по дата на конкурса
Национален литературен конкурс за есе, разказ, стихотворение посветен на 95 години от създаването на Народно читалище "Васил Левски 1928"

От днес до 15 септември 2023 г. можете да подавате своите творби за националния конкурс, посветен на 95 години от създаването на Народно читалище "Васил Левски 1928" Тема: "Защото по думите си ще бъдеш оправдан, и по думите си ще бъдеш осъден", Матей 12:37 Цел: Темата дава възможност на участниците да изявят себе си, своите възприятия и разсъждения напълно свободно. Да се разкрие съвършенството на словото, но и голямата отговорност за думите, които казваме, четем или пишем. Провеждане: Конкурсът е явен. Стартира на 15 март 2023 г. Приключва на 15 септември 2023 г. В Деня на народните будители, 1 ноември 2023 г. ще бъдат оповестени спечелилите. Право на участие: Без възрастово ограничение. Изисквания към творбите: За разказ/есе до 4 страници, за стихотворение до 2 страници. Шрифт Times New Roman, 12 на кирилица. Всеки автор може да участва с една творба. Произведенията не трабва да са публикувани до приключването на конкурса. Ръковипи не се връщат и остават във фонда на читалището. Авторските права не се изплащат. Срок за получаване на творбите: 15 септември 2023 г. Начин на предаване на творбите: Електронен вариант или на хартиен носител на следните адреси: София, 1517, бул. Ботевградско шосе 50 Email: vasil.levski.1928@gmail.com За допълнителна информация 0898 77 52 58, 02/ 945 03 26

 • Дата на затваряне: 15 септември 2023
 • Как да участваме: Есе, разказ, стихотворение
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА АВТОРСКА КОЛЕДНА И НОВОГОДИШНА ПЕСЕН ХАСКОВО

Националният конкурс за авторска коледна и новогодишна песен е част от Национален фестивал за коледна и новогодишна песен, който се организира от ОП „Младежки център” – Хасково и Сдружение „Орфей1977” - Хасково с подкрепата на Община Хасково и Български хоров съюз І.Условия за участие: 1. Конкурсът цели да създаде нови коледни и новогодишни песни със съвременно звучене и подходяща сложност за различни по състав и възраст хорови формации и вокални групи. 2. Темата на конкурса са празниците Коледа и Нова година и свързаната с тях обредност и традиции. Песните могат да са свързани и със зимата, като сезона, в който се честват посочените празници. 3. В конкурса могат да участват всички български композитори, живеещи в България или чужбина и чужди граждани, живеещи в Република България не по – малко от 3години, които в срок до 01.09.2023 г. представят своите песни (неиздавани и неизпълнявани) – партитурата на песента в PDF, придружена от демо запис на CD или флашпамет /партитурата, изпълнена на пиано или през програмите за писане на музика, а не изпълнение от хор/. 4. Композициите трябва да бъдат замислени като изпълними от любителски хорове. 5. Допуснатите до изпълнение на живо творби ще бъдат публикувани в специален сборник (хартиен и електронен формат), тиражиран след изданието на Конкурса. 6. Всеки участник в Конкурса е длъжен да попълни Декларация, подписана саморъчно от композитора, която съдържа: удостоверение, че произведението не е публикувано, не е изпълнявано, не е възлагано или участвало в други конкурси, съгласие на автора за публикуване на произведението в специален сборник (хартиен или електронен формат) тиражиран след всяко издание на Конкурса, както и съгласие да бъде изпълнявано от хорове участници в Национален фестивал на коледната и новогодишна песен - Хасково по време на неговото провеждане. Всяко неспазване на горепосочената декларация води до изключване от Конкурса и загуба на всяко право на награди и споменавания. Декларация може да бъде изтеглена от сайта на ОП „Младежки център” – Хасково. 7. Участието в конкурса предполага приемането на неговия регламент. 8. Всеки автор мoже да представи неограничен брой песни, но до изпълнение във фестивала се допускат най-много 8 / осем / от изпратените от всички автори произведения. 9. Конкурсът е анонимен. Изпратените партитури да НЕ съдържат името на композитора. Творбите се предават в запечатан плик, в който се поставя малък плик с името, Е-mail на автора и телефони за връзка или по имейл. 10. Допуснатите до Фестивала автори получават съответните уведомителни писма и имената им ще бъдат публикувани на официалния сайт на фестивала . 11. Инструменталният съпровод на допуснатите до фестивала песни / ако има такъв/, трябва да бъде предоставен на организаторите в завършен вид до 15 октомври 2023 г. 12. Подборът на песните се прави от диригентите на хоровете, одобрени за участие във фестивала. Допускат се най – много, но не задължително осем от изпратените от всички автори песни, за изпълнение на живо. 13. Песента, събрала най – много гласове получава Награда на хоровите диригенти в размер на 500 /петстотин/ лева. При еднакъв общ брой гласове на 2 и повече творби, наградата се разделя между композиторите. По своя преценка журито има право да не присъди Награда на хоровите диригенти. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обсъждане. 14. Останалите седем или по - малко творби се състезават за Награда на публиката, в размер на 400 /четиристотин/ лева, която се определя чрез гласуване по време на фестивалните концерти с цветни бюлетини. Песента, събрала най – много гласове от публиката печели Награда на публиката. При еднакъв общ брой гласове на 2 и повече творби, наградата се разделя между композиторите. 15. Взаимоотношенията между организаторите на конкурса, продуцирали неговото провеждане и композиторите се уреждат с отделни договори, на основание Закона за авторското право и по взаимно съгласие. 16. Копията от представените партитури няма да бъдат върнати на авторите и ще останат в хартиения и / или дигиталния архив на Национален фестивал на коледната и новогодишна песен – Хасково. 17. Композиторите НЯМАТ право да предоставят песните на хорови състави или вокални групи , преди произведенията да са получили оценката на диригентите на участващите съставите и преди да са прозвучали на Национален фестивал на коледната и новогодишната песен в Хасково. 18. Композиторите предоставят на организатора правото да изпълнява, разпространява и издава / в сборници или на CD/ песните, допуснати и изпълнени по време на фестивалните концерти. 19. Организационният комитет има право да договаря заснемането и излъчването на фестивала или части от него по електронен път. 20.Организационният комитет си запазва правото на промени в регламента, като се задължава своевременно да уведоми участниците за новите условия. 21. Адресът за изпращане на песните е : 6300 Хасково бул.”България” 41 Елена Цветкова За Национален конкурс за авторска коледна и новогодишна песен koleda_fest@abv.bg за справки: 0888199 811 – Елена Цветкова

