 1-ви юни. Всички желаещи да участват в конкурса могат да изпращат своите разкази и рисунки на имейл адрес: konkurs@bdz.bg най-късно до 15 май 2023 г. Участниците с избрани за публикуване в детската книжка разкази и рисунки ще получат по два безплатни билета за организирано атракционно пътуване с парен локомотив на 1-ви юни. Националното сдружение на сираците в България приветства инициативата на БДЖ за организиране на конкурса и призовава социални центрове, детски градини, комплекси за работа с деца и училища да вземат активно участие в това прекрасно събитие по - случай отбелязването на 135 години от създаването на Български държавни железници.

 • Дата на затваряне: 15 май 2023
 • Как да участваме: Рисунка, разказ
 • Ограничение за участие: За деца на възраст до 10г.
 • Източник: БДЖ
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
I НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА НА ТЕМА: “ДЕТСТВО МОЕ, РЕАЛНО И ВЪЛШЕБНО ”

ОБЩИНА БУРГАС НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”ХРИСТО БОТЕВ 1937” – БУРГАС в партньорство с: РИОСВ-Бургас , НЧ “Обнова-1923“ - кв. Ветрен, Бургас, НЧ “Христо Ботев-1928“ - кв. Банево, Бургас, Творческа къща “Щъркелите“ - София и Виртуална галерия за детско и младежко творчество “Пастелко“ - София ОРГАНИЗИРАТ I НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА НА ТЕМА: “ДЕТСТВО МОЕ, РЕАЛНО И ВЪЛШЕБНО ” „Детство мое, реално и вълшебно, детство мое, така си ми потребно! Все се мъча света да обърна яхнал пръчка при тебе да се върна. „ „Детство мое „- песен из филма "Неочаквана ваканция" музика: Вили Казасян, текст: Богомил Гудев Колко пъти сме слушали, рецитирали и пели тази емблематична песен за детството. Детството - онази шарена топка емоция, която неусетно хвръква в небето и ни кара да мечтаем. Детството – реалност и вълшебство, както се пее в известната песен „Детство мое“ из приказния филм "Неочаквана ваканция", по музика на Вили Казасян и текст Богомил Гудев, така потребно и едноетажно, но толкова важно, че обръща света ни, защото стане ли ни „студено“ се мъчим да се върнем там и да си вземем частичка от огъня му, да си спомним дяволиите и пакостите с приятели. Защо ли? Защото, то ни дава сили и мъдрост да продължим напред, в света на големите и да сбъдваме мечтите. Днес каним и вас, мили деца, да ни изпратите свои рисунки и литературни творби, с вашите безценни моменти от детските ви дни. А от нас очаквайте на 1 юни списък на наградените творби и млади творци. Очакваме вашите творби в срок до 26.05.2023 г. НК “ДЕТСТВО МОЕ, РЕАЛНО И ВЪЛШЕБНО” - 2023г. Условия: В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 7 до 15 години от читалища, училища, образователни центрове и школи с интерес към изобразителното изкуство, групирани в три възрастови групи: I. Група- от 7 до 9 години II. Група- от 10 до 12 години III. Група- от 13 до 15 години Рисунките да са с размери 35:50 см. (без паспарту) с материали по избор на участника. Литературните творби – поезия и проза, написани с шрифт: Times New Roman и р-р: 12, изпратени на hr.b_pobeda@abv.bg На гърба на всяка творба следва да има информация за:  Трите имена на участника и възраст, клас.  Населено място, училище или извънучилищно звено/школа.  Телефон и е-mail за контакт на ръководител/учител, родител на детето. Награждаване: Предвидени са грамоти, медали и поощрителни награди във всяка възрастова група от организаторите и партньорите на конкурса. Като комплимент към творците, Творческа къща “Щъркелите“ – София и Виртуална галерия за детско и младежко творчество“Пастелко“ – София, ще публикуват наградените творби. За нас е чест, известният батик изкуствовед и главен арбитър на конкурса г-жа Златка Бобева и компетентно жури от преподаватели, литератори и автори от Бургас да оценят вашите творби. Рисунките няма да се връщат и ще останат във фонда на читалището. На 01.06.2023 г. ще бъдат публикувани отличените творби в страниците на организаторите. За награждаването, ще бъдат посочени допълнително дата и час. Отличените творби ще бъдат подредени в изложба. Тя ще гостува и на колегите - партньори на конкурса. При невъзможност за получаване на отличията от наградените, ще им бъдат изпратени за тяхна сметка. Рисунките ще се приемат до 26.05.2023 г., на адрес: 8002-гр. Бургас, ул. „Кубрат” №7 получател: НЧ “Христо Ботев 1937” – Бургас, а литертурните творби на hr.b_pobeda@abv.bg Контакти: hr.b_pobeda@abv.bg , телефон за връзка: 0893 049 100, 0895 506 280 - Желязова НК “ДЕТСТВО МОЕ, РЕАЛНО И ВЪЛШЕБНО” - 2023г. Личните данни на участниците в Националния конкурс за детска рисунка и литературна творба на тема НК “ДЕТСТВО МОЕ, РЕАЛНО И ВЪЛШЕБНО” – 2023 г., ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защита на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, в съответствие с Вътрешните правила на Народно читалище “Христо Ботев 1937” - Бургас. Уведомяваме Ви, че снимки и видеозаписи, включващи участници в събитията на Народно читалище “Христо Ботев 1937” - Бургас, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии. Съгласявайки се да участват, изпращайки свои рисунки, родителите/ръководителите на творците, и самите участници, приемат личните им данни да се използват единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс с този текст. Изпратените конкурсни експонати не се връщат. Те остават за съхранение в галерията на читалището, за да бъдат изложени с образователни или представителни цели, както и за дарения в благотворителни кампании.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс „Детство мое вълшебно”

