по дата на конкурса
Фестивал на ученическото творчество-Шумен

Средно училище „Панайот Волов“ организира Четвърти фестивал на ученическото творчество. Фестивалът има за цел да провокира, представи и популяризира ученически творби в областта на литературата, музиката и изобразителното изкуство. Той ще е сцената за изява на творческите заложби на учениците и мястото за споделяне на творчески идеи. В обхвата на Фестивала попадат три категории творби – литературни, музикални и изобразителни. Авторите им – ученици – трябва да ги изпратят в електронен вариант на email: shkolo_fest_volov@abv.bg. Фестивалът се провежда онлайн. Получените материали ще бъдат качени на Facebook страницата „Фестивал на ученическото творчество - Шумен“. Там ще бъдат оценени от най-важното жури– публиката! Първите десет творби от всяка категория, подредени от зрителския вот, влизат в специалните интерактивни издания на фестивала – Арт книга, Алманах и Галаконцерт. Всички участници ще получат грамота. Регламент Участници: Ученици от I до XII клас в три възрастови групи: І възрастова група – I - IV клас; ІІ възрастова група – V - VII клас; III възрастова група - VIII - XII клас. Условия за участие Направление литература: текстът да бъде в Word документ, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14, разредка 1,15. Направление изобразително изкуство: рисунките могат да бъдат изпълнени в живописна, графична или смесена техника. Максимален размер на рисунката 35х50 см, без паспартур. Всеки участник може да изпрати по една своя рисунка. Направление музика: изпълненията да бъдат записани във формат mp4 с времетраене до 5 мин. Всяка творба трябва да съдържа следната информация: - трите имена, телефон и електронна поща на участника; - клас и училище. Работите не се връщат, като организаторите си запазват правото да ги популяризират в медиите. Ученическите творби и изпълнения изпращайте от 07.05.2024 г. до 22. 05. 2024 г. на електронна поща: shkolo_fest_volov@abv.bg. Гласуването ще се проведе от 23. 05. 2024 г. до 29. 05. 2024 г. на Facebook страницата на Фестивала. Класирането ще бъде обявено на 03. 06. 2024 г. * Участниците ще получат грамотите си до 12. 06. 2024 г.

 • Дата на затваряне: 29 май 2024
 • Как да участваме: литературни, музикални и изобразителни
 • Ограничение за участие: Ученици от I до XII клас
 • Източник: Средно училище „Панайот Волов“
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА МЛАД АРТ КРИТИК

Гьоте-институт България и Културният център на Софийския университет обявяват КОНКУРС ЗА МЛАД КРИТИК В ОБЛАСТТА НА ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА Конкурсът е отворен за участници до 35-годишна възраст с интерес в областта на критическото писане за съвременни визуални изкуства. Поканата е отворена в рамките на три месеца – от 1 март до 31 май, а кандидатстването става чрез изпращане на два критически текста в следните жанрове: Рецензия за конкретна изложба, показана в България в рамките на обявения тримесечен период за кандидатстване. Максимален обем – до 12 000 знака; По-общ обзорен текст върху актуални процеси от художествената сцена в България, случили се през тримесечния период за кандидатстване. Кандидатът сам избира какъв да е тематичният фокус на текста. Максимален обем – до 15 000 знака. »» Кандидатурите се подават до 31 май на адрес: culturalcenter@uni-sofia.bg Наградата включва посещение на следващото издание на Berlin Art Week (10–15 септември 2024) и публикация на текстовете. В рамките на посещението си в Берлин избраният кандидат ще има възможност да се срещне с критици и артисти в областта на съвременното изкуство. Финансирането включва настаняване и поемане на пътни и дневни разходи. Владеенето на английски език е задължително условие. Журито на конкурса е съставено от специалисти в областта на визуалните изкуства и критическата рефлексия върху тях. Негови членове са Мария Василева, Светлана Куюмджиева и Диана Попова, с по един съвещателен глас в него участват и двете институции, организиращи конкурса. Изпратените текстове ще се четат от журито анонимно. Името на победителя ще бъде обявено в средата на месец юни 2024 г. Веднага след това неговите текстове ще бъдат публикувани в платформата за критически текстове и рецензии в областта на културата „Ателие“ на сайта на Културния център на СУ.

 • Дата на затваряне: 31 май 2024
 • Как да участваме: критически текст
 • Ограничение за участие: участници до 35-годишна възраст
 • Източник: https://www.goethe.de/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ФАНТАСТИЧЕН РАЗКАЗ на тема МЕЧТАТЕЛИ с подтема ФАНТАСТИЧНАТА СОФИЯ