 • Дата на затваряне: 01 септември 2023
 • Как да участваме: коледни и новогодишни песни със съвременно звучене
 • Ограничение за участие: всички български композитори, живеещи в България или чужбина и чужди граждани, живеещи в Република България не по – малко от 3години
 • Източник: https://www.yc-haskovo.org
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за лого на Общинския младежки дом в Шумен

Община Шумен и Общинският младежки дом обявяват конкурс за изработване на лого на Младежкия дом. Новият символ би следвало да представи Общинския младежки дом в Шумен като културно-информационно средище за развитие и изява на творческите способности на младите хора, както и ролята му на притегателен център за осмисляне на свободното време и удовлетворяване на многостранните младежки интереси и потребности. Графичният знак (лого) трябва да излъчва и внушава ентусиазма, динамиката и амбициите на младите хора, да е въздействащ, гъвкав в употребата си и разпознаваем. Логото ще бъде използвано в бъдещи рекламни и презентационни материали, комуникационни кампании, интернет пространството или отделно, за да идентифицира Общинския младежки дом в Шумен. Конкурсът е открит и в него могат да участват младежи на възраст от 15 до 29 години включително. Проектите се изпращат на e-mail: mldomshumen@gmail.com до 20 май 2023 г. Наградата за победителя е в размер на 1000 лева. Подробна информация за регламента, техническите изисквания и необходимите документи са публикувани в сайта на Община Шумен и Общински младежки дом – Шумен. Телефон за връзка: 0898 420 788.

 • Дата на затваряне: 20 май 2023
 • Как да участваме: Лого
 • Ограничение за участие: младежи на възраст от 15 до 29 години включително
 • Източник: https://www.shumen.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС на тема „Ще бъда блажен, ако с моята саможертва възкръсне България за нов свободен живот!"

С благословението на Св. Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия, Видинска света митрополия, Съюзът на българските писатели, списание „Читалище” и дружество „Будители” в област Монтана о б я в я в а т НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС на тема „Ще бъда блажен, ако с моята саможертва възкръсне България за нов свободен живот!" Конкурсът е посветен на живота и делото на Екзарх Антим I. В конкурса могат да участват творци от 5 до 105-годишна възраст. При оценяването на творбите ще се имат предвид следните възрастови групи: 5-7, 7-11, 11-19 и над 19 години. Творческото състезание е в категориите: поезия - стихотворение, белетристика – разказ, публицистика – есе, рисунка, песен и кинофилм. Творбите следва да бъдат тематично свързани с личността, живота и делото на Екзарх Антим I. Поощряват се авторови търсения в проблематиката зададена от темата на конкурса – духовната извисеност на саможертвата по подражание на Христовата саможертва, връзката ни с Екзарх Антим днес, жертвата на личния интерес в полза на общото благо. Всеки участник може да участва с по едно авторско произведение. Творбите следва да бъдат изпратени до 31 октомври 2023 година на адреса на Видинска света митрополия: Видин 3700 ул. „Баба Вида”№ 11, или на имейла на митрополията: mitropoliavd@abv.bg. Участниците е необходимо да посочат трите си имена, точен адрес и телефон за връзка. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 1 декември 2023 г. Имената на наградените участници и Протокола на журито ще бъдат публикувани на официалния сайт на Св. Синод и на фейсбук страницата Видинска митрополия. Връчването на наградите, с Божията помощ се предвижда да бъде на 3 декември, Неделя, след светата Литургия в храм "Св. Николай Мирликийски Чудотворец", гр. Видин. За повече информация може да се обръщате към организаторите на конкурса на телефон 0898 713 342, mitropoliavd@abv.bg Призоваваме Божията помощ за вдъхновение, ползотворна творческа работа, успех и духовна полза на всички участници!

