по дата на конкурса
НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС – НОВА ЗАГОРА

Община Нова Загора *Условия Конкурсът е анонимен. Право на участие имат автори над 18–годишна възраст. Всеки автор може да участва с до 3 стихотворения в три екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в по-малък плик приложи: име, адрес, телефон за контакт. *Обявяването на резултатите и награждаването ще се извърши на Празниците на поезията Нова Загора 2022 г. в рамките на Празника на града. *Награди Ще бъдат присъдени: Награда на кмета на община Нова Загора – 150 лв. Първа награда - 150 лв. Втора награда - 100 лв. Трета награда - 80 лв. *Срокове Краен срок за предаване на творбите - 30.08.2022 г. гр. Нова Загора 8900 ул. „24-ти май” №1 Община Нова Загора за отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата” За поетичния конкурс тел. за контакти : 0457/6 41 62

 • Дата на затваряне: 30 август 2022
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: Община Нова Загора *Условия Конкурсът е анонимен. Право на участие имат автори над 18–годишна възраст. Всеки автор може да участва с до 3 стихотворения в три екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в по-малък плик приложи: име, адрес, телефон за кон
 • Източник: http://nova-zagora.org
 • Общ награден фонд: 480.00 лв
 • Брой на победителите: 4
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „АКАДЕМИК НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“

От 1 август стартира подаването на творби, които да участват в Националния конкурс за поезия „Академик Николай Лилиев“. Целта му е да подпомага и популяризира поетичното творчество на автори над 18 години. Съревнованието на майсторите на перото се организира от Община Стара Загора, Дружество на писателите – Стара Загора, Фондация „Космос – Димитър Брацов”, Регионална библиотека „Захарий Княжески”. То се провежда всяка година с подкрепата на Народно читалище „Николай Лилиев“ –2005” – Стара Загора и Народно читалище „Даскал Петър Иванов – 1988” – Стара Загора. В състава на конкурсното жури влизат утвърдени имена от съвременния литературен живот. Медийни партньори на конкурса са списание „Птици в нощта” и вестник „Литературен глас”. Срокът за участие е до 10 септември. Обявяването на наградените творби ще даде начало на Есенните литературни дни в Стара Загора. Те ще завършват с отчитането и церемонията на друг обичан и уважаван форум - Национален конкурс за млади поети „Веселин Ханчев“. Награждаването на младите поети в 39-ото му издание ще се състои на 28 октомври. Условия за участие: Конкурсът е анонимен, на свободна тема. Възраст на участниците: автори, навършили 18 години. Участие могат да вземат автори с творби, непубликувани под каквато и да е форма към крайната дата на кандидатстване. Всеки автор изпраща имейл: съдържащ до 3 (три) поетични произведения на електронен адрес: n-liliev@abv.bg в срок до 10 септември 2022 г. Писмата (имейлите) трябва да съдържат заглавие, относно „За конкурса” и два прикачени файла: единият – с трите стихотворения заедно другият – с личните данни на участника (три имена, дата, месец и година на раждане, пощенски адрес, телефон). Предоставените лични данни служат само за целите на конкурса, за идентифициране и награждаване на победителите. В конкурса не могат да участват: членове на конкурсното жури, организатори на конкурса, носители на първа награда от предишните издания. Отчитането на резултатите е на 1 октомври – Ден на българската поезия. Церемонията по награждаването е част от Есенни литературни Стара Загора 2022 г. Изпращайки творбите си, авторите се съгласяват имената и творбите им да бъдат публикувани в социалните мрежи, печатни и електронни медии в публикации, свързани с конкурса. Наградите са парични. Първа награда – Награда на Кмета на Община Стара Загора Втора награда – Награда на Фондация „Космос – Димитър Брацов” Трета награда – Народно читалище „Николай Лилиев – 2005” По преценка на журито се връчват и поощрения от Дружество на писателите – Стара Загора и Народно читалище „Даскал Петър Иванов – 1988”. Всички лауреати от конкурса получават Почетна грамота.