Библиотеката при читалище „Надежда 1869” град Велико Търново с любезното съдействие на Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности” при Община Велико Търново О Б Я В Я В А национален конкурс „Детство мое вълшебно” по случай 1 юни – Международен ден на детето в три раздела: къс разказ, стихотворение и рисунка седмо издание Право на участие имат всички деца до 12 годишна възраст от училищата в България с по една творба в двата раздела „Проза”, „Поезия” и рисунка с акварел, пастели, моливи или флумастери в размер А 4. Участниците трябва да посочат трите имена, години, клас, училище, населено място, адрес и телефон за връзка и наименование на творбата Творбите се получават на адрес: гр. Велико Търново – 5000, ул. „Иван Вазов” № 36, като формуляра за участие да се изпрати и на еmail : nadi_ab52@abv.bg За справка и допълнителна информация тел. 0896204072 – Бисера Дживдерова и тел. 0879829785 – Ивелина Митева Срок – 15 май 2023 г. Награждаване на 1 юни 2023 г. в 12 часа в сградата на читалището. Жури в раздел „Проза” и „Поезия”: Владимир Шумелов – писател и лит. Критик, Здравко Пеев – поет, Снежана Иванова – поетеса Жури в раздел „Рисунка”: д-р Илиян Христов, проф. Марияна Мойнова, д-р Маргарита Рачкова Статут на литературен конкурс „Детство мое вълшебно” Настоящият конкурс на тема „Детство мое вълшебно” се посвещава на 1 юни Международния ден на детето, свързан с българската традиция за защита на децата и опазване на тяхното здраве, както и с провеждането на различни празнични събития. Конкурсът се организира от библиотеката при читалище „Надежда 1869” с любезното съдействие на Дирекция „Култура и туризъм” на община Велико Търново ЦЕЛ НА КОНКУРСА . • Да се сътворят нови литературни произведения, с които да се стимулира развитието на детското творчество и въображение • Да се даде възможност на младите литературни дарования да изявят своята творческа индивидуалност. • Да се популяризира детското творчество и литература, децата ни да се приобщят към българските ценности, традиция и идентичност. • Да се стимулира и популяризира детското творчество в областта на изобразителното изкуство. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Право на участие имат всички деца до 12 г. от Република България. Всеки автор може да участва само с по една творба в трите раздела.. Произведението трябва да бъдат предоставено на хартиен носител в един екземпляр, подписан собственоръчно от автора и придружен с попълнен формуляр с трите имена на автора, навършени години, клас, училище, населено място, адрес, e-mail и телефон за връзка и наименование на творбата Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса творби, които не отговарят на темата на конкурса. Грамотите на наградените деца се изработват от читалището. Дирекция „Култура и туризъм” на община Велико Търново има задължението да уведоми за конкурса Регионалния инспекторат по образование, Дирекция “Образование” към община Велико Търново и медиите. ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ ЗА УЧАСТИЕ Творбите за участие в конкурса се събират на място, в библиотеката при читалището или се изпращат по пощата на адрес: гр. Велико Търново – 5000, ул. „Иван Вазов” № 36, Библиотеката на читалище „Надежда 1869”, като формуляра за участие трябва да се изпрати и на еmail: nadi_ab52@abv.bg Срокът за предаване на творбите е 15 май 2023 г. ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И НАГРАДИ Творбите ще бъдат оценявани от професионално жури, състоящо се от Владимир Шумелов – писател и лит. критик, Здравко Пеев – поет, Снежана Иванова – поетеса. Срокът за класиране на творбите е 21 май 2023 г. Всяка творба се чете поотделно от тримата членове на журито и се оценява. На финала се обсъждат журираните творби и ако има разногласия се изясняват. Присъждат се І, ІІ и ІІІ награда за разделите „Проза” , „Поезия” и „Рисунка” Наградените творби и техните автори получават елекронна грамоти и предметни награди - книги. Наградите са книги, подходящи за възрастта на награденото дете и се предоставят от ИК „Хермес” гр. Пловдив, читалище „Надежда 1869” и Дирекция „Култура и туризъм” на община Велико Търново Място на награждаването – читалище „Надежда 1869” Дата на награждаването – 1 юни 2023 година – 12.00 часа. Наградените участници ще бъдат уведомени, за да присъстват на награждаването. Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса. Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на интернет страницата на читалището, както и чрез електронните медии на община Велико Търново. Всички разходи по участие в конкурса, включително пътни и дневни по престоя в град Велико Търново по време на обявяване на наградените са за сметка на авторите. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставени на трети лица. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване . С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат. Литературен конкурс за къс разказ и стихотворение на тема „Детство мое вълшебно” Велико Търново, юни 2023 г. Формуляр за участие І- ви раздел - ПРОЗА 1.........................................................................................дата на раждане …………………... (име, презиме, фамилия) 2..................................................................................................................................................... (клас, училище или клуб, читалище) 3..................................................................................................................................................... (адрес град, село, улица, номер) 4. ………………………………………………………………………………………………... (телефон и E-mail за връзка) 5..................................................................................................................................................... (наименование на творбата) І І - ри раздел - ПОЕЗИЯ 1.........................................................................................дата на раждане …………………... (име, презиме, фамилия) 2..................................................................................................................................................... (клас, училище или клуб, читалище) 3..................................................................................................................................................... (адрес град, село, улица, номер) 4. ………………………………………………………………………………………………... (телефон и E-mail за връзка) 5..................................................................................................................................................... (наименование на творбата) Конкурс за рисунка на тема „Детство мое вълшебно” Велико Търново, юни 2023 г. Формуляр за участие ІII - ти раздел - РИСУНКА 1.........................................................................................дата на раждане …………………... (име, презиме, фамилия) 2..................................................................................................................................................... (клас, училище или клуб, читалище) 3..................................................................................................................................................... (адрес град, село, улица, номер) 4. ………………………………………………………………………………………………... (телефон и E-mail за връзка) 5..................................................................................................................................................... (наименование на творбата) 6…………………………………………………………………………………………………. (използвана техника) Попълнените формуляри изпратете на : E-mail: nadi_ab52@abv.bg до 15. 05. 2023 г. ОЧАКВАМЕ ВИ!

