по дата на конкурса
Четвърти онлайн конкурс за рисунка "Приказният свят на природата"

От 13 май 2023 г. стартира Четвъртото издание на онлайн екоарт конкурс за рисунка „Приказният свят на природата ", организиран от СНЦ „Дунавско сияние“, в партньорство с Дворецът на Децата - Русе и БУ „Асен и Илия Пейкови“-Рим и Флоренция. Конкурсът се финансира от Програма „Култура“ на Община Русе. Ежегодно в него се включват над 500 участника от България, включително и българчета от Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Румъния, Република Молдова, Йордания, Люксембург, Китай и САЩ, което го прави важно арт събитие, както за страната, така и за българската диаспора по цял свят. Основната цел на конкурса е: чрез средствата на изобразителното изкуство да се провокира креативност и лична позиция към опазване на околната среда.

Участва се само с една рисунка, която трябва да бъде сканирана или заснета с фотоапарат/телефон и да бъде изпратена като прикачен файл във формат / JPG / на  e-mail: ekg35@abv.bg или като лично съобщение.

 • Дата на затваряне: 17 юни 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: ученици от 1-ви до 12-ти клас
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд: Класираните на първите три места участници от всяка една възрастова група ще получат награди и грамоти. Всички рисунки от конкурса ще бъдат експонирани на виртуална изложба във ФБ страницата на сдружението
 • Брой на победителите: 12
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: МЕЖДУНАРОДЕН
Приоритет на конкурса 
Областен конкурс за рисунка „Нарисувай чудния свят на Дора Габе“

ПОД ПАТРОНАЖА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДОБРИЧ обявява Областен конкурс за рисунка „Нарисувай чудния свят на Дора Габе“ по повод 135 години от рождението на поетесата РЕГЛАМЕНТ Рисунките да бъдат създадени по творби на Дора Габе. Конкурсът е индивидуален и в него участие могат да вземат деца и ученици. Те ще бъдат разделени в три възрастови групи: • от 5 до 7 години; • от 8 до 13 години; • от 14 до 19 години. Във всяка възрастова група ще бъдат определени първа, втора и трета награда. Всеки участник може да се включи с не повече от една рисунка с размер, материали и техника по избор. На гърба на рисунката е необходимо да бъде отбелязана следната информация: • заглавие на литературната творба, по която е нарисувана; • три имена на автора; • възраст; • учебно заведение, школа, учител; • адрес на автора или школата; • телефон за връзка. Наградените рисунки ще бъдат изложени в Дом-паметник „Йордан Йовков“ и в Областна администрация. Рисунките няма да бъдат връщани на авторите и организаторите запазват правото си да ги използват за представителни или рекламни цели, свързани със събитието. Творбите изпращайте на адрес: гр. Добрич 9300, ул. „Генерал Гурко“ № 4, Дом-паметник „Йордан Йовков“ (за конкурса). Телефон за контакти: 0884 311 492; 058/ 602 213 Краен срок: 30 септември 2023 г.

 • Дата на затваряне: 30 септември 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца и ученици от 5 до 19 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА: „ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ“

ОБЩИНА ШУМЕН ОДМВР СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ ГРАД ШУМЕН ДЕТСКА ГРАДИНА „ДРУЖБА“ ГРАД ШУМЕН ОРГАНИЗИРАТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА: „ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ“ ПО ПОВОД 29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: Да се засили вниманието на децата и обществеността към проблемите на пътната безопасност. ПРАВО НА УЧAСТИЕ: В конкурсът могат да вземат участие всички деца от детските градини. Първа група - 4 – 5 години Втора група - 6 - 7 години РЕГЛАМЕНТ: Всеки автор може да участва само с неограничен брой творби - формат А4. Техника и материали за рисуване – по избор, свободен стил. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ТВОРБАТА: Съответствие по темата, композиция, оригиналност. Всяка творба да има по 2 см паспарту. Всяка творба трябва да бъде придружена с данни за участника: отпред, в долен десен ъгъл да са изписани трите имена на автора, възраст, учебно заведение, град, телефон, e-mail за връзка. Личните данни на участниците в конкурса ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящата изява, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. НАГРАДИ: Жури ще разгледа и оцени постъпилите творби. Протоколът от оценяването ще бъде публикуван на сайта на детска градина „Дружба“ гр. Шумен: http://cdg32drujba.shumen.bg/ Ще бъдат присъдени награди за първо, второ, трето място, специални и поощрителни награда за всяка възрастова група в двете категории. Всеки участник ще получи грамота за участие. За участниците от страната грамотите и наградите ще бъдат изпратени по електронна поща. Награждаването на отличените творби ще се състои в навечерието на 29 юни – националният ден на безопасността на движението по пътищата като творбите ще бъдат подредени в изложба. Конкурсните творби няма да се връщат на авторите.