 • Дата на затваряне: 10 септември 2022
 • Как да участваме: Поезия
 • Ограничение за участие: автори, навършили 18 години
 • Източник: https://www.starazagora.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Шести Национален литературен конкурс „Станка Пенчева” под надслов „Дървото на живота” – Стралджа 2022

ОРГАНИЗАТОРИ Шестият Национален литературен конкурс „Станка Пенчева” се организира от Община Стралджа под патронажа на Кмета на общината и е част от програмата на тържествата, посветени на празника на общината – 8 ноември и нейния покровител Свети Архангел Михаил. Той се посвещава на голямата българска поетеса Станка Пенчева, родена на 9 юли 1929г. в гр.Сливен и прекарала детството си в с.Воденичане, общ.Стралджа, където се намира бащиния й дом. ЦЕЛ Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на български поети и писатели, чието творчество носи духа на нашето време, творчество, търсещо и отговарящо на многобройните въпроси, които съвремието поставя. РЕГЛАМЕНТ Националният конкурс „Станка Пенчева” се провежда на всеки две години и се финансира от бюджета на Община Стралджа, дарители и други източници и се оповестява в печатни и електронни медии, както и в сайта на Община Стралджа. Конкурсът се провежда в следните направления поезия – стихотворение /до три броя/ проза – кратък разказ или есе / до три броя и до 5 машинописни страници/. Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси. Материалите за участие се изпращат до 21 октомври 2022г. на адрес: гр.Стралджа, ул. „Хемус” №12, Община Стралджа / за Национален конкурс „Станка Пенчева” /. Конкурсът е анонимен, ­в плик се поставя по-малък запечатан плик с данните на автора и кратка анотация на творчеството на кандидата. Конкурсните произведения ще бъдат оценявани от компетентно жури. Членовете на журито ще работят независимо един от друг по следните критерии: Оригиналност и творчески подход; Езикова и стилистична култура; Графично оформяне на творбите. НАГРАДИ Ще бъдат връчени по три награди ( I, II и III- та) за всяко от направленията І място – грамота и парична награда ІІ място – грамота и парична награда ІІІ място – грамота и парична награда Предвидена е и специална награда – приз Станка Пенчева от Кмета на общината. На 1 ноември в гр.Стралджа ще бъдат обявени резултатите от конкурса и връчени наградите на отличените участници. Авторите на наградените творби ще бъдат предварително уведомени за часа и мястото за отчитането и връчването на наградите. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Всички участници в конкурса трябва да предоставят на организаторите и удостоверение за разкрита при дадена банка сметка, предвид това, че паричните награди на победителите ще се превеждат само по банков път. Организаторите си запазват правото за промени, относно обявяването на резултатите и награждаването на победителите, ако разпространението на коронавирус продължи и бъде обявена епидемична обстановка, за което всички участници ще бъдат уведомени своевременно. За справки и допълнителна информация по условията за участие в конкурса: тел. 04761/64-68, моб. тел.: 0885599424.

 • Дата на затваряне: 21 октомври 2022
 • Как да участваме: Стихотворение, разказ, есе
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://straldzha.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален литературен конкурс „Рада Казалийска” – 2022

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ – 1935“ Обявява ежегодния национален литературен конкурс „Рада Казалийска” за 2022 г., в памет на първата българска поетеса и светска учителка в Родопския край. Начало: 24.05.2022г. Краен срок за изпращане на творби: 31.08.2022г. Регламент: Едно стихотворение и/или един разказ до три печатни страници Без възрастови ограничения. Произведенията да не са публикувани до момента Три имена, адрес и телефон за контакт. При изпращане по e-mail, творбата да бъде като прикачен файл, с шрифт “Times new roman” – 12, с написани най-горе вляво трите имена на автора, адреса и телефон за кореспонденция Материалите за конкурса да се изпращат в плик на адрес: Гр. София, п.к. 1172, ж.к. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” № 55, НЧ „Добри Чинтулов-1935”- за конкурса Или на e-mail: rada.kazaliiska@mail.bg Пожелаваме успех на всички участниц