 • Дата на затваряне: 15 май 2023
 • Как да участваме: Поезия, проза, рисунка
 • Ограничение за участие: деца до 12 годишна възраст от училищата в България
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Ученически конкурс "Колко мило, колко сладко е при баба и при дядко!"

Социалната платформа JoinedInCare организира ученически конкурс “Колко мило, колко сладко е при баба и при дядко!”. Целта на конкурса е, децата да имат възможност под формата на творби, да разкажат за преживяванията си с бабите и дядовците си по Великденските празници. И защото знаем, че има деца, които поради една или друга причина са извън пределите на България и няма да могат да се приберат за празника, приветстваме техните творби, вдъхновени от спомените за изминал Великден, прекаран в компанията на баба и дядо. Условия за участие: В конкурса могат да вземат участие деца на възраст между 7 и 19 г., живеещи в и извън пределите на България. Всяко дете има право да участва в повече от една категория, а проектите трябва да са индивидуални разработки. Готовите творби се изпращат на имейл адрес - info@joinedincare.com, като всяка творба трябва да бъде придружена от попълнена декларация за съгласие, която може да изтеглите от официалната страница на конкурса. Краен срок за изпращане: 1-ви Май 2023 г. Теми на конкурса: Участниците могат да изберат една или няколко от по-долу посочените теми и съответните формати към тях: 1. “Вкусно с баба за Великден сготвихме и снимка за доказателство подготвихме“ – конкурс за снимки; Изисквания към снимките: трябва да са във формат JPEG с максимален размер на снимката до 10 МB всяка. 2. “ Великденски традиции безброй и с четката освен яйцата ошарихме и на блока листата“ – конкурс за рисунки; Изисквания към рисунките: трябва да са във формат „А4“ като няма ограничение за използваните материали и техника. Изпращат се в електронен вариант като JPEG файл. 3. “ Този Великден избрах на село да остана и разказ за случките с баба и дядо да захвана“ – конкурс за разкази; Изисквания към разказите: трябва да са с обем до 2 страници и в някой от следните формати – PDF / Word , а ако са писани на хартиен лист да бъдат изпратени като снимка във формат JPEG. 4. “В рими ще опиша моята борба с шарени яйца, как дядо победих, но с козунака на баба прекалих“ – конкурс за стихотворения; Изисквания към стихотворенията: без ограничение в обема и трябва да се изпратят в някой от следните формати – PDF / Word , а ако са писани на хартиен лист да бъдат изпратени като снимка във формат JPEG. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 1-ви Юни /четвъртък/ 2023 г. в сайта на платформата JoinedInCare. Най-добрите творби от всяка категория ще бъдат публикувани на сайта и в официалната Facebook страница на платформата JoinedInCare. Всеки участник в конкурса ще получи дигитална грамота за участие. Повече информация за конкурса, може да намерите на: https://joinedincare.com/bg/competitions/