 • Дата на затваряне: 21 юни 2023
 • Как да участваме: Изпратете рисунките на адрес: 9700, гр. Шумен ул. „Странджа“ № 8 Детска градина „Дружба“ – за конкурса.
 • Ограничение за участие: 4-7 деца
 • Източник: http://cdg32drujba.shumen.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 6
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА РИСУНКА „НАСЛЕДНИЦИ НА ТРАКИТЕ", ЧАСТ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „ДНИ НА ТРАКИЙСКАТА КУЛТУРА“ 2023

КОНКУРС ЗА РИСУНКА „НАСЛЕДНИЦИ НА ТРАКИТЕ", ЧАСТ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „ДНИ НА ТРАКИЙСКАТА КУЛТУРА“ 2023 Организатор на конкурса: Фондация „Тракарт-2000“, Пловдив Основната цел на конкурса: чрез средствата на изобразителното изкуство да се провокира в децата и младежите креативност и лично отношение към историята. Условия на конкурса:  Участва се само с една рисунка, която трябва да бъде сканирана или заснета с фотоапарат/телефон и да бъде изпратена като прикачен файл във формат / JPG / на e-mail: trakartmuseum@gmail.com;  Няма ограничение в използваната художествена техника;  Рисунката трябва да бъде придружена със следната информация: трите имена на участника, държава, град, училище, клас и телефон или e-mail за връзка  Възраст на участниците: ученици от 1-ви до 12-ти клас /от 7 г. до 18 г./, разпределени в три възрастови групи; Професионално тричленно жури ще оценява художествената стойност на творбите. Организаторите ще премират с „Бонус точка“ рисунки, които имат кратък текст, изразяващ личното отношение на художника или отразяват събитие от историята на България, т.е ще се насърчават творби със сюжет. Всички рисунки от конкурса ще бъдат експонирани на виртуална изложба във ФБ страницата на Тракарт: https://www.facebook.com/centerTrakart Класираните на първите три места участници от всяка една възрастова група ще получат грамоти. Начало на конкурса – 25 май 2023 г. Краен срок за предаване на рисунките – 20 юни 2023 г. Източник: https://www.facebook.com/centerTrakart Резултатите ще бъдат обявени в страницата на ТРАКАРТ на 22 юни 2023 г. Организаторите си запазват правото да използват участвалите в конкурса творби за каузи, като задължително посочват автора. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „ДНИ НА ТРАКИЙСКАТА КУЛТУРА“ 2023 е част от официалната програма на ОФ “Пловдив - Европейска столица на културата 2019” по Програма „Наследство 2023“ и се провежда с медийното партньорство на Радио Пловдив.

 • Дата на затваряне: 20 юни 2023
 • Как да участваме: Рисунка, изпратена na мейла на организатора: trakartmuseum@gmail.com
 • Ограничение за участие: Ученици от 1 клас до 12 клас / от 7 г. до 18 г./
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 9
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „СИЛАТА НА АВИАЦИЯТА“