 • Дата на затваряне: 31 август 2022
 • Как да участваме: Стихотворение, разказ
 • Ограничение за участие: Без възрастови ограничения
 • Източник: https://chitalishte.info
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
II Национален конкурс за разказ „Море“

Изисквания Разказите да са непубликувани до момента както на хартиен носител, така и онлайн, включително в блог, страница или личен профил в социална мрежа, с обем до 5 стандартни машинописни страници (9 000 знака), на свободна тематика, свързана с морето, морските хора, крайбрежните градчета и др., изпратени най-късно на 30 октомври 2022 г. на и-мейла на читалището mesemvria2015@abv.bg като прикачен Microsoft Word документ, шрифт Times New Roman, размер 14 pt. с тема на и-мейла „За конкурса“. Авторите да са навършили 18 години. Информация за трите имена на автора, и-мейл и телефонен номер да бъдат изписани на последната страница под текста на разказа. Допуска се участие само с по едно произведение от автор. Разкази, които не отговарят на посочените изисквания, както и с изключително лош правопис и пунктуация няма да бъдат допуснати до участие. ????Резултати и награди Тричленно жури от настоятелството на читалището ще определи най-добрите разкази, които ще бъдат класирани съответно на първо, второ и трето място. Резултатите ще бъдат обявени на страницата на читалището във Фейсбук на 1 декември 2022 г. Наградените автори ще бъдат и лично известени по телефон/и-мейл. Наградният фонд е 300 лв и ще бъде раздаден под формата на ваучери за книги както следва: за първо място – ваучер за 150 лв, за второ място – ваучер за 100 лв и за трето място – ваучер за 50 лв. Отличените разкази ще бъдат публикувани на страницата на читалището във Фейсбук. Пожелаваме Ви вдъхновение!

 • Дата на затваряне: 30 октомври 2022
 • Как да участваме: разказ
 • Ограничение за участие: Авторите да са навършили 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд: Наградният фонд е 300 лв и ще бъде раздаден под формата на ваучери за книги
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Фото конкурс „Голи и солени (морето преди бетона)“!

Започва август, следобедът на годината, а с него и нашият фото конкурс „Голи и солени (морето преди бетона)“! Кръстен на едноименната книга, която събира 23 истории от Черноморието в миналото и автентични фотографии от онези години, конкурсът има за цел да събере вашите любими снимки от Черноморието. Всичко, което трябва да направите, е да изпратите 1 авторска снимка като съобщение на страницата ни. Тя може да бъде направена в миналото, но и в наши дни. Получените фотографии ще бъдат качвани всяка вечер в албума ни „Морето преди бетона“, а трите, събрали най-много харесвания, ще получат награди: книги на „Кръг“ на стойност 69 лв. и 2 екземпляри от сборника „Голи и солени (морето преди бетона)“. Срокът за участие е до 18 ч. на 31 август. Успех

 • Дата на затваряне: 31 август 2022
 • Как да участваме: Фотография
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ “От заник слънце озарени, алеят морски ширини…”

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ “От заник слънце озарени, алеят морски ширини…” ЯВОРОВИ ДНИ – 2022 от 1 до 4 септември Поетичният конкурс „От заник слънце озарени, алеят морски ширини…” е организиран от НЧ „Просвета 1888” и Община Поморие от 1977г. В него могат да участват автори над 18 год. от цялата страна. Творбите /до 5 стихотворения/ в 3 екземпляра, изпращайте на адрес: 8200 – Поморие ул. “Княз Борис І” № 51 НЧ „Просвета 1888” /конкурс за поезия/ Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик малко пликче с трите си имена, телефон и адрес за връзка . Краен срок – 20 август 2022 год. /валидно е пощенското клеймо на плика/ Изпратените стихотворения трябва да бъдат свързани, макар и индиректно, с духа и естетиката на големия поет. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 4 септември 2022 г. Ще бъдат присъдени следните награди: Първа награда – 500лв. и плакет „Яворов” Втора награда – 300 лв. и диплом Трета награда - 200 лв.и диплом По преценка на журито, при липса на подходящи творби, някоя от наградите може и да не бъде присъдена.

