по дата на конкурса
Конкурс за рисунка и литературни творби под наслов " 24 май– ден на Славянската писменост и култура"

Село Томпсън и Народно Читалище " Никола Вапцаров – 1956 " с.Томпсън обявява началото на литературен конкурс под наслов " 24 май- да светне нашата земя" по случай деня на Славянската писменост и култура. Участниците се разделят в две категории От 5-7 клас и от 8-12 клас, като може да напишат есе разсъждение по темата, стихотворение или разказ.Обемът на литературните творби не трябва да надхвърля повече от 2 печатни страници, участниците изпращат литературните си творби на АБВ поща: literaturakonkurs@abv.bg Всички участници, ще получат електронен сертификат.Срок за участие: 20.05.2024 Литературните творби трябва да бъдат прикачени със следната информация: име, презиме, фамилия, възраст, клас, училище (институция), град. Конкурс за рисунка!Рисунките се изпращат в електронен вариант, всяка институция може да участва с до 2 рисунки, разделени на 3 категории 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас Формата трябва да е или A4, или АЗ.Очакваме вдъхновение от вас по темата за 24 май " Писменост и култура "!Рисунките изпращайте на АБВ поща: risunka24mai@abv.bg Рисунките изпращайте до 20.05.2024 Рисунките трябва да бъдат прикачени със следната информация: име, презиме, фамилия, възраст,клас, училище(институция), град Рисунките и литературните творби не трябва да участват в други конкурси или да са участвали до момента, не трябва да бъдат публикувани НИКЪДЕ в социалните мрежи, преди изпращането на електронния сертификат! Благодаря!Очакваме вашите творби!

 • Дата на затваряне: 20 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка или литературна творба
 • Ограничение за участие: 1-4 клас, 5-7 клас, 8-12 клас
 • Източник:
 • Общ награден фонд: Всички участници ще получат сертификат за участие!
 • Брой на победителите: Всички участници,ще получат сертификат за участие на посочения имейл
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България и чужбина
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка на тема: "Моят любим сезон"

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- Габрово и Галерия Христо Цокев организират конкурс за детска рисунка на тема „Моят любим сезон“. През настоящата година конкурса ще бъде проведен с подкрепата на Регионално управление на образованието Габрово и Областен управител на област с административен център Габрово. Конкурсът, в които могат да участват всички деца и ученици, включително и тези, на допълнителна подкрепа, е традиционен и се провежда за пета поредна година. Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят рисунките си на адрес: гр. гр. Габрово, ул. „Брянска“ № 3, до 10 май 2024г. Награждаването на победителите ще се състои на 30.05.2024година от 17.30 часа , в Художествена галерия- „Христо Цокев“- гр. Габрово Изложбата на отличените творби ще бъде достъпна от 30.05 до14.06.2024г. в изложбената зала на галерията.

 • Дата на затваряне: 10 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Деца и ученици на възраст от 4 до 18 години, както и деца и ученици със специални образователни потребности.
 • Източник:
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 24
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ХXVI Национален конкурс „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството"

РЕГЛАМЕНТ за организиране и провеждане на ХXVI Национален конкурс „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството" І. Цел на конкурса Конкурсът „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството" е специфична форма за насочване и насърчаване на ученическото творчество към проблеми и дейности, свързани с изследване и използване на космическото пространство за мирни цели, за търсене на нови области на приложение на космическите изследвания, за разширяване на възможностите за технологичен космически трансфер. Той се провежда под патронажа на първия български космонавт - генерал Георги Иванов. ІІ. Основни задачи - Да популяризира успехите на световната наука и техника в изследването и усвояването на Космоса; - Да запознае децата и младите хора с постиженията на българската наука и техника за космически изследвания и наблюдения и тяхното приложение в практиката; - Да съдейства за развитието на фантазията, творческата активност и интерес към изучаването на естествените и технически науки и да развива интелектуалните способности на учениците; - Да задълбочава обществено-полезната насоченост на дейността на младите математици, физици, астрономи, химици и биолози и да формира у тях умения за самостоятелна творческа работа; - Да съдейства за създаване на условия за многостранното развитие на младите хора чрез интегриране на знания, умения и способности в областта на науката и техниката. ІІІ. Организация и провеждане на конкурса Конкурсът се организира от Фондация „ЕВРИКА" в партньорство със звената за извънкласни дейности по наука и техника сред учащите се, научни и неправителствени организации, редакции. В него могат да участват ученици от 8 до 19 години в следните направления: 1. Идеи за научни и технически експерименти (за ученици от 14 до 19 години) Идеите могат да бъдат свързани с научни експерименти в областите: физика на Космоса, астрофизика, химия, биология, медицина и др., пряко свързани с изследването и изучаването на Космоса. Техническите идеи трябва да са свързани със създаването и разработването на нови космически прибори, системи за космически връзки, за космически транспорт, за дистанционни изследвания и др. 2. Модели и макети на космически обекти (за ученици от 10 до 19 години) 3. Графични произведения, създадени с помощта на компютър ( за ученици от 10 до 19 години) – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други 4. Литературни творби на космическа тема (за ученици от 8 до 19 години) - разработките да са напечатени. 5. Рисунки на тема „Човекът и Космосът" (за ученици от 8 до 19 години) Рисунките са във формат А3 или А4. Конкурсът се провежда само на национално ниво. Участниците в него изпращат своите разработки до 24 май 2024 година на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий" № 1, Фондация „ЕВРИКА" - за конкурса „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството". Конкурсните работи се придружават от формуляр на участника по образец и декларация за личните данни от участник или родител на участник, приложени към настоящия регламент. Конкурсните работи не се връщат, а след приключването на конкурса се предават в специализирания фонд на Националния политехнически музей (освен ако не е постигната предварително специална договореност с организаторите). Организаторите имат право да предоставят рисунки и литературни творби за отпечатване в специализирани издания или свои информационни материали. ІV. Отчитане на резултатите от конкурса и награди Конкурсът е само задочен в направленията: графични произведения, създадени с помощта на компютър; модели и макети на космически обекти; рисунки; литературни творби. В раздела за научни и технически идеи се прави селекция от журито и до защита в заключителния етап се допускат до 5 участника във всяка група. Командировките на участниците в защитата са за сметка на организаторите. След защитата се прави окончателно класиране на конкурсните работи. Резултатите във всичките направления на конкурса ще бъдат обявени на официалния сайт на Фондация „Еврика“ ( www.evrika.org ) през месец юли 2024 г. Официалното награждаване на лауреатите от конкурса ще се проведе в Деня на народните будители – 1 ноември. Наградите в конкурса са диплом и предметни награди, както следва: а) За идеи за научни и технически експерименти: - първа награда на стойност 200 лева; - втора награда на стойност 180 лева; - трета награда на стойност 150 лева. б) За космически модели и макети: - първа награда на стойност 200 лева; - втора награда на стойност 180 лева; - трета награда на стойност 150 лева. в) За графични произведения, създадени с помощта на компютър – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други: - първа награда на стойност 200 лева; - втора награда на стойност 180 лева; - трета награда на стойност 150 лева. г) За литературни творби: - първа награда на стойност 180 лева; - втора награда на стойност 160 лева; - трета награда на стойност 140 лева. д) За рисунки - в две самостоятелни групи - за български и чуждестранни участници: - първа награда на стойност 180 лева; - втора награда на стойност 160 лева; - трета награда на стойност 140 лева. Допълнително могат да бъдат учредени и специални награди на други организации и институции, от спонсори и лични награди от участници в космически полети и изследвания, учени и космонавти. На научните ръководители на класираните от първо до трето място във всичките направления на конкурса се връчват дипломи. Наградените участници могат да бъдат изпращани от организаторите за участие в международни прояви, когато конкурсните работи отговарят на изискванията за участие в тях.