За поредна година в Авиомузей Бургас ще се проведе национален конкурс за детска рисунка на тема „Силата на авиацията“. Всички деца са поканени да покажат своя талант и богато въображение. Конкурсът ще бъде разделен на 3 категории и 3 възрастови групи, с оглед най-обективно класиране на участниците: Първа категория: Деца и ученици от всички общообразователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и училищно образование. Втора категория: Деца и ученици от профилирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство. Трета категория: Деца и ученици от училища за деца със специални потребности и домове за деца в неравностойно положение. Краен срок за участие: 09.06.23 г. Всички участници трябва да изтеглят и приложат към рисунката, която изпращат, декларация за съгласие. Правилата за участие в конкурса ще откриете в сайта на авиомузея: https://avioburgas.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b2/?fbclid=IwAR2zKjrVlOIR_WeuXQ0u8PLrMNjG8LlWV0DL0xRV65Aru7oZXCb6uCRKcHo Най-добрите рисунки ще участват в специална изложба на територията на Авиомузей Бургас, за да може всеки посетител да се наслади на магията на детското въображение. Много изненади очакват победителите в конкурса “Силата на авиацията“.

 • Дата на затваряне: 09 юни 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Деца и ученици
 • Източник: https://avioburgas.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка на тема "Традицията, мистичната красота на Еньовден"

Конкурс за детска рисунка на тема "Традицията, мистичната красота на Еньовден" - част от шестото издание на Фестивала на билките в Младен. Конкурсът има за цел да предизвика интереса на децата към природата, природосъобразния начин на живот; опознаване на билките в България; да провокира любопитството към легендите, свързани с народните обичаи и поверия и не на последно място - да насърчи творческото развитие на децата. Конкурсът е индивидуален. В него имат право да участват деца на възраст до 14 години включително. Няма такса за участие. Размерът на рисунките трябва да бъде не по-малък от 20х30 см, и не по-голям от 40х50 см. Всеки участник може да участва с една творба. Компютърни рисунки НЕ СЕ ПРИЕМАТ. Участниците са разделени в следните възрастови групи: - I възрастова група до 7 години; - II възрастова група 7-11 години; - III възрастова група 11-14 години. Няма ограничение относно стила, материалите и техниката на рисуване. Творбите ще се приемат до 01 юни 2023 г. (важи дата на пощенското клеймо). Сканирани рисунки, изпратени по e-mail, няма да се допускат. На гърба на творбата ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се записва: заглавие на рисунката, име, фамилия, възраст на автора, в коя възрастова категория участва, град, държава, адрес, телефон и име на родител, e-mail за контакт. Най-добрите рисунки ще бъдат публикувани във фейсбук страницата на фестивала на билките, на страниците на Община Севлиево и на НЧ „Просвета 1918“, както и в уеб сайта на АКСЕЛС - aksels.bg. Журито се състои от български художници и експерти в областта на изкуството, които ще оценят рисунките и ще присъдят наградите. Наградените участници ще бъдат уведомени по телефона или на e-mail. Резултатите ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на фестивала след финалната церемония по награждаването в с. Младен на 24-ти юни 2023 г. Наградите ще бъдат: грамота – за класиралите се на първо, второ и трето място в конкурса; сертификат за всички деца, чиито рисунки са участвали в изложбата на 24-ти юли в рамките на Фестивала на билките в село Младен; предметни награди за първо, второ и трето място в конкурса, осигурени от организаторите; награда на АКСЕЛС. ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ РИСУНКИ НА АДРЕС: Общ. Севлиево, село Младен, улица „Първа“ № 40, ПК. 5428 - “За конкурса за детска рисунка. Организаторите си запазват правото да използват наградените рисунки за популяризиране на Фестивала на билките и своята дейност, като се публикуват имената на авторите.

 • Дата на затваряне: 01 юни 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца на възраст до 14 години включително
 • Източник: https://www.sevlievo.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА на тема ДИЗАЙН НА ГЕРОЙ