 • Дата на затваряне: 20 август 2022
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: автори над 18 год. от цялата страна
 • Източник: https://sbp.bg/
 • Общ награден фонд: 1000 лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС“МАЙКО МОЯ, МОЯ БОГОРОДИЦЕ“ХАСКОВО 2022

РЕГЛАМЕНТ Общи положения и условия за участие: • Конкурсът е на тема – Възхвала на Жената, Майката, Богородица и Любовта. • Участието е доброволно, без такса. • Всички автори от страната и чужбина трябва да са навършили 18 годишна възраст. • Конкурсът е явен. • Всички автори участват само с една творба, която да е на български език и не е участвала в друг конкурс. • Творбите и заявките за участие да се изпращат на e-mail: act2021@abv.bg в предоставената от организатора бланка. • Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса творби, които не отговарят на темата на конкурса или влизат в противоречие с общоприетите морални норми. Правила за участие: • Максималният обем на творбата е неограничен. • Файлът да е в Word, шрифт „Times New Roman”, формат „14”. • Творби ще се приемат от 15.07 до 20.08.2022г. • Разходите за нощувки на номинираните, специалните гости и наградените автори се поемат от организаторите. Жури: • Журито ще е в тричленен състав от национално значими творци. • Творбите ще бъдат оценявани без да бъде предварително представено. • Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обжалване. • Журито не приема предварителни запитвания и не дава информация за резултатите от класирането до момента на официалното им обявяване. • Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на ФБ страницата на Национален Поетичен Конкурс „Майко моя, моя Богородице”. • Журито и организаторите ще обявят резултатите от конкурса на специална церемония по награждаване, която ще се проведе по време на поетичния рецитал „Раждането на Любовта“ на 09.09.2022 г. от 19:00ч. в ДКТ“Иван Димов“ – Хасково. Награди: Наградният фонд е в размер на 1000лв. разпределен както следва: I награда – 500лв, статуетка и грамота. II награда – 300лв, плакет и грамота. III награда – 200лв, плакет и грамота. Специални награди за цялостен принос „Поезия в музиката” Специални награди за цялостен принос на Алфа Криейтив Тийм Други: • Творбите не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса. • Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират и записват изпълненията с цел създаване на архив и реклама, без да заплащат права и обезщетения. • Организаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране на конкурса, както и правото на промени в регламента. • Организаторите имат право да използват творбите в печатни и визуални формати с цел промотиране на конкурса без извършване на търговска дейност. • Всички въпроси и каузи, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито. • Не се приемат произведения съдържащи политически пристрастия, пропаганда, призиви към дискриминация на национална, етническа, полова и всяка друга основа, както клевети и лични нападки. • Не се приемат произведения, нарушаващи авторското право. На всички участници в конкурса пожелаваме успех, а на публиката: Добре дошли в света на поезията! Може да изтеглите регламента и заявката за участие в конкурса от линка: https://www.dropbox.com/sh/t5qt2swmu9r8mce/AADIy5UK3tHoUgaJJuom8sR5a?dl=0&fbclid=IwAR3DhXvGe7KaOqOF7zUBn0Q__tOnJWnzitA5uzQ0XFUAex2_ulRSrDPfoUM За контакти: e:mail: act2021@abv.bg телефон: 0888 828 061

 • Дата на затваряне: 20 август 2022
 • Как да участваме: творба, която да е на български език и не е участвала в друг конкурс
 • Ограничение за участие: автори от страната и чужбина трябва да са навършили 18 годишна възраст
 • Източник: https://www.biblioteka-bulgaria.bg/
 • Общ награден фонд: 1000 лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс на тема: „Моето семейно приключение в Сребърна – обект на Световното природно наследство на ЮНЕСКО и Биосферен парк“