 • Дата на затваряне: 24 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка, литературна творба, графични произведения, модели и макети, идеи на аучни и технически експерименти
 • Ограничение за участие: ученици от 8 до 19 години
 • Източник: https://npc-bg.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РАЗКАЗ

Библиотека при НЧ „Развитие – 1869“ гр. Враца ОБЯВЯВА ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РАЗКАЗ по повод 11 май - Деня на Светите братя Кирил и Методий и на професионалния празник на българските библиотекари. Тема: „Вратата на библиотеката се отвори и на прага видях…“ Цел: Да стимулира развитието на детското творчество, като предостави възможност на учениците да изразят своите идеи и емоции чрез литературен текст. Условия за участие: В конкурса имат право на участие ученици от III до VI клас на училищата от община Враца; Конкурсът е за разказ; Конкурсните творби да не надвишават три печатни страници А4, големина на шрифта 12 п. Материалите за конкурса ще се приемат до 10 май 2024 на e-mail: biblrazvitie@abv.bg или на място в библиотеката на Читалището на адрес: град Враца, бул. „Христо Ботев“ №28. На отделен лист, придружаващ творбата да бъдат отбелязани: трите имена на автора, училище, клас, телефон за контакт и e-mail адрес. За контакти: Тел: 0877 406 731 - Владислава Иванчева – гл. библиотекар, библиотека при НЧ „Развитие 1869“ – Враца.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: община Враца
Приоритет на конкурса 
Конкурс за рисунка и есе на тема: " Моето родно читалище - моят културен дом".

КОНКУРС По повод 75 годишния си юбилей НЧ “Възраждане – 1949“, кв. Настан организира конкурс за рисунка и есе на тема: " Моето родно читалище - моят културен дом". Целите на конкурса са да се предостави възможност на младите хора да изразят своето мислене и отношение към читалището ни, като културна институция. В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 7 до 18 години, като на гърба на всяка рисунка и есе да има информация за: • Трите имена на участника и възраст • Населено място, училище или школа • Телефон за контакт В конкурса няма ограничение за техниката и материалите при изработване на творбата. Участниците могат да изпращат творбите си по поща или да предоставят лично в читалището на адрес: гр.Девин, кв.Настан, ул.“Лиляна Димитрова“ №1, п.к. 4801 Най- добрите творби, ще бъдат отличени с награди. Всички получени рисунки и есета остават във фонда на читалището за представителни цели. Крайния срок за получаване на творбите е 15.05.2024 год. Успех на всички участници!