Организаторите на националната среща на любителите на фантастиката „Булгакон 2024“ обявяват КОНКУРС ЗА ФАНТАСТИЧЕН РАЗКАЗ на тема МЕЧТАТЕЛИ с подтема ФАНТАСТИЧНАТА СОФИЯ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА 1. Изпращайте своите разкази на адрес: bulgaconkonkurs @ gmail . com 2. Срок за получаване на разказите: 30 юни 2024 г., 23:59 ч. българско време. 3. Тема и подтема на конкурса: Мечтатели / Фантастичната София. Приоритет при оценяването ще получат разказите, в които темата и/или подтемата имат важно значение за повествованието, но до участие ще бъдат допускани всички фантастични разкази, изпълняващи останалите условия на конкурса. 4. Език: български; азбука: кирилица (до 1/3 от текста може да бъде на други езици под формата на цитати или диалог). 5. Обем на разказите: между 1500 и 3000 думи (според брояча на Microsoft Word или Libre Office). 6. Формат на файла: doc, docx, odt или rtf. Препоръчително е шрифтът да е Times New Roman или Courier, размер 12. 7. Брой творби: Допуска се по един разказ от автор. Разказ, написан в съавторство, се смята за едно участие на всички съавтори. 8. Допълнителни изисквания: Участващите разкази трябва да са авторски, непубликувани под каквато и да е форма (нито като текст на хартия или в Интернет, нито като аудио/видео). Не се допускат разкази, спечелили други конкурси, дори да не са публикувани. 9. В конкурса нямат право да участват със свои творби членовете на журито, както и всички участващи в организирането и координирането на конкурса. 10. Приемливи са всички поджанрове на фантастичното литературно изкуство. 11. Съдържание на имейла, изпратен за участие в конкурса: а) заглавие на имейла: „За конкурса“; б) тяло на имейла (на отделни редове): – заглавие на разказа; – трите имена на автора/ите; – имейл за контакт; – град или населено място; – точен адрес; – телефон. в) прикачен файл: той трябва да е в един от разрешените формати (doc, docx, odt или rtf) и трябва да съдържа единствено заглавието и текста на разказа. Включването на личните данни в прикачения файл води до дисквалификация. 12. Посочените изисквания (вкл. по отношение на анонимността на разказите) следва да бъдат спазвани от участниците до оповестяването на резултатите. Разкази и участници, неизпълняващи гореизброените задължителни условия, не се допускат до участие в крайното класиране. Оценяване на творбите: Конкурсът е анонимен; четенето и оценяването се извършват от жури. Членовете на журито ще разполагат само със заглавията и текстовете на разказите, изпращани им от администратор, който единствен ще има достъп до личните данни на участниците. Оценяват се литературните и идейните качества на творбите. Класирането се извършва по общи оценки, получени чрез отчитането на индивидуалните оценки от всички членове на журито. По общо съгласие на членовете на журито се допуска отличаване на разкази и извън наградния фонд на конкурса. Публикации на творбите: Авторите запазват изключителните права върху своите разкази. С изпращането на разказа авторите се съгласяват да предоставят на организаторите на „Булгакон 2024“ правата за еднократна публикация на разказа в сборник (електронен и/или хартиен) или в сп. „Тера фантастика“. Други публикации на творбите, например като аудиоподкаст, ще се правят само с разрешение на авторите. Резултати от конкурса: Заглавията на наградените и отличените творби ще бъдат обявени по време на „Булгакон 2024“ (21–23.09.2024, София). Награден фонд: Ще бъдат присъдени три парични награди за отличените от журито разкази, както следва: – Първа награда – 150 лв. – Втора награда – 100 лв. – Трета награда – 50 лв. Допуска се неприсъждане на съответна/и награда/и, в случай че по преценка на журито никой от допуснатите до участие в конкурса разкази не е получил достатъчно висока оценка. Желаем успех на всички участници и с нетърпение очакваме да прочетем вашите разкази! „Булгакон 2024“ се реализира с подкрепата на „Столична община“.

 • Дата на затваряне: 30 юни 2024
 • Как да участваме: Разказ
 • Ограничение за участие:
 • Източник: Булгакон
 • Общ награден фонд: 300.00 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Х Национален конкурс за разказ "Атанас Липчев"

Х Национален конкурс за разказ "Атанас Липчев" Мото: "... сънуваше, че тази нощ му е последната. Че утре вече няма да го има на Божия свят" Х Национален конкурс за разказ "Атанас Липчев" ◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ Сдружение на писателите – Варна обявява Х Национален литературен конкурс за разказ "Атанас Липчев" Условия: 1. Конкурсът е отворен за автори над 18-годишна възраст. 2. Творбите се приемат само в електронен вариант на literaturenkonkurs@abv.bg 3. Приема се един разказ до 4 (четири) страници, шрифт Times New Roman, размер 12. 4. Конкурсът е анонимен; разказите не трябва да са публикувани никъде преди това, включително в интернет, респ. в социалните мрежи. 5. Творбите трябва да се изпратят в два файла: в единия - само творбата; във втория - при творбата да са вписани трите имена на участника и данни за кореспонденция: домашен адрес, телефон, адрес на електронна поща и кратки биографични данни на автора. 6. С участието си в настоящия конкурс авторите се съгласяват творбите им да бъдат публикувани в медия или сборник. 7. Награди: първа награда - 500 лв.; втора награда - 300 лв.; трета награда - 200 лв., поощрителни и юбилейни награди. 8. Краен срок за участие: 30 юни 2024 г. Творбите ще се оценяват от компетентно жури на анонимен принцип. Тържественото награждаване на лауреатите ще се състои на 28.09.2024 г. в Арт салона на Радио Варна. Наградени участници, които не могат да присъстват на събитието, ще получат отличията си по избрана от тях куриерска фирма за тяхна сметка.