РИОСВ-Русе, Община Силистра и Природонаучния музей в с. Сребърна канят любители фотографи да се включат в Национален конкурс на тема: „Моето семейно приключение в Сребърна – обект на Световното природно наследство на ЮНЕСКО и Биосферен парк“. Инициативата е посветена на 50-годишнината от приемането на Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО. Целта на конкурса е хора от всички възрасти да открият красотата на природата на територията на резервата „Сребърна“, да повишат интереса си към опазването на околната среда, да придобият познания за българските обекти на ЮНЕСКО, биосферните паркове и мястото им в световното наследство. Желаещите да се включат трябва да изпратят авторска снимка, с добра резолюция, като освен данни за контакт да уточнят периода, в който са посетили резервата. Крайният срок за изпращане на снимките е 30 септември 2022 г. по е- поща: press@silistra.bg или по пощата на адрес: гр. Силистра 7500, ул. „Симеон Велики“ № 33, Община Силистра. Любителските фотографии ще бъдат класирани от съвместен екип от РИОСВ-Русе, Община Силистра, Природонаучния музей в с. Сребърна и гост-оценители, а резултатите ще бъдат обявени на 20 октомври 2022 г. на интернет страниците на Община Силистра, РИОСВ-Русе и на ПР „Сребърна” на адреси: https://www.silistra.bg, www.riosv-ruse.org и www.srebarnalake.com. Пълният текст на условията в конкурса е публикуван на адрес: https://www.riosv-ruse.org/konkursi-na-riosv-ruse

 • Дата на затваряне: 30 септември 2022
 • Как да участваме: Авторска снимка
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://srebarnalake.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПОЕТИЧНА КНИГА ЛБПСС 2022

Целта на конкурса е да популяризира традициите на българската култура и духовност без географски ограничения, да поощри усилията на творците, пишещи на български език и да подкрепи творческите изяви на българската диаспора. Конкурсът е за поетична книга, публикувана през 2021 или 2022 г. В него могат да участват български поети от цял свят. Авторите ще изпращат по два екземпляра от книгите си, заедно с кратка творческа справка и информация за контакт, на адрес: 5791 с. Ъглен, Ловешка обл., ул. „Христо Ботев“ 12 (Йото Пацов) Желаещите да изпратят pdf файл на публикуваната стихосбирка могат да използват следния електронен адрес: yoto.patzov@abv.bg Авторитетно жури ще излъчи победителите, а резултатите ще бъдат обявени до 15 декември 2022 г. на интернет страницата на ЛБПСС. Ще бъдат присъдени ТРИ ПАРИЧНИ НАГРАДИ – ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА, като отличените автори ще получат и специални грамоти. КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 1 НОЕМВРИ 2022 г.

 • Дата на затваряне: 01 ноември 2022
 • Как да участваме: поетична книга, публикувана през 2021 или 2022 г.
 • Ограничение за участие: български поети от цял свят
 • Източник: https://www.aternapress.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
V НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ЕСЕННИ ЩУРЦИ’2022” – БЪЛГАРИЯ, ГОРСКИ ИЗВОР