 • Дата на затваряне: 15 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка, есе
 • Ограничение за участие: деца на възраст от 7 до 18 години
 • Източник: НЧ “Възраждане – 1949“
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ЗНАЧИМИТЕ БЪЛГАРСКИ ЧЕХИ – конкурс за визия за плакат

Организира се по повод 75 години от създаването на Чешкия център в София и Българския културен институт в Прага. Проектът ще се реализира през 2024 г. под формата на конкурс за плакати , като най-добрите от тях ще бъдат представени в дигитален и/или разпечатан вариант на изложби в България и Чехия. Конкурсът е насочен към графични дизайнери, художници, артисти, студенти и ученици гимназиален курс от училищата по изкуствата в България. Цел на конкурса Създаване на визия за плакат на тема „Значимите български чехи“ – от една страна чешки личности, допринесли за изграждането на българската държава в края на 19. и началото на 20. век, но и чехи, които в наши дни активно помагат за развитието на икономическата и търговската, културната дипломация. Примерен списък с имена на значими чешки личности е приложение към този документ. Условия за провеждане на конкурса 1.Организатори на конкурса са Чешкият център в София и Българският културен институт в Прага (по-нататък Организатори) 2.Партньори на конкурса са Посолството на Чешката република в София, Посолството на Република България в Прага, Държавен културен институт към Министъра на външните работи на Република България, Международното триенале на сценичния плакат, Съюз на българските художници, Бохемия клуб, Чехословашки клуб „Т. Г. Масарик“ в България, Център за върхови постижения „Наследство БГ“. 3.В конкурса могат да участват графични дизайнери, художници, артисти, студенти и ученици гимназиален курс от училищата по изкуствата в България. 4.Участниците в конкурса могат да изберат една или повече личности, но не повече от три, и да предложат проект/и за визия за плакат по посочената тема (до три проекта) . 5.За да се включат в конкурса участниците задължително попълват формуляр-заявка за участие: https://forms.gle/R4A8Dij4uT58guFi9 , в който декларират съгласието си изработената от тях творба/творби да бъде използвана за нуждите и целите на проекта „Значимите български чехи“. 6.Изработеният проект за визия за плакат/плакати трябва да отговаря на следните изисквания: да отговаря на темата на конкурса; да съдържа изображение на избраната историческа личност и кратък текст за него (около 300 знака), поместен в примерния списък; да бъде подготвен в електронен вариант – формат за преглед в JPG, в A4, 200 dpi, RGB и (възможност за печатното му възпроизвеждане във формат 100/70 см на 150 dpi след евентуалния му избор за изложба); 7. Срокове: a.Обявяване на конкурса на 12.03.2024 г. b.Срокът за изпращането на проекта за визия за плакат и заявката за участие е 31.05.2024 г. на адрес: ccsofia@czechcentres.cz (при над 10 MB да се използват сайтове за трансфер на големи данни). c.Получените проекти за визия за плакат ще бъдат разгледани от чешко-българско жури, което в срок до 30.06.2024 г. ще посочи 10-те най-добри визии за плакат и измежду тях победителя в конкурса. По преценка на журито може да бъдат избрани и повече от 10 най-добри визии за плакат. d.Реализиране на изложби в България и Чехия с отличените визии за плакат в периода септември – декември 2024 г. 9.Наградaта за победителя в конкурса е тридневно пребиваване в Прага, в периода на представянето на отличените визии за плакат в Българския културен институт в Прага. За другите отличени автори са предвидени още: ваучер за безплатен курс по чешки език за едно ниво в Чешкия център, предметни и др. награди. Други условия Организаторите придобиват правото да използват отличените в конкурса визии за плакат, да ги публикуват, разпространяват, разпечатват, без това да е в противоречие със Закона за авторското право и сродните му права, по всички допустими начини за целите на конкурса (без авторите да губят правата върху проектите си).

 • Дата на затваряне: 31 май 2024
 • Как да участваме: Плакат
 • Ограничение за участие: графични дизайнери, художници, артисти, студенти и ученици гимназиален курс от училищата по изкуствата в България
 • Източник: Чешки център София / Czech Centre Sofia
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ВТОРИ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!“

У”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР.АХТОПОЛ УЛ.”ВЕЛЕКА” № 16 ТЕЛ./ФАКС 0590/62634 info-201304@edu.mon.bg www.ousvsvkirilimetodiy.jimdo.com РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!“ Ученическият конкурс е посветен на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и патронен празник на ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ гр.Ахтопол– 24 май Организатори на конкурса е ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ гр.Ахтопол I. Цели: 1.Да стимулира развитието на детското творчество и да се даде възможност на учениците да покажат уменията си в литературата и изобразителното изкуство по конкретната тема. 2.Предоставяне на възможност за изява и развитие на таланта на учениците. II. Участници В конкурса могат да участват ученици от I до VII клас, разпределени в две възрастови групи : • І възрастова група - I - IV клас • ІІ възрастова група - V - VII клас III.СТРУКТУРА Конкурсът се провежда в два раздела: А. Литературно творчество 1. Всеки автор може да участва с най-много две творби в това направление 2.Съдържанието да отговаря на темата на конкурса 3.Няма ограничения за произведенията в жанрово отношение.Творбите в прозаична и стихотворна форма ще бъдат оценявани и класирани отделно. 4.Всяка творба да се изпраща на отделен файл, придружен със следната информация.:  Име, презиме и фамилия на участника  Населено място  Училище, школа  Клас, възраст  Точен адрес и телефон за връзка  Електронна поща  Име на ръководителя и телефон за връзка с него /ако има такъв/ 5. В срок до 10.05.2024 г. конкурсните творби трябва да се изпратят по електронен път на адрес: ou_ahtopol@abv.bg, по Български пощи, чрез куриерски услуги на адрес: град Ахтопол, п.к. 8280, общ.Царево, обл. Бургас, ул. „Велека“ №16 или на място в ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Ахтопол, за конкурса „Обичам те, българска реч! Б. Изобразително изкуство 1.Всеки участник може да изпрати една рисунка с препоръчителни размери 35/50см., като се използва свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графити, флумастер, молив, колаж, без рамка и паспарту. Рисунката трябва да е оригинална и да е на автора. 2. На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация:  Име, презиме и фамилия на участника  Населено място  Училище, школа  Клас, възраст  Точен адрес и телефон за връзка  Електронна поща.  Име на ръководителя и телефон за връзка с него /ако има такъв/ 3. В срок до 10.05.2024 г. конкурсните творби трябва да се изпратят по Български пощи, чрез куриерски услуги на адрес: град Ахтопол, п.к. 8280, общ.Царево, обл. Бургас, ул. „Велека“ №16 или на място в ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Ахтопол, за конкурса „Обичам те, българска реч!“ IV.СРОКОВЕ И НАГРАДИ 1.. Творбите ще бъдат оценени от комисия, а компетентно жури ще присъди І, ІІ и III място в отделните възрастови групи за всеки раздел на конкурса. 2. Резултатите ще бъдат обявени на 24.05.2023 г. на сайта на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Ахтопол и на https://www.facebook.com/groups/olimpiady/ 3.Отличените ученици ще получат грамоти, медали и предметни награди. 4. С наградените творби ще бъде организирана изложба в сградата на училището и във фоайето на кметство гр.Ахтопол 5. Отличените участници ще бъдат уведомени и ще получат наградите си лично или по пощата (за тяхна сметка). 6. Изпращането на творби за конкурса означава, че участникът приема всички условия за включване в него. Творбите не се връщат и организаторите си запазват правото да ги използват за популяризиране на конкурса в печатните и електронните медии. За контакт и информация: тел.0882415593 0887560565 ou_ahtopol@abv.bg