 • Общ награден фонд: 1000 (хиляда) лева
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
"Моята зелена гора"

По случай Денят на гората, който отбелязваме на 21.03.24г., НЧ „Просвета-1931” обявява онлайн фото конкурс за любители на тема „Моята зелена гора” * В конкурса могат да участват всички, които обичат природата и българската гора. * Неговата цел е популяризиране на творчество и креативността по отношение на връзката ни с естествения свят и свободното време. * Всяка от снимките ще бъде качена анонимно на Фейсбук страницата на читалището, където оценяването на творбите ще става чрез брой харесвания. * Трите снимки, събрали най-много харесвания ще бъдат наградени. * Всеки може да участва с до две снимки в .jpeg формат и размер, не по-голям от 2Mb за всеки фотос. * Участниците трябва да изпратят трите си имена и телефон за връзка. Те могат да добавят и допълнителна информация – име на творбата, място на заснемане. * Допустими са изображения, показващи красотата на българската природа и гора. Не се допускат снимки/колажи, обработени с цел подмяна или модификация на действително заснето изображение или с драстична промяна на цветовете. * Авторските творби ще се приемат до 31 май на prosveta1931@gmail.com – "За фотоконкурса". Победителите ще бъдат обявени през юни. Очакваме Ви!

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
VI Фестивал на патриотичното творчество "С Ботевски пламък в сърцето"

С решение на Настоятелството на Читалище „Фар 1930“ с. Паволче от 2019 г. ежегодно се организира фестивал на българската патриотична песен, есе и стихове, посветени на българските възрожденци загиналите за свободата и в името на България. Село Паволче се намира в подножието на връх „Околчица” и местността „Йолковица”- лобното място на поета-революционер. Фестивалът е част от проявите, посветени на честванията на Ботеви дни. I. Цел на фестивала: • Откриване и стимулиране на литературния талант. • Създаване на умения за изучаване и представяне на исторически събития и факти чрез похватите на литературата. • Създаване на усещане у българите за единение между етносите, възпитаване в демократични европейски ценности. • Съхраняване на културното наследство. • Придобиване на опит за участие в обществени инициативи. • Стимулиране на културния туризъм в региона. II. Организатор: • Народно читалище „Фар 1930” с. Паволче III. Регламент за участие: 1. Във фестивала могат да участват автори от всички етноси, без възрастови ограничения. 2. Фестивалът е с конкурсен характер и се провежда в два раздела: есе и стихотворение. 3. Конкурсните творби трябва да отговарят на зададената тема „Днес имаме ли свободата, за която се е борил Христо Ботев?“ и на препоръчания жанр. 4. Стихотворенията и есетата да не са публикувани и да не участват в други конкурси! 5. Не се журират творби, които са публикувани и общодостъпни в Интернет или на хартиен носител! 6. Максимален обем на представените конкурсни текстове – не повече от 1 машинописна страница, формат А4, големина на шрифта 14 пункта, с междуредово отстояние 1. Всеки участник може да участва само с една творба. 7. Кандидатите заявяват своето участие във фестивала чрез регистрационна форма „Заявка за участие” по приложен образец, задължително посочват трите си имена, пълен адрес за кореспонденция, телефон/e-mail за връзка и декларират, че са съгласни с условията на настоящия регламент. 8. При условие, че участникът е работил с помощта на консултанти, учители или преподаватели в други институции, задължително се добавят трите имена на консултанта и неговата месторабота. 9. Конкурсните материали се изпращат на имейл адреса на организаторите chitalishtefar-festival@abv.bg до 20.05.2024 г. 10. С изпращането на конкурсните материали участниците изразяват съгласието си творбите или части от тях да бъдат публикувани с нестопанска цел в книжно тяло, електронните медии и/или сайта на Народно читалище „Фар 1930” с. Паволче. 11. Такса участие във фестивала не се събира. 12. Резултатите от конкурса ще обявим при награждаването на 26.05.2024 г. в с. Паволче и във Facebook страницата на Село Паволче - Pavolche Village. 13. Класираните участници ще получат свойте награди лично или на посочения от тях адрес. IV. Класиране: Представените разработки се журират от тричленна комисия. Творбите се разглеждат по възрастови групи и се оценяват по следните критерии: 1. Дълбочина на осмисляне и аргументиране на темата; 2. Позоваване на реални исторически факти, предадени със средствата на художествената литература; 3. Издирване и изследване на примери по зададената тема от регионалната история; 4. Оригиналност и творчески подход към темата; 5. Езикова и стилистична култура.