 • Дата на затваряне: 01 май 2023
 • Как да участваме: Снимка, рисунка, разказ, стихотворение
 • Ограничение за участие: Ученици на възраст между 7 и 19 г.
 • Източник: https://joinedincare.com/bg/competitions/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България и Чужбина
Приоритет на конкурса 
ОБЩИНСКИ КОНКУРС „ВЕЛИКДЕН – ПРАЗНИКЪТ НА ПРАЗНИЦИТЕ“

Общинският конкурс „Великден – празникът на празниците“ се провежда в две категории – „презентация“ и „картичка“. Участие могат да вземат всички деца и ученици от детски и учебни заведения на територията на Община Трявна, които ще бъдат разпределени в три възрастови групи: I-ва възрастова група – деца от детски градини; II-ра възрастова група – ученици от I до IV клас; III-та възрастова – ученици от V до VIII клас Участниците могат да се включат в конкурса с едно произведение във всяка една от двете категории. Задължително условие е презентациите и картичките да бъдат обвързани с празника Великден и възрожденска Трявна. Категория „ПРЕЗЕНТАЦИЯ“ Изработване на презентация, включваща великденски (пролетни) обичаи, великденски традиции, ритуали, история, Великден в Трявна; Видео формат – по избор; Участниците трябва да приложат текстов документ, съдържащ име и фамилия, навършени години, клас, училище, населено място на местоживеене и телефон за връзка (на участника или на родител/настойник); Презентациите трябва да бъдат изпратени на имейл адрес: yuliyana.tsaneva@tryavna.bg за конкурса „Великден – празникът на празниците“. Категория „КАРТИЧКА“ Изработване на картичка, включваща великденски (пролетни) обичаи, великденски традиции, ритуали, Великден в Трявна; Формат на картичката – лист А4, сгънат на две с интересен дизайн; Материали, техника на изработване и празнично пожелание – по избор; Участниците трябва да приложат име и фамилия, навършени години, клас, училище, населено място на местоживеене и телефон за връзка (на участника или на родител/настойник); Изпращане до Деловодството на Община Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ №21 за конкурса „Великден – празникът на празниците“. Краен срок за участие в конкурса „Великден – празникът на празниците“: 17 април 2023 год. Обявяване на резултатите: 21 април 2023 год. Тричленно жури ще подбере и оцени най-добрите творби на участниците в двете направления. Наградите ще бъдат връчени от кметът на Община Трявна след великденските празници.

 • Дата на затваряне: 17 април 2023
 • Как да участваме: Презентация, картичка
 • Ограничение за участие: деца от детски градини, ученици от I до VIII клас Община Трявна
 • Източник: https://tryavna.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Трявна
Приоритет на конкурса 
Vll- ми Национален конкурс " Сторих го за Отечеството"

Народно читалище "Напредък-1869" гр.Шумен СТАТУТ Седми Национален кокурс за рисунка, литературно творчество и фотография "Сторих го за Отечеството" посветен на 150 години от гибелта на Васил Левски. ЦЕЛТА НА КОНКУРСА е да открива и подпомага развитието на детски таланти в областта на изобразителното изкуство и литературното творчество и фотографията.РАЗДЕЛИ

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

-Няма ограничение в техниките и материалите за рисуване

-Рисунката трябва да е в размер 35/50 см, без паспарту и рамка-

Върху гърба на всяка творба трябва да са написани трите имена на автора, възраст, телефон за контакт, името на школата, училището и ръководителяЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

-Всеки, който обича писаното слово, може да напише есе, стихотворение или просто своите размисли за личността и делото на Васил Левски.

-обем - до 2 странициРАЗДЕЛ ФОТОГРАФИЯ

-Снимки на паметници на Апостола във вашия град, но направени идейно и художественоВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

-от 7 до 10 години

-от 11 до 15 години

-от 15 до 20 години

- над 20 годиниСРОК за представяне на творбите до края на месец май 2023 г.