 • Дата на затваряне: 10 май 2024
 • Как да участваме: Литературно творчество, изобразително изкуство
 • Ограничение за участие: ученици от I до VII клас,
 • Източник: ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ гр.Ахтопол
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Шести национален танцов конкурс "Танцова въртележка"

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “НАПРЕДЪК-1869” Горна Оряховица 5100 ул.”Цар Освободител”№ 1 0887 112 777 ; 0878 514 178 е-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg VI НАЦИОНАЛЕН ТАНЦОВ КОНКУРС "ТАНЦОВА ВЪРТЕЛЕЖКА" ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ 31 май , 1 и 2 юни 2024 г. МЯСТО салона на НЧ „Напредък - 1869” Горна Оряховица УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ КАТЕГОРИЯ 1. СОЛО - Времетраене до 2,30 мин за танц. 2. ДУЕТ, ТРИО – Времетраене до 2,30 мин. за танц 3. ГРУПА - от 4 до 8 танцьора. Имат право до 2 танца в стил . Времетраене до 3,30 минути за танц. 4. ФОРМАЦИЯ – над 9 танцьора. Имат право до 2 танца в стил. Времетраене до 4.00 минути за танц. СТИЛ 1. КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ 2. МОДЕРНО 3. ЛИРИКЪЛ 4. ДЖАЗ 5. ШОУ ДЕНС 6. АКРО ДЕНС 7. ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ I група – от 5 г. до 8 г. II група – от 9 г. до 11 г. III група – от 12 г. до 15г. IV група – над 16 г. /70% от участниците в дадена възрастова група следва да отговарят на възрастовото ограничение. Всички участници трябва да носят документ, които доказва възрастта им в деня на конкурса./ ЖУРИ 1.Журито ще бъде съставено от независими специалисти в областта на балетното и сценично танцово изкуство. 2. Съдия не журира стил, в който участват негови възпитаници. 3.Решенията на журито са окончателни. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 1.Техника на изпълнение 2. Хореография и композиция 3. Сценично присъствие РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА 1. В конкурса могат да вземат участие възпитаници на читалища, детски градини, общински детски комплекси и школи, частни студия и танцови клубове. Изпълнение в категория „СОЛО” всеки колектив може да се яви с неограничен брой солисти във възрастова група и стил, но един и същи солист има право да играе максимум 2 сола в категория и стил, като се класира танцът с по-висок съдийски резултат. Колективите могат да участват във всеки танцов стил, като всеки участник заплаща отделна такса участие за всеки танц. При два танца от един и същ колектив в една и съща категория и стил се журират всички, но за разпределяне на купи и медали, се взема най-високо оцененото изпълнение. При несъответствие на една хореография в обявения стил, се намалява оценката в компонент „композиция“ или „техника“, при наличие на достатъчно конкурсно време, се премества в подходящия. 2. Площта на сцената за изява е с размери 12м/8м. 3. Музикалният файл в MP3 формат се изпраща заедно със заявката. Всички музикални файлове да бъдат надписани със заглавието на съответния танц и име на изпълнител. Нужно е да носите и резервни флаш памет или компакт диск. 4. Посочените в заявката танци не могат да бъдат сменяни по време на конкурса ТАКСА УЧАСТИЕ ● СОЛО – 30 лв. на танцьор на изпълнение ● ДУЕТ/ТРИО – 25 лв. на танцьор на изпълнение ● ГРУПА - 20 лв. на танцьор на изпълнение ● ФОРМЦИЯ – 15 лв. на танцьор на изпълнение - по банковата сметка на читалището НЧ”НАПРЕДЪК-1869” Г. Оряховица BG76BPBI81701606287273 BIC – BPBIBGSF При Юробанк България АД с основание – име на състав и град, за участие в НТК „Танцова въртележка” Фактури се издават само с предварителна заявка на konkursi.napredak_1869@abv.bg , с необходимите данни Копие от платежното, заявка за участие и музикалните файлове изпращайте на е-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg до 07.05.2024 г. След крайния срок, заявки няма да се обработват. НАГРАДЕН ФОНД: Всички участници получават грамота за участие. Дипломи, купи и медали за първо, второ и трето място и специални награди. Награден фонд – предметни и парични награди в размер на 6000 лв. ОБЩИ УСЛОВИЯ: Организаторите си запазват правото на всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на материала, без да заплащат права и обезщетения . Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите на сцената . Разходите по пребиваване на колективите и придружаващите ги лица с пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците. Всеки ръководител носи отговорност за уреждането на авторските и сродни права в съответствие с действащата Нормативна уредба на РБългария, свързани с участието на колектива във фестивала. Организаторът не носи отговорност за загубени вещи и нанесени щети от участниците по време на мероприятието. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на членовете на своите колективи по време на мероприятието. ПРИМЕРНА ПРОГРАМА НА КОНКУРСА 31 МАЙ 2024 г. • КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ соло; дует/трио; група; формация от I-ва до IV- та възрастова група • ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ соло; дует/трио; група; формация от I-ва до IV- та възрастова група • НАГРАЖДАВАНЕ 01 ЮНИ 2024г. • МОДЕРНО /modern/ соло; дует/трио; група; формация от I-ва до IV- та възрастова група • ЛИРИКЪЛ соло; дует/трио; група; формация от I-ва до IV- та възрастова група • ДЖАЗ соло; дует/трио; група; формация от I-ва до IV- та възрастова група • НАГРАЖДАВАНЕ • УОРКШОП с Денислав Иванов и Емона Георгиева 02 ЮНИ 2024г. • ШОУ ДЕНС соло; дует/трио; група; формация от I-ва до IV- та възрастова група • АКРО ДЕНС соло; дует/трио; група; формация от I-ва до IV- та възрастова група • НАГРАЖДАВАНЕ Организаторите си запазват правото на промяна в програмата, в зависимост от броя на заявените участници.

