по дата на конкурса
СЕДМИ ЯВЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПИЕСА

Условия на конкурса: Пиесите да са непубликувани, непоставяни на сцена и не участвали в други конкурси. Всеки автор може да участва с една творба. ????До 31 май 2023 г. пиесите трябва да бъдат изпратени в един разпечатан екземпляр и в PDF формат на e-mail адрес: konkurs.teatarsofia@gmail.com ????Адрес за изпращане на разпечатания екземпляр: София 1527, ул. Чамкория № 9, етаж 4 - Театър „София” (за конкурса за пиеси). ❗️Задължително е изпращането на пиесите и по двата начина - разпечатан екземпляр и в електронен вариант. Кандидатите да посочат адрес и телефон за обратна връзка. ????Награда: 3000 лв. и възможност за реализация на сцената на Театър „София”. За справки и допълнителна информация пишете на konkurs.teatarsofia@gmail.com.

 • Дата на затваряне: 31 май 2023
 • Как да участваме: Пиеса
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://sofiatheatre.eu/
 • Общ награден фонд: Награда: 3000 лв. и възможност за реализация на сцената на Театър „София”.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
IV Международна изложба - конкурс за историческа живопис

а четвърта поредна година Исторически парк организира международна изложба - конкурс за историческа живопис. Над 500 художници от 20 различни страни взеха участие в конкурса. 15 000 от посетителите на Исторически парк видяха изложбата, а 125 от творбите бяха продадени на нашия арт базар. Темата на тазгодишното издание на изложбата е „Селските въcтания по света“. Историята на селските въстания обхваща период от над две хиляди години. Различни причини подхранват появата на този феномен, при който хората са показвали, че силата да променят и живеят живота, който искат е в техните ръце. На Вас даваме възможността да изберете някои от тези исторически моменти и да го представите пред широката публика. Целите на конкурса • Откриване на талантливи художници и подпомагането им в процеса на творческото развитие. • Насърчаване на интереса към историята и културата. • Подпомагане на творците в представянето на творбите им пред широката публика. • Подпомагането на творците в продажбите на творбите им. В конкурса могат да участват творци от България и чужбина навършили 18 години. Авторите трябва да се регистрират предварително в сайта на Исторически парк. Снимката на картина с резолюция 300 dpi, описание на сюжета, контакти на автора трябва да бъдат изпратени на ел. поща: event@ipark.bg до 15.04.2023 г. Конкурсът се провежда от 01 май до 31 май 2023 г. Изложбата се провежда от 01 май до 04 септември 2023 г. Творбата може да бъде оставена до края на изложбата по желание на автора. В периода на изложбата ще се правят покупко-продажби на картините. Творбите за конкурса се приемат до 25 април 2023 г. на адрес: България, област Варна, община Ветрино, с. Неофит Рилски 9223, „Исторически парк“. Картините на участниците в конкурса се оценяват от жури, от посетителите на парка, както и в сайта от 10:00 часа на 01 май до 00:00 ч. 31 май 2023 г. чрез гласуване. Награден фонд: - 1 място - 10 000 лв; - 2-място – 3 000 лв; - 3 място – 2 000 лв. Моля, запознайте се обстойно с Регламента на конкурса. За допълнителни въпроси +359899516677 Юлия Соколова - координатор на събитието Лин към регламента - https://ipark.bg/bg-BG/GeneralTerms/Details/964

 • Дата на затваряне: 25 март 2023
 • Как да участваме: историческа живопис
 • Ограничение за участие: творци от България и чужбина навършили 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд: 15000 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
51-и Национален конкурс за дебютна литература „Южна пролет”

Община Хасково очаква дебютните творби на бъдещите лауреати на Националния литературен конкурс «Южна пролет» Хасково 2023

51-ият Национален конкурс за дебютна литература“Южна пролет” ще се проведе в края на април  

На 26, 27 и 28 април 2023 година Община Хасково ще проведе 51-и  Национален конкурс за дебютна литература „Южна пролет”.За участие в конкурса се приемат първи книги, филмови сценарии и пиеси на автори до 40-годишна възраст в следните жанрове:

 • Поезия (стихосбирки, поеми) – издадена книга
 • Проза  (разкази, повести, романи) – издадена книга
 • Литературна критика и литературна история – издадена книга
 • Детска литература – издадена книга
 • Филмов сценарий
 • ДраматургияДебютантите ще бъдат оценявани от квалифицирано жури. 

