по дата на конкурса
КОНКУРС за любители художници „Нарисувай София“

В конкурса могат да участват всички любители-художници, които възприемат рисуването като хоби и нямат професионално образование в сферата на изобразителното изкуство. Няма възрастови ограничения. Конкурсът се провежда в срок от 01.04.2022 г. до 31.07.2022 г. Темата на конкурса е "Нарисувай София". Любителите художници имат на разположение 10 снимки, които могат да прерисуват и превърнат в изобразително изкуство чрез определени техники, описани по-долу. Всеки участник може да участва максимум с по една рисунка за всяка снимка и минимум с една рисунка по избрана от него снимка от десетте, заснети от екипа ни и качени на страницата на конкурса. Може да се използва една от двете техники - живопис с акрилни бои или техника туш с акварел (като алтернатива на техниката туш с акварел може да се използва тънкописец с акварел). За всяка рисунка може да се гласува по един път - всеки ден в периода между 01.04.2022 г. и 15.08.2022 включително. Сайтът ще е достъпен за аудитория, която ще може да гласува за творбите на любителите от 01.04.2022 г. до 15.08.2022 включително. Творбите ще бъдат подредени в галерии, които ще бъдат видими през цялото време на конкурса. Участниците ще имат възможност да качват готовите си творби от началото на конкурса до края на обявения срок, през което време ще има възможност и за гласуване. След края на този срок гласуването ще продължи още 15 дни. Петте творби, получили най-много гласове ще спечелят предметни награди, включително художествени материали. Още 20 поощрителни награди ще се раздадат, на базата на грасуване от членове на екипа – безплатни посещения на занимания по рисуване в Студио Арти.

 • Дата на затваряне: 31 юли 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://studioarti.net/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ХXIV Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”

І. Цел на конкурса Конкурсът „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството" е специфична форма за насочване и насърчаване на ученическото творчество към проблеми и дейности, свързани с изследване и използване на космическото пространство за мирни цели, за търсене на нови области на приложение на космическите изследвания, за разширяване на възможностите за технологичен космически трансфер. Той се провежда под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. ІІІ. Организация и провеждане на конкурса Конкурсът се организира от Фондация „ЕВРИКА" в партньорство със звената за извънкласни дейности по наука и техника сред учащите се, научни и неправителствени организации, редакции. В него могат да участват ученици от 8 до 18 години в следните направления: 1. Идеи за научни и технически експерименти (за ученици от 14 до 18 години) Идеите могат да бъдат свързани с научни експерименти в областите: физика на Космоса, астрофизика, химия, биология, медицина и др., пряко свързани с изследването и изучаването на Космоса. Техническите идеи трябва да са свързани със създаването и разработването на нови космически прибори, системи за космически връзки, за космически транспорт, за дистанционни изследвания и др. 2. Модели и макети на космически обекти (за ученици от 10 до 18 години) 3. Графични произведения, създадени с помощта на компютър ( за ученици от 10 до 18 години) – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други 4. Литературни творби на космическа тема (за ученици от 8 до 18 години) 5. Рисунки на тема „Човекът и Космосът" (за ученици от 8 до 18 години) Рисунките са във формат А3 или А4. Конкурсът се провежда само на национално ниво. Участниците в него изпращат своите разработки до 24 май 2022 година на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий" № 1, Фондация „ЕВРИКА" - за конкурса „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството". Конкурсните работи се придружават от формуляр на участника по образец и декларация за личните данни от участник или родител на участник, приложени към настоящия регламент. Конкурсните работи не се връщат, а след приключването на конкурса се предават в специализирания фонд на Националния политехнически музей (освен ако не е постигната предварително специална договореност с организаторите). Организаторите имат право да предоставят рисунки и литературни творби за отпечатване в специализирани издания или свои информационни материали. Резултатите във всичките направления на конкурса ще бъдат обявени на официалния сайт на Фондация „Еврика“ ( www.evrika.org ) през месец юли 2022 г. Официалното награждаване на лауреатите от конкурса ще се проведе в Деня на народните будители – 1 ноември.