Скъпи деца, родители и учители , Обявявам КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА на тема ДИЗАЙН НА ГЕРОЙ по идея на 4-годишната ми дъщеря! КРАЕН СРОК: 31 май, 2023г. Героят на рисунката от банера се казва Жаболина . Тя е мила, игрива, весела и много щура! Оригиналната детска рисунка е показана с цел да ориентира участниците кои са основните елементи от облеклото и визията на Жаболина, а именно: - Шапка, приличаща на Жаба - Обеци облаци - Суитшърт с динозавър - Буйната коса на Жаболина е вързана на няколко места, в опит да бъде "укротена" УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: От участниците се изисква да нарисуват героя по техен начин, единствените правила са да присъстват елементите, описани по-горе. Добавянето на оригинални мотиви и интерпретации е повече от желателно, но героят трябва да ОСТАНЕ РАЗПОЗНАВАЕМ! Изпращайте рисунките до tosha.art.official@gmail.com МОЛЯ, ИЗПРАЩАЙТЕ САМО РИСУНКИ. АПЛИКАЦИИ И СМЕСЕНИ ТЕХНИКИ НЯМА ДА СЕ ЗАЧИТАТ В НАДПРЕВАРАТА. ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ГРУПИ ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИЛИ КЛАСОВЕ В УЧИЛИЩА са позволени и ще получат дигитална грамота за участие с името на градината/училището и групата/класа, но ако децата желаят да участват за персоналните награди, трябва да участват и с персонални рисунки. Ще разделя участниците на 3 групи, за да бъде журирането съобразено с възрастта на децата, както следва: - ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ОТ 4 ДО 6 ГОДИНИ - ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ОТ 7 ДО 9 ГОДИНИ - ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ОТ 10 ДО 12 ГОДИНИ НАГРАДИ Наградите ще включват книжки, енциклопедии, материали за рисуване и други предмети, съобразени с възрастта на децата победители. Победителите ще бъдат обявени на 1 юни. ГРАМОТИ ще има за всички, ще пусна образци, които всеки да може бързо и лесно да попълни и принтира, а на победителите ще изпратя грамоти в рамки, заедно с наградите. С огромно нетърпение очаквам прекрасните творби на децата! Успех на всички!

 • Дата на затваряне: 31 май 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: ОТ 4 ДО 12 ГОДИНИ
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Четвъртият онлайн конкурса за рисунка „Приказният свят на природа“

СНЦ „Дунавско сияние“ с финансовата подкрепа на Община Русе организира Четвъртият онлайн конкурса за рисунка „Приказният свят на природа“ Участвай: Ако си ученик от 1-ви до 12 клас; Ако обичаш да рисуваш; Ако обичаш природата; Ако не си безразличен към опазване на околната среда. Участвай! Начало 13 май 2023 г./Световен ден на климата/ Финал: 17 юни 2023 г. /Световен ден за борба със сушата/ Резултати: 29 юни 2023 г. /Ден на река Дунав/ Рисунките се изпращат на е-mail:ekd35@abv.bg или като лично съобщение на офециалната фейсбук страница на Сдружение на "Дунавско сияние"

 • Дата на затваряне: 17 юни 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Ученици от 1 до 12 клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс – изложба за детска рисунка и дигитална творба на тема “АЕЦ – Енергия за чиста природа”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД и Дом на енергетика организират конкурс – изложба за детска рисунка и дигитална творба на тема “АЕЦ – Енергия за чиста природа”. Тази година в регламента за първи път е включена и категория за дигитална творба. Срокът за изпращане на творбите е 21.05.2023 г. Условия за участие: Категория I - традиционна рисунка Всеки участник може да участва само с една рисунка с размер 35/50 см./темпера, пастели и смесена техника/. Категория II - дигитална творба Всеки участник може да участва само с една творба с големина на файла 8 МВ/творбите трябва да са изработени с графичен софтуер, ретуширани и стилизирани снимки няма да бъдат оценявани/. Всяка творба в двете категории трябва да бъде придружена от средната инфромация: трите имена на автора, години, учебно заведени, адрес, телефон, електронна поща. Деца от 8 до 19 години. Срок за изпращане на творбите до 21 май 2023 г. на адрес: Дом на енергетика/за конкурса/ ул. Христо Ботев № 4, гр. Козлодуй 3320 Дигиталните творби изпращайте да електронна поща: domnaenergetika@npp.bg Допълнителна информация може да получите на телефони: 097 7 57 63, 0973 7 57 66

 • Дата на затваряне: 21 май 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Деца от 8 до 19 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за детска рисунка – Самоков 2023 г.

Провеждане на национален конкурс за детска рисунка в рамките на ежегодната Национална награда за изобразително изкуство „Захари Зограф“, организиран от община Самоков. Конкурсът е индивидуален, като в него могат да участват деца и ученици от 4 години до 15 години, разделени в три групи. Първа група – от 4 до 6 години Втора група – от 7 до 10 години Трета група – от 11 до 15 години Класиралите се ученици ще получат наградите си по време на церемонията по връчване на Националната награда „Захари Зограф“, която ще се проведе през месец октомври 2023 г. Наградите ще бъдат експонирани в художествена галерия „Проф. Васил Захариев“ – гр. Самоков. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъде отбелязана следната информация: Трите имена на автора; Възраст; Училище, школа, учител; Телефон за връзка Рисунките изпращайте на адрес: Гр. Самоков – 2000 Общ. Самоков Обл. Софийска Ул. „Македония“ № 34 За конкурса детска рисунка към Национална награда „Захари Зограф“ Краен срок за изпращане на рисунките: 30 септември 2023 г.

 • Дата на затваряне: 30 септември 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца от 6 до 15 години
 • Източник: https://kardzhali.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „РИСУВАМЕ ЛИКА НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”

ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „РИСУВАМЕ ЛИКА НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” По повод 120 годишнина от гибелта на патрона на град Гоце Делчев Общинската комисия за БППМН - Гоце Делчев обявява конкурс за детска рисунка под надслов „Рисуваме лика на Гоце Делчев”. РЕГЛАМЕНТ: * В конкурса могат да участват деца от І до ХІІ клас, които живеят и/или се обучават на територията на община Гоце Делчев в следните възрастови групи: • Първа група - І – ІV клас • Втора група - V - VІІ клас • Трета група - VІІІ - ХІІ клас * Всеки участник може да участва с една рисунка. Разрешава се използването на всякаква техника и средства – акварел, темперни бои, пастели, графика, молив, туш, колаж или др. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо: трите имена на автора, възраст, клас, училище, ръководител/учител/, точен адрес, телефон за връзка. * Рисунките трябва да бъдат получени най-късно до 25 май 2023 г. на адрес: град Гоце Делчев - 2900, ул. „Царица Йоанна” № 2, Информационен център на община Гоце Делчев Важно: На плика, съдържащ рисунките следва да бъде отбелязан следния текст: „За конкурса на ОКБППМН – Гоце Делчев „РИСУВАМЕ ЛИКА НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” * Конкурсните материали не се връщат и ще се използват за бъдещи изложби. * Резултатите ще бъдат обявени на 2.06.2023г. *Отличените участници в конкурса ще получат дипломи, парични и предметни награди. Целта на конкурса е да се насърчи детското творчество и интереса на децата към личността, живота и делото на Гоце Делчев – един от най-големите национални герои и патрон на града ни.

 • Дата на затваряне: 25 май 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца от І до ХІІ клас, които живеят и/или се обучават на територията на община Гоце Делчев
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: община Гоце Делчев
Приоритет на конкурса 
ПЪРВИ ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „ХУДОЖНИК СИ ТИ И РИСУНКА СЪТВОРИ“

Фондация „Здраве и социално развитие“ ОБЯВЯВА ПЪРВИ ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „ХУДОЖНИК СИ ТИ И РИСУНКА СЪТВОРИ“ Краен срок за изпращане на рисунки: 15 май 2023 г. Резултатите и победителите ще бъдат обявени на 1 юни 2023 г. В конкурса могат да вземат участие деца в следните 4 възрастови групи: 1 възр. гр. - от 5 до 7 години 2 възр. гр. - от 7 до 10 години 3 възр. гр. - от 11 до 14 години 4възр. гр. - от 15 до 18 години 1 възр. гр. - от 5 до 7 години Онлайн конкурсът ще се проведе по следния начин: -Изпратете снимка на рисунката с добро качество на емейл адрес. Към всяка снимка на рисунка трябва да бъдат изписани: Трите имена, възраст, адрес и телефон, учебно заведение, ръководител. Имейл адрес за изпращане на рисунките: v.tosheva@hesed.bg Телефон за връзка: 0886 03 44 03

 • Дата на затваряне: 15 май 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Деца от 5 до 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Първи национален детски конкурс за рисунка на тема: „Моят шарен детски свят“

Регионално управление по образованието - Силистра Община Силистра Детска градина Нарцис - Силистра обявяват първи национален детски конкурс за рисунка на тема: „Моят шарен детски свят“. Релгамент: 1. Право на участие имат вскички деца от детски градини, читалища, клубове, школи и други. Участниците се разделят на следните възрастови групи: 3-4 години и 5-7 години. Конкурсът се провежда в едан категория - рисунка. Изисквания: -Рисунките се изпращат от 28.04.2023 г. до 25.05.2023 г. на е-mail:dg.narcis.cc@abv.bg адрес: 7500, Силистра ул. Богдан Войвода 10 ДГ Нарцис за конкурса За повече информация и контакти: тел: 0886 823 891, 0879514800, 887695728

 • Дата на затваряне: 25 май 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Деца от 3-7 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка „Прегръщам света с две ръчички“

По повод 1-ви юни, Фондация „За нашето бъдеще“ обявява конкурс за детска рисунка на тема „Прегръщам света с две ръчички“. Организатор на конкурса Организатор на конкурса за детска рисунка „Прегръщам света с две ръчички“ е Фондация„За нашето бъдеще“, ЕИК: 206862419 със седалище и адрес на управление гр. Разград. Включвайки се в Конкурса, участниците и техните родители/настойници се съгласяват с правилата на Конкурса („Правила/та“) и са длъжни да ги спазват във всеки един момент. Правилата на Конкурса може да намерите по всяко време на официалния уебсайт на Фондацията: www.znb.bg Цели на конкурса Целта на конкурса е насърчаване на децата за творческа изява, подкрепяйки една група от т.нар. „различни деца“ – децата с акушерска пареза. Децата с акушерска пареза имат състояние парализа на ръка от момента на своето раждане. За да използват пълноценно ръчичката си, те полагат много труд и усилия. Лекуват се дълги години. Не могат да използват добре едната си ръчичка. Не могат да изпълняват ежедневните си дейности. Носят ортези и шини. Тези деца често биват обвинявани, пренебрегвани и унижавани. Заедно можем да им кажем „Приемаме ви и ви подаваме ръка!“ Нашите конкурси са повод да обясните на децата, че някои деца изглеждат или се държат по-различно от тях… Продължете разговора за децата със специални нужди, които също са част от този свят, но биват изключени и отхвърлени, защото не могат да играят наравно с тях… Обяснете как и защо хората са различни. Разкажете им за различни диагнози и състояния. Говорете с децата защо е важно да сме приемащи, а не отхвърлящи. Подгответе ги да приемат децата със специални нужди, да им помагат и да ги подкрепят. Тема на конкурса С конкурса „Прегръщам света с две ръчички“, стимулираме децата да изобразят своята представа за това какво правят с двете си ръчички, как играят и се веселят и/или как прегръщат света с две ръце. С темата на конкурса поставяме на вниманието на децата и родителите проблема за приемането на децата със специални нужди. Целта е малките творци да бъдат креативни, да развиват таланта си и да научат, че всички трябва се отнасяме към децата със специални нужди с разбиране, толерантност, съпричастност. Право на участие В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 3 до 18 – годишна възраст от цялата страна. Всяко дете може да участва с 1 рисунка. Рисунката не трябва да е гледана (копирана) от списания, картички или илюстровани книги. Рисунката трябва да е оригинална авторова творба. Задължително условие е рисунката да не е участвала в други конкурси. Няма ограничение в използваните техники и пособия. Формат: А4 за деца до 12-годишна възраст. 35/50 см за деца от 12 до 18-годишна възраст За участие в конкурса е необходимо да направите регистрация и да прикачите снимка с добро качество на рисунката във формат .jpg, .png, .pdf. с мах. размер 10 МВ на следния линк: линк от Google form: https://forms.gle/DcMo1Gcta8LtHEXq8 За целите на конкурса, Фондация „За нашето бъдеще“ може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за участниците в конкурса и техните родители/настойници. При участие в конкурса родителите/настойниците/учителите предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Организаторът може, без допълнително одобрение и заплащане, да публикува всяка рисунка, участваща в конкурса с цел реклама, извън обхвата на конкурса, както и за неговото популяризиране. При регистрация е