Адрес: гр. Шумен, ул. Панайот Волов 2, НЧ Напредък - 1869

За информация и въпроси:

тел:0886 32 47 07 - Красимира Жикова

e-mail:napredaksh@abv.bg

 • Дата на затваряне: 31 май 2023
 • Как да участваме: Рисунка, есе, стихотворени, фотография
 • Ограничение за участие: над 7 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс на тема „Великденско яйце“

Общински Детски комплекс – Сливен организира конкурс на тема „Великденско яйце“. Надпреварата е в две направления – изящно и приложно изкуство. Всички участници в направление „Изящно изкуство“ могат да изпратят по една творба с размери 35/50 см, като няма ограничения в техниката. Участниците с приложни изкуства трябва също да изпращат само по една творба. Няма ограничения в материалите, техниката и формата. Това съобщи Валентина Недева, ръководител на групата по приложни изкуства към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Общински Д етски комплекс. Участниците в конкурса ще бъдат разделени в три възрастови групи – от 4 – 6 години, от 7 до 9 години и от 10 до 12 години. Произведенията се изпращат до 28 април 2023 година в ЦПЛР – Общински Детски комплекс – Сливен или на адрес: гр. Сливен, 8800 Сливен, ул. „П. Славейков“ №8, ПК 89. Изпратените творби за конкурса са индивидуални и трябва задължително да са изписани трите имена на детето, години, учебно заведение, адрес, ръководител, телефон и е-mail за връзка. Във всяка възрастова група ще бъдат връчени предметни награди за 1-во, 2-ро и 3-то място. Класираните автори, както и ръководителите им ще получат дипломи. За всички участници са предвидени грамоти.

 • Дата на затваряне: 28 април 2023
 • Как да участваме: изящно и приложно изкуство
 • Ограничение за участие: от 4 – 6 години, от 7 до 9 години и от 10 до 12 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за литература и изобразително изкуство „Красива си земя тунджанска“

Община „Тунджа“ обявява конкурс за литература и изобразително изкуство „Красива си земя, тунджанска“, посветен на Деня на общината – 22 април. В него могат да участват възпитаници на образователни институции – училища, детски градини, школи, клубове, центрове за подкрепа и личностно развитие, културни институции, читалища и др. на територията на община „Тунджа“. В категория „Литература“ са определени три възрастови групи за ученици от 1 до 12 клас, а жанровете са – приказка, разказ, есе и стихотворение. В категория „Изобразително изкуство“ могат да се включат и по-малки участници – първата възрастова група е от 4 до 7 години, останалите три са за ученици от 1 до 12 клас. Рисунките могат да бъдат свободна техника, няма ограничения в избора на материали. Кандидатите имат право да участват с не повече от две произведения в дадена категория, специално подготвени за конкурса. Краен срок за представяне на конкурсните материали – 7 април, резултатите ще бъдат обявени на 13 април на сайта на общината, а награждаването на победителите ще бъде на 19 април от 15 часа в сградата на община „Тунджа“. ОБЩИНА „ТУНДЖА” ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВО И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ „ТУНДЖА”, СЕЛО КАБИЛЕ С Т А Т У Т НА ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА МЛАДИ ХУДОЖНИЦИ И ЛИТЕРАТОРИ „КРАСИВА СИ ЗЕМЯ ТУНДЖАНСКА“ ОСНОВНА ЦЕЛ По повод официалното отбелязване на Деня на община „Тунджа” – 22 април -Международен ден на земята, се обявява конкурс за художници и литератури. Основната цел е да се популяризират, поощряват и развиват заложбите и интересите на децата, учениците и младежите от община „Тунджа“ към литературата и изобразителното изкуство, да се възпитава и укрепва родолюбивото чувство на младото поколение към родния край. РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА Темата на конкурса е „Красива си земя тунджанска“ и се провежда в две категории: литература и изобразително изкуство. Категория „Литература” Жанрове – приказка, разказ, есе, стихотворение, тематично свързани с историята (възникване на селището – исторически сведения, легенди и предания; значими личности, събития и културни паметници; родословни проучвания), етнографията и фолклора (поминък, характерни обичаи и празници, народно творчество) и съвремието на родния край. Обем на литературните творби – до 3 страници /100 машинописни реда/. Възрастови групи: Първа възрастова група – от 1 до 4 клас Втора възрастова група – от 5 до 7 клас Трета възрастова група – от 8 до 12 клас Категория „Изобразително изкуство” Тема – съдържанието на творбите да отговаря на темата на конкурса. Чрез произведенията си подрастващите да изразят своето отношение към културни, исторически и природни забележителности и събития от региона, където живеят. Изображенията може да съдържат сведения за характерни, традиционни обичаи, национални костюми, природни пейзажи, архитектурни обекти и паметници, ежедневие и празници с местно и национално значение. Формат на картините – минимален 21/30 см. (А4) и максимален 35/50 см. Материали и техники: Участниците са свободни да използват различни живописни и графични техники. Материалите за работа са по избор /бои, пастели, туш, моливи и флумастери/. Възрастови групи: Първа възрастова група – от 4 до 7 години (детски градини) Втора възрастова група – от 1 до 4 клас Трета възрастова група – от 5 до 7 клас Четвърта възрастова група – от 8 до 12 клас С конкурсните творби ще бъде организирана изложба в административната сграда на Община „Тунджа“. ОБЩИ УСЛОВИЯ В конкурса могат да участват възпитаници на образователни институции – училища, детски градини, школи, клубове, центрове за подкрепа и личностно развитие, културни институции, читалища и др. от територията на община „Тунджа“, които проявяват интерес към темата на конкурса. Всеки автор може да участва с не повече от две произведения в дадената категория, специално подготвени за конкурса. Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация: трите имена на автора; възраст, клас/група; населено място; институция; име на ръководителя, ако е приложимо; телефон за връзка. Конкурсните работи не подлежат на връщане! Оценяване: Победителите в конкурса ще бъдат определени от жури, което ще включва писатели и художници в зависимост от оценяваната категория. Не се насърчава плагиатство, копиране и чужда намеса. Награди: Във всяка категория и възрастова група ще бъдат раздадени първа, втора и трета награда, както и поощрителни награди. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСА Краен срок за представяне на конкурсните материали: 07 април 2023 г. на адрес: 8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1, Общинска администрация „Тунджа”, етаж 3, стая 316 или етаж 4, стая 411 – за конкурса „Красива си земя тунджанска“. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени и качени на сайта на Община „Тунджа“: https://tundzha.bg/ и на сайта на ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“: https://www.kabile-art.net до 13.04.2023 г. Награждаването на победителите от конкурса „Красива си земя тунджанска“ в двете категории и откриването на изложбата с отличените творби ще се състои на 19 април 2023 г., от 15,00 часа в сградата на Община „Тунджа“. За повече информация: Диана Иванова – Директор на дирекция; етаж 3, стая 318, тел. 0898549105; Татяна Стоянова – Началник отдел „Култура и други хуманитарни дейности”; етаж 3, стая 316, тел. 0884470442 Добринка Ангелова – Началник отдел „Образование и предучилищна подготовка”; етаж 4, стая 411, тел. 0885019052 Смиляна Любомирова – директор на ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, тел. 0884301303

