по дата на конкурса
Националният конкурс „Природата – моето вдъхновение“

Дирекцията на природен парк „Шуменско плато“ обявява Национален конкурс „Природата – моето вдъхновение“. Надпреварата се организира ежегодно от 1995 година за да се стимулира детското творчество, посветено на природата. Конкурсът по темата „Природата – моето вдъхнование“ е в няколко направления – за рисунка, за приложни творби, за презентации на екологична тематика и за есе или стихотворение. Няма ограничения в използваните техники и формати, а приложните творби трябва да са изработени от природни материали. Участниците трябва да са на възраст от I до VII клас в направлениятата за рисунка, за литературна или приложна творба, а в направлението за презентации се въвежда нова възрастова категория и могат да участват ученици от I до ХII клас. На всяка творба трябва да са обозначени: трите имена на участника, клас, училище, адрес и телефон за връзка. Срокът за предаване на творбите е 15 май 2021 г. в дирекцията на природен парк „Шуменско плато“ на адрес гр. Шумен, Лесопарк „Кьошкове“, П.К.160. Презентациите ще се приемат на електронните пощи на Дирекцията shplato@hotmail.com и dppshumenskoplato@iag.b

 • Дата на затваряне: 15 май 2021
 • Как да участваме: рисунка, приложна творба , презентациия, есе, стихотворение
 • Ограничение за участие: учениците от I до ХII клас
 • Източник: http://shumenskoplato.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС „МЕЧТИТЕ НА ВЕНЦИ СТАНЕВ”

Цели на конкурса: Чрез конкурса се цели да бъде запазена мисията и житейската мечта на Венцислав Станев – да засили интереса на учениците към иновативно мислене, опознаване на нови светове, да активизира въображението на младите хора да попиват новото и да връщат наученото – на своето училище, на своя роден град, на своята родина. Да развиват чувството си на гордост и достойнство от своя произход и да бъдат активни в представянето на авторски идеи. Да мечтаят – „дръзко и с размах“ и да повярват, че те са бъдещето – сега. Конкурсът се провежда за ученици от област Видин във възрастова група 16 – 19 години в две тематични области: Конкурс за есе/кратьк разказ Тема на конкурса за 2021 г.: „Мечтите не умират” Краен срок за изпращане на творбите: 30.04.2021 г. Оценяване на творбите: до 10.05.2021 г. Изпращане на творбите: До 30.04.2021 г. на електронен или хартиен носител на един от следните адреси: гр. Видин 3700, ул. „Търговска“ № 6, СУ „Цар Симеон Велики“, гр Видин или на e-mail: g.pavlovа@rio-vidin.org

 • Дата на затваряне: 30 април 2021
 • Как да участваме: Есе, разказ
 • Ограничение за участие: ученици от област Видин във възрастова група 16 – 19 години
 • Източник: http://rio-vidin.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Област Видин
Приоритет на конкурса 
ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО, РИСУНКА И ФОТОГРАФИЯ НА ТЕМА "ЗАЩО ОБИЧАМ ПЛЕВЕН"

Младите хора от гр. Плевен чрез изразните възможности на литературата, изобразителното изкуство и фотографията да разкажат, изобразят и запечатат живота, красотата, историята и бъдещето на своя любим град. В конкурса за литературна творба и рисунка могат да участват деца и ученици до 19 години. В конкурса за фотография могат да участват ученици от 10 до 19 години. Срок за получаване на адрес: Център за работа с деца - Плевен, ул. Дойран 79 за конкурса - 07 май 2021 г.

 • Дата на затваряне: 07 май 2021
 • Как да участваме: Литературна творба, рисунка, фотография
 • Ограничение за участие: деца и младежи до 19 години от гр. Плевен
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Плевен
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за рисунка "ПЪТЯТ: БОТЕВ..."

По повод 145 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета, МЛАДЕЖКИ ДОМ - Враца организира НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за рисунка "ПЪТЯТ: БОТЕВ..." Всички творби рябва да бъдат изпратени най-късно до 28 май 2021г. на адрес: 3000 гр. Враца, бул. „Втори юни” 10, Младежки дом /важи датата на пощенското клеймо/ и на място в Дома. В конкурса могат да участват деца и младежи от 7 до 19 години.