Община Димитровград, Народно читалище „Пробуда - 1896”, Кметството и Поетичен клуб „Иван Николов” – с. Горски извор, организират V Национален конкурс с международно участие „ЕСЕННИ ЩУРЦИ’ 2022” – с. Горски извор РЕГЛАМЕНТ: Право на участие има всеки поет от България и чужбина, навършил 18 години. Конкурсът е анонимен. Участниците изпращат по три стихотворения (не повече от общо 100 стиха) на свободна тема най-късно до 31. 08.2022 г. Конкурсните работи се изпращат на имейл: mina_karagyozova@abv.bg или в пощенски плик, в който всяко стихотворение трябва да е в три екземпляра. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: 1. Конкурсните стихотворения да са без имена и лични данни на автора 2. Заявка за участие с имената и личните данни на автора. 3. Тема на писмото: Есенни щурци Формат WORD, шрифт TIMES NEW ROMAN, размер на шрифта 14, като са придружени и от заявката по-долу. Или: по пощата в плик (3 екземпляра без никакви лични данни, които биха нарушили анонимността) с малък отделно запечатан плик, съдържащ имената, адреса и телефона и имейла на автора. За заявката за участие важи датата на пощенското клеймо. Писмата изпращайте на адрес: Бояна Драгиева (за конкурса) Народно читалище „Пробуда - 1896” 6420 с. Горски извор Община Димитровград, област Хасково В конкурса не се приемат произведения: * Съдържащи политическа пропаганда, лъжлива информация, призиви към дискриминация на национална, етническа, религиозна и всякаква друга основа, клевети и лични нападки; * Съдържащи ненормативна лексика; * Нарушаващи авторското право; * Нарушаващи анонимността и правилата на конкурса. Произведенията да не са публикувани в печатни издания и официални уебсайтове до обявяване резултатите от конкурса. Българските и чуждестранните автори ще бъдат оценявани и наградени в отделни номинации, оценявани от тричленно жури. НАГРАДИТЕ: Ще бъдат присъдени следните награди: Голямата награда: Статуетка, диплом и 300 лв. II награда: Плакет, диплом и 200 лв. III награда: Плакет, диплом и 150 лв. IV. Специална награда на Международната писателска гилдия, която ще бъде връчена от президента на гилдията г-жа Лада Баумгартен. VI. Специална награда на Община Димитровград VII. Две специални награди на името на поета, художника и композитора „Жеко Димитров“. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обжалване. Журито не приема предварителни запитвания и не дава информация за резултатите от класирането до момента на официалното им обявяване. Литературното четене, обявяването на резултатите от Конкурса и церемонията по награждаването ще се състоят на 24 и 25 септември 2022 г. от10.00 ч. в Народно читалище „Пробуда” – с. Горски извор, обл. Хасково Участниците, желаещи да присъстват, пътуват на свои разноски. За въпроси и заявки за участие: Моб. тел. +359 887 049 177 – Тодорка Николова

 • Дата на затваряне: 31 август 2022
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: всеки поет от България и чужбина, навършил 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за най-добри млади дигитални маркетолози на България 2022

Digital Stars търси най-добрите млади дигитални маркетолози в България. Кандидатствайте за участие или номинирайте достоен кандидат. Безпристрастно жури от специалисти ще оцени всички участници и ще избере победители в 10-те състезателни категории, а престижните отличия ще бъдат връчени на бляскава гала вечер! Участието е напълно безплатно Участие в конкурса Digital Stars могат да вземат специалисти по дигитален маркетинг на възраст между 16-35 години. За целта е необходимо да подадат кандидатурата си или да бъдат номинирани. Пълната информация относно правилата за участие може да отриете на нашия официален сайт. Отличия ще бъдат връчени в следните 10 категории: 1 ) Платена реклама 2 ) Маркетинг в социалните мрежи 3 ) Оптимизация за търсещи машини (SEO) 4 ) Маркетинг чрез съдържание 5 ) Маркетинг стратегии и бизнес развитие 6 ) Автоматизации, чат ботове и Имейл маркетинг 7 ) Дигитален ПР & Инфлуенс маркетинг 8 ) Творчески маркетинг 9 ) Електронна търговия 10) Видео маркетинг Кандидатствайте или номинирайте някого ТУК: https://digitalstars.bg Краен срок за кандидатстване: 28.08.2022

 • Дата на затваряне: 28 август 2022
 • Как да участваме: Кандидатура, номинация
 • Ограничение за участие: специалисти по дигитален маркетинг на възраст между 16-35 години
 • Източник: https://digitalstars.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
IX Национален поетичен конккурс "Горчиво вино 2022"