 • Дата на затваряне: 07 май 2024
 • Как да участваме: Заявки за участие на e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg под наименованието – конкурс „Разцветников” – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора.
 • Ограничение за участие: възрастови групи в регламента
 • Източник: НЧ "Напредък - 1869" Горна Оряховица
 • Общ награден фонд: 6000 лв.
 • Брой на победителите: 65
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: република България
Приоритет на конкурса 
Шести национален ученически конкурс- „Захарий Стоянов – летописецът на националната революция“.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН РУО СЛИВЕН, ОБЩИНА КОТЕЛ, ИМ КОТЕЛ И КМЕТСТВО С. МЕДВЕН О Р Г А Н И З И Р А Т НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ТЕМА: „ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ – ЛЕТОПИСЕЦЪТ НА НАЦИОНАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ“ ЦЕЛИ: 1. Поощряване интереса на учениците към епохата на Възраждането, бележития българин Захарий Стоянов и неговото творчество 2. Формиране у учениците чувство за принадлежност и национална гордост 3. Развиване на умения за работа с исторически и литературни източници 4. Включване в Петите четения, посветени на Захарий Стоянов, в с. Медвен УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 1. Право на участие имат ученици от 9 – 12 клас на средните училищата в страната 2. Участниците имат право да пишат аргументативен текст – интерпретативно съчинение или есе по едно от произведенията на Захарий Стоянов, като сами изберат заглавие на своята работа: - „Васил Левски - Дяконът: Черти из живота му“; - „Васил Левски: Дяконът“ - „Записки по българските въстания“; - „Априлското въстание“; - „Дълг и чест: Христо Ботйов“; - „Христо Ботйов: Опит за биография“; - „Четите в България“; - „Знаеш ли ти кои сме?“ 3. Всеки ученик работи в екип с научен ръководител – музеен работник, учител по история и цивилизация или учител по български език и литература ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕКСТОВЕТЕ: 1. Да отговарят на избраната тема 2. Да бъдат с обем до 4 печатни страници - шрифт Times New Ro 12 3. Да се изпратят в два / два / екземпляра с посочени трите имена на автора, училището, класа и телефон за връзка 4. Да се посочи име и телефон на научния ръководител 5. Адрес за изпращане: Областна администрация Сливен / пощенски код: 8800 / ул. „Димитър Добрович“ № 3/ за участие в конкурса / КРИТЕРИИ : 1. Оригиналност и творчество 2. Дълбочина на осмисляне, аргументираност и достоверност на темата 3. Умение за излагане на факти и подреждането им н стройна композиция 4. Езикова и стилистична култура СРОКОВЕ: 1. Изпращане на творбите: 20 май 2024 г./ краен срок / 2. Обявяване на резултатите: 10 юни 2024 г. 3. Награждаване: 6 септември 2024 г. в с. Медвен / Съединението на България / ОЦЕНЯВАНЕ: Конкурсните творби ще се оценяват от комисия с представители на всяка от посочените институции. НАГРАДИ: Първа награда Втора награда Трета награда Награди ще получат и научните ръководители на номинираните ученици. Всички участници ще получат грамоти. Лице за контакт: Димитринка Петкова, GSM: 0878631425.

 • Дата на затваряне: 20 май 2024
 • Как да участваме: Интерпретативно съчинение или есе
 • Ограничение за участие: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН РУО СЛИВЕН, ОБЩИНА КОТЕЛ, ИМ КОТЕЛ И КМЕТСТВО С. МЕДВЕН О Р Г А Н И З И Р А Т НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ТЕМА: „ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ – ЛЕТОПИСЕЦЪТ НА НАЦИОНАЛНАТА
 • Източник: Областна администрация Сливен
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Детски литературен конкурс за хумористична история

Тази година той е посветен на един от най-обичаните български автори Елин Пелин.
Елин Пелин или Димитър Стоянов започва да пише още като ученик. Той е известен не само със своите разкази и повести, а също така с приказки и басни за деца, поеми, хумористични разкази и сценки, с лирични стихотворения.
Произведенията му за деца са изпълнени с ведър хумор, жизнелюбие и мъдрост, предадени по интересен и вълнуващ начин. Елин Пелин умее да наблюдава живота и да се смее от сърце и душа, а хуморът му носи здраве, бодрост и добро настроение.
Автор е на един от най-хубавите български детски романи в две части – „Ян Бибиян“ и „Ян Бибиян на Луната“.


Участниците в конкурса ще бъдат разделени на две възрастови групи:

• 1 – 4 клас
• 5 – 8 клас

Изисквания към творбите:

• Всеки желаещ има право да участва само с една творба в избрания от него жанр: стихове или проза.
• До 2 страници, формат А4, шрифт Times New Roman, 12 pt.
• Да съдържат трите имена на автора, години, адрес, училище, телефон за връзка и e-mail.
• Краен срок за предаване: 12.05.2024 г. на е-mai: deca_gb.sevlievo@abv.bg

• Обявяване на отличените творби: 31.05.2024 г.
Наградените участници ще получат грамота и предметна награда.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ДЕТСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ХУМОРИСТИЧНА ИСТОРИЯ

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА-СЕВЛИЕВО ДЕТСКИ ОТДЕЛ обявява ДЕТСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ХУМОРИСТИЧНА ИСТОРИЯ Тази година той е посветен на един от най-обичаните български автори Елин Пелин. Елин Пелин или Димитър Стоянов започва да пише още като ученик. Той е известен не само със своите разкази и повести, а също така с приказки и басни за деца, поеми, хумористични разкази и сценки, с лирични стихотворения. Произведенията му за деца са изпълнени с ведър хумор, жизнелюбие и мъдрост, предадени по интересен и вълнуващ начин. Елин Пелин умее да наблюдава живота и да се смее от сърце и душа, а хуморът му носи здраве, бодрост и добро настроение. Автор е на един от най-хубавите български детски романи в две части – „Ян Бибиян“ и „Ян Бибиян на Луната“. Участниците в конкурса ще бъдат разделени на две възрастови групи: • 1 – 4 клас • 5 – 8 клас Изисквания към творбите: • Всеки желаещ има право да участва само с една творба в избрания от него жанр: стихове или проза. • До 2 страници, формат А4, шрифт Times New Roman, 12 pt. • Да съдържат трите имена на автора, години, адрес, училище, телефон за връзка и e-mail. • Краен срок за предаване: 12.05.2024 г. на е-mai: deca_gb.sevlievo@abv.bg • Обявяване на отличените творби: 31.05.2024 г. Наградените участници ще получат грамота и предметна награда. Творбите ще бъдат оценявани от жури в състав: • Ваня Георгиева – поетеса, член на СБП, член на литературен клуб „Пеньо Пенев” към читалище „Развитие 1870”. Автор на книги за деца и възрастни. • Даниела Симеонова – начален учител в СУ „Васил Левски”, самодеец и ръководител на детско театрално студио. • Кристина Лалева – библиотекар в детски отдел на Градска библиотека.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XX ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС "МАГИЯТА НА СЛОВОТО"

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В XX ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС "МАГИЯТА НА СЛОВОТО" ТЕМА: "С ПАЛИТРАТА НА СЛОВОТО РИСУВАМ..." РЕГЛАМЕНТ Конкурсът се провежда ежегодно и се отчита в навечерието на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Участниците се разпределят в две възрастови категории: 15 25 години и 25 50 години. Всеки от участниците участва с една непубликуване творба - поезия или проза/до 4 стандартни печатни страници/. Творбите се изпращат на e-mail:chitalishte_az@abv.bg до 30 април 2024 г., с посочени данни на учанстника - трите имена, години, учебно заведение и телефон за връзка. Изпратените творби се оценяват от компенетно жури. В журирането участват активно и читателите на библиотеката към читалището, които също ще предложат своя класация и Награда на читателите. Резултатите ще бъдат обявени в навечерието на 24 май 2024 г. Награден фонд: 1000 лв.

 • Общ награден фонд: 1000 лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Осми Националн конкурс за рисунка и литературно творчество и фотография "Сторих го за Отечеството"