 • Дата на затваряне: 31 октомври 2023
 • Как да участваме: Стихотворение, разказ, есе, рисунка, песен и кинофилм
 • Ограничение за участие: творци от 5 до 105-годишна възраст
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Кулинарно-поетичен конкурс "Смехотворителница"

Издателска къща „Многоточие“ обявява Кулинарно-поетичен конкурс „Смехотворителница“.
Регламент:
1. Хумористично стихотворение, което да съдържа КУЛИНАРНА РЕЦЕПТА в обем до 2 страница, формат А4.
2. Всяко едно стихотворение трябва да бъде придружено от стандартна кулинарна рецепта, която отговаря на описаната в него. Рецептата трябва да е ИЗПЪЛНИМА и да съдържа всички необходими продукти, както и начина на приготвянето на вашето ястие! Рецептата не влиза в обема от две страници, но я добавяйте непосредствено след стихотворението, а не в отделен файл. Ако липсва стихотворение или стандартният вид на рецептата, няма да бъдете допуснати до участие!
3. Използвайте уникални поетични заглавия за стихотворенията си, като в скоби добавете и името на ястието. Пример: „Нощен полет над битието (Боб чорба)“
4. Допускат се до две произведения на автор. 5. Срок за изпращане на стихотворенията – от 27.07.2023 г. до 30.09.2023 г.
6. Начин на участие: Изпращайте произведенията си заедно със стандартните рецепти, като в същия файл напишете вашите три имена, години, адрес, телефонен номер. Ще очакваме на имейл: kulinaren@abv.bg
7. Произведенията ви трябва да са във файл на Word, шрифт Times New Roman, размер 12, формат А4. Прегледайте текстовете си, преди да ги изпратите, и не пропускайте да напишете вашите данни за обратна връзка!
8. Начин на оценяване: Жури на конкурса ще бъдат Ивелина Цветкова и Георги Костодинов. Ще се оценява ХУДОЖЕСТВЕНАТА СТОЙНОСТ на стихотворението, както и ОРИГИНАЛНОСТТА на изпратената творба.
9. Награди: Първите три места ще получат специални награди, които засега запазваме в тайна. Запазваме си правото да отличим автори и с допълнителни награди. Наградените и избрани стихотворения ще бъдат публикувани в сборник с наименование „Шантава кулинарна книга“.
10. С изпращане на творбите за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат, КАКТО И ЧЕ СА СЪГЛАСНИ ТЕХНИТЕ СТИХОТВОРЕНИЯ И КУЛИНАРНИ РЕЦЕПТИ ДА БЪДАТ ОТПЕЧАТАНИ В БЪДЕЩ СБОРНИК, ОЗАГЛАВЕН „ШАНТАВА КУЛИНАРНА КНИГА“. ИК „Многоточие“ не задължава никой от участниците в проекта да си закупи сборника „Шантава кулинарна книга“. С желанието си за закупуване, вие участвате в мисията ни, която е от създаването на издателството и клуба ни, а именно – подпомагане на млади автори в издаването на тяхната мечтана книга. Сборникът е и с цел популяризиране на авторите и конкурса. Той ще съдържа избрани кулинарни рецепти от него.
11. Изпращайки творбите си за участие в конкурса, авторите се съгласяват личните им данни да бъдат ползвани за организацията на конкурса, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.16 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени през месец октомври на страниците на „Многоточие“ във Фейсбук и Инстаграм. Там можете да проследите всичко свързано с конкурса. Просто се забавлявайте. И нека заедно да експериментираме в кухнята чрез поезия! Успех на всички участници!
• Георги Костодинов е от гр. Чипровци. Познанията му и практиката в кухнята са доказвали многократно, че дори и само с няколко продукта можем да приготвим вкусни ястия. Особен акцент в гозбите му заема турлашката кухня. Автор на 31 книги с поезия за малки и големи, разкази, пътеводител. Две от книгите му са кулинарни и съдържат рецепти от чипровския край, озаглавени „Турлашка кухня“ и „Чипровски благинки“. Консултант в издание на читалището в гр. Чипровци за местни турлашки ястия.
• Ивелина Цветкова е от гр. София. Заедно с прозаика Даниел Меразчиев управляват ИК „Многоточие“ и ЛК „Многоточие“. Експериментите ѝ в кулинарията започват на 12-годишна възраст, след като в ръцете ѝ попада дебела книга с рецепти за ресторанти. Обича да приготвя вкусни ястия с предизвикателства от различни краища на страната и света, като често променя или добавя нови съставки. Автор на 17 книги с поезия за малки и големи и такива с разкази и импресии. Две от книгите ѝ са кулинарни, носещи заглавията „Вкусна книга“ и „Втора вкусна книга“, като втората ще излезе от печат през септември. Тя съдържа рецепти от горнооряховския и тревненския край, в които е добавила по щипка от своето въображение.

 • Дата на затваряне: 30 септември 2023
 • Как да участваме: Електронно
 • Ограничение за участие: Няма
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4 5 6