 • Дата на затваряне: 07 април 2023
 • Как да участваме: литература и изобразително изкуство
 • Ограничение за участие: училища, детски градини, школи, клубове, центрове за подкрепа и личностно развитие, културни институции, читалища и др. на територията на община „Тунджа“
 • Източник: https://tundzha.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Тунджа
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС „ ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ, КЪМ СВЕТЛА БЪДНИНА ВЪРВИ…. ! “

КОНКУРС „ ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ, КЪМ СВЕТЛА БЪДНИНА ВЪРВИ…. ! “ ???????? ЦЕЛИ: Да се приобщят участниците в конкурса към делото на Светите братя Кирил и Методий и тяхната благородна мисия. Да изразят по свой начин преклонението си към първоучителите и към своите учители. Конкурсът е посветен на 24 май – Деня на славянската писменост и култура. ???????? РЕГЛАМЕНТ: Право на участие имат всички деца и ученици от подготвителни за училище групи в ДГ до ХII клас. Възможно е участие и в двата раздела. ПЪРВИ РАЗДЕЛ: ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО: СТИХОТВОРЕНИЕ Участниците в конкурса за написване на стихотворение се разделят в три възрастови групи: I – ва група – от I до III клас II - ра група – от IV до VII клас III- та група – от VIII до XII клас ВТОРИ РАЗДЕЛ: ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО Участниците в този раздел се разделят в следните възрастови групи: I – ва група – ПГ /5- 7 г./ II – ра група – от I до III клас III - та група – от IV до VII клас IV- та група – от VIII до XII клас Всеки участник може да изпрати не повече от 2 творби с размер 35/50 см. Допуска се използването на всички видове техники и средства – акварел, темперни бои, пастели, графика, молив, туш, колаж и др. На всяка творба е необходимо да бъдат отбелязани: Трите имена на автора; Възраст; Училище или детска градина; Ръководител/учител; Литературните творби изпращайте на e-mail: cplr_mizia@abv.bg не по-късно от 16.05.2023 г. Творбите от втори раздел следва да бъдат изпратени най-късно до 19.05.2023 г. на адрес: 3330 гр. Мизия Област Враца ул. “Петко Банков”- 1А Център за подкрепа за личностно развитие гр. Мизия Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 27 май 2023 г. на фейсбук страницата на Център за подкрепа за личностно развитие гр. Мизия. За всеки раздел и за всяка възрастова група ще бъдат раздадени по 3 награди – за І, ІІ и ІІІ място, грамоти и предметни награди. Творбите, изпратени за участие в конкурса остават на съхранение във фонда на Център за подкрепа за личностно развитие гр. Мизия.