 • Дата на затваряне: 28 май 2021
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца и младежи от 7 до 19 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
59-и НАЦИОНАЛЕН ОНЛАЙН РЕЦИТАЛ - КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БОТЕВА И ВЪЗРОЖДЕНСКА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА

Тази година 2021 г. конкурсът ще се проведе ОНЛАЙН на 29.05.2021 г. в Младежки дом - Враца. В него ще вземат участие любители, изпълнители и художествено слово от всички възрасти - до 14 години и над 14 години. Групови рецитали тази година не се допускат. Допускат се до участие изпълнители с Ботеви или възрожденски творби - поезия,проза, публицистика. Времетраене на изпълненията до 5 минути. Изпълненията трябва да са записани формат МР4, codec 264. Вашите записи трябва да се изпратят не по късно от 21 май 2021 г. на е-mail:youth_house"abv.bg

 • Дата на затваряне: 21 май 2021
 • Как да участваме: изпълнение на Ботева и възрожденка поезия и проза
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс "Великденска Трапеза"

Уважаеми ученици и студенти, Във връзка с празника на Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, към Тракийски университет - Стара Загора, Ви каним да се включите в конкурс, който ще се проведе при следните условия и регламент: Конкурсът ще се проведе дистанционно - по имейл. Участниците трябва да представят файл със следното съдържание: наименование на изделието, кратка информация, рецептура на изделието, технология на изделието, снимки на ключовите етапи от просеца са приготвяне на изделието, снимки на преди и след аранжиране. Файлът да бъде изпратен на следните имейли: krdobreva@gmail.com r sevenfirst@abv.bg= Срок за участие до 4 май 2021 г.

 • Дата на затваряне: 04 май 2021
 • Как да участваме: Изделие за празник Великден с рецептура и технология на приготвяне
 • Ограничение за участие: ученици и студенти
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс на тема „Образование по права на децата“

Уважаеми ученици и учители, Имаме удоволствието да Ви поканим да се включите в конкурс за идеи и предложения, които да подпомогнат развитието на “Образование по права на децата в училище“. Конкурсът е част от инициатива на УНИЦЕФ и фондация „Заедно в час“ за разширяване на възможностите за обучение по права на детето и се осъществява в партньорство с Министерство на образованието и науката. Чрез конкурса, освен да популяризираме темата, се стремим да разберем актуалните предизвикателства и решения, свързани с правата на децата, които ученици и педагози откриват. Конкурсът е насочен към ученици и учители в прогимназиален и гимназиален етап. Краен срок за кандидатстване: 30.05.2021 г. За пълен регламент и условия за участие моля прегледайте приложения „Наръчник за участници“ *** Очакваме вашите идеи и въпроси на електронна поща: child.rights@zaednovchas.bg - Стефан Лазаров, координатор на проекта от страна на фондация „Заедно в час“.

 • Дата на затваряне: 30 май 2021
 • Как да участваме: идеи и предложенияза конкретни дейности, които могат да се осъществят в клас, в извънкласните занимания или на ниво училище,и които ще допринесат за реализиранетона визията на образованието поправа на децата
 • Ограничение за участие: ученици и/или учители от прогимназиален и гимназиален етап на обучение
 • Източник: https://www.unicef.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ОСМИ НАЦИОНАЛЕН И С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „АКАДЕМИК НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ 2021 г. СТАРА ЗАГОРА

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, ФОНДАЦИЯ “КОСМОС - ДИМИТЪР БРАЦОВ” – СТАРА ЗАГОРА СПИСАНИЕ «ПТИЦИ В НОЩТА», НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ-2005” - СТАРА ЗАГОРА, ДРУЖЕСТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ – СТАРА ЗАГОРА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДАСКАЛ ПЕТЪР ИВАНОВ – 1988“ С ПЕЧАТЕН ОРГАН - ВЕСТНИК „ЛИТЕРАТУРЕН ГЛАС“, ИЗДАТЕЛСКИ КОНСОРЦИУМ “КОТА” - СТАРА ЗАГОРА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ” – СТ.ЗАГОРА ОБЯВЯВАТ ОСМИ НАЦИОНАЛЕН И С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „АКАДЕМИК НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ 2021 г. СТАРА ЗАГОРА Конкурсът е анонимен, без възрастови ограничения, на свободна тема. Всеки автор от България или от чужбина изпраща до 3 (ТРИ) поетични произведения, написани на кирилица, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12, във формат .odt, .doc, .docx или .rtf на електронен адрес: ptici_liliev@abv.bg в срок от 12 април 2021 г. до 24.00 ч. на 16 май 2021 година