Община Хасково присъжда във всеки от шестте жанра награда „Лауреат” с бронзова статуетка „Пегас” и парично възнаграждение в размер на 1000 лв.Община Хасково връчва награда на името на първия български модерен книгоиздател „Александър Паскалев” в размер на 2000 лв. за цялостен принос в областта на литературата и изкуството. 

Книгите, филмовите сценарии и пиесите за конкурса следва да са издадени в периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2023 г. включително. Те трябва да се представят най-късно до 04.04.2023 г. в пет екземпляра, които не се връщат на авторите, заедно с биографични данни за дебютанта, негова снимка /по възможност в размер за лични документи - 35x45mm/, e -mail и мобилeн телефон на адрес: Хасково, Община Хасково, пл. “Общински” №1, Дирекция  “Хуманитарни дейности и обслужване на населението”

        Телефони за справка:038/603 391, 603 459, 603 341          Е-маil : culture@haskovo.bg


 • Дата на затваряне: 31 март 2023
 • Как да участваме: първи книги, филмови сценарии и пиеси
 • Ограничение за участие: автори до 40-годишна възраст
 • Източник: https://www.haskovo.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален литературен конкурс “Дивото”

Статут на Национален ежегоден литературен конкурс за къс разказ “Дивото” за наградата “ДОНЧО ЦОНЧЕВ” 2023 година Дванадесето издание Организатори: Национално ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” и Съюз на българските писатели. Под почетното председателство на Васил Василев – председател на Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ. Жури: Тричленно жури с представител от НЛРС-СЛРБ и представител от СБП Литературен жанр: Къс разказ с обем до 3-4 машинописни страници със сюжет от лова и риболова, природата и взаимодействието на човека с природата, дивите животни и птици, риби и др. В конкурса участват произведения, които до момента не са публикувани. Времетраене: Конкурсът се провежда в 15 октомври 2022 г. – 15 май 2023 г. Обявяване: В печатните и електронни средства за информация, информационни агенции, както и постоянно във вестник “Наслука” и сп. “Лов и риболов”, електронния портал на НЛРС-СЛРБ и фейсбук страицита на НЛРС-СЛРБ. Награди: – Първа награда – стъклен плакет, грамота и парична награда в размер на 500 /петстотин/ лева. – Втора награда – грамота и парична награда в размер на 300 /триста/ лева. – Трета награда – грамота и парична награда в размер на 200 /двеста/ лева. В категория „Млади таланти“ – автори до 18 годишна възраст: -Първа награда – плакет, грамота и парична награда в размер на 300 лв. Две поощрителни награди – грамота и парична награда в размер на 100 лв. Поради големият интерес към конкурса участват автори, които вече са печелили голямата награда и в тази връзка е утвърдена морална награда – грамота „Майстори на Дивото“ . Награждаване: Награждаването се извършва в рамките на Дните на лова и дивеча, съобразено с програмата на УС на НЛРС-СЛРБ. Публикации: Най-добрите разкази се публикуват по преценка на журито в печатните изданията на НЛРС-СЛРБ. Реклама: Реклама се набира от традиционните рекламодатели и може да придружава всяка публикация. Предлага се функцията на ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР на конкурса, която може да определи и своя награда, както и да предостави допълнителни награди. Предлага се и функцията на МЕДИЕН ПАРТНЬОР на конкурса, който трябва да се търси сред най-популярните ежедневници, престижни списания и електронни медии. Изработва се специална рекламна тарифа от отдел “Реклама”. Всички желаещи да вземат участие в конкурса за къс разказ “Дивото” за наградата “Дончо Цончев”, могат да изпращат своите произведения на е-mail: snejina_mihailova@abv.bg или на адрес: гр.София 1040, бул.”Витоша” 31-33, до Снежина Михайлова, в срок до 15 юли 2023 г.