 • Дата на затваряне: 16 май 2023
 • Как да участваме: Рисунка, стихотворение
 • Ограничение за участие: деца и ученици от подготвителни за училище групи в ДГ до ХII клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 38-и ПОХОД “ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА”

СТАТУТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 38-и ПОХОД “ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА” ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Националният ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка е посветен на 38-ия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”. Инициативата през настоящата година е на КПД „Родно Лудогорие“, гр. София, и клуб „Родолюбие“ при ОУ ”Св. Климент Охридски“, гр. Попово, с подкрепата на Министерство на образованието и науката (МОН) и РУО на МОН в страната. Основни цели: 1. Да се създадат условия за формиране на ценностни ориентации и качества, свързани с чувството на национална идентичност и любов към Родината и уважението към другия. 2. Да се създадат условия за развитие на потребности, интереси и нагласи за учене и самоусъвършенстване при изразяване и отстояване на активна жизнена и гражданска позиция. Конкретни цели: 1. Да се формират и затвърдят умения за аргументирано писмено излагане на лична теза и боравене с историческите факти и извори. 2. Да се формират и затвърдят уменията за самостоятелно набавяне, представяне, аргументиране и анализ на данни. 3. Да се стимулира емоционално-естетическото отношение към значими исторически събития. Видове ученически разработки: 1. Мултимедийни проекти 2. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове, есета и стихотворения 3. Рисунки Участници: Учениците от съответното училище, подготвили собствени писмени текстове, рисунки и мултимедийна презентация по зададените теми. Условия за участие: В конкурса за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка могат да участват всички ученици от страната, разпределени в две възрастови групи: I – VIII клас и IX – XII клас Изисквания към представените проекти и творби: Теми: I-VIII клас 1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско-турска освободителна война 1877-1878 г. 2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят. 3. Какво знаем за Таньо войвода и пътя на неговата чета през 1876 г.? IX-XII клас 1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско-турска освободителна война 1877-1878 г . 2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят. За участниците в раздел "Рисунки", темата е: "Светът е за всички" СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: І . Мултимедийни проекти Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип.  При колективното участие в разработването на един проект могат да участват максимум 3 ученици.  Всеки участник, отговарящ на условията, може да участва с повече от един проект.  Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, пълния адрес, телефон, e-mail, както и три имена, телефон и e-mail на учител-ръководител.  Мултимедийните проекти да бъдат разработвани на лицензиран или свободно разпространяем софтуер, работещ под операционна система Windows.  Няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат и обем.  Проектите могат да бъдат представени и като обикновено слайдшоу в Power Point или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео, макромедия и др. Критерии за оценяване:  осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;  умение за излагане на фактите;  елементи на изследователска дейност;  оригиналност и творчески подход към темата;  използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;  езикова и стилистична култура;  естетическо изпълнение. ІІ. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове и есета. Критерии за оценяване:  ясно и точно формулирана теза;  удачно подбрани аргументи;  личностна позиция;  оригиналност и творчески подход към темата;  езикова и стилистична култура. III. Рисунка Всеки участник може да използва свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж. Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни: - лично и фамилно име на автора, точен адрес; - клас и училище; - телефон за контакт или електронен адрес; - три имена, телефон и e-mail на учител-ръководител. Етапи и оценяване: I етап: Учениците от съответните степени на образование: първа група - от І до VIII клас, и втора група - от IX до XII клас, със съдействието на учителите по история, български език и литература, изобразително изкуство и информатика, изготвят писмените си текстове, рисунки и мултимедия, след което ги предават на специално определен от директора на училището учител, който ги изпраща най-късно до 30.05.2023 г. на адрес: София 1303, ул. “Осогово” № 60, КПД “Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев, или www.ludogorie.org, rodno.ludogorie.org@gmail.com II етап: Комисия в състав: проф. Десислава Минчева, проф. Христо Матанов, Радостина Николова, д-р Анатолий Кънев, д-р Тихомир Стефанов, Боряна Мекушина, Ерхан Чаушев, Росица Михайлова, разглежда постъпилите разработки, като ги оценява и класира според образователните степени: първа група – от І до VIII клас, и втора група – от IX до XII клас, в срок до 30.06.2023г. Награди: Материални награди на стойност: първа награда – 100 лв; втора награда – 50 лв; трета награда – 30 лв; поощрителни награди. Наградите се определят за всяка образователна степен, включително отделно за текстове, рисунка и мултимедия. Уведомяване: - Авторите на номинираните разработки ще бъдат уведомени по телефон, факс или по електронна поща, в зависимост от посочен от тях начин за комуникация. - Паричните награди ще бъдат изпратени с пощенски запис на съответните учители. Необходимо е да имаме точен адрес и три имена на лицето, което ще получи записа, както и телефон за обратна връзка. Д-р Анатолий Кънев /Председател на КПД „Родно Лудогорие”/ КПД “Родно Лудогорие” София, 1303 ул. “Осогово” 60 02/929 61 01 www.ludogorie.org

 • Дата на затваряне: 30 май 2023
 • Как да участваме: мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка
 • Ограничение за участие: I – VIII клас и IX – XII клас
 • Източник: https://ludogorie.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Пети ученически конкурс „История, патрони и дарители на моето училище"

НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАГИЯ И ФОНДАЦИЯ РАДЕТЕЛ ОРГАНИЗИРАТ Пети ученически конкурс „История, патрони и дарители на моето училище " Тема: „Тези, които не правят благодеяния, не трябва да бъдат извеждани на сцената, тяхната участ е забравата“ Васил Априлов Конкурсът се посвещава на 188 години от създаването на Първото новобългарско взаимно светско училище Петото издание на конкурса се организира с международно участие Цели: Учениците трябва да покажат своите познания за възникването и развитието на тяхното училището, за неговите вдъхновители, организатори и благодетели; да тълкуват и оценяват събитията и да предлагат свои гледни точки по поставените теми; да обвързват случващите се в българските земи процеси с духовните промени в Европа; да развиват творческо мислене в дух на родолюбие и гражданско отношение към историята. Регламент: Петото издание на конкурса /2023 г./ за първи ще даде възможност за участие и на ученици от български училища, разположени извън страната. Условията за кандидатите се разпределят в две категории, както следва: I.Участници от българските училища в страната: В конкурса могат да участват ученици на възраст 14-19 г. от 8. до 12. клас от училищата в България, като подготвят историческо есе, разказ или кратък видеоклип/филм. II.Участници от българските училища извън страната В конкурса могат да участват ученици на възраст 12-19 г. , обучаващи се в български училища извън територията на България, като подготвят историческо есе, разказ или кратък видеоклип/филм. Съдържателни и формални критерии: 1. за историческо есе - до 3 страници, Times New Roman, 12. 2. за разказ - изисквания: до 3-4 страници, Times New Roman 12; разказът да интерпретира по интересен и любопитен начин факти от историята на съответното училище; да запознава с живота и приноса на отделни личности - вдъхновители, организатори и благодетели; да разкрива отношението на съвременниците и на техните последователи към значимото им дело. 3. за кратък видеоклип/филм - времетраене - до 5 минути, информираност; историческа коректност; въздействие, завършеност, синхронизация на музика, текст и говор, ясно дефинирана и реализирана цел. Критерии за оценка: - за историческо есе: оригиналност на заглавието, ясно откроена теза, убедително защитена лична позиция, добре подбрани факти и аргументи, собствени разсъждения във връзка с темата, логика на разсъжденията, структура на текста, спазване на книжовноезиковите норми. - за разказ: оригинална интерпретация по темата, въздействие, логическа последователност между събитията и явленията, лична позиция, спазване на нормите на българския книжовен език. - за кратък видеоклип/филм: мултимедийният продукт трябва да бъде представен чрез използване на убедителни, естетични и атрактивни мултимедийни възможности, с времетраене до 5 минути/да се използва подходящ софтуер/. Такива ресурси са: MS Movie Maker, Sony Vegas и др., използване на авторски ресурс. ВАЖНО: Творбите на кандидатите ще бъдат оценявани според диференцирани критерии за всяка от съответните категории. Срок за представяне на разработките: 01.03.2023 г. – 10.04.2023 г. на посочения e-mail: konkurs.radetel@gmail.com При въпроси: konkurs.radetel@gmail.com Награди: По време на Априловите дни на културата през м.май 2023 г. авторите на отличените разработки ще бъдат поканени да представят творбите си в Националната Априловска гимназия. Допълнително ще бъдат уведомени за датата на събитието и формата на провеждане – присъствено или онлайн. Ще бъдат присъдени по три призови места в различните категории и жанрове и поощрителни награди. Примерни теми: 1. Обществениците, които изградиха и промениха облика на моето училище. 2. Познатите и непознатите благодетели и дарители на моето училище. 3. Наследниците на патроните, благодетелите и дарителите на училището. 4. Помним и се гордеем... 5. Личности, прославили моето училище. 6. Моят град и моето училище през погледа на бивши възпитаници и учители (спомени или материали от вестници и интервюта от минали години) 7. Дарителите и дарителството (посочете личност или събитие). 8. Европейският опит и традициите в моето училище. 9. Одеското настоятелство и приносът му за развитието на българското самосъзнание, свобода и култура. 10. Изберете България, заради традициите, културата или…….? Конкурсът се провежда по идея и с финасовата подкрепа на д-р Елена Сербинова, основател на фондация „Радетел”, правнучка на Иван Рашеев, племенник на Васил Рашеев и един от изпълнителите на завещанието на Васил Априлов.

 • Дата на затваряне: 10 април 2023
 • Как да участваме: историческо есе, разказ или кратък видеоклип/филм.
 • Ограничение за участие: ученици на възраст 14-19 г. от 8. до 12. клас
 • Източник: https://www.nag-school.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България и български училища, разположени извън страната
Приоритет на конкурса 
1 2 3  ->