необходимо да попълните следната информация: Имена на детето Възраст на детето Местожителство Телефон на родител/настойник Имейл адрес за контакти с родител/настойник Снимка на рисунката Кратко описание на рисунката Попълнена и подписана от родител/настойник Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни. Изтеглете pdf документа Приложение 1 от бутона за изтегляне в края на страницата или от тук: https://znb.bg/wp-content/uploads/2023/04/Приложение-декларация.pdf . Моля,запознайте се внимателно с декларацията, попълнете я и я подпишете. Изпращането на подписана декларация за информиранo родителско съгласие е задължително условие за участие в Конкурса. Снимка на детето с рисунката (по желание) Също така трябва да се запознаете предварително с условията на конкурса и да посочите, че сте съгласни с тях. Не се допускат до участие в Конкурса рисунки с нецензурни и/или обидни текстове и изображения, внушаващи и/или изобразяващи насилие, етническа, религиозна, политическа, расова нетърпимост, дискриминация и други подобни. Краен срок за регистрация: 15.05.2023 г. 23:59 ч. Участвалите в конкурса творби могат да бъдат документирани и използвани за рекламни материали и други цели. С участието си в конкурса, кандидатите приемат личните им данни да бъдат обработвани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент /ЕС/2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27.04.2016г. Начин на оценяване Победителите ще се избират чрез гласуване на публиката във фейсбук и оценка от жури: Награда на публиката: Всички творби ще бъдат публикувани под обявата за конкурса на страницата на Фондация „За нашето бъдеще“ във Фейсбук с първо и фамилно име и възрастта на автора по ред на постъпване. Можете да последвате Фейсбук страницата на организатора тук: https://www.facebook.com/fond.znb Творбата, събрала най-много харесвания до 28.05.2023г. 23:59ч. на страницата на Фондация „За нашето бъдеще“ във Фейсбук https://www.facebook.com/fond.znb ще получи специална награда. Забранено е използването на всякакви методи (в т.ч. чрез специализиран софтуер), които по един или друг начин добавят гласове за рисунки „автоматично”. При съмнение за фалшиви/нереални харесвания на някоя снимка, тя ще бъде дисквалифицирана и няма да бъде допусната до участие в нито един от начините за класиране и оценяване. Оценка от жури: Оценяването на получените рисунки ще се извърши от компетентно жури. Журито ще отличи най-добрите творби с първа, втора и трета награда във всяка от трите възрастови групи: І група – 3 – 8 г. ІІ група – 9 – 13 г. ІІІ група – 14 – 18 г. Критерии за оценка: идея на рисунката, оригиналност, съчетаване на цветовете, самостоятелност, цялостен дизайн. Решението на журито е окончателно и не подлежи на преразглеждане и промяна. Журито ще избере и трима резервни финалисти. След определяне на най-добрите творби от Журито, победителите трябва да изпратят рисунките си в оригинал на Организатора по куриер или по Български пощи (за сметка на изпращача), за да бъде направено качествено заснемане или сканиране. Изпратените рисунки не подлежат на връщане. Те остават собственост на Организатора и се използват за благотворителни цели. Срок за изпращане: 08.06.2023г. Ще се свържем допълнително с победителите, за да уточним детайлите за доставка. На гърба на рисунката трябва да бъдат отбелязани: трите имена и възраст на участника, училище, читалище, извънучилищно звено (центрове за работа с деца, школа, клуб и пр.), населено място, телефон за контакти с родител или учител, имейл адрес за контакти. Към писмото трябва да приложите и попълнената декларация за съгласие, както и договор за дарение на рисунката към Фондацията, който ще Ви изпратим допълнително. При неполучване на потвърждение за изпращане, както и неполучаване на рисунката в срок, Фондация „За нашето бъдеще“ може да замени съответния участник победител с резервен такъв. Отличените рисунки ще бъдат сканирани, обработени и изобразени върху продукти с КАУЗА и ще бъдат разпространени онлайн или на благотворителни базари в подкрепа на деца с акушерска пареза. По този начин участниците в конкурса, ще подадат ръка на децата, мечтаещи за две здрави ръчички. А ние с артикулите ще можем да отвърнем със специален дар на всеки, който дарява сума за нашите кампании. Данните относно първо име и фамилия, възраст, местожителство, относно финалистите и победителите в Конкурса могат да бъдат публикувани на общодостъпни места – по медиите и/или по всякакви други начини (интернет страници, фейсбук страници и т.н.), каквито Фондация „За нашето бъдеще“ намери за добре, с цел популяризиране на Конкурса и/или на дейността на Фондация „За нашето бъдеще“. НАГРАДИ Наградите са осигурени от нашия любезен партньор Фистокомерс ООД: Първо място – раница на Gabol без колелца по избор от сайта https://www.fistocommerce.com/ Второ място – бутилка за вода на Gabol по избор от сайта https://www.fistocommerce.com/ Трето място – бои за рисуване на марка JOVI https://www.fistocommerce.com/boi-temperni-v-burkancheta-12-tsvyata Награда на база харесвания – комплект с пластилин JOVI https://www.fistocommerce.com/komplekt-s-plastilin Наградите не подлежат на договаряне и правото за получаването им не може да се прехвърля на трети лица. Не може да се получават пари вместо или срещу награди. Организаторът си запазва правото да замени дадена награда с друга или с еквивалента стойност, по своя преценка, в случай на обстоятелства извън контрола на организатора. Всички и всякакви евентуално дължими данъци във връзка с наградата са за сметка на получателя на наградата. Обявяване на победителите: до 1-ви Юни 2023 г. Имената на победителите ще бъдат обявени в интернет страницата на Фондация „За нашето бъдеще“ www.znb.bg , както и във фейсбук страницата на Фондацията https://www.facebook.com/fond.znb . Награждаване Наградите ще бъдат изпратени чрез куриер или по поща за сметка на Организатора. Ще се свържем с участниците, които са спечелили награди, за да уточним данните за доставка. Всички участници в конкурса ще получат грамота за участие в електронен формат. Фондация „За нашето бъдеще“ си запазва правото да отличи преподаватели за високи постижения на техните ученици с документ за участие. Условията на конкурса са публикувани в сайта на Фондация „За нашето бъдеще“: www.znb.bg Дата на последна актуализация: 11.04.2023г. Телефони за контакт и информация: 089 721 0791 E-mail: fond@znb.bg ДРУГИ Фондация „За нашето бъдеще“ си запазва правото да допълва и/или променя Правилата на конкурса, включително има право да анулира или променя датата за провеждане на настоящия конкурс при наличието на форсмажорни обстоятелства, вида и размера на наградите, времето и начина на определяне на финалисти и печеливши. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес www.znb.bg Участието в Конкурса не е обвързано с покупката на стоки или услуги. Всички права и задължения на децата-участници се упражняват от техните родители/настойници. Фондация „За нашето бъдеще“ не носи отговорност за каквито и да е вреди, произтичащи от промяна, отлагане, забавяне или непредоставяне на награди от Конкурса. Фондация „За нашето бъдеще“ не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до уеб адреса www.znb.bg или Google Form, невъзможност за качване на рисунки, невъзможност за гласуване за дадена рисунка и всякакви други технически проблеми във връзка с Конкурса. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове. Фондация „За нашето бъдеще“ има право да дисквалифицира всеки участник, който не спазва Правилата или не отговаря на условията за участие в Конкурса. УСПЕХ НА ВСИЧКИ ДЕЦА!

 • Дата на затваряне: 15 май 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца на възраст от 3 до 18 – годишна възраст от цялата страна
 • Източник: https://znb.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка на тема: "Моята мечта"

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - област Габрово и Художествена галерия "Христо Цокев" гр. Габрово, организират конкурс за детска рисунка на тема "Моята мечта". Награждаването на победителите ще бъде по време на откриването на изложбата на отличените рисунки, която ще се открие на 1 юни 2023 година в Художествената галерия.

 • Дата на затваряне: 12 май 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Деца и ученици на възраст от 4 до 18 години, както и деца и ученици със специални образователни потребности
 • Източник: https://www.facebook.com/rescentar.gabrovo
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2 3 4  ->