Регламент: Националният поетичен конкурс "Горчиво вино" е ежегоден и се провежда през месец септември. Право на участие имат лица над 16 години. Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят най-късно до 15.08.2022 г. - Едно стихотворение на любовна тематика/непубликувано/. - Декларация за авторството на конкурсната творба. Изпращане на творбите за участие по пощата или куриер на адрес: 2850 гр. Петрич, ул. Александър Стамболийски 4 НЧ Братя Миладинови - 1914 За допълнителна информация: Христина Карадалиева - Организатор дейности 0882613717 Валентина Петрова - Главен библиотекар 0879088507

 • Дата на затваряне: 15 август 2022
 • Как да участваме: Стихотворение на любовта тематика
 • Ограничение за участие: участници над 16 години
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Фотоконкурс на тема „ОБИЧАМЕ РУСЕ“

В Световния ден на фотографията Фондация „Русе – град на свободния дух“, Булмаркет Груп ЕАД и Община Русе отправят предизвикателство към любителите на обектива чрез фотоконкурс на тема „ОБИЧАМЕ РУСЕ“. Това е третото издание на инициативата, която има за цел да покаже красивата страна на град Русе и всичко хубаво, което се случва в него. Идеята е да бъдат насърчени всички граждани, фотолюбители и професионални фотографи да уловят и запечатат с обективите си невероятни и вдъхновяващи моменти от най-големия дунавски град в България. През тази година организаторите включват нов раздел – „Бизнеса на Русе“. В него се очакват снимки от работния процес на всички сфери на бизнеса в Русе. Участниците ще бъдат класирани на база професионален опит в две категории: • Любители • Професионални фотографи Снимки могат да участват и в станалите вече традиционни раздели „Аерофотография“, „Пейзажи“, „Събития и уловени моменти“, повече информация за категориите в тези раздели може да научите от пълния регламент на Фотоконкурса. Участниците могат да се включат с фотографии, които представят значими сгради, паметници, панорами, забавни моменти от своята работа, интересни машини с които работят, събития или просто приключения от град Русе. Необходимо е снимките да отговарят на зададената тема и да притежават естетическа стойност. Право на участие във фотоконкурса имат всички желаещи, любители и професионални фотографи, без ограничения във възрастта. Лица, ненавършили 18 години, могат да участват единствено след съгласието на техните родители или законни настойници. Всеки автор може да участва с максимум 5 снимки във всеки от обявените раздели. Снимките за фотоконкурса трябва да са не по-стари от 1 г. (да са направени през 2021 или 2022 г.). Те трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и задължително да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката - до 500 знака. Големината на изображението трябва да бъде нe по-малко от 3000 и не по-голямо от 5000 пиксела по дългата страна. Нужно е резолюцията на изображенията да е не по-малка от 200 dpi. Файловете не трябва да са по-големи от 10MB. Необходимо е всеки да може да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер). Регистрацията за участие и изпращането на снимки става на адрес rusefreespiritcity@gmail.com от 19 август 2022 г. до 20:00 часа на 15 октомври 2022 г. Фотографиите ще бъдат оценявани от жури, включващо представители на Фондация „Русе – град на свободния дух“, Булмаркет Груп ЕАД, Община Русе и други. Критериите за оценка са: принадлежност към темата на конкурса, естетическо изпълнение, оригиналност, визуално въздействие. Фаворит на публиката също ще бъде избран чрез вот във Фейсбук страницата на Фондация „Русе – град на свободния дух“. Гласуването може да бъде направено от 18 октомври до 23:59 часа на 28 октомври 2022 г. Наградите ще бъдат обявени и връчени на специална церемония при откриване на изложба, в която ще участват победителите, класирани от журито във всяка категория, предвидени са и парични награди. Пълния регламент на фотоконкурса може да намерите тук. Декларация от родител може да намерите тук.