 • Дата на затваряне: 16 май 2021
 • Как да участваме: Поезия
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://literaturenglas.com
 • Общ награден фонд: 1500.00 лв.
 • Брой на победителите: 5
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Общински конкурс "Лазаровден и Цветница"

Конкурс за разказ, предание, стихотворение, песен или картичка, посветени на Лазаровден или Цветница. В конкурса могат да участват всички деца, на възраст от 6 до 14 години живеещи на територията на Община Мъглиж. Краен срок за представяне на творбите - 23 април 2021 г. в Община Мъглиж, стая 210

 • Дата на затваряне: 23 април 2021
 • Как да участваме: разказ, предание, стихотворение, песен или картичка
 • Ограничение за участие: деца на възраст от 6 до 14 години от Община Мъглиж
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Мъглиж
Приоритет на конкурса 
ХV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "БЪЛГАРИЯ В СЪРЦАТА И МЕЧТИТЕ НИ "

През 2021 г. конкурсът е посветен на 40 годишнината от откриването на паметник „Създатели на българската държава“. Творбите, посветени на тази годишнина, ще бъдат оценени от жури и ще бъдат връчени три СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ (за поезия, проза и рисунка), осигурени от ОП „Туризъм, публични прояви и атракции“. Конкурсът се провежда в два раздела: литературни творби и рисунки. В него могат да участват деца и юноши на възраст до 14 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби (приказка, разказ, есе, стихотворение) и 2 рисунки. Творбите не се връщат. Изпратените творби трябва да съдържат следната информация за участника: трите имена, възраст, клас, училище /или читалище, школа и др./, адрес и телефон за контакти. Творбите за конкурса изпращайте на адрес: НЧ „Боян Пенев – 1949 г.” (За конкурса) ул. „Одрин” № 12 9704, гр. Шумен или на е-мейл адрес boqnpenev@abv.bg /само за литературни творби/ Телефон за справки: 054/ 86 89 41; 0877602870. Краен срок за изпращане на творбите: 10.05.2021 г.

 • Дата на затваряне: 10 май 2021
 • Как да участваме: Рисунка, поезия, проза
 • Ограничение за участие: Деца и младежи до 14 г. възраст
 • Източник: https://boqnpenev1949g.alle.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Международния конкурс за детска рисунка и есе на тема „Природата – наш общ дом"

Конкурсът „Природата – наш общ дом“ се удължаава до 15.05.2021 г. В конкурса могат да участват деца от три възрастови групи: 4-6, 7-10, 11-14 години. За участие се допускат деца от целия трансграничен регион между България и Сърбия и София-град., както и децата от пътуващото еко-училище на открито, което се провежда в рамките на проекта. Конкурсът ще се проведе в две категории: Рисунка Есе или стихотворение. Участниците в конкурса от България изпращат своите творби запечатани в плик в ДПП „Витоша“ на адрес: Гр. София, ул. .Антим 1 № 17, НПИЦ на ДПП „Витоша“, park@park-vitosha.org.

 • Дата на затваряне: 15 май 2021
 • Как да участваме: Рисунка, есе, стихотворение
 • Ограничение за участие: деца от целия трансграничен регион между България и Сърбия и София-град
 • Източник: https://park-vitosha.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: трансграничен регион между България и Сърбия и София-град
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС за есе/разказ на тема: „ГОЛЕМИТЕ СЪРЦА ЗАД МАЛКИТЕ ДЕЛА“

Регламент Конкурсът е отворен за млади хора на възраст 12-29г. до 5 май 2021г. включително, а на 8 май, Международен ден на Червения кръст и Червения полумесец, ще бъдат обявени победителите! Наградният фонд е както следва: 1 място: 80 лв. под формата на ваучер за книги 2 място: 50 лв. под формата на ваучер за книги 3 място: 30 лв. под формата на ваучер за книги За участие, моля попълнете следния формуляр, съдържащ есето/разказа като прикачен файл

 • Дата на затваряне: 05 май 2021
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: млади хора на възраст 12-29г.
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд: 160.00
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за ученическо есе: "Какво определя успеха - средата или личните усилия?"

В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас. Aвторите на трите най-добри есета ще получат награда - най-новата книга на нобеловия лауреат по икономика Джоузеф Стиглиц - "Власт, народ, печалби". Изисквания към есето: - Изразява авторско мнение. Всеки участник представя само едно есе. - Дължина от 2 до 4 страници. Шрифт Times New Roman (или Liberation Serif) с размер 12. Отстояние между редовете - 1,5. Поле на страницата - 2,5 см. - Формат на файла - doc, docx или odt. - Участниците не пишат името си във файла, защото журито оценява есетата анонимно. Данните за участника се подават от формуляра по-долу, а към него се прикачва и файла с текста. - Посочете активен e-mail. След края на конкурса на него ще получите дигитален сертификат за участие, а с победителите ще уточним подробности относно изпращането на наградите. Есета за конкурса ще се приемат до 15.05.2021 г.

 • Дата на затваряне: 15 май 2021
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: ученици от 8 до 12 клас
 • Източник: https://www.uni-ruse.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за рисунка, мултимедийна презентация, есе и разказ, на тема „Наркотиците – един пропилян живот“

Конкурс за рисунка, мултимедийна презентация, есе и разказ, на тема „Наркотиците – един пропилян живот“, обявяват Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център – Търговище. Поводът е Световният ден за борба с наркоманиите, който се отбелязва на 26 юни. В конкурса могат да участват ученици от 5 до 12 клас от Община Търговище. Краен срок: 10.06.2021 г. Рисунките изпращайте на адрес: гр. Търговище, пл. Свобода, Община Търговище, 2 - ро тяло, ет 4, ст. 3 - за Общински съвет по наркотични вещества. Есетата, разказите и мултимедийните презентации изпращайте на е-mail:pic"targovishte.bg

 • Дата на затваряне: 10 юни 2021
 • Как да участваме: Рисунка, есе, разказ, мултимедийна презентация
 • Ограничение за участие: ученици от 5 до 12 клас от Община Търговище
 • Източник: www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Търговище
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка, мозайка, графика или друго произведение на тема „България и Канада – 55 години приятели“

"С радост информираме, че посолството на Република България в Отава обявява конкурс за детска рисунка, мозайка, графика или др. произведение на тема „България и Канада – 55 години приятели“ по повод 55-годишнинта от установяването на дипломатически отношения между двете страни през 2021 година. Цел на конкурса: да даде възможност на българските деца и млади хора в Канада да покажат своя талант и да се създаде по-голям интерес към българо-канадските връзки. Чрез творчество децата биха изградили лично отношение към развитието на българо-канадското приятелство. Примерни теми: лични впечатления от Канада и България, мигове от историята на Канада, канадски приятели,канадски герои и творци, българо-канадско приятелство и сътрудничество, представата за Канада и България днес… Условия за участие: Конкурсът е предназначен за деца от българските училища и кръжоци в Канада на възраст от 4 до 14 г., разпределени в три възрастови групи. Всяко дете може да участва само с една рисунка. Няма ограничения за формата и техниките на рисуване. Участниците в конкурса могат да изпращат само творби, изработени от тях самите. Сканираните или снимани рисунки се изпращат на e-mail: embgottаwa@hotmail.com . Всеки имейл трябва да съдържа следната информация: две имена на участника; възраст; населено място - e-mail или тел. номер на родител за обратна връзка. В регламента на конкурса са заложени призови места за първите три определени от журито творби и поощрителни награди за всеки участник – грамота от посланика. Всички участници ще получат сертификати за своето участие. Посолството си запазва правото най-добрите творби да бъдат публикувани в социалните мрежи и интернет. Журито ще бъде съставено от български творци, живущи в Канада, и от мен, посланикът на България в Канада. Срок за изпращане на рисунките – 15.05.2021 г.

 • Дата на затваряне: 15 май 2021
 • Как да участваме: рисунка, мозайка, графика или друго произведение
 • Ограничение за участие: деца от българските училища и кръжоци в Канада на възраст от 4 до 14 г.
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Канада
Приоритет на конкурса 
1 2 3 4  ...16 ->