ТЕМА: "МЕЧТИ ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧ" ПОСВЕЩАВА СЕ НА 155 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО ЦЕЛ НА КОНКУРСА: откриване и популяризиране на творческия талант на участниците в областта на:изобразителното изкуство, литературното творчество и фотографията. РАЗДЕЛИ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Няма ограничение в техниките и материалите за рисуване. Рисунките да са с размер 35/50 см, без паспарту и рамка; Вкяка творба задължително да е придружена със следната информация: трите имена на участника, телефон и адрес за връзка, години, ръководител, школа или училище. ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО Напишете есе, стихитворение или разказ по дадената тема; Обем до 2 страници. Всяка творба да е придружена със следната информация:трите имена на участника, телефон и адрес за връзка, години, ръководител, школа или училище. РАЗДЕЛ ФОТОГРАФИЯ Снимки на хартиен носител 18/20 см., онлайн снимки се приемат само на участници от чужбина. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ/за трите раздела/ -от 6 до 10 години; -от 11 до 15 години; -от 16 до 20 години; -над 20 години. НАГРАДИ Професионално жури ще оцени творбите и в трите раздела ще присъди първа, втора и трета награда/грамота и индивидуална предметна награда/ в четирите възрастови групи на трите раздела. КРАЕН СРОК за представяне на творбите до 15 май 2024 г. Отчитане на конкурса, изложба и награждаване на отличените на 31 май 2024 г. в 11 ч. в читалището. Адрес за изпращане на творбите: НЧ-Напредък - 1869, ул. Панайот Волов № 2, гр. Шумен - 9700 За информация и въпроси: тел: 0886 32 47 07 - Анета Колчакова e-mail: napredaksh@abv.bg

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „НЕСТАНДАРТНО, ПРИНЦ ПАРАДОКС”

Организатор е Градска библиотека – Севлиево.  Конкурсът се обявява еднократно по повод 135 години от рождението и 70 години от смъртта на Чавдар Мутафов, роден на 19 септември 1889 година в гр. Севлиево.  Целта, която си поставя, е да представи на съвременните поколения един забравен и недооценен писател, есеист, художествен критик и архитект. Да срещне един от най-значимите представители на българския литературен авангард от първата половина на XX век с млади хора днес. УСЛОВИЯ и ИЗИСКВАНИЯ за УЧАСТИЕ: 1. Конкурсът е анонимен. 2. В конкурса могат да участват автори, навършили шестнадесет/16/ и не по-възрастни от двадесет и шест/26/годиникъмдатата на отчитане на конкурса /1 октомври 2024 г./ с един разказ. ( Обем на разказа до 7стандартни страници, шрифт Таймс Ню Роман, 12 пункта, без разредка). 3. В конкурса участват произведения, които не са публикувани на хартиен носител. 4. Всеки разказ да е в отделен файл, придружени от файл, съдържащ следните данни:  трите имена на автора  дата и година на раждане  адрес за кореспонденция  телефон за връзка, електронна поща 5. Творбите да се изпращат на email: mutafov.chavdar@abv.bg 6. Краен срок за изпращане – 10 август 2024 година. 7. Постъпилите творби се оценяват от жури в състав: • Ива Спиридонова –поетеса, съосновател на издателство „Библиотека България”, съосновател на движението „Нова Асоциална поезия“, член на „Асоциация на младите български писатели“, член на СБП, филолог - председател на журито • Тео Буковски – писател, член на СБП и УС на СБП, на Съюза на писателите-лекари „Димитър Димов”, на Клуба на писателите-криминалисти „Саламандър” и инициативата за фантастика „Истории от някога”. • Ива Коркинова – библиотекар в отдел „Краезнание“ в Градска библиотека 8. Обявяване на резултатите – 1 октомври 2024 г. - на страницата на библиотеката. 9. Наградените ще получат грамота /по куриер/ и парична премия /по банкова сметка/. 10. Награди: Първо място – 200 лева Второ място – 150 лева Трето място – 100 лева 11. Наградените разкази ще бъдат публикувани във в-к „Росица” и във ФБ страницата на Градска библиотека ЗА КАКВО СТАВА ДУМА: Градска библиотека ви предоставя възможност за изява в условия на творческа надпревара и цели да ви насочи към личността и творчеството на един от най-значимите представители на българския литературен авангард преди 1944 година, забранен и забравен след това. КАКВО МОЖЕ ДА ВИ Е ОТ ПОЛЗА: За ваше улеснение и за да разберете по-добре темата на конкурса и неговият патрон, можете да се запознаете със следната информация за Чавдар Мутафов: 1. „Избрано”, издателство „ГАЛ-ИКО”, София 1993 2. „Дилетант”, издателство „Хемус”, София 1992 или издателство „Аб”, София 2004 3. https://mutafov.litclub.bg/ 4. https://chitanka.info/person/chavdar-mutafov 5. https://liternet.bg/publish4/chmutafov/index.html 6. „Възкресението на Дилетанта” от Катя Кузмова-Зографова, издателство „Ваньо Недков”, София 2001 КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ТВОРБИТЕ СА: • Да са в стила на Чавдар Мутафов - “декоративна” проза - стилизиран, условен и експресионистичен. • Добра идея –общочовешка, съвременна или футуристична. • Добър език – образен, богат и красив. • Добра структура – единство на формата и съдържанието. • Добри правопис и пунктуация

 • Дата на затваряне: 10 август 2024
 • Как да участваме: Разказ
 • Ограничение за участие: автори, навършили шестнадесет/16/ и не по-възрастни от двадесет и шест/26/години
 • Източник: Градска библиотека – Севлиево
 • Общ награден фонд: 450 лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКО ТВОРЧЕСТВО „ЗЛАТНО СЪРЦЕ“, 2024 Г.