 • Дата на затваряне: 24 май 2022
 • Как да участваме: Идеи, модели и макети, рисунки, компютърни игри, анимации, литературна творба
 • Ограничение за участие: Ученици от 8 до 18 години
 • Източник: https://www.evrika.org
 • Общ награден фонд: 1050 лв.
 • Брой на победителите: 15
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски-книга за миналото, но с послание към бъдещето“

Конкурсът е по случай 300 години от рождението на Паисий Хилендарски. Конкурсът има за цел достойно да почете и отбележи делото на Паисий. Организатори: Народно читалище "Васил Левски 1928". Провеждане: Конкурсът е явен. Стартира на 15 март 2022 г. Приключва на 15 септември 2022 г. В Деня на народните будители ще бъдат оповестени спечелилите. Право на участие: Без възрастови ограничения. Изисквания към творбите: За разказ и есе до 4 страници, за стихотворение до 2 страници. Начин на предаване на творбите: Електронен вариант или на хартиен носител на следните адреси: София, 1517, бул. Ботевградско шосе 50 Email:vasil.levski.1928@gmail.com За допълнителна информация: 0898 775258, 02/945 03 26

 • Дата на затваряне: 15 септември 2022
 • Как да участваме: Разказ, есе, стихотворение
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ОБЛАСТЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА: „МОЯТА ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩА КАРИЕРА”

УСЛОВИЯ В конкурса могат да участват всички ученици от V до XII от училищата в област Благоевград в следните две групи: - V – VІІ клас; - VІІІ – ХІІ клас. Участието е индивидуално. 2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА МУЛТИМЕДИЯТА: - разработките да са на диск, флаш-памет или на e-mail: cko_blagoevgrad@abv.bg; - обем до 20 слайда; 2 - няма ограничения за използваните софтуерни продукти, материали и техники; - ще се поощряват разработки със собствен снимков материал и клипове, които са атрактивни, оригинални, достоверни и пряко свързани с темата на конкурса „МОЯТА ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩА КАРИЕРА“; - да представя ясно и целенасочено собствената визия за бъдещата кариера; - задължително условие е да се посочи: софтуерни продукти които са използвани, име на произведението, име и фамилия на автора, клас, адрес, e-mail и телефон за връзка на училището, извънучилищното учреждение или друга институция, име на ръководителя, населено място. 3. ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ: Всяка творба трябва задължително да съдържа следните данни за участника: - трите имена на участника; - клас, училище; - имена на учителя, телефон и e-mail; - точен адрес, телефон и e-mail на училището. Краен срок за получаване на творбите 20 май 2022 година на адрес : 2700 гр. Благоевград, ул. „Сергей Румянцев” № 2, п.к. 152 ЦПЛР –ЦЛТРДБ гр. Благоевград За конкурса „МОЯТА ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩА КАРИЕРА” За контакти: Тел.: 0877262539; e-mail: cko_blagoevgrad@abv.bg 4. ОЦЕНЯВАНЕ И НАГРАДИ: Творбите ще бъдат оценявани от жури, по следните критерии: - да имат ясно послание; - оригиналност на идеята; - проява на творчество и фантазия; - сложност и прецизност на изработката. Ще бъдат присъдени по една първа, втора и трета награда във всяка група /диплом и предметна награда/. Грамоти за участие не се връчват. Материалите, участвали в конкурса не се връщат. Организаторите си запазват правото да ги използват, по подходящ начин, за популяризиране на дейностите и резултатите от проекта. 3 Отчитането на резултатите и награждаването на участниците ще се осъществи до 10 юни 2022 г. в гр. Благоевград. За датата ще бъдете уведомени допълнително

 • Дата на затваряне: 20 май 2022
 • Как да участваме: Мултимедия
 • Ограничение за участие: ученици от V до XII от училищата в област Благоевград
 • Източник: https://www.cltr-blg.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: област Благоевград
Приоритет на конкурса 
ОНЛАЙН-КОНКУРС 2022 ЗА ЛЮБИТЕЛСКА ФОТОГРАФИЯ ЗА ДЕЦА ДО 18 ГОДИНИ НА ТЕМА „МОЯТ РОД – НЯКОГА И ДНЕС“

Регламент Всеки автор може да участва с максимум 3 снимки във фотоконкурса. Изпращането на снимки да бъде на електронния адрес на Музея: museum.perushtitsa@abv.bg. Към всяка фотография, трябва задължително да добавите следната информация: - обяснителен текст към снимката - година на заснемане - име на участника в конкурса - телефон и електронен адрес за връзка с участника Технически изисквания към снимките: Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG. Файловете не трябва да са по-големи от 10 MB. Допускат се следните допълнителни обработки на фотоса: - обработка на яркост и контраст; - изостряне на изображението; - прекадриране на снимката. Не се приемат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително добавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествения образ. Срокове Конкурсът се открива на 05.05.2022 г. Снимките могат да се изпращат по всяко време между началото и края на фотоконкурса. Те ще бъдат публикувани във Facebook-профила на ИМ Перущица, като по този начин ще се проследява реакцията на публиката. Краят на конкурса настъпва в 20.00 часа на 15.08.2020 г. На 01.09.2022 г. ще бъде обявен носителят на "Награда на публиката" като наградените фотографии ще бъдат публикувани във Facebook-профила на ИМ Перущица и на сайта на Музея в рубрика „Перущенски светлописи“. На 12.09.2022 г. ще бъдат обявени първите трима носители на „Награда на ИМ Перущица“ като наградените фотографии ще бъдат публикувани във Facebook-профила на ИМ Перущица и сайта на Музея в рубрика „Перущенски светлописи“. Награди Носителят на "Награда на публиката" ще получи грамота на електронния си адрес. Носителите на „Награда на ИМ Перущица“ ще получат грамота на електронните си адреси и поощрение в размер на: 1-во място - 150 лева 2-ро място - 100 лева 3-то място - 50 лева На следващите трима участници, класирани от журито на Музея, ще бъдат изпратени грамоти за участие на електронните им адреси, като техните имена и предложените фотографии ще бъдат публикувани във Facebook-профила на ИМ Перущица/ и на сайта на Музея в рубрика „Перущенски светлописи“. Facebook-профил на ИМ Перущица: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008953412329 Сайт на Музея, рубрика „Перущенски светлописи“ http://museumperushtitsa.com/…/nah…/peruschtenski-svetlopisi За допълнителна информация: 0893 341 302

 • Дата на затваряне: 15 август 2022
 • Как да участваме: Снимка
 • Ограничение за участие: Деца до 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд: 300.00 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за детска рисунка „ОЛИМПИАДАТА В ДЕТСКИТЕ ОЧИ – ПЕКИН 2022”

Националният конкурс „ОЛИМПИАДАТА В ДЕТСКИТЕ ОЧИ – ПЕКИН 2022” се организира с подкрепата на Министерство на младежта и спорта и Посолството на Китайската народна република в България, продължавайки традицията за провеждане на национални конкурси за рисунка „Олимпиадата в детските очи – Пекин 2008, Ванкувър - 2010, Лондон 2012, Сочи - 2014”. СТАТУТ I. Цел на националния конкурс 1. Популяризиране на олимпийското движение и насърчаване на олимпийския дух „Заедно за споделено бъдеще“.   2. Провокиране интереса на подрастващите към зимната Олимпиада - Пекин 2022, олимпийските спортове, шампиони, индивидуални и отборни постижения. 3. Насочване на младите хора към любим спорт и здравословен живот, следвайки постиженията в олимпийските спортове, историята и организацията на олимпийските и параолимпийски игри . II. Жанрове Живопис, графика, приложно изкуство III. Условия за участие ⦁ Всеки участник може да представи до две творби / рисунка, графика, приложно изкуство/, като посочи – трите имена, години, адрес, телефон за връзка; тема/заглавие на творбата; преподавател, училище, клуб, читалище, e-mail. ⦁ Размери на рисунките - 35/50 см, без паспарту; ⦁ Рисунките ще бъдат оценявани в две възрастови групи Първа възрастова група – от 6 до 12 години Втора възрастова група – от 13 до 18 години ⦁ Класирането се извършва по възрастова група - за рисунки , графика, приложно изкуство. ⦁ По жанрове, за всяка възрастова група ще бъдат връчени - първа, втора, трета награда и поощрителни награди. ⦁ Наградените рисунки ще бъдат експонирани в национална изложба в гр.Силистра Допълнителна информация за конкурса – НЧ”Доростол-1870” nch_dorostol@abv.bg тел.0878 886776 – Маргарита Любомирова, председател НЧ”Доростол-1870” Клуб„Слънчеви руни” тел.0876692880 – Йонка Господинова, ръководител. Официалната церемония по награждаването ще се състои на 1 юни 2022 г. от 13.00 ч. в НЧ”Доростол-1870”, гр.Силистра. Краен срок за представяне на творби рисунки, графика, приложно изкуство – 20 май 2022 г. Адрес за изпращане на творбите – гр.Силистра 7500, ул.”Симеон Велики” 135, пощ. кутия 123.

 • Дата на затваряне: 20 май 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: от 6 до 18 години
 • Източник: http://www.dorostol.net
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален ученически журналистически конкурс 100 години гимназия „Христо Ботев“- Кърджали

I. УЧЕНИЧЕСКИ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА ПО ИЗБОР: -Моето училище-моят живот -Защо не съм и аз Ботев -Животът през очите на гимназист -Моите мечти- полет в бъдещето -Гласът на Ботев днес -Който върви в тъмнината, не знае къде отива III. ОСНОВНИ РАЗДЕЛИ: -Публицистична статия -Репортаж -Очерк -Коментар -Есе Изискването към творбите е да бъдат до 3 страници, написани на компютър, шрифт Times New Roman, размер 12. Публицистичните материали се приемат САМО на електронната поща на конкурса:stogodinieg@abv.bg В конкурс могат да участват ученици от 8 до 12 клас. Срок за предаване на творбите 10.05.2022 г.

 • Дата на затваряне: 10 май 2022
 • Как да участваме: Статия, репортаж, очерк, коментар, есе
 • Ограничение за участие: ученици от 8 до 12 клас
 • Източник: https://botev-kardzhali.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА „ЗАЕДНО“

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЦАНИ ГИНЧЕВ” – ГРАД ЛЯСКОВЕЦ с любезното съдействие на: ЦЕНТЪР ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ СДРУЖЕНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН ОРГАНИЗИРАТ НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА УЧЕНИЧЕСКОТО ТВОРЧЕСТВО „ЗАЕДНО” Цел: Целите на изложбата са: 1. Да популяризира ролята на съвременното училище за подкрепа на процеса на осъзнаване и приемане на индивидуалността на всеки ученик. 2. Да покаже възможностите за развитие на учениците със специални образователни потребности. 3. Да популяризира приобщаването като процес. Регламент: ● Право на участие имат всички ученици от I до IV клас (включително и ученици със СОП) ● Всеки участник представя по една рисунка. ● Размер на рисунките: A4. ● Тема на рисунките: “Заедно можем повече”. ● Материали и техника на рисуване: Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване. Рисунките трябва да са в оригинал. • На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация: ● име, презиме и фамилия на автора; ● възраст и клас; ● Диагноза / заболяване / състояние (при участници със СОП) ● име на училището или друга институция; ● пълен и точен адрес на училището или друга институция; ● телефон и e-mail за контакт. Творбите НЕ СЕ връщат. Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това. Рисунките да се изпратят в срок до 13.05.2022 г. на следния адрес: град Лясковец 5140 ул. „Петър Оджаков” №1 Начално училище „Цани Гинчев” за Националната изложба на ученическото творчество „Заедно”.

 • Дата на затваряне: 13 май 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: всички ученици от I до IV клас (включително и ученици със СОП)
 • Източник: https://www.nucginchev.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето"

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето. Инициативата се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст. Конкурсът започва на 21 март и ще продължи до 15 ноември 2022 г., като се провежда в три възрастови категории: 1 - 4 клас; 5 - 7 клас и 8 - 12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск. Конкурсът ще протече в две фази: Първа фаза: от 21 март до 10 април 2022 г. участниците изпращат в Министерство на здравеопазването проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести. Втора фаза: от 15 април до 15 ноември 2022 г. участниците изпълняват и отчитат изпълнените дейности, разписани в проектите си. Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организации – партньори на МЗ в инициативата, ще извърши класирането на участниците до 20 ноември 2022 г. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на партньорите. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец декември 2022 г. Всяко от министерствата - партньори в инициативата, номинира и осигурява предметни награди на 12-те най-добри проекта: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място (по 3 във всяка възрастова категория 1 - 4 клас, 5 - 8 клас и 9 - 12 клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди – по една награда за всяка възрастова категория. Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст осигуряват по една предметна награда в категория „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“. Пълна информация за регламента на конкурса – условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите в прикачените файлове. Както всяка година, така и през 2022 г. регионалните здравни инспекции, регионалните управления на образованието и регионалните инспекции по околната среда и водите са в готовност да окажат съдействие на участниците.

 • Дата на затваряне: 15 ноември 2022
 • Как да участваме: Проект
 • Ограничение за участие: паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна
 • Източник: https://ncpha.government.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален ученически конкурс "Вазовата България"

1. Цели на конкурса Засилване интереса на учениците към творчеството на Иван Вазов Обогатяване познанието на историческите личности и приноса им в развитието на България Засилване на патриотичното и родолюбиво възпитание Популяризиране и повишаване нивото на интереса у учениците към рисуването, музиката, рецитацията, драматизацията и фотографи 2. Целеви групи Ученици от V до XII клас от всички училища на територията на Република България Ученици от V до XII клас от българските училища в чужбина 3. Участници Конкурсът енасочен към всички български ученици в и извън територията на България.Участниците се групират в две възрастови групи: Първа възрастова група – ученици от V до VIII клас(включително) Втора възрастова група – ученици от IX до XII клас(включително) 4. Категории· Лично творчество (есе,стихотворение,разказ и т.н)· Рисунка· Презентация· Фотография /изпратени на хартиен носител 10 х15 см/· Драматизация (изпратена на видео файл)· Рецитация(изпратена на видео файл)· Музикално изпълнение(изпратено на видео файл) Видеофайловете, които участват в конкурса, трябва да отговарят на следните условия: Формат: .avi, .mpeg, .mp4 Качество: HD, DVD Резолюция: 1280x720px (720p), Времетраене на филма/клипа: 2-15 мин. 5. Оценяване на конкурса Компетентно жури ще излъчи по един клас/колектив/ победител във всяка от двете възрастови групи,както и индивидуални награди по следните критерии: Придържане към темата на конкурса; Участие в максимален брой от посочените жанрови форми; Оригиналност и иновативност; Сила на внушенията и посланията;· Добра езикова култура 6. Награди Грамоти Предметни награди Специални ваучери за победителите от конкурса Специални награди за учениците от българските училищав чужбина Поощрителни награди. Краен срок за изпращане на творбите 28.06.2022 г. на адрес: Област Пловдив, гр. Сопот , 4330, ул. Васил Левски 1 за конкурса и на е-mail:vazovmuseum_sopot@abv.bg

 • Дата на затваряне: 28 юни 2022
 • Как да участваме: Есе, стихотворение, разказ, рисунка, презентация, фотография, драматизация, рецитация, муз. изпълнение
 • Ограничение за участие: ученици от 5 до 12 клас
 • Източник: https://ruo-sofia-grad.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за ученическо есе Югозападния университет „Неофит Рилски”

Описание на конкурса за ученическо есе Конкурсът се провежда на доброволни начала. Участниците могат да развият една или повече теми от посочените по-долу. Теми: 1. Аз съм България и нейното европейско бъдеще; 2. България в Европа: светлини и сенки; 3. Аз и моята свързаност със света: общуване и отчуждение; 4. Какво ме кара да (не) остана в България? Участници: • Учениците от дванадесети клас. Изисквания към текста: • Обем – до 14 000 знака (12 пункта, 1,5 междуредие, Times New Roman); • Файлов формат – DOC; • Тип текст – есе, размишление. Срок: • Есетата трябва да бъдат получени съгласно инструкцията за анонимност по-долу до 17 часа на 13 май 2022 г. Процедура на изпращане на есето: • Оценяването на есетата е анонимно. Ето защо всеки автор изпраща: своите три имена, град, училище, заглавие на есето, адрес и телефон за връзка, като ги вписва в електронното си писмо, а на титулната страница на есето изписва само неговото заглавие без името на автора. Есетата се изпращат на електронен адрес: tpetkova @swu.bg • Катедра „Философски и политически науки” и катедра „Социология“ ще проведат анонимно оценяване на получените есета, след което класираните есета ще бъдат идентифицирани.

 • Дата на затваряне: 13 май 2022
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: Ученици от дванадесети клас
 • Източник: https://ruo-sofia-grad.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
III Национален ученически конкурс за детска рисунка „Светът е цветен за всички детски очи“ Русе- 2022

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ ОБЩИНА РУСЕ Общински детски център за култура и изкуство-Русе СТАТУТ на Трети Национален ученически конкурс за детска рисунка „Светът е цветен за всички детски очи“ Русе- 2022 Конкурсът е посветен на 1 юни - Международен ден на детето РЕГЛАМЕНТ: Конкурсът се обявява в ДВА раздела: І. Раздел - РИСУНКА ІІ. РАЗДЕЛ - ИЛЮСТРАЦИЯ 1. Участниците ще бъдат разпределени в четири възрастови групи: І гр. - до 6 години ІІ гр. - от 7 до 10 години ІІІ гр. - от 11 до 14 години ІV гр. - от 15 до 18 години 2. Колективно участие Право на участие имат ученически екипи от различни възрасти, които представят колективно създадени творби Общи условия в двата раздела: 1. Към раздел „Илюстрация“ : През 2022г. се навършват годишнини от рождението на детски и юношески автори както следва: - 60 г. от рождението на Петя Дубарова /1962–1979/, – една от най-талантливите български поетеси, автор на стихосбирките „Аз и морето“ и „Най-синьото вълшебство“ - 100 г. от рождението на Цветан Ангелов /1922 – 1982/– български детски писател, автор на текста на детската песничка „Тихо се сипе първият сняг“ - 140 г. от рождението на Корней Чуковски /1882–1969/ – руски писател, детски поет, автор на „Крокодил“ и „Мий без спир“ - 130 г. от рождението на Джон Роналд Руел Толкин /1892 – 1973/ – британски писател, основател на жанра фентъзи, автор на „Хобитът“ и неговото продължение трилогията „Властелинът на пръстените“ - 140 г. от рождението на Алън Милн /1882 – 1956/ – английски писател, автор на книгите за Мечо Пух - 190г. от рождението на Луис Карол /1832 -1898/, автор на „Алиса в Страната на чудесата“ и „Алиса в Огледалния свят“ - 210 г. от рождението на Чарлз Дикенс /1812–1870/– английски писател, автор на „Дейвид Копърфийлд“ - 115 г. от рождението на Астрид Линдгрен /1907 – 2002/– шведска детска писателка, автор на „Пипи Дългото чорапче“ Прочетете и илюстрирайте любима част от произведение на посочените автори /по избор/. 2. Рисунките и илюстрациите могат да бъдат изпълнени с различни материали и техники във формат, който да не надвишава 50/70 см. 3. Всеки художник може да участва с по 2 творби във всеки раздел. 4. На гърба на всяка творба трябва да има следните данни: ИМЕ: ФАМИЛИЯ: ВЪЗРАСТ: ЗАГЛАВИЕ НА РИСУНКАТА: ТЕХНИКА: РАЗДЕЛ ЗА УЧАСТИЕ: АДРЕС: УