по дата на конкурса
СПОМЕНИ ЗА СЕЛО ШЕЙНОВО

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „СПОМЕНИ ЗА СЕЛО ШЕЙНОВО“ КОНКУРСЪТ Е ОРГАНИЗИРАН ОТ НЧ „ОСВОБОЖДЕНИЕ-1884“, с.Шейново С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА“ ЦЕЛ: СЪБИРАНЕ НА КРАЕВЕДСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МИНАЛОТО И НАСТОЯЩЕТО НА СЕЛО ШЕЙНОВО, ОСТАНАЛО ЗАВИНАГИ В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ С ПОБЕДАТА НАД ТУРСКАТА АРМИЯ НА 9 ЯНУАРИ 1878 г. РЕГЛАМЕНТ: В КОНКУРСА МОГАТ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ ТВОРЦИ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЗРАСТТА ВСЕКИ ТВОРЕЦ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВИ ДО ДВЕ СТИХОТВОРЕНИЯ, РАЗКАЗ, ЕСЕ СВЪРЗАНИ СЪС СЕЛО ШЕЙНОВО ТЕКСТОВЕТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРИДРУЖЕНИ СЪС СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ: ИМЕ, АДРЕС, УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, ТЕЛЕФОН НАПЕЧАТАНИ ТВОРБИ СЕ ПРИЕМАТ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА НЧ „ОСВОБОЖДЕНИЕ-1884“ oswobojdenie_sh@abv.bg КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ : 15.05.2022 г. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ НА FACEBOOK СТРАНИЦАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО С УЧАСТИЕТО СИ В КОНКУРСА УЧАСТНИЦИТЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ ДА ПУБЛИКУВАТ ТЕХНИТЕ ТВОРБИ, БЕЗ ДА ЗАПЛАЩАТ ПРАВА И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ТОВА.

 • Дата на затваряне: 15 май 2022
 • Как да участваме: Чрез изпращане на творби на адрес : oswobojdenie_sh@abv.bg
 • Ограничение за участие: Без възрастови ограничения
 • Източник:
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Националния конкурс за драматургия „Антон Страшимиров“

Община Разград обяви първото издание на Националния конкурс за драматургия за наградата „Антон Страшимиров“. Той се провежда съвместно със Съюза на българските писатели. Инициативата възникна при среща между Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев и Председателя на Общинския съвет Стоян Ненчев с председателя на творческия съюз Боян Ангелов. Идеята бе скрепена по-късно с подписване на Споразумение между Община Разград и Съюза на българските писатели за учредяване на Национална награда за драматургия на името на Антон Страшимиров. Житейският път на изтъкнатия български писател и драматург Антон Страшимиров е свързан с Разград. Той е живял в града и е учил в Разградската гимназия, където неговият по-голям брат е бил учител. Като специален жест на уважение към живота и делото му, през 60-те години на миналия век местният професионален драматичен театър приема за свой патрон големия български писател и драматург. Община Разград вярва, че учредяването на подобна национална награда ще стимулира по-нататъшното развитие на българската драматургия, като важна част от развитието на националната ни култура. Местната власт винаги е имала много специално отношение към съхраняване и развитие на културата в Разград и в Лудогорието. Тя е една от малкото в страната, която не закри, а съхрани всички професионални културни институти и всички читалища в общината. За Кмет Денчо Бояджиев културата винаги е била личен приоритет през всичките негови мандати на управление. Първото издание на Националния конкурс е посветено на 150-годишнината от рождението на Антон Страшимиров, която Разград и България ще отбележат през 2022 г. Наградата ще бъде връчена през месец май 2022 г. на специална церемония по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Тя ще се състои от почетен плакет, грамота и парична сума в размер на 5000 лв. Творбите ще се приемат до 1 май 2022 г. на хартиен носител в 5 екземпляра на адрес: гр. Разград, ПК 7200, бул. „Бели Лом“ 37А, за Община Разград, отдел „Култура, религиозни и младежки дейности“. Част от изискванията към участниците в конкурса са: произведението да не е поставено на българска сцена до обявяването на конкурса, както и авторът му да даде съгласие за безвъзмездно предоставяне на правото, произведението да бъде поставено на сцената на Театрално-музикален център Разград от Драматичен театър „Антон Страшимиров“ и да бъде включено в неговия репертоар. Със заповед на Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев за председател на националното жури е определен председателят на Съюза на българските писатели Боян Ангелов. Текстът на заповедта е публикуван на интернет страницата на Община Разград: З А П О В Е Д № 1697/23.11.2021 г.

 • Дата на затваряне: 01 май 2022
 • Как да участваме: произведението да не е поставено на българска сцена
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.razgrad.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ"

ОБЩИНА СИЛИСТРА Литературно сдружение "Реката и приятели" Регионална библиотека "Партений Павлович" О Б Я В Я В А Т ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "Любовта е пиянство или пиянство от любов" под патронажа на д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра Тема на конкурса: Любовта и/или виното - 14 февруари - Ден на Св. Валентин и/или на Св. Трифон Зарезан. Регламент: Право на участие имат лица над 18 години. Нямат право на участие наградените автори от юбилейното двадесето издание. Конкурсът е анонимен. Авторите изпращат голям пощенски плик, съдържащ едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение; малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография /дата и място на раждане, публикации/. Всеки участник може да изпрати само едно стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното. Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси. Не се приемат творби по електронна поща. При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде включен в конкурса. Краен срок за получаване на творбите: 14.02.2022 г. /валидна е датата на пощенското клеймо/. Адрес за получаване на стихотворенията: 7500 гр.Силистра, Община Силистра, ул."Симеон Велики" 33, стая 314, за конкурса "Любовта е пиянство или пиянство от любов". За повече информация: e-mail: culture@silistra.bg и тел: 086/816 273 Ще бъдат връчени три парични награди от Община Силистра и Награда на Литературно сдружение "Реката и приятели". Творбите ще се оценяват от жури под председателството на поета Недялко Йорданов и членове - доц.д-р Румяна Лебедова и поетесата Мариана Стоянова. Награждаването ще се състои на 24.02.2022 г. от 17:00 часа в зала "Диоген Вичев" на Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра. Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Силистра. - www.silistra.bg.

 • Дата на затваряне: 14 февруари 2022
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: лица над 18 години
 • Източник: http://www.silistra.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за поезия "Христо Фотев"

Стартира осмото издание на Национален конкурс за поезия „Христо Фотев“. Той се организира от Община Бургас, съвместно с Министерство на културата, Съюз на българските писатели, Сдружение на български писатели и Сдружение Бургаска писателска общност. Конкурсът се провежда през две години в град Бургас и е под патронажа на кмета на града. Носителят на Националната награда „Христо Фотев“ се определя от петчленно жури. Той получава парична премия, диплом от Община Бургас и пластика „Златно перо“ от Съюз на българските писатели. Наградите се връчват на рождения ден на Христо Фотев – 25 март. Лауреати на конкурса през годините са: Тома Бинчев за стихосбирката „Морето“ (2008 г.), Росен Друмев за стихосбирката „Армада“ (2010 г.), Аксиния Михайлова за стихосбирката „Разкопчаване на тялото“ (2012 г.), Йордан Ефтимов за стихосбирката „Сърцето не е създател“ (2014 г.), Иван Сухиванов за стихосбирката „Нямо кино“ (2016 г.), Александър Секулов за стихосбирката „Море на живите“ (2018 г.), Цвета Делчева за стихосбирката „Отворени възможности“ (2020 г.). В изданието на конкурса през 2022 г. могат да участват български поети, издали своите книги през 2020 и 2021 г. Крайният срок за изпращане на книгите в 5 екземпляра е 10.01.2022 година. Очакваме ги на адрес: Зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“ Ул. „Александровска“ №26 Община Бургас 8000 Бургас За национален конкурс за поезия „Христо Фотев“

 • Дата на затваряне: 10 януари 2022
 • Как да участваме: Книги
 • Ограничение за участие: български поети, издали своите книги през 2020 и 2021 г.
 • Източник: https://www.burgas.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за научни съчинения на свободно избрана тема от областта на правото

Щастливи сме да Ви съобщим, че Кръжокът по „Гражданско и търговско право“ към ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, Кръжокът по „Гражданско и търговско право“ към ЮФ на УНСС, Департаментът по Право на Нов български университет, „Фондация Кристиан Таков“, „Българска асоциация за Европейско право“, „Сдружение за международни състезания по право“, Съюзът на съдиите в България, Висшият адвокатски съвет, ЛексАрт – Практически обучения за юристи и Професионален правен сайт „Предизвикай правото“ ОБЯВЯВАТ В ЧЕСТ НА КРИСТИАН ТАКОВ Национален конкурс за научни съчинения на свободно избрана тема от областта на римското частно право, гражданското право, вещното право, семейното и наследственото право, търговското право, международното частно право, правото на ЕС, гражданскопроцесуалното право, конституционното право и право на интелектуалната собственост. Право на участие имат всички студенти от специалност „Право“ в Юридическите факултети в страната. Поради пропускането на една конкурсна година заради извънредната епидемична обстановка, по изключение се допускат и студенти, семестриално завършили през 2020 г., без значение дали са положили държавните си изпити. Право да участват имат и завършили юристи, като те ще се състезават в свой отделен модул. В съчинението следва да бъдат посочени трите имена на автора, факултетът и областта, в която пише. Съчинението трябва да бъде с максимален обем от 25 страници. Критериите за оценка може да видите в коментар след публикацията. В журито на конкурса ще участват изтъкнати преподаватели от няколко Юридически факултета и утвърдени юристи от практиката, които ще дадат своите рецензии за всяка една работа. Победителите, класирани на първите места, ще получат награди на официалната церемония по награждаване и ще имат възможност да защитят своите тези на специално организираната за целта конференция, която всяка година ще се провежда в различен Юридически факултет. Авторите на научните съчинения, класирани на първите 10 места в настоящия конкурс, могат да ги предложат за публикуване в електронно издание „Предизвикай правото!“ на следния електронен адрес: predizvikaipravoto@gmail.com, при спазване изискванията на изданието за публикуване на материали. Крайният срок за участие е 27 март 2022 г. За участие изпратете своята разработка на: saccl2021@abv.bg

 • Дата на затваряне: 27 март 2022
 • Как да участваме: Научно съчинение
 • Ограничение за участие: Право на участие имат всички студенти от специалност „Право“, по изключение се допускат и студенти, семестриално завършили през 2020 г., без значение дали са положили държавните си изпити
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за разказ на тема - "НАПАСТ БОЖИЯ В 21 ВЕК"

По повод 145 - годишнина от рождението на класика на българската литература - Елин Пелин, Община Горна Малина, Сдружение Читалищата в Община Горна Малина - 1925, Народно читалище Елин Пелин - 1922 с. Байлово обявяват конкурс за разказ. 1. Жанрова насоченост на разказа трябва да е насочена към живота по време на пандемия в 21 век и проблемите в съвременното българско село и град. 2. Всеки Автор Има право на не повече от един разказ. 3. В конкурса могат да участват ученици и възрастни без ограничение на възрастта. Срок за изпращане на разказите : 31.03 2022 г. на e-mail:chitalishte.bailovo@abv.bg и Адрес:Народно читалище Елин Пелин-1922 с. Байлово п.к.2133 Община Горна Малина Софийска област. За допълнителна информация: chitalishte.bailovo@abv.bg Тел.:0888113990 - Илиана Илиева Тел:0886818271 - Анна Цветкова

 • Дата на затваряне: 31 март 2022
 • Как да участваме: Разказ
 • Ограничение за участие: ученици и възрастни без ограничение на възрастта
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд: 450.00 лв
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс „Славка Славова“ – седмо издание

Театър 199 „Валентин Стойчев“ обявява седмото издание на конкурса на името на голямата българска актриса Славка Славова за написване на камерна пиеса /до четири действащи лица/ на съвременна тематика. Награден фонд Една награда от 5000,00 лева. Задължение на Театър 199 Да осъществи сценична реализация и постановка на драматургичния текст на своята сцена не по-късно от 18 месеца от датата на обявяване на резултатите от конкурса. Условия Пиесите, участващи в конкурса, трябва да предполагат спектакли не по-дълги от 90 минути. Те не трябва да са: – публикувани под каквато и да било форма, включително в Интернет или на електронен носител; – участвали в други конкурси за драматургия; – поставяни на сцена. Авторите: – не трябва да са по-възрастни от 39 години; – могат да участват в конкурса само с една творба; – с участието си в конкурса авторът на отличената пиеса поема задължението да не предоставя права за публичното ѝ представяне на друг театър в срок от 12 месеца след излизане на премиерата в Театър 199 „Валентин Стойчев“. Провеждане на конкурса – Журито ще отличи не повече от една пиеса. – Конкурсът е анонимен. Върху текста трябва да е изписано само заглавието на пиесата. – Текстът се предлага в разпечатан вид (12-14 пункта на шрифта) и по желание на автора в електронен вариант за евентуалното му представяне в уебстраницата на театъра след обявяване на резултатите и при съгласие на автора. – Текстът трябва да е придружен от запечатан плик, съдържащ следната информация: 1. Заглавието на творбата; 2. Името на автора; 3. Неговият ЕГН; 4. Телефон за контакт. Срокове Текстовете трябва да постъпят в Театър 199 не по-късно от 31.01.2022 г. Текстове, изпратени като препоръчана пратка по пощата трябва да носят клеймо с дата не по-късна от 31.01.2022 г. и да бъдат адресирани както следва: София 1000; ул. „Славянска“ 8; Театър 199 „Валентин Стойчев”; За Конкурса „Славка Славова“. Приемането на текстове се извършва в Администрацията на Театър 199 „Валентин Стойчев“ всеки работен ден от 14.00 ч. до 16.00 ч. Резултати Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 23 март 2022 г. на уебстраницата на Театър 199 „Валентин Стойчев“ и чрез електронните и печатни медии, партньори на театъра. За повече информация: тел. 02/ 987 08 72 (14.00-16.00 ч.).