 • Дата на затваряне: 15 май 2023
 • Как да участваме: Къс разказ
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.slrb.bg/
 • Общ награден фонд: 1500.00 лв.
 • Брой на победителите: 6
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС "АЛБЕНА" 1 ДЕКЕМВРИ 2022 - 24 МАЙ 2023

Кметство Врабево с местното читалище “Христо Ботев – 1911” и Фондация Българска памет, със съдействието на Община Троян и Съюза на Българските писатели обявяват Пети национален конкурс за разказ, пресъздаващ женски образ в драматични сюжетни обстоятелства. В конкурса могат да участват с един разказ автори, навършили 18 години, пишещи на български език, като потвърдят авторството на изпратените материали с трите си имена, година на раждане, местожителство и телефон. Задължително изискване е конкурсните произведения да не са публикувани предварително и да не превишават четири страници формат А4, размер 14 пункта, с шрифт Times new roman. Творбите се изпращат на електронен адрес konkurs.albena@abv.bg. от 1 декември 2022 до 24 май 2023 година. Жури в състав проф. Ивайло Христов, проф. Аксиния Джурова, писателите Владо Даверов, Павел Боржуков и Марин Костовски - драматург ще обяви петима лауреати, на които ще бъдат връчени плакети на конкурса и разпределен награден фонд от 3000 лева. Наградените и отличените в конкурса разкази ще бъдат публикувани в петото издание на „Антология Албена“. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в седмицата от 5 до 11 юни 2023 година на електронните сайтове на Кметство Врабево, на Фондация Българска памет, във в. "Словото днес", както и в други литературни издания . За допълнителна информация участниците могат да се обръщат на посочения по-горе електронен адрес или към координатора на конкурса Павел Боржуков, GSM 0884339516

 • Дата на затваряне: 24 май 2023
 • Как да участваме: Разказ
 • Ограничение за участие: автори, навършили 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд: награден фонд от 3000 лева
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Юбилеен конкурс 30 години книги-игри в България

Скъпи приятели, както може би знаете, през настоящата 2022 г. официално се навършват 30 години от навлизането на жанра „книга-игра“ в България. За да отбележим подобаващо юбилея, решихме да организираме конкурс за книги-игри, вдъхновени от произведенията, издадени през Първата вълна. Най-добрите творби ще бъдат публикувани в юбилеен сборник от Сдружение „Книги-игри“ при наличие на съгласие от авторите, въз основа на чиито произведения са създадени. Инициативата се организира от Ивайло Динков (harlequin) с подкрепата на хора от общността, екипа на „Призвание герой“ и Списанието за книги-игри. Конкурсът стъпва върху проверените от практиката правила на конкурсите за „Призвание герой“, като ще очакваме от вас завършени, изпипани и самостоятелни книги-игри. Целите ни са да отдадем почит на авторите и книгите-игри от 90-те, с които сме израснали, и да покажем приемственост към създаденото от тях и в Новата вълна; да осигурим възможно най-доброто на феновете на жанра; да се забавляваме и усъвършенстваме в процеса. За тази цел сме осигурили участие в журито на някои от най-известните автори от Първата вълна. Сред тях ще бъдат Колин Уолъмбъри, Майкъл Майндкрайм, Джордж М. Джордж, Върджил Дриймънд, Роджър Уилко, Сим Николов и Грег Гатлинг, освен ако не бъдат възпрепятствани от непредвидими към момента обстоятелства. Също така получихме съгласие участниците в конкурса да използват авторски светове и герои от книгите-игри на почти всички автори от Първата вълна, включително голямата петорка на жанра. Така, конкурсните произведения могат да бъдат базирани върху книги-игри, създадени от: • Димитър Славейков – Майкъл Майндкрайм / Стюърт Дарк • Любомир Николов – Колин Уолъмбъри / Тим Дениълс • Богдан Русев – Робърт Блонд (за самостоятелните му книги-игри) • Георги Миндизов – Джордж М. Джордж / Силвестър Голд / Боб Куин • Елена Павлова – Вържил Дриймънд / Кристофър Макдоуел • Пенко Живанов – Роджър Уилко • Божидар Грозданов – Тед Грей • Григор Гачев – Грег Гатлинг • Дейв Морис (за поредицата „Кървав меч“) Книгите-игри на посочените автори можете да намерите в пълния списък на следния линк: drive.google.com/file/d/1ArAOKEz95TuIczDhj4nbAYC6qgrSB8nZ/view Моля, пишете ни предварително на посочения по-долу имейл върху коя книга-игра или поредица ще бъде базирано конкурсното ви произведение. Ако някой от участниците все пак държи да пише по книга-игра от друг автор, той е свободен да го направи, при условие, че осигури писмено съгласие от автора. Крайният срок за изпращане на готовите произведения е 23:59 ч. на 31.03.2023 г. На базата на оценките от журито, в рамките на следващите няколко седмици ще се определят участниците в юбилейния сборник, като е планувано резултатите да се обявят официално на ежегодното събитие „Таласъмия“, провеждано в края на юни. В сборника ще бъдат включени трите произведения с най-висока оценка от журито. Организаторите на конкурса си запазват правото да приемат за публикуване и други произведения, оценени високо от журито. Следват няколко месеца съвместна работа на авторите с редакторския екип на „Призвание герой“ за усъвършенстване на игралната и литературната част и в рамките на годината сборникът ще бъде издаден и разпространен в цялата страна. Какво осигуряваме: • възможността да видите своето творчество в сборника, професионално оформено, илюстрирано, качествено отпечатано и разпространено; • редакторски екип със сериозен опит зад гърба си, който да ви помогне да направите творбите си още по-добри и да развиете авторските си качества; произведенията, разбира се, минават също и през коректор; • 10 авторски бройки и възможност за закупуване на неограничен брой с отстъпка от коричната цена; • 100 лева хонорар (като за почерпка – осъзнаваме, че това не е по никакъв начин заплащане на такъв сериозен труд, но смисълът на нашето съществуване никога не е бил финансов). Какво търсим в авторите: • познаване на произведенията, върху чиято основа създават своите конкурсни творби; • любов към писането и игрите; • да са положили труд по изпипването и оформянето на произведенията си; ако нямате време, което да отделите за вашите творби, не може да очаквате друг да го направи, било то в ролята на издател или читател :) • да имат пълната готовност (време, желание, нагласа) за работа с редакторски екип в последствие; без този процес трудно се постига добро качество и го считаме за градивен и задължителен; този процес е описан тук: drive.google.com/file/d/1j1jlSAzJVeOVeXIZBCUl4Uf70rt-fT_l/view Какво още повлиява на подбора: • Правопис и граматика – приятно е да се четат творби на грамотен български език; • Оформление по правилата на „Призвание герой“ – лошото оформление създава много трудности в процеса на работа по сборника, а и само по себе си намалява удоволствието от четенето; ето защо нашият и вашият живот ще е по-лесен, ако се придържате към примерното оформление: drive.google.com/file/d/1YzVyce_9zmSCzzeyfk4zaK__VU1_Ehis/view] Можете да ползвате готовия шаблон: docs.google.com/document/d/12BCtUxBm-jODTRk4cGNgF9reOK-xiH40 • Схема на играта – това спестява много труд на нас и на вас при обработката на играта; полезно е да имаме схематично сцените (епизоди и преходи между тях), както и таблично да е описано за всяка статистика/показател/кодова дума/предмет и т.н. в кои епизоди/сцени се променя, в кои се проверява и т.н. Ако не се чувствате уверени как да я направите, може да прескочите тази стъпка, макар че такава схема би трябвало да ви улесни, а не затрудни. При непредвидени в правилата ситуации, организаторите си запазват правото да преценяват как да се процедира. Изпращане: Пожелаваме ви приятно писане и очакваме с нетърпение вашите предложения от днес до 23:59 ч. на 31.03.2023 г. на следния имейл: e-mail:konkurs30godini@gmail.com

 • Дата на затваряне: 31 март 2023
 • Как да участваме: книгите-игри
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://knigi-igri.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за съвременна драматургия за млади зрители „ЗЕЛЕНАТА КОТКА“

Драматичен театър - Търговище стартира пилотно издание на Конкурс за съвременна драматургия за млади зрители „ЗЕЛЕНАТА КОТКА“, който ще цели да стимулира откриването и развитието на българска драматургия, засягаща актуалните проблеми на подрастващите в тийнейджърска възраст. Селекционер на пиесите, които ще бъдат допуснати за разглеждане и състезание за голямата награда е Гергана Димитрова (режисьор, преводач, автор, основател и ръководител на платформата за нова драматургия ПроТекст). Три пиеси - финалисти ще получат възможността да бъдат представени пред публика през формата на пърформънс - четения в рамките на ХXII-то издание на МФСД "ВЪЛШЕБНАТА ЗАВЕСА", а победителят в конкурса ще спечели почетна грамота и реализация на пиесата на сцената на Драматичен театър – Търговище. Екипът на театъра очаква с нетърпение вашите драматургични вглеждания в света на "малките възрастни". Обект на търсене: Пиесите трябва да имат за фокус зрители от 13 до 19 години. Да са написани на български език. Да не са били поставяни в професионален театър. Да не надвишават 60 стр. А4 Пиесите се изпращат на имейл:dots@abv.bg

 • Дата на затваряне: 01 май 2023
 • Как да участваме: Пиеса
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за разказ за антигерой

Помните ли онзи стар виц, в който се питаше какво липсва на варненските вузове, за да се превърнат в публични домове? На единия липсвали жени, на другия мъже, а на третия – табелката. По същата логика разликата между антигероя и злодея също често е в табелката. Тази година организираме конкурс за разказ за антигерой, заедно с Божидар Жеков (Буж) и в партньорство с издателство „Ерго“. За да участвате, изпратете ни разказ с дължина до десет стандартни страници (18 000 знака с интервалите) на тема, избрана от Вас, но с антигерой за главен герой. Ако имате нужда от помощ да определите дали героят Ви е антигерой, ето какво казва Уикипедия: „Персонаж, лишен от героични черти или притежаващ очевидно отрицателни такива, но независимо от това заемащ централно място в литературно или друго произведение. Антигероят не трябва да се бърка със злодея и антагониста. Злодеят, притежаваш положителни черти, се нарича антизлодей.“ Известни антигерои са Човекът без име (героят на Клинт Истууд във филмите на Серджо Леоне „За шепа долари“, „За няколко долара повече“ и „Добрият, лошият и злият“), комиксовият герой Дедпул, Ричард Б. Ридик (главният герой от „Пълен мрак“ и „Хрониките на Ридик“), Кари Брадшоу (главната героиня от сериала „Сексът и градът“), Остап Бендер (главният герой от книгите „Дванайсетте стола“ и „Златният телец“ на Иля Илф и Евгений Петров) и други. Разказите ще бъдат оценявани както според качествата на главния антигерой, така и според сюжета им. Наградите ще бъдат илюстрации на избрани творби от Божидар и книги от издателство „Ерго“. Наградените творби ще бъдат публикувани на блога ми: https://janeundead.wordpress.com/ Някои от работите на Буж можете да намерите тук: https://www.deviantart.com/bojidar123431/gallery Изпращайте разказите си на имейл dielight@abv.bg до 23:59 часа на 31 март. Ползвайте удобни за четене шрифтове като Times New Roman, Calibri, Liberation Serif и формати като doc, docx, odt, rtf и txt. Не ни пращайте pdf-и и текст във вид на картинки (формати jpg, gif, png). Използвайте спелчек. Ако си нямате, ето Ви един: http://slovored.com/spellchecker/ Ако ни изпратите творба, пълна с правописни грешки, си запазваме правото да я редактираме преди публикуване (моите неща, които качвам на блога, също минават задължително през спелчек преди публикуване) или да я дисквалифицираме. Няма възрастово ограничение за участие. Допускат се вече публикувани разкази, но Ви съветваме да сътворите нещо ново. Конкурсът не е анонимен, напишете си името и фамилията под заглавието. Можете да участвате само с по един разказ. Допускат се съавторства. Пожелаваме Ви вдъхновение и приятно писане!

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на:
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3