 • Дата на затваряне: 15 октомври 2022
 • Как да участваме: Фотография
 • Ограничение за участие: всички граждани, фотолюбители и професионални фотографи
 • Източник: http://free-spirit-city.eu
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за издаване на съвременен български роман на английски език в САЩ

Фондация "Елизабет Костова" обявява конкурс за издаване на съвременен български роман на английски език в САЩ. Проектът се реализира от 2010 г. насам, в партньорство с издателство "Open Letter Books", базирано в университета в Рочестър, САЩ. Конкурсът е насочен към автори на съвременна българска литература, които имат поне един роман, публикуван в България от официално регистрирано българско издателство, като биха искали той да бъде преведен и публикуван на английски език в САЩ. Срок за кандидатстване: 5 септември (понеделник) 2022. Дата на обявяване на победителя: 30 септември (петък) 2022. В резултат от конкурса ще бъде избран само един победител. І. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ: 1. Конкурсът е насочен към автори на съвременна българска литература. 2. Всеки кандидатстващ автор трябва да има поне един роман, публикуван в България на хартиен носител от официално регистрирано българско издателство. 3. Романът, с откъс от който се кандидатства, трябва да е публикуван на български език. 4. Автор, кандидатствал в предишно издание на конкурса, но неодобрен за публикация на английски език, може да кандидатства, но с откъс от различен роман. 5. Всеки автор може да кандидатства само с една творба на конкурс. ► Селекцията се осъществява от международно жури. ІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 1) Попълнен формуляр за кандидатстване (на български език). Формуляра можете да намерите ТУК. Моля, свалете го и го попълнете. 2) Професионална биография (написана в разказвателна форма, а не в CV формат) на кандидатстващия писател (максимум 300 думи). Биографията трябва да бъде на английски език. 3) Синопсис на романа, с който се кандидатства (максимум 1 500 думи). Синопсисът трябва да бъде на английски език. 4) Откъс от издаван на български език роман, преведен на английски език: минимум 15, максимум 35 стандартни страници (1800 знака на страница, с интервалите). Текстът трябва да бъде запазен в шрифт Times New Roman, размер на шрифта – 12 пункта. Технически изисквания: Моля, именувайте файловете, които изпращате, като използвате САМО латински букви, цифри, тирета и долни черти. Моля, НЕ използвайте запетайки, интервали, апострофи, кавички, както и всякакви други символи. Моля, напишете своето ИМЕ върху всеки документ, с който кандидатствате. Приемат се файлове с разширение: ".doc"/ ".docx". ІІІ. КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Моля, изпратете задължителните документи за кандидатстване: 1), 2), 3) и 4), на Виктория Костова, главен координатор на ФЕК, на имейл: vkostova@ekf.bg, до 17:00 ч. на 5 септември(понеделник) 2022. Моля, въведете като тема на имейла: „Конкурс за издаване на съвременен български роман на английски език в САЩ – 2022”. IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: Проектът e годишен и се реализира за седми пореден път в партньорство с американското издателство "Open Letter Books". До момента в рамките на проекта са подкрепени следните заглавия: • "Захвърлен в природата" от Милен Русков (изд. "Open Letter Books", САЩ, 2011); • "18% сиво" от Захари Карабашлиев (изд. "Open Letter Books", САЩ, 2013); • "Кратка повест за срама" от Ангел Игов (изд. "Open Letter Books", САЩ, 2013); • "Това е както става" от Албена Стамболова (изд. "Open Letter Books", САЩ, 2013); • "Партиен дом" от Георги Тенев (изд. "Open Letter Books", САЩ, 2016); • "Една и съща нощ" от Христо Карастоянов (изд. "Open Letter Books", САЩ, 2018); • “Невидими” от Наталия Делева (изд. "Open Letter Books", 2020). Фондация "Елизабет Костова" организира конкурса и осигурява превода от български на английски език на награденото в съответното издание на конкурса заглавие, като издателство "Open Letter Books" го публикува на английски език в САЩ.

 • Дата на затваряне: 05 септември 2022
 • Как да участваме: Роман
 • Ограничение за участие: автори на съвременна българска литература, които имат поне един роман, публикуван в България
 • Източник: http://ekf.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2  ->