СТАТУТ НА ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКО ТВОРЧЕСТВО „ЗЛАТНО СЪРЦЕ“, 2024 Г. ЦЕЛИ: - децата и юношите да се запознаят с богатото и разнообразно творчество на Калина Малина (1898-1979 г.), значима детска писателка, преводачка, член на ръководството и деятелка на Народно читалище „П. К. Яворов-1920“, град София; - на участниците в конкурса да се даде възможност за творческа изява след запознаване с произведенията на Калина Малина и да създадат свои собствени творби по елементи на творбите на авторката в категориите, посочени в регламента по-долу; РЕГЛАМЕНТ: В конкурса могат да вземат участие деца и младежи, които са ученици от I до VIII клас. Една институция може да участва с двама /2/ свои представители в категория. Участниците са разделени в следните възрастови групи: • I група: от I до IV клас; • II група: от V до VIII клас КАТЕГОРИЯ „РИСУНКА“ Изисквания към рисунката – формат А4, на твърд лист или картон. Рисунката може да бъде създадена с моливи, флумастери, графика или акварелни и темперни бои. Задължително да се посочи коя творба на Калина Малина е вдъхновила участника да създаде рисунката. Към рисунката да бъдат написани задължително следните данни: три имена на участника, училище (институция), име на педагога, електронна поща и пълен пощенски адрес на училището (институцията), а именно: пощенски код, населено място, община и област, улица, номер на улицата и телефон и лице за контакт. Важно уточнение: всички лични данни се събират единствено за провеждането и осъществяването на конкурса. Тяхната обработка ще се извършва според Закона за защита на личните данни. В протокола на журито ще бъдат посочени следните данни за класирания участник: две имена, възраст, училище (институция) и населено място. Същите данни се посочват в онлайн изложбата с наградените рисунки във Фейсбук групата на читалището. Краен срок за получаване на рисунките: 31.05.2024 г. Адрес за получаване на рисунките: Народно читалище „П. К. Яворов-1920“, София, 1111, ул. „Гео Милев“ № 24, за конкурса „Златно сърце“. Важно уточнение: получените рисунки не се връщат на авторите, както и няма да бъдат изплащани авторски права върху тях. Те стават част от фонд „Детско-юношеско творчество“ в читалището. Организаторът на конкурса може да публикува в печатни, електронни и други средства за масова информация и медии и в социалните мрежи наградените рисунки, като се посочва техният автор. КАТЕГОРИЯ „МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЛИ ДИГИТАЛНА ТВОРБА“ Изисквания към мултимедийните презентации и дигиталните творби – презентациите да са създадени с програмата „Power Point“. Дигиталните творби да бъдат във формат jpeg. Задължително да се посочи коя творба на Калина Малина е вдъхновила участника да създаде презентацията или дигиталната творба. Към мултимедийните презентации и дигиталните творби да бъдат написани задължително следните данни: три имена на участника, училище (институция), име на педагога, електронна поща и пълен пощенски адрес на училището (институцията), а именно: пощенски код, населено място, община и област, улица, номер на улицата и телефон и лице за контакт. Важно уточнение: всички лични данни се събират единствено за провеждането и осъществяването на конкурса. Тяхната обработка ще се извършва според Закона за защита на личните данни. В протокола на журито ще бъдат посочени следните данни за класирания участник: две имена, възраст, училище (институция) и населено място. Същите данни се посочват в онлайн изложбата с наградените дигитални творби във Фейсбук групата на читалището. Краен срок за получаване на презентациите и дигиталните творби: 31.05.2024 г. Получаването се осъществява единствено и само по електронен път на следната електронна поща: yavorov.konkursi@abv.bg. КАТЕГОРИЯ „ВИДЕОФАЙЛ С ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО И РЕЦИТАЦИЯ“ Изисквания – всеки участник изпраща видеофайл с продължителност до 3:00 минути. Задължително в писмото по електронен път се посочва коя творба на Калина Малина се рецитира. Всеки видеофайл да е заснет вертикално. В писмото към видеофайла задължително се посочват следните данни: три имена на участника, училище (институция), име на педагога, електронна поща и пълен пощенски адрес на училището (институцията), а именно: пощенски код, населено място, община и област, улица, номер на улицата и телефон и лице за контакт. Важно уточнение: всички лични данни се събират единствено за провеждането и осъществяването на конкурса. Тяхната обработка ще се извършва според Закона за защита на личните данни. В протокола на журито ще бъдат посочени следните данни за класирания участник: две имена, възраст, училище (институция) и населено място. Същите данни се посочват в онлайн публикацията с наградените видеофайлове във Фейсбук групата на читалището. Краен срок за получаване на видеофайловете: 31.05.2024 г. Получаването се осъществява единствено и само по електронен път на следната електронна поща: yavorov.konkursi@abv.bg. Конкурсни материали, които не отговарят на условията няма да бъдат приемани! Компетентно жури ще класира във всяка категория и възрастова група отличените участници от първо до трето място. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на оспорване. Журито ще заседава през месец юни или юли, 2024 г. Резултатите ще бъдат обявени през месец юли, 2024 г. във фейсбук групата: Народно читалище „П. К. Яворов-1920“. Наградите ще бъдат изпращани по пощата след месец септември, 2024 г. Ако представителят на участник или самият участник изявят желание изпращането да се осъществи с куриерска фирма, разходите ще са за тяхна сметка. Всички участници получават грамота за участие по електронен път. Всеки отличен участник получава грамота и медал. Контакти, адрес, телефон и електронна поща с организатора на конкурса: Народно читалище „П. К. Яворов-1920“, София, 1111, ул. „Гео Милев“ № 24, 0889 35 89 91 – секретар Стилиян Стоименов, yavorov.konkursi@abv.bg.

 • Дата на затваряне: 31 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка, мултимедийна презентация, дигитална творба, видеофайл с художествено слово и рецитация
 • Ограничение за участие: деца и младежи, които са ученици от I до VIII клас
 • Източник: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „П. К. ЯВОРОВ-1920“, СОФИЯ
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1... 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ->