по дата на конкурса
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски-книга за миналото, но с послание към бъдещето“

Конкурсът е по случай 300 години от рождението на Паисий Хилендарски. Конкурсът има за цел достойно да почете и отбележи делото на Паисий. Организатори: Народно читалище "Васил Левски 1928". Провеждане: Конкурсът е явен. Стартира на 15 март 2022 г. Приключва на 15 септември 2022 г. В Деня на народните будители ще бъдат оповестени спечелилите. Право на участие: Без възрастови ограничения. Изисквания към творбите: За разказ и есе до 4 страници, за стихотворение до 2 страници. Начин на предаване на творбите: Електронен вариант или на хартиен носител на следните адреси: София, 1517, бул. Ботевградско шосе 50 Email:vasil.levski.1928@gmail.com За допълнителна информация: 0898 775258, 02/945 03 26

 • Дата на затваряне: 15 септември 2022
 • Как да участваме: Разказ, есе, стихотворение
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ОНЛАЙН-КОНКУРС 2022 ЗА ЛЮБИТЕЛСКА ФОТОГРАФИЯ ЗА ДЕЦА ДО 18 ГОДИНИ НА ТЕМА „МОЯТ РОД – НЯКОГА И ДНЕС“

Регламент Всеки автор може да участва с максимум 3 снимки във фотоконкурса. Изпращането на снимки да бъде на електронния адрес на Музея: museum.perushtitsa@abv.bg. Към всяка фотография, трябва задължително да добавите следната информация: - обяснителен текст към снимката - година на заснемане - име на участника в конкурса - телефон и електронен адрес за връзка с участника Технически изисквания към снимките: Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG. Файловете не трябва да са по-големи от 10 MB. Допускат се следните допълнителни обработки на фотоса: - обработка на яркост и контраст; - изостряне на изображението; - прекадриране на снимката. Не се приемат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително добавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествения образ. Срокове Конкурсът се открива на 05.05.2022 г. Снимките могат да се изпращат по всяко време между началото и края на фотоконкурса. Те ще бъдат публикувани във Facebook-профила на ИМ Перущица, като по този начин ще се проследява реакцията на публиката. Краят на конкурса настъпва в 20.00 часа на 15.08.2020 г. На 01.09.2022 г. ще бъде обявен носителят на "Награда на публиката" като наградените фотографии ще бъдат публикувани във Facebook-профила на ИМ Перущица и на сайта на Музея в рубрика „Перущенски светлописи“. На 12.09.2022 г. ще бъдат обявени първите трима носители на „Награда на ИМ Перущица“ като наградените фотографии ще бъдат публикувани във Facebook-профила на ИМ Перущица и сайта на Музея в рубрика „Перущенски светлописи“. Награди Носителят на "Награда на публиката" ще получи грамота на електронния си адрес. Носителите на „Награда на ИМ Перущица“ ще получат грамота на електронните си адреси и поощрение в размер на: 1-во място - 150 лева 2-ро място - 100 лева 3-то място - 50 лева На следващите трима участници, класирани от журито на Музея, ще бъдат изпратени грамоти за участие на електронните им адреси, като техните имена и предложените фотографии ще бъдат публикувани във Facebook-профила на ИМ Перущица/ и на сайта на Музея в рубрика „Перущенски светлописи“. Facebook-профил на ИМ Перущица: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008953412329 Сайт на Музея, рубрика „Перущенски светлописи“ http://museumperushtitsa.com/…/nah…/peruschtenski-svetlopisi За допълнителна информация: 0893 341 302

 • Дата на затваряне: 15 август 2022
 • Как да участваме: Снимка
 • Ограничение за участие: Деца до 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд: 300.00 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето"

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето. Инициативата се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст. Конкурсът започва на 21 март и ще продължи до 15 ноември 2022 г., като се провежда в три възрастови категории: 1 - 4 клас; 5 - 7 клас и 8 - 12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск. Конкурсът ще протече в две фази: Първа фаза: от 21 март до 10 април 2022 г. участниците изпращат в Министерство на здравеопазването проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести. Втора фаза: от 15 април до 15 ноември 2022 г. участниците изпълняват и отчитат изпълнените дейности, разписани в проектите си. Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организации – партньори на МЗ в инициативата, ще извърши класирането на участниците до 20 ноември 2022 г. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на партньорите. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец декември 2022 г. Всяко от министерствата - партньори в инициативата, номинира и осигурява предметни награди на 12-те най-добри проекта: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място (по 3 във всяка възрастова категория 1 - 4 клас, 5 - 8 клас и 9 - 12 клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди – по една награда за всяка възрастова категория. Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст осигуряват по една предметна награда в категория „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“. Пълна информация за регламента на конкурса – условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите в прикачените файлове. Както всяка година, така и през 2022 г. регионалните здравни инспекции, регионалните управления на образованието и регионалните инспекции по околната среда и водите са в готовност да окажат съдействие на участниците.

 • Дата на затваряне: 15 ноември 2022
 • Как да участваме: Проект
 • Ограничение за участие: паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна
 • Източник: https://ncpha.government.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален ученически конкурс "Вазовата България"

1. Цели на конкурса Засилване интереса на учениците към творчеството на Иван Вазов Обогатяване познанието на историческите личности и приноса им в развитието на България Засилване на патриотичното и родолюбиво възпитание Популяризиране и повишаване нивото на интереса у учениците към рисуването, музиката, рецитацията, драматизацията и фотографи 2. Целеви групи Ученици от V до XII клас от всички училища на територията на Република България Ученици от V до XII клас от българските училища в чужбина 3. Участници Конкурсът енасочен към всички български ученици в и извън територията на България.Участниците се групират в две възрастови групи: Първа възрастова група – ученици от V до VIII клас(включително) Втора възрастова група – ученици от IX до XII клас(включително) 4. Категории· Лично творчество (есе,стихотворение,разказ и т.н)· Рисунка· Презентация· Фотография /изпратени на хартиен носител 10 х15 см/· Драматизация (изпратена на видео файл)· Рецитация(изпратена на видео файл)· Музикално изпълнение(изпратено на видео файл) Видеофайловете, които участват в конкурса, трябва да отговарят на следните условия: Формат: .avi, .mpeg, .mp4 Качество: HD, DVD Резолюция: 1280x720px (720p), Времетраене на филма/клипа: 2-15 мин. 5. Оценяване на конкурса Компетентно жури ще излъчи по един клас/колектив/ победител във всяка от двете възрастови групи,както и индивидуални награди по следните критерии: Придържане към темата на конкурса; Участие в максимален брой от посочените жанрови форми; Оригиналност и иновативност; Сила на внушенията и посланията;· Добра езикова култура 6. Награди Грамоти Предметни награди Специални ваучери за победителите от конкурса Специални награди за учениците от българските училищав чужбина Поощрителни награди. Краен срок за изпращане на творбите 28.06.2022 г. на адрес: Област Пловдив, гр. Сопот , 4330, ул. Васил Левски 1 за конкурса и на е-mail:vazovmuseum_sopot@abv.bg

 • Дата на затваряне: 28 юни 2022
 • Как да участваме: Есе, стихотворение, разказ, рисунка, презентация, фотография, драматизация, рецитация, муз. изпълнение
 • Ограничение за участие: ученици от 5 до 12 клас
 • Източник: https://ruo-sofia-grad.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА- 30 години Армения/България; България/Армения

С репродукции от детските рисунки ще се отпечатат представителни покани,картички,ще влязат в годишния календар на AGBU. Ще се направят поредица изложби,съпътстващи концертите на AGBU,предоставяйки възможност за откупки,с благотворителна цел. Търгът ще се води от деца,проявили желание за това и притежаващи нужните качества. Ще оставим преценката на Родителите Им : ) Средствата ще бъдат обявени и разпределени по инициативи,които ще публикуваме. Акцентът ще е- Подател/Получател: Децата!!! Толерираме детската взаимопомощ от ранна възраст. Засаждаме Семената...и заедно да наблюдаваме Цъфтежа! Предвижда се търгът да се проведе на Коледния концерт на AGBU Материалите за творчество са неограничени. Сюжетната линия е обширна,даваща възможност да се разгърне детското въображение и фантазия и в същото време акцентираме върху Арменската и Християнска тематика. Сроковете и темите не са задължителни: 1. Първите произведения на младите Автори очакваме до: 15.02.2022г. Пролетното Равноденствие,Първа Пролет, Благовещение. 2. 15.03.2022г. Великден; Ще отбележим Геноцида над Арменците- 24.04.2022г. 3. Очакваме до 15.04.2022г. с наблягане на -24.05. Буквите! Българска/Арменска азбуки ; 01.06.Международният Ден на Детето 4. Срок до - 25.08., с акцент Денят на Народните Будители и Независимостта на Двете страни. 5. Краен срок- 15.11.2022г., по повод Зимното Слънцестоене 21.12. и Новогодишните празници. За желаещите подсказваме рисунки и по повод Арменската Коледа... Предлагаме известни насоки,но оставяме преди всичко на Детския СветоГлед! На Добър Час,Дечица! Възрастта за участие е 16г. включително. Рисунките изпращайте до Офиса на AGBU гр.София ул”Бачо Киро”29 Хени Агопян +359888391111 Лусия Медзикян +359886534889 agbu@agbubg.org

 • Дата на затваряне: 15 ноември 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Деца до 16 години
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Националната награда за чистота на българския език на името на д-р Иван Богоров.

Община Карлово обявява конкурс за носител на Националната награда за чистота на българския език на името на д-р Иван Богоров. С наградата се удостояват български и чужди автори за произведения на български език, с ярък принос в националната литература, написани с обич към книжовния език, завещан ни от д-р Иван Богоров. Присъжда се всяка година, на живи автори, за цялостен принос или отделни творби в следните направления: литературни произведения, литературна критика, публицистика, научни изследвания. Община Карлово очаква мотивирани предложения до 29 юли 2022 г. на адрес: Община Карлово, ул. „Петко Събев“ №1, 4300 Карлово. Аргументираните предложения трябва да бъдат запечатани в плик с надпис “Предложение за Националната награда за чистотата на българския език на името на д-р Иван Богоров“, адресирани до Кмета на община Карлово и заведени в деловодството на Общината по реда на пристигане. Предложенията и съпътстващите ги творби се представят на хартиен носител в 2 екземпляра, при възможност и в електронен вариант. Когато предложението е за цялостно творчество, се прилага и изчерпателна библиография. Наградата се връчва в Деня на народните будители – 1 ноември, на основание на експертно решение на комисия, назначена със заповед на Кмета на община Карлово.

 • Дата на затваряне: 29 юли 2022
 • Как да участваме: Мотивирани предложения
 • Ограничение за участие: живи автори, за цялостен принос или отделни творби в следните направления: литературни произведения, литературна критика, публицистика, научни изследвания
 • Източник: https://www.pbnovini.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален театрален конкурс Ангел Тодоров 125

Фондация ВИА, във връзка с навършването през 2022 на 125 години от рождението на артиста Ангел Тодоров, обявява Национален театрален конкурс Ангел Тодоров 125 Целта на конкурса е поставянето на пиесата Вълните на времето от Тодор Симеонов, която е близо документален разказ на един ден (22 юли 1937) от живота на семейството на Ангел Тодоров. В конкурса могат да вземат участие режисьори, драматурзи и театри (държавни, общински, частни, самодейни). Задачата на участника е да осигури или да допринесе за поставянето на пиесата на сцена и/или записването й на филм (видео). Желанието за участие трябва да се изпрати на адрес konkurs125@apeva.art Явилите се за участие ще получат текста на пиесата, както и допълнителни информации, а също и отговор на всички евентуални въпроси, свързани с конкурса. Краен срок за явяване на конкурса е 30 септември 2022, но той може преждевременно да бъде закрит при постигане на целта му. В същото време заявки за интерес към пиесата се приемат неограничено. Всеки участник, който реализира целта на конкурса получава диплома и парично възнаграждение, а ако участникът е театър, организаторите поемат хонорара за авторските права и при определени условия някои други разходи. Възнаграждението за добро, особено добро и най-добро изпълнение на целта на конкурса е съответно 500, 1000 и 2000 лева. Парични награди от 100 и 200 лева ще бъдат присъдени за рецензии и препоръки от участници, предназначени на медии, на театри, на организаторите и на автора. Осигуреният фонд за конкурса е 5000 лева, който се предвижда да бъде увеличен от организаторите и други спонсори. Варна-Будапеща, 15 декември 2021

 • Дата на затваряне: 30 септември 2022
 • Как да участваме: С имейл на адрес: konkurs@apeva.art
 • Ограничение за участие: Според текста
 • Източник: Фондация ВИА
 • Общ награден фонд: 5000 лева
 • Брой на победителите: 10
 • Оценка на разходите: Конкурсът е без такса.
 • Отворен за територията на: Страната и света
Приоритет на конкурса 
Конкурс за разказ, стихотворение, есе на тема: „ДИШАЙ, БЪЛГАРИЯ” - опазване на атмосферния въздух от замърсяване и правото ни на чист въздух

 


СДРУЖЕНИЕ „ДИШАЙ, ДЕВНЯ”

обявява конкурс за разказ, стихотворение, есе на тема:

„ДИШАЙ, БЪЛГАРИЯ” -

опазване на атмосферния въздух от замърсяване

и правото ни на чист въздух

Кой може да участва?

Ученици на възраст от 7 до 15 години.

 

Какви са наградите?

 Предметни награди за отличилите се участници. Всички творби ще бъдат публукувани на на фейсбук страницата на сдружение „Дишай, Девня“.

 

Всички участници ще получат грамота.

 

Кога е крайният срок?

15 юни 2022 г. Победителите ще бъдат обявени на Градински празник на сдружение „Дишай, Девня“ на 18 юни.

 

Къде да се изпращат творбите?

На електронен адрес: dishaydevnya@abv.bg

Приятели на събитието: НЧ „Просвета 1900” - гр. Девня, Община Девня, Градински център „Незабравка“

 

За допълнителна информация:

Тел. 0876628710

Еmail: dishaydevnya@abv.bg


 • Дата на затваряне: 15 юни 2022
 • Как да участваме: разказ, стихотворение, есе
 • Ограничение за участие: Ученици на възраст от 7 до 15 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка на тема: „ДИШАЙ, БЪЛГАРИЯ”


СДРУЖЕНИЕ „ДИШАЙ, ДЕВНЯ”


обявява конкурс за детска рисунка на тема:


„ДИШАЙ, БЪЛГАРИЯ” -


темата е опазване на атмосферния въздух от замърсяване


и правото ни на чист въздух
Кой може да участва?


Ученици на възраст от 7 до 15 години.
Изисквания:


Рисунка – формат по избор. Техника по избор на автора: темпера, акварел, цветни моливи, пастели и други;


На гърба на рисунката трябва да има следната информация: име, възраст, адрес на участника, телефонен номер и имейл за връзка.
Какви са наградите?


За отличените участници са предвидени предметни награди определени от жури. Рисунките ще бъдат включени в тематична пътуваща фотоизложба „Дишай, България“, която ще бъде представена в български градове. Онлайн-изложба на рисунките ще бъде публикувана на фейсбук страницата на сдружение „Дишай, Девня“.


Всички участници ще получат грамота.
Кога е крайният срок?


15 юни 2022 г. Победителите ще бъдат обявени на Градинския празник на сдружение „Дишай, Девня“ на 18 юни.
Къде да се изпращат рисунките?


НЧ „Посвета 1900”, гр. ДЕВНЯ, обл.Варна, бул. „Съединение“ № 165
Приятели на събитието:


НЧ „Просвета 1900” - гр. Девня, Община Девня, Градински център „Незабравка“
За допълнителна информация:


Тел. 0876628710


Еmail: dishaydevnya@abv.bg


 • Дата на затваряне: 15 юни 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Ученици на възраст от 7 до 15 години
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА: “АКВЕ КАЛИДЕ-ИЗВОРИТЕ НА ТРИТЕ НИМФИ ”

НК “АКВЕ КАЛИДЕ- ИЗВОРИТЕ НА ТРИТЕ НИМФИ ”- 2022г.

