по дата на конкурса
III Международен конкурс за историческа живопис ,,Пазители на православието"

Темата на тазгодишния конкурс за историческа творба е ,,Пазители на православието". https://fb.me/e/4nVYJt2Xb Искаме да намерим и насърчим даровити художници от България и света в тяхното творческо развитие. С миналогодишния конкурс, в който участваха над 300 художници от 20 държави, успяхме да създадем изкуство, което вече краси много домове, както и Исторически парк. Условия за участие: - Всеки художник да представи само една творба, която да бъде рамкирана и подписана. - Препоръчителен минимален размер на платното - 70х100 см. - Творбата да бъде изпълнена с техниките маслени бои, акрил, акварел или графика. - Творбата да бъде озаглавена и да се приложи кратко описание на сюжета. - Снимката на картина с резолюция 300 dpi да бъде изпратена на ел. поща: event@ipark.bg до 01.04.2022 г. - При класиране творбата да пристигне в оригинал в Исторически парк до 20 април 2022 г. Пълен регламент на условията на конкурса, прочетет тук: https://ipark.bg/bg-BG/GeneralTerms/Details/938

 • Дата на затваряне: 01 април 2022
 • Как да участваме: Картина
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://ipark.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ на тема „НАПАСТ БОЖИЯ В XXI ВЕК“

ПО ПОВОД 145-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КЛАСИКА НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА ЕЛИН ПЕЛИН, ОБЯВЯВАТ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ЕЛИН ПЕЛИН - 1922” - С. БАЙЛОВО, НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ – КЪЩА МУЗЕЙ “ЕЛИН ПЕЛИН” И СДРУЖЕНИЕ “ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА - 2015” РЕГЛАМЕНТ: 1) Жанрът на разказа трябва да е насочен към живота и възникналите проблеми по време на пандемия. 2) Всеки автор има право да представи само един разказ. 3) В конкурса няма ограничение за възрастта на участниците. 4) Технически изисквания за разказа: • Допустим обем - до 7500 думи; • формат Word, като приложение към e-mail или напечатан на пишеща машина. Няма да се приема разказ, изпратен в основната част на e-mail, като директен текст или в други файлови формати; • Разказът трябва да е написан на кирилица, като се спазват правилата по правопис, пунктуация и граматика; • Шрифт Times New Roman, 12 pt., подравнени двустранно (justified), с единична разрядка; • Името на прикачения файл е заглавието на разказа и е на латиница; • Името на автора, с адрес и телефон за връзка, се изписва в основния текст на e-mail • За участниците, които ще използват пишеща машина, трябва да напишат името си в отделен запечатан плик, поставен в плика с творбата. 5) Разказът да не е публикуван (печатно или онлайн). 6) След приключване на конкурса, разказът става собственост на Народно читалище „Елин Пелин – 1922”, с. Байлово, което придобива правото да го публикува и отпечатва в сборник. Разказът се изпраща: - На e-mail: chitalishte.bailovo@abv.bg - или на адрес: Дом-паметник „Елин Пелин”- с. Байлово, п.к. 2133, Софиийска област, за Конкурса „Напаст Божия в XXI век” Срокът за изпращане на разказa е до 31.03.2022 г. (валидно е пощенското клеймо или датата на получаване на e-mail). Награди: Първа награда - 300 лв., Втора награда - 200 лв., Трета награда - 100 лв.

 • Дата на затваряне: 31 март 2022
 • Как да участваме: Разказ
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд: 500.00 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС "СПОМЕНИ ЗА СЕЛО ШЕЙНОВО"

Народно читалище „Освобождение-1884“, с.Шейново организира национален литературен конкурс "Спомени за село Шейново", с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. Целта на конкурса е да бъде събрана възможно най-много краеведска информация за миналото и настоящето на село Шейново, останало завинаги в историята на България с победата над турската армия на 9 януари 1878 г. В конкурсът могат да вземат участие творци, без ограничения на възрастта. Всеки творец може да представи до две стихотворения, разказ, есе свързани със село Шейново. Текстовете трябва да бъдат придружени със следната информация: име, адрес, учебно заведение, телефон. Напечатани творби се приемат на електронната поща на НЧ „Освобождение-1884“ oswobojdenie_sh@abv.bg Краен срок за изпращане на творбите е 15.05.2022 г. Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на facebook страницата на читалището.

 • Дата на затваряне: 15 май 2022
 • Как да участваме: Стихотворения, разказ, есе свързани със село Шейново
 • Ограничение за участие: Без възрастови ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Шестнадесети национален литературен конкурс за поезия „Биньо Иванов”, Кюстендил, 2022

Националният литературен конкурс за поезия “Биньо Иванов” е ежегоден и се провежда през месец май, под патронажа на кмета на Община Кюстендил – Петър Паунов. За жури се канят утвърдени имена в българската литература. В конкурса могат да участват автори от цялата страна. Творбите /до три непубликувани стихотворения, в четири екземпляра/ трябва да бъдат изпратени най-късно до 27 април 2022 г. на следния адрес: 2500 гр. Кюстендил, ул. “Патриарх Евтимий” 18 читалище „Братство 1869”/за литературния конкурс/ или в един екземпляр на електронната поща: chitalishte@bratstvokn.org като прикачен файл с разширение .doc или .pdf Конкурсът е анонимен и участниците следва да посочат отделно трите си имена, точен адрес, телефон за връзка или e-mail. До 24 май 2021 г. отличените творби и автори ще бъдат публикувани на интернет страницата на читалище „Братство 1869”: www.bratstvokn.o

 • Дата на затваряне: 27 април 2022
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.bratstvokn.org/
 • Общ награден фонд: 900.00 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "ЖЕНАТА - ЛЮБИМА И МАЙКА"

В конкурса могат да участват творци, които не членуват в Съюза на българските писатели.Участниците ще бъдат разпределени в две възрастови групи: първа група – от 12 до 18 години; втора група – над 18 години. Всеки автор може да участва с не повече от 3 поетични творби. Те се приемат до 4 март 2022 год. Могат да се изпращат по куриер, по поща, на електронен адрес или на място, на адрес: гр. Свиленград, 6500, обл. Хасково бул. „България” 69А Народно читалище „Просвета 1870” – за поетичния конкурс e-mail: nchprosveta@abv.bg тел. 0379 713 71 Необходимо е участниците в конкурса да изпратят следната информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и e-mail за контакти, име на школа (училище, клуб), име на преподавател (ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв). Творбите, предоставени на хартиен носител, е необходимо да бъдат копирани в 2 екземпляра. До участие в конкурса няма да бъдат допускани автори, изпратили неточна или непълна информация. Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.

 • Дата на затваряне: 04 март 2022
 • Как да участваме: поетични творби
 • Ограничение за участие: творци, които не членуват в Съюза на българските писатели над 12 години
 • Източник: https://www.svilengrad.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за плетени чорапи и терлици "От ръцете на мама и баба"

Всички желаещи да се включят могат да донесат ръкодецията в читалището в делничен ден до 22.02.2022 г. между 8.00 и 18.00 часа или да ги изпратят на адрес: гр. Ветово, ул. Трети март 6, НЧ Н.Й.Вапцаров - 1909 г. като посочат своето име, адре и телефон за връзка.

 • Дата на затваряне: 22 февруари 2022
 • Как да участваме: Чорапи и терлици
 • Ограничение за участие: Без възрастови
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ/ПРОЗА НА ТЕМА „ЛЮБОВ НА ГЛЪТКИ … ВИНО НА ЕДИН ДЪХ“

Университетската библиотека при Русенския университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурс за поезия/проза на тема “Любов на глътки … Вино на един дъх“. Конкурсът е отворен за всички, които обичат да изразяват емоциите си чрез слово, a най-добрите произведения ще бъдат наградени на 1 март 2022 г. от акад. Христо Белоев, дтн - ректор на Русенския университет. Срокът за кандидатстване е до 21 февруари 2022 г. на e-mail: vivanova@uni-ruse.bg, или на място: при д-р Виктория Иванова, директор на Университетската библиотека, Централен корпус, кабинет 1.440. Оценяването ще бъде извършено от експертна комисия по три критерия: 1) креативност; 2) авторски принос; 3) езикова и стилистична култура. Обемът на творбите не трябва да надвишава 3 машинописни страници, формат А4. Необходимо е кандидатурите да съдържат информация за автора: имена; e-mail; телефон за контакт; месторабота/учащ.

 • Дата на затваряне: 21 февруари 2022
 • Как да участваме: Поезия, проза
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за идейни проекти, посветени на Международния ден на жените

8 март е ден, в който се честват политическите, икономическите, научните и културните постижения на жените. Той все още е и ден за политически разговори и активизъм! На 8 март е важно да припомним, че жените в България се борят за равноправие от повече от век. Благодарение на тaзи дълга традиция на борба, днес имаме право да гласуваме и да участваме в управлението, да учим в университет и да работим срещу заплащане. Правата на жените не идват даром, а се отстояват всеки ден. Наша отговорност е да пазим и надграждаме всичко, което женското движение на нашите баби и прабаби е извоювало през изминалите сто години. Наша отговорност е да продължаваме борбата за равноправие. Ето защо, Български фонд за жените обявява Конкурс за идейни проекти, посветени на Международния ден на жените – 8 март. Очакваме Вашите най-смели идеи, с които да отбележим правата и приноса на жените в България и по света, и с които да дадем гласност на съвременните предизвикателства пред жените и момичетата. Можете да видите резултатите от инициативите, финансирани в миналогодишния конкурс „8 март“, за доза вдъхновение, както и Наръчника „8 март е!“, създаден от доброволки от феминисткия лагер „Feminist Boot Camp” 2020 на БФЖ, с идеи как да ознаменуваме постиженията на жените във всички сфери на живота и в същото време да продължим разговора за все още съществуващите неравенства. Настоящият конкурс е в подкрепа на визията на БФЖ всички жени и момичета да живеят в справедлив и равнопоставен свят, в който гласовете им са чути и изборите им са зачетени. Няма ограничения за дейностите, които могат да бъдат финансирани. Примерни такива са: организирането на шествия из страната, събития и кампании (онлайн или офлайн), артивизъм, видео, фотографско или аудио съдържание, филмови прожекции/дискусии, изложби и поп-ъп инсталации, флашмоби и други дейности, които са свързани тематично с 8 март и политически активизъм, както и с равнопоставеност, недискриминация и права на жените и момичетата. Проектните идеи трябва да бъдат реализирани на 8 март (Международния ден на жените) или в рамките на месец март 2022 г. ВАЖНО: Всички проектни идеи е необходимо да се съобразяват с актуалните към момента официални предписания (и/или ограничителни мерки), свързани с превенция на разпространението на COVID-19 при планиране и осъществяване на публични събития, срещи и дейности. Ще бъдат финансирани до 10 проекта с максимален размер на бюджета до 3000 лева (три хиляди лева). При недостатъчен брой получени и/или одобрени за финансиране проектни идеи, Български фонд за жените си запазва правото да промени условията на конкурса, включително размера на финансирането. Срокове до 3 февруари 2022 г. – набиране на проектни идеи; до 9 февруари 2022 г. – оценка на проектните идеи и обявяване на резултатите; до 14 февруари – подписване на договори и финансиране; 14 февруари – 31 март 2022 г. – изпълнение на проектите; 20 април 2022 г. – краен срок за отчитане на проектните идеи.

 • Дата на затваряне: 03 февруари 2022
 • Как да участваме: идейни проекти
 • Ограничение за участие: Нестопански организации, активисти/физ. лиза, групи
 • Източник: https://bgfundforwomen.org/
 • Общ награден фонд: максимален размер на бюджета до 3000 лева (три хиляди лева)
 • Брой на победителите: 10
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурсът на Седмица на брака 2022 търси семейството с най-много деца

Конкурсът на 11-то издание на Седмицата на брака у нас търси семейството с най-много деца по време на брака си! Включи се! Победителите ще са ДВЕ СЕМЕЙСТВА!!! => Семейството с най-много деца по време на брака си, номинирано от журито => Семейството, с най-много харесвания, номинирано от близки и приятели Награди за всяко семейство: -> Две безплатни нощувки за двама родители и три деца, на база УЛТРА ALL INCLUSIVE в един от най-добрите и модерни 5* семейни хотели на Балканите - @WaveResortPomorie, с безплатно ползване на 7 басейни (3 отопляеми), аквапарк, детски водни атракциони, детска площадка, детски кът и зона за игри, шезлонги и чадъри около басейна и на плажа, целодневна анимация, фитнес, сауна, парна баня, джакузи - част от модерния СПА и Медикал център, 4 бара с разнообразие от напитки и коктейли, просторен Ултра ол инклузив ресторант и открита тераса с гледка към фонтаните, 24-часов Бистро бар с храни и напитки и много открити площи за забавни игри и вълшебна почивка на цялото семейство. -> Безплатно участие в онлайн събитието към “Училище за успешен брак” 12 и 13 февруари https://bit.ly/32iBSmk Ако имаш три или повече деца родени и/или осиновени по време на брака си, сподели в 1-2 изречения какво са за теб семейството и децата, заедно с твоите имена и фамилия, като посочиш от колко години си женен/омъжена, заедно с имената и възрастта на всяко от децата и с ваша обща снимка като лично съобщение на FB страницата на Седмица на брака: fb.com/brak.bg, до 18:00ч. на 8 февруари 2022г. Защо да участваш в конкурса “СЕМЕЙСТВОТО С НАЙ-МНОГО ДЕЦА ПО ВРЕМЕ НА БРАКА СИ!” на #СедмицаНаБрака 2022: -> Участието ти ще насърчи семействата у нас в посвещението им към децата и един на друг! -> Примерът ти ще вдъхнови и други двойки да сбъднат мечтата си за по-голямо семейство! Побързай!!! КРАЙНИЯТ СРОК за участие е 18:00ч. на 8 февруари 2022г. КРАЙНИЯТ СРОК за гласуване е 21:00ч. на 11 февруари 2022г.

 • Дата на затваряне: 08 февруари 2022
 • Как да участваме: семейството с най-много деца по време на брака си!
 • Ограничение за участие: https://www.brak.bg/
 • Източник:
 • Общ награден фонд: Почивка
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Пето издание на анонимен литературен конкурс под надслов "ЕВА"

Условия за участие: изпратените произведения да не са участвали в други конкурси и да не са публикувани на хартиени или електронни носители брой на произведенията: до три приемат се само печатни творби/по три копия от всяка/ за участие в конкурса няма възрастови ограничения конкурсът няма такса участие Произведенията се състезават в два раздела според жанровете – поезия и проза. Необходими сведения за кандидата: трите имена, точен адрес, година на раждане, електронен адрес, телефон-поставени в отделен плик. Конкурсните творби ще бъдат оценявани анонимно от специалисти в съответните жанрове. НАГРАДИ Първа награда-поезия/проза - 100.00лв. Втора награда-поезия/проза - 70.00лв. Трета награда-поезия/проза - 50.00лв. Произведенията да бъдат изпращани на адрес: Благоевград 2700 пл. Македония №1 НЧ“Н. Вапцаров-1866“ ЗА КОНКУРСА “Ева“ Или на електронна поща: chit_bl@abv.bg Обявяване на резултатите и награждаване на 8 март 2022 г. на сайта на читалището и във Facebook: Телефон за справки 0895 543 036 Краен срок за изпращане на творбите 25 февруари 2022 г.

 • Дата на затваряне: 25 февруари 2022
 • Как да участваме: Поезия
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://iskrata.bg/
 • Общ награден фонд: 220.00 лв
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ: на тема „Мила родна картинка“

По повод 145 години от рождението на класика на българската литература, писателя Елин Пелин, която ще отбележим на 18 юли 2022 г. Община Елин Пелин обявява национални конкурси на тема „Мила родна картинка“. Право на участие имат всички български граждани, без ограничение на възрастта; Съдържанието на разказа трябва да отговаря на темата на конкурса; Конкурсът е анонимен. Творбата е неподписана и се поставя в голям плик само с надпис: за Националния конкурс за разказ „Мила родна картинка“. Малък, запечатан плик, съдържащ данните на автора, също неподписан се поставя в големия плик. 4. Всеки автор има право да участва с една творба, написана специално за конкурса и непубликувана. 5.Технически изисквания към разказа: Формат - до 4 (четири) стандартни страници (1800 знака), шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12; Разказът следва да е написан на кирилица, като се спазват правилата за правопис и пунктуация; Разкази, несъобразени с темата на конкурса и техническите изисквания, отпадат от класирането. 6. Разказите се изпращат на хартиен носител на адрес: гр. Елин Пелин, п.к. 2100 пл. „Независимост“ № 1 община Елин Пелин за Националния конкурс „Мила родна картинка“ 7. Срок за изпращане на разказа: 3 юни 2022 г., валидно е пощенското клеймо 8. Награди: I награда - 500 лв. II награда - 300 лв. III награда - 200 лв. Поощрителна награда - 100 лв.

 • Дата на затваряне: 03 юни 2022
 • Как да участваме: Разказ
 • Ограничение за участие: без ограничение на възрастта
 • Източник: https://www.elinpelin.org/
 • Общ награден фонд: 1100.00 лв
 • Брой на победителите: 4
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс „Гайтани вежди, снага топола“

Новият ни конкурс "Гайтани вежди, снага топола" Ви изпраща на лов за съкровища сред неизчерпаемото богатство на българските традиции, история и фолклор. Развихрете въображението си и разгърнете сюжетите си на фона на най-красивите ни местности, вплетете в разказите си най-вдъхновяващите български предания или най-героичните реални събития, възпейте в стихове красотата на българската жена или дръзновението на българския мъж. От конкурса ще се роди сборник с родолюбиви истории, свидетелстващи за силата на българския дух и утвърждаващи националната ни идентичност. Условия за участие Приемат се произведения в два раздела: поезия и проза. Може да се участва с до три предложения в раздел. Големина на произведенията: до 10 страници А4 при шрифт Times New Roman, 12 пункта. Период на провеждане 07.01-03.03.2022 година Произведенията си изпращайте на адрес (koreni@bukvite.bg). Награди Този и всички следващи конкурси на Фондация „Буквите“ ще се провеждат по нова схема. Няма да има индивидуални награди, а ще се издава сборник, в който ще влизат по 10 произведения от раздел, избрани от журито, както и по 5 произведения, събрали най-много читателски гласове. Специална награда Ще бъдат издадени книги на всички автори, които съберат над 1000 гласа в гласуването.

 • Дата на затваряне: 03 март 2022
 • Как да участваме: поезия и проза
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален литературен конкурс „Море“

Конкурсът се организира от читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985” със съдействието на Община Бургас и се провежда от 2003 г., във връзка с патронния празник – 11 май – Денят на светите братя Кирил и Методий. Литературният конкурс „МОРЕ“ включва кратки литературни жанрове – стихотворения и есе. Той е явен и в него могат да участват всички желаещи на възраст от 15 до 25 години. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Допускат се за участие само творби на морска тематика. Приемат се за журиране: СТИХОТВОРЕНИЯ – до пет броя или цикъл, в т. ч. и хумористични. ЕСЕТА – до три броя. Произведенията се изпращат на имейл: chitalishte_km@abv.bg текстов формат – docx и не се връщат. В конкурса участват непубликувани и неучастващи към момента в други конкурси произведения. В отделен файл: име и фамилия, телефон/GSMи имейл адрес на автора, дата на раждане, учебно заведение, принадлежност към литературна формация (ако има такава). Краен срок за предаване на творбите 12 април 2022 г. НАГРАДИ Голяма награда на журито – статуетка, грамота, парична награда и издаване на стихосбирка от Издателска къща „Знаци“ на отличения автор. За всеки жанр се излъчват I, II, III награда /грамота, парична и предметна/. Специална награда „Стихотворение – текст за песен“ /грамота и предметна/. Номинираните творби се отпечатват след всеки две поредни издания на конкурса. Отличените от журито творби се публикуват в сайта на читалището www.chitalishte-km.org и Фейсбук страницата @chitalishteKiriliMetodii На наградените участници се изплащат пътни разходи за участие в тържеството по връчване на наградите.

 • Дата на затваряне: 12 април 2022
 • Как да участваме: Стихотворение, есе на морска тематика
 • Ограничение за участие: възраст от 15 до 25 години
 • Източник: ttps://www.chitalishte-km.org/
 • Общ награден фонд: парични награди и издаване на стихосбирка от Издателска къща „Знаци“
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за текст на тема „Вяра”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ Изминаха цели 9 години откакто създадохме онлайн платформата provo.bg. Оттогава не сме спирали да следваме основната си цел - да защитаваме свободата на словото и личносттa. За своите 9 години съществуване успяхме да запазим лицето си на открита и независима медия. Независимост, която в днешно време малцина притежават. Не се превърнахме в политически, идеен или рекламен сателит на силните на деня. Избрахме по-трудния път. С ограничени средства и множество верни читатели оцеляхме през годините, а и не само оцеляхме, но и надградихме започнатото. С радост можем да отбележим, че в provo.bg за първи път бял свят са видели текстове на едни от най-значимите български и световни публицисти. Текстове, които не обслужват, текстове, които много други не биха дръзнали да публикуват. Всичко това с годините ни помогна да привлечем към платформата всеотдайни привърженици, да оформим свое разпознаваемо лице и да наберем популярност в интернет пространството и социалните мрежи. С тази Ваша подкрепа продължаваме напред. БлагоДарим Ви! Всеки празник е повод за радост, но и стимул за работа и приобщаване на нови автори към нашата мисия. Това е главната причина да обявим конкурс за текст на тема „Вяра”. Приемат се есета, публицистични текстове, преживени истории и интервюта с личности, които ви вдъхновяват. Условия: Текстовете трябва да бъдат изпратени в Word формат до 20 февруари 2022 г. на адрес: mail@provo.bg. Всеки автор може да участва с един текст с дължина до 3 страници. Победителите ще бъдат обявени на 3 март 2022 г. на интернет страницата на списанието и в социалните мрежи. Конкурсът няма за цел да класира текстовете по места. Редакторите на сайта ще изберат 5 текста, които ще бъдат публикувани в provo.bg. Освен това номинираните участници ще получат дипломи и продукти предоставени от нашите приятели от Trastena Raspberry and Merlot и BaciDolciDesserts. Пожелаваме Ви успех!

 • Дата на затваряне: 20 февруари 2022
 • Как да участваме: Есе, публицистичен текст, история, интервю
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.provo.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 5
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс „За ползата от образованието“

Време е за следващия конкурс. Този път ще го организираме заедно с художника Божидар Жеков (Буж), на тема „За ползата от образованието“. Можете да участвате с разказ до пет стандартни страници (9000 знака с интервалите) или с есе до две стандартни страници (3600 знака с интервалите) на тази тема. За разказа очакваме истории, развиващи се в училище, университет, академия, лаборатория, езиков курс и прочие (т.е. места, свързани по един или друг начин с образованието и науката), с действащи лица преподаватели, учители, студенти, учени, курсисти и т.н. В есето пък можете да споделите собствените си мисли по темата. Най-добрите разкази и есета ще бъдат публикувани на блога ми (т.е. тук): https://janeundead.wordpress.com/ Ако решите да изпратите текст по темата, но извън обявените жанрове (например еротичен разказ или стихотворение), обещаваме да го прочетeм, но няма да участва в основното класиране. Все пак, може да получи награда и да бъде публикуван по наше усмотрение. Наградите ще бъдат книги – моята „Групата от Ада“, тази на баба ми Станка Димитрова, „Училище родно“ и други, както и илюстрации на вашите разкази от Буж. Можете да прочетете „Групата от Ада“ в читанка: https://chitanka.info/book/9627-grupata-ot-ada Някои от работите на Буж можете да видите тук: https://www.deviantart.com/bojidar123431/gallery Негово дело е и корицата на „Групата от Ада“. Няма възрастово ограничение за участие. Конкурсът не е анонимен – напишете двете си имена във файла, под заглавието. Можете да участвате с по едно произведение във всяка категория (т.е. един разказ и едно есе). Не изпращайте модерна поезия – няма да я оценим. Използвайте спелчек. Ако си нямате, ето един: http://slovored.com/spellchecker/ Използвайте удобни за четене шрифтове – Times New Roman, Calibri, Liberation Serif и т.н., както и формати – doc, docx, odt, rtf, txt. Не пращайте pdf-и. Допуска се участие на вече публикувани произведения. Можете да изпращате произведенията си като отделни прикачени файлове на имейл адрес dielight@abv.bg до 23:59 часа на 20 февруари 2022 г. Пожелаваме ви вдъхновение и приятно писане!

 • Дата на затваряне: 20 февруари 2022
 • Как да участваме: Разказ, есе
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://janeundead.wordpress.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2  ->