 • Дата на затваряне: 20 май 2024
 • Как да участваме: С електронно писмо
 • Ограничение за участие: Няма
 • Източник: Народно читалище "Фар 1930"
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 8
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: От цялата страна
Приоритет на конкурса 
Варненски амфитеатър

Фондация ВИА – За живото изкуство обявява международен конкурс с название Място за чудо Целта на конкурса е да се избере място на морския бряг на Варна за изграждане на обърнат към морето амфитеатър. За това от участниците де очаква обосновано предложение, съобразено с особеностите на терена и определена концепция за амфитеатъра (размери, разположение и особености на сцената и др. п.). Участие – В конкурса могат да участват както пълнолетни физически, така и юридически лица от цял свят, които приемат условията на конкурса и до 31 август 2024 по електронен път представят електронно досие на български, английски или френски език, съдържащо предложението за място, описание на концепцията на участника за планирания амфитеатър и данни за участника, включително евентуални авторски претенции за оригинални елементи на концепцията и предложения за участие в реализирането на проекта в каквато и да била форма (проектиране, строителство, експлоатация, финансиране и др. п.). Срокът за явяване на конкурса е 31 август 2024, но при уважително искане на желаещи да участват може да бъде удължен, за което вече явилите се получават известие. Резултатите на конкурсът ще бъдат определени по три линии: от жури, поканено от организатора на конкурса, чрез обществено обсъждане, и чрез отношение (решение) на ръководството на община Варна по молба на организатора на конкурса. Всички участници, представили досиета, достойни за внимание получават диплома и предмитнш награди, а имената на отличените със златна диплома ще бъдат изписани на мраморна паметна плоча, поставена на входа на амфитеатъра. Адрес за подаване на досиетата, както и за връзка amphi@apeva.art

 • Дата на затваряне: 31 август 2024
 • Как да участваме: С електронно писмо
 • Ограничение за участие: Няма
 • Източник: Фондация ВИА
 • Общ награден фонд: 1000 лв
 • Брой на победителите: 20
 • Оценка на разходите: Няма разходи
 • Отворен за територията на: От цял свят
Приоритет на конкурса 
Първи пленер рисуване на открито - "Сред водните лилии,вдъхновени от Клод Моне "

Общи условия,регламент за участие 1 .Изпратете заявка за участие “за пленер Водни лилии”на имейл Trilly404@gmail.com . Имейлът трябва да съдържа трите имена на участника,кратко представяне – от град , години, творческа изява, професия.Сканиран документ или снимка ( по банков път/ преводно нареждане ) за платена такса 36 лв. ( издаваме фактура) . При получено потвърждение, получавате обратен имейл ,с вашия персонален номер . Краен срок за получаване на заявка за участие -19май 2024 .Банкова сметка - BIG:FINV BGSF BG74 FINV 9150 1015 5281 69 2. При пристигане на входа на фермата получавате баджо срещу полученият персонален номер . С него в рамките на цялата седмица,от изгрев до залез, в който ден или дни си изберете, имате достъп във фермата. Няма ограничение във времето и продължителността на престоя. 3. Външни лица са позволени само и единствено 1 -2 придружители на участниците. Всеки участник си носи материали,пособия,платна, техника и всичко необходимо за работа.Всички разходи на авторите са за тяхна сметка. 3.Единствената ферма за водни лилии в България Отваря врати и се превръща в средище на Художници и любители такива, които ще имат възможността да се срещат със съмишленици , да бъдат заедно и да обменят ценен опит и контакти .Картините ще бъдат изложени в специално обособено затворено място ,за да могат да съхнат и едновременно с това, да бъдат разглеждани от посетители и гости .Ще имат възможност за продажба( ако авторът желае) . Ако междувременно картината се продаде,тя остава на изложението до края на 25 май. Всеки автор може да изложи до три броя от творчеството ,сътворено във фермата, като всяка една ще бъде рекламирана в интернет пространството и снимана от медии, след края на събитието ,изложението им ще остане до месец,след което ще бъдат върнати собствениците им или изпратени им за тяхна сметка до посочен адрес. 4.Организаторът на събитието прилага фактурирана Таксата за участие с цел, да се разпредели между участниците награден фонд, затова на драго сърце са приети и спонсори . За връзка Телефон 0889 560 933 5.Съхранение на лични данни: Предоставените лични данни ще служат само за целите на пленера,в съгласие със закона за защита на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на авторите с техните произведения и при обратна връзка, при връщане на творбите. Собствениците на творбите дават съгласието си организаторът да използва нейното/неговото име в публичните съобщения,свързани с пленера. 6. Приемане на правилата: С изпращане на заявката за участие, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на пленера и че ги приемат. 7. Организаторите “Камелия Флауърс “EOOD - Дойчин Водни Цветя , “Аз Милото”- артист “EmySVassy “(ЕСВ) , си запазват правото на документиране, излъчване, тиражиране на пленера, както и правото на промени в регламента. 8. Други: Всички въпроси и казуси ,които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение. Право на участие имат лица над 18 г., от България и Европейските държави,без оглед на пол и расова принадлежност. 9. Начин на провеждане : В периодът от 20 май 2024 до 25 май включително ,всеки участник може да избере кога да се яви да реализира участието си. За желаещи да започнат по изгрев, преди 08:00 часа предварително да звъннат. Денят На 25 май ,от 10:00 часа, ще бъде с Отворени врати и за външни посетители , любители на изкуството гости и представители на бизнеса а от 17:00 часа,на официално тържество ще бъдат излъчени най- впечатляващи картини. Жури от официални гости ще раздаде следните награди : 1място -500лв , 2място -300лв: 3 място – 100лв. Специална награда за иновативност- 100лв., и други . Ще има допълнителни приятни изненади. Всички участници ще бъдат почетени с Грамота за участие .

 • Дата на затваряне: 19 май 2024
 • Как да участваме: 1. Изпратете Заявка" за участие в пленер водни лилии" на e-mail : Trilly404@gmail.com. с платена такса 36 лв
 • Ограничение за участие: над 18 години
 • Източник:
 • Общ награден фонд: 1 500
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: такса 36 лв.
 • Отворен за територията на: България, Европа
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „НЕСТАНДАРТНО, ПРИНЦ ПАРАДОКС”

 Организатор е Градска библиотека – Севлиево.
 Конкурсът се обявява еднократно по повод 135 години от рождението и 70 години от смъртта на Чавдар Мутафов, роден на 19 септември 1889 година в гр. Севлиево.
 Целта, която си поставя, е да представи на съвременните поколения един забравен и недооценен писател, есеист, художествен критик и архитект. Да срещне един от най-значимите представители на българския литературен авангард от първата половина на XX век с млади хора днес.
УСЛОВИЯ и ИЗИСКВАНИЯ за УЧАСТИЕ:
1. Конкурсът е анонимен.
2. В конкурса могат да участват автори, навършили шестнадесет /16/ и не по-възрастни от двадесет и шест /26/ години към датата на отчитане на конкурса /1 октомври 2024 г./ с един разказ.
( Обем на разказа до 7 стандартни страници, шрифт Таймс Ню Роман, 12 пункта, без разредка).

3. В конкурса участват произведения, които не са публикувани на хартиен носител.

4. Всеки разказ да е в отделен файл, придружени от файл, съдържащ следните данни:
 трите имена на автора
 дата и година на раждане
 адрес за кореспонденция
 телефон за връзка, електронна поща
5. Творбите да се изпращат на email: mutafov.chavdar@abv.bg
6. Краен срок за изпращане – 10 август 2024 година.
7. Постъпилите творби се оценяват от жури в състав:

• Ива Спиридонова – поетеса, съосновател на издателство „Библиотека България”, съосновател на движението „Нова асоциална поезия“, член на СБП, филолог - председател на журито

• Тео Буковски – писател, член на СБП и УС на СБП,
на Съюза на писателите-лекари „Димитър Димов”, на Клуба на писателите-криминалисти „Саламандър” и инициативата за фантастика „Истории от някога”.

• Ива Коркинова – библиотекар в отдел „Краезнание“ в Градска библиотека

8. Обявяване на резултатите – 1 октомври 2024 г. на страницата на библиотеката.

9. Наградените ще получат грамота /по куриер/ и парична премия /по банкова сметка/.


10. Награди:
Първо място – 200 лева
Второ място – 150 лева
Трето място – 100 лева

11. Наградените разкази ще бъдат публикувани във в-к „Росица” и във ФБ страницата на Градска библиотека

ЗА КАКВО СТАВА ДУМА:
Градска библиотека ви предоставя възможност за изява в условия на творческа надпревара и цели да ви насочи към личността и творчеството на един от най-значимите представители на българския литературен авангард преди 1944 година, забранен и забравен след това.

КАКВО МОЖЕ ДА ВИ Е ОТ ПОЛЗА:

За ваше улеснение и за да разберете по-добре темата на конкурса и неговият патрон, можете да се запознаете със следната информация за Чавдар Мутафов:
1. „Избрано”, издателство „ГАЛ-ИКО”, София 1993
2. „Дилетант”, издателство „Хемус”, София 1992 или
издателство „Аб”, София 2004
3. https://mutafov.litclub.bg/
4. https://chitanka.info/person/chavdar-mutafov
5. https://liternet.bg/publish4/chmutafov/index.html
6. „Възкресението на Дилетанта” от Катя Кузмова-Зографова, издателство „Ваньо Недков”, София 2001


КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ТВОРБИТЕ СА:
• Да са в стила на Чавдар Мутафов - “декоративна” проза - стилизиран, условен и експресионистичен.
• Добра идея –общочовешка, съвременна или футуристична.
• Добър език – образен, богат и красив.
• Добра структура – единство на формата и съдържанието.
• Добри правопис и пунктуация

 • Дата на затваряне: 10 август 2024
 • Как да участваме: С един разказ
 • Ограничение за участие: Младежи от 16 до 26 години
 • Източник: Градска библиотека - Севлиево
 • Общ награден фонд: 550 лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс: Разкажи твоята история и спечели 360 лв. ваучер всеки месец

Ако обичаш приключенията и не спираш да се предизвикваш, сигурно имаш много истории за разказване, а ние искаме да научим за тях и да ги представим пред повече хора! Нека светът научи за теб и нещата, които си постигнал и преодолял! Ето защо ти отправяме още едно предизвикателство: Разкажи ни твоята история! Сподели в разказ (текст и снимки) интересна история: какво си преживял, докато си катерил планини или когато си изследвал пещери, или когато си летял в простора. Разкажи ни как си преодолял най-големия си страх, избягнал си опасност или си се научил да караш ски. Може да ни разкажеш също и как се сдоби с първата мечтана екипировка (какво ти костваше), сподели ни за своя личен мотиватор (на когото се възхищаваш, който те е запалил по приключенския живот), разкажи ни коя е най-голямата мечта, която все още не си сбъднал. Ти избираш какво да ни разкажеш, а ние ще ти помогнем то да стигне до много повече хора, които мислят като теб или искат да тръгнат по пътя на приключенията. Условия на конкурса Изпрати ни свой авторски текст между 500 и 3000 думи. Текстът трябва да кореспондира с тематиката на Списание 360 и да има заглавие и подзаглавие. Изпрати поне 3 снимки с добро качество, като името на всеки файл представлява кратко описание на снимката и името на нейния автор, изписани на кирилица. Пример: Водопад Скакавица през зимата – Александър Петров.jpg (Снимките не трябва да бъдат брандирани.) Първата прикачена снимка ще бъде заглавна за статията. Моля, обърнете внимание всяка от снимките да бъдат с размер до 7 MB, а общо снимките, които изпращате да не надвишават 25 MB. Конкурсът се провежда регулярно всеки месец, като всеки разказ се класира за месеца, в който е получен. Всеки може да участва и с повече от един разказ на месечна база. Оценяването на участниците в конкурса ще става от редакторска колегия на Списание 360, която при своето решение ще се води от художествените качества на текста, като ще вземе под внимание и броя на коментарите и харесванията в социалните мрежи, освен в случаите, когато те са явна форма на спам и/или опит за нечестна игра. С участието си в Конкурса се съгласяваш изпратените от теб текст и снимки да бъдат публикувани на уебсайта 360mag.bg и споделени в социалните мрежи. Публикувани ще бъдат само одобрените материали, а най-добрите ще бъдат наградени. Всеки месец ще бъде излъчван един победител, който ще спечели награда в размер на 360 лв ваучер от магазин Стената. Победителите ще бъдат обявени в началото на следващия месец с публикация на сайта и пост във Фейсбук. Вижте ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на конкурса *Получаването на наградата се осъществява чрез платежен документ. ** За получаването на наградата ще бъдат изискани необходимите лични данни на победителите.

 • Дата на затваряне: 00 0000
 • Как да участваме: разказ (текст и снимки) интересна история
 • Ограничение за участие:
 • Източник: Списание 360
 • Общ награден фонд: Всеки месец ще бъде излъчван един победител, който ще спечели награда в размер на 360 лв ваучер от магазин Стената
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Трети поетичен конкурс за хора в неравностойно положение на тема: "С любов за Земята и живота"

e-Lit.info Сайт за литература ПОД ПАТРОНАЖА НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, ОБЛАСТ РАЗГРАД обявява ТРЕТИ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ на тема: С любов за Земята и живота Целта на конкурса е авторите да изразят своето отношение към опазването на природата, нашата планета и Вселената. В конкурса могат да участват всички, пишещи на български език от всяка точка на света. Изпращайте на имейл: dachogospodinov@gmail.com до 3/три/ поетични творби по темата, придружени от справка за автора, включваща: трите имена, № и дата на ТЕЛК-овото решение(участници в досегашните конкурси не е необходимо да го правят), имейл, телефон и пощенски адрес. Краен срок за изпращане на творбите: 15.11.2024 г. Награди: · Първо място: 200 лв. · Второ място: 120 лв. · Трето място: 80 лв. Специална награда на Областен управител, гр. Разград. Ще има и поощрения, чийто брой ще зависи от участвалите в конкурса. Творбите ще бъдат оценявани от компетентно жури. Резултатите очаквайте на 3 декември 2024 г. За справки на моб. тел.: 0878896375 - Дачо Господинов.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ШУМЕН – 2024

Четиридесет и шесто издание 17-18-19 май 2024 година Организатори: Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” Студентски съвет Община Шумен Разгледайте програмата на конкурса УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА В конкурса могат да участват само студенти и докторанти от български висши училища Личното присъствие (или присъствието на упълномощен представител) в Шумен е задължително. Участниците четат текстовете си пред публиката и журито. Конкурсната програма включва три направления – поезия, белетристика и критика (публицистика и журналистика). В направление ПОЕЗИЯ се участва с до 5 стихотворения (или с не повече от 5 страници). В направление БЕЛЕТРИСТИКА – до 3 разказа (с общ обем до 15 стандартни страници – 30 реда по 60 знака). В направление КРИТИКА – с един или повече текстове с общ обем до 13 стандартни страници. В раздела Публицистика и журналистика – до 3 текста с общ обем до 2 стандартни страници Допуска се участие в различни жанрове. Конкурсът е явен. Приемат се и публикувани текстове през 2023 г./2024 г. Авторите следва да попълнят регистрационната форма за участие в електронния сайт на конкурса: litkonkurs.shu.bg Текстовете се приемат само в електронен вариант (прикачват се в регистрационната форма на сайта на конкурса) Краен срок за регистрация на участниците – 5 май 2024 г. Наградите ще бъдат обявени на 19 май – след приключване на литературните четения и съпътстващата програма на конкурса Голямата награда на Конкурса е ИЗДАВАНЕ НА КНИГА на автор-студент. (Наградата може да бъде присъдена на група автори.) Книгата ще бъде издадена от Университетското издателство „Епископ Константин Преславски”. Организаторите осигуряват безплатни нощувки за участниците. НАГРАДИ За ПОЕЗИЯ – първа награда 550 лв., втора награда 300 лева За БЕЛЕТРИСТИКА – първа награда 550 лв., втора награда 300 лева За КРИТИКА – Наградата “Боян Пенев” на Шуменския университет в размер на 550 лв., втора награда – 300 лева За ИЗДАВАНЕ НА КНИГА на автор-студент – Голямата награда на Конкурса се осигурява от Община Шумен и е в размер на 1000 лв. (Наградата може да бъде присъдена на група автори.) Книгата ще бъде издадена от Университетското издателство „Епископ Константин Преславски”. Награда на публиката – 300 лева

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ФОТОКОНКУРС „Гората е в сърцето ми“

ФОТОКОНКУРС „Гората е в сърцето ми“ Уважаеми читатели, благодарим Ви за прекрасните фотографии, които вече получаваме за конкурса „Гората е в сърцето ми“. Забелязахме обаче някои пропуски при изпращането на снимките от вас. Напомняме ви за няколко важни условия, без които фотографиите няма да бъдат допускани до конкурса: ориентацията на снимката трябва да бъде „Портрет“ (нависоко) и да е с резолюция поне 2000 х 3000 пиксела; може да участвате само с по една снимка във всяка от категориите „Гори“ и „Диви животни“; да не пропускате да напишете къде е направена снимката, името и фамилията на автора, възраст, населено място, телефон и електронна поща за контакт. Очакваме вашите снимки до 30.11.2024 г. на електронния ни адрес: spisaniegora1899@gmail.com Успех на всички фотографи с гората в сърцето!

 • Дата на затваряне: 30 ноември 2024
 • Как да участваме: Фотография
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КЪС РАЗКАЗ „МОСТОВЕ“ – издание 7 ПОДТЕМА 2024: „ЗАВЕТЪТ НА ПРЕДЦИТЕ“

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КЪС РАЗКАЗ „МОСТОВЕ“ – издание 7 ПОДТЕМА 2024: „ЗАВЕТЪТ НА ПРЕДЦИТЕ“ Срок за изпращане на творбите: 15 юни 2024 г. Обявяване на ТОП 10: 1 септември 2024 г. (официалните канали на организаторите и на лични –e-mail адреси, посочени от участниците) ГЛАСУВАНЕ ЗА НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА на официалната FACEBOOK страница на Национален конкурс за къс разказ „Мостове“: 1 септември – 15 септември 2024 г. Обявяване на Бонус разкази: 30 септември 2024 г. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Текст – ограничение до 1500 думи за МОСТОВЕ 7 Шрифт - 12pt times new roman Заглавие – не бива да повтаря заглавието на темата Профилна снимка на автора – близък кадър формат jpg 800X800 Кратка биография до 1 стр А4 шрифт times new roman 12pt Организаторите си запазват правото да дисквалифицират участници, които не са спазили условията без да ги оведомяват писмено. Уточнения: Изпращайте своите разкази на следния имейл адрес mostove.konkurs@gmail.com ТЕМА ЗА 2024 година „ЗАВЕТЪТ НА ПРЕДЦИТЕ“ Право на участие: всички желаещи, с изключение на членове на журито. Възрастово ограничение – лица над 18 години. Всеки автор може да участва в конкурса само с един разказ. Технически параметри: разказът да не е публикуван на хартиен или електронен носител, да е до 1500 думи, шрифт Times new roman 12, допустимо разширение на файл: doc или docx Разказите да се изпращат САМО на посочения имейл адрес на конкурса! Не се приемат разкази, изпратени (копирани) в писмото (body text)!!! mostove.konkurs@gmail.com Файлът трябва да е озаглавен САМО с името на разказа на български език. Съдържание на файла: заглавие и текст на разказа. Във файла да НЕ СЕ вписват името на автора и данни за контакт – това е основание за декласиране поради нарушаване на анонимността. В придружаващия текст в имейла трябва да се посочват трите имена на автора по лична карта, възраст, населено място, телефон за връзка и e-mail за обратна връзка, снимка в близък план 800x800, кратка биография до 200 думи. Ако авторите имат изискване да публикуваме разказа им под псевдоним, да ни уведомят в имейла. С участието си в конкурса авторите се съгласяват техните творби да бъдат публикувани на страницата във фейсбук и блога на конкурса, както и на хартиен носител в сборника. Десетте най-добри разказа, определени от журито при анонимно журиране, ще бъдат включени в сборник. Всеки отличèн автор ще получи екземпляр. Подготовката на сборника и авторският екземпляр не се заплащат от авторите! По преценка на организаторите извън класирането в сборника могат да бъдат включени и други разкази. Връчването на наградите и представянето на сборника ще се състои на специална церемония на 1 ноември Ден на будителите в гр. Русе през 2024 г. С изпращането на творбата си авторът се съгласява: – творбата му да бъде качена за срок от една календарна година от обявяване на резултатите на уебсайта Национален конкурс за къс разказ „МОСТОВЕ“ и прилежащите социални мрежи. В случай, че след изтичане на този срок, авторът желае творбата му да бъде свалена, трябва да изяви желанието си чрез имейл; – да не оттегля от участие вече подадени творби; – че носи пълна отговорност за авторството на изпратените текстове; – да не публикува творбата си до приключване на конкурса. В случай, че не спази изискването, той ще бъде дисквалифициран; Творби, които не отговарят на горепосочените условия, няма да бъдат допуснати за участие. Награждаване: Всички участници, получили първите призови десет места ще получат грамота и сборник. Награди: Награда на журито – статуетка + сборник Плакет и сборник получават още: Награда на публиката Награда на ДПК „Фортуна“ Награда на Клуб „Мечтание“ Награда на Дарик Радио Награда на Държавен Архив Сборник и грамота получават още: Бонус разкази посочени от „Фортуна“ Бонус разкази посочени от „Мечтание“ Бонус разкази посочени от Дари Радио Бонус разкази посочени от Държавен Архив ТОП 10 ще бъде поместен на официалните канали на организаторите! Всички отличени ще бъдат публикуване на официалния сайт на МОСТОВЕ! От авторите, заели първите места, с тяхно съгласие, ще бъде взето интервю, което ще бъде публикувано в сайта и социалните мрежи на организаторите.

 • Дата на затваряне: 15 юни 2024
 • Как да участваме: Разказ
 • Ограничение за участие: лица над 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ТАЛИСМАН НА ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД

Югозападният университет „Неофит Рилски“ - Благоевград организира национален конкурс за изработка на талисман на висшето училище. Състезанието е отворено за преподаватели и студенти от цялата страна. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО - Да съдържа графично изображение на талисмана и описание (интерпретация на автора) на значението на конкретния символ, представящо основните идеи на кандидата. За целите на изготвяне на предложението, препоръчваме участниците да се запознаят с историята, мисията и ценностите на университета, както и с характерните за Югозападния регион традиции. Графичното изображение да бъде представено във формат А4 с изгледи от 3 гледни точки, цветово решение, което да е съобразено със символиката на институцията и предложения за материал, от който евентуално да бъде реализирано. Обем на описанието – до 5 страници. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА Конкурсът е анонимен. Всеки автор може да участва в него с не повече от една творба. Участниците в конкурса изпращат творбите си по пощата на следния адрес: гр. Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ул. „Иван Михайлов“ 66 в срок до 01 юни 2024 г. Важи датата на пощенското клеймо. Всеки участник изпраща предложението в един плик, на който се поставя входящ номер в деловодството на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и който трябва да съдържа: - първи запечатан непрозрачен плик, съдържащ графичното изображение и описание (интерпретация на автора) на символичното значение, като те не трябва да съдържат информация за автора, както и знаци, насочващи към неговата самоличност. В противен случай той няма да бъде допуснат до класирането. Този плик се предоставя на журито, след като получи номер от комисия по засекретяването, назначена със заповед на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“. - втори запечатан непрозрачен плик, съдържащ подписаната от автора заявка за участие по образец, публикувана на интернет страницата на конкурса, която съдържа данни за името на графичното изображение, името на автора, кратка творческа биография, имейл и адрес за кореспонденция, както и съгласие за приемане условията на този регламент. Този плик остава при комисията по засекретяването, която му поставя номер идентичен с този на първия плик. Този плик се отваря, след като журито извърши класиране на участниците. Участниците в конкурса ще бъдат лично уведомени за резултатите от проведения конкурс. Оповестяват се на официалния сайт на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Организаторите не са длъжни да върнат на авторите изпратените от тях графични изображения. Изпратените графични изображения от участниците трябва да бъдат създадени специално за конкурса, да не са публикувани и публично представяни. Авторите на наградените проекти отстъпват на ЮЗУ „Неофит Рилски“ неизключителното право за използване на произведението, което включва правото за изработване на талисман на ЮЗУ „Неофит Рилски“. ОЦЕНЯВАНЕ Жури, определено от организаторите, извършва класирането на изпратените творби и присъждането на наградите. Решенията на журито са окончателни и неоспорими. Награди: Класираните на първо, второ и трето място участници ще получат парични награди – съответно 1000 лв., 500 лв. и 300 лв. price1 transparent ready 1000 лв. price2 transparent ready 500 лв. price3 transparent ready 300 лв

 • Общ награден фонд: 1800 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2  ->