ОБЩИНА БУРГАС
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ” ОБНОВА-1923” – БУРГАС

ОРГАНИЗИРАТ
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА:
“АКВЕ КАЛИДЕ-ИЗВОРИТЕ НА ТРИТЕ НИМФИ ”

Преди много, много години по времето на траките имало едно неземно красиво място с вълшебни извори. Те били горещи, обвити с розови облаци, извиращи дълбоко, дълбоко от недрата на майката Земя. Тяхната сила идвала като истинско магия за всеки, който се потапял в тях, защото на мига забравял и за най-тежките си мисли, болести и травми. Много народи и владетели искали да притежават това кътче от рая и водили битки за него, но само хората с добри помисли и с чиста душа успявали да го намерят. Защо ли? Защото това Тракийското светилище се пазило от три нимфи-лечителки с невероятна красота.
 Не, това не е измислена приказка, а една истинска история.
 Не вярвате?!
 Хайде да я разкажем на всички с четки и боички.
Каним Ви само на 15 км. северозападно от Бургас , в квартал Ветрен, където се намират едни от най-известните в Югоизточна Тракия лечебни минерални бани, наречени Акве Калиде да изпратите своите вълшебни рисунки, сътворени в мисли и с фантазия за невероятните нимфи- пазителки на водните извори с лечебни сили. Най-добре представилите се художници ще имат възможност да посетят това райско кътче. Успех!

Очакваме с нетърпение вашите творби !
Поради големият интерес удължаваме срока за получаване на творбите до 17.06.2022г


НК “АКВЕ КАЛИДЕ- ИЗВОРИТЕ НА ТРИТЕ НИМФИ ”- 2022г.

Условия:

В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 7 до 18 години от всички читалища, училища, образователни центрове и школи с интерес към изобразителното изкуство, групирани в три възрастови групи:

I. Група- от 7 до 10 години / 1-4 клас
II. Група- от 11 до 14 години / 5-8 клас
III. Група- от 15 до 18 години / 9-12 клас
Рисунките да са с размери 35:50 см. (без паспарту) с материали по избор на участника.

На гърба на всяка творба следва да има информация за:
 Трите имена на участника и възраст, клас.
 Населено място, училище или извънучилищно звено/ школа.
 Телефон и е-mail за контакт на ръководителя/ учителя, родителя на детето.

Награждаване:
Предвидени са грамоти, медали и поощрителни награди във всяка възрастова група от организаторите на конкурса– НЧ “Обнова-1923“ – Бургас.

Като комплимент към творците, три специални награди ще бъдат връчени в трите възрастови групи от председателя на конкурса и компетентно жури.

Рисунките няма да се връщат и ще останат във фонда на читалището.
За награждаването, което при възможност, ще се състои в НЧ “Обнова-1923”– Бургас, ще бъде посочена допълнително дата и час. Отличените творби ще бъдат подредени в изложба в читалището. При невъзможност за получаване на отличията от наградените, ще им бъдат изпратени за тяхна сметка.

Творбите ще се приемат до 17.06.2022г. на адрес: 8127 гр. Бургас, кв.Ветрен,ул.Българка 52 получател: НЧ “Обнова-1923” – Бургас
Контакти: obnova1923@abv.bg , телефон за връзка: 0895 506 234 Костадинова
0888011094 Желязова /за информация за конкурса/

Личните данни на участниците в Националния конкурс за детска рисунка на тема: “ АКВЕ КАЛИДЕ- ИЗВОРИТЕ НА ТРИТЕ НИМФИ ” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защита на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, в съответствие с Вътрешните правила на Народно читалище “Обнова-1923” Бургас. Уведомяваме Ви, че снимки и видеозаписи, включващи участници в събитията на Народно читалище “Обнова-1923” Бургас, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии. Съгласявайки се да участват, изпращайки свои рисунки, родителите/ръководителите на творците, и самите участници, приемат личните им данни да се използват единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс с този текст. Изпратените конкурсни експонати не се връщат. Те остават за съхранение в галерията на читалището, за да бъдат изложени с образователни или представителни цели, както и за дарения в благотворителни кампании.


 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4 5 6