 • Дата на затваряне: 31 януари 2022
 • Как да участваме: а камерна пиеса /до четири действащи лица/
 • Ограничение за участие: не трябва да са по-възрастни от 39 години
 • Източник: https://www.theatre199.org/
 • Общ награден фонд: награда от 5000,00 лева
 • Брой на победителите: 1
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс "Елементи" на Schneider Electric

Schneider Electric България набира участници в конкурса "Елементи" за студия по интериорен дизайн и архитектура, както и за творци на свободна практика от България и Албания. Регистрацията за участие вече е отворена и ще продължи до 28 февруари 2022 г. Всяко студио или дизайнер може да се включи с реализиран проект на пространство, в което са използвани ключове, контакти и/или други устройства за управление на дома от Schneider Electric. Конкурсът цели да насочи вниманието към елементите от дизайна и начина, по който те допринасят за цялостния стил и внушение на пространствата. "Основните стандарти за оценка на проектите в конкурса "Елементи" отразяват ценностите на Schneider Electric и професионалния поглед на участниците в журито", посочват от фирмата. "Наред с ролята на детайла за цялостното въздействие, оптимизацията на пространството, ергономията и оригиналността на решението, критериите на журито включват също екологичността и природосъобразността на проекта, защото тази тема повече не може да бъде изключвана от стила ни на живот", допълват от Schneider Electric. Победителите ще бъдат обявени на церемония през март 2022 г. в България. Голямата награда е безплатно пътуване до Испания и ексклузивно посещение в завод на Schneider Electric, в който се произвежда наградената с Red Dot за дизайн серия UNICA. Със специална награда – таблет Apple, Schneider Electric ще отличи проекта, получил най-много гласове от публиката. В конкурса се допускат интериорни проекти, завършени в периода юли 2021 – февруари 2022. Всеки автор може да се регистрира за участие само с един проект. Регистрацията се осъществява единствено чрез микросайта на Schneider Electric за конкурса "Елементи".

 • Дата на затваряне: 28 февруари 2022
 • Как да участваме: реализиран проект на пространство, в което са използвани ключове, контакти и/или други устройства за управление на дома от Schneider Electric.
 • Ограничение за участие: студио или дизайнер
 • Източник: https://electrical-bulgaria.com
 • Общ награден фонд: Екскурзия, таблет
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Националният литературен конкурс за къс разказ “Дивото”

Организатори на единадесетото издание на Националният ежегоден литературен конкурс за къс разказ “Дивото”за наградата “ДОНЧО ЦОНЧЕВ” са Национално ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” и Съюз на българските писатели. Жанрът на конкурса е къс разказ с обем до 3 машинописни страници със сюжет от лова и риболова, природата и взаимодействието на човека с природата, дивите животни и птици, риби и др. В конкурса участват произведения, които до момента не са публикувани. Провежда се в рамките на единадесет месеца, в случая – от 1 август 2021 г. до 30 юни 2022 г. Победителите ще бъдат обявени от тричленно жури с представител от НЛРС-СЛРБ и представител от СБП. Наградите са какво следва: – Първа награда – стъклен плакет, грамота и парична награда в размер на 500 /петстотин/ лева. – Първа поощрителна награда – грамота и парична награда в размер на 100 /сто/ лева. – Втора поощрителна награда – грамота и парична награда в размер на 100 /сто/ лева. – Една награда в категория “Млади таланти” (до 18 г.) – грамота и парична награда в размер на 100 /сто/ лева. Всички желаещи да вземат участие в Националния конкурс за къс разказ “Дивото” за наградата “Дончо Цончев”, могат да изпращат своите произведения на е-mail: snejina_mihailova@abv.bg или на адрес: гр.София 1040, бул.”Витоша” 31-33, до Снежина Михайлова, в срок до 30 юни 2022 г.

 • Дата на затваряне: 30 юни 2022
 • Как да участваме: Къс разказ
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://www.slrb.bg
 • Общ награден фонд: 800.00 лв.
 • Брой на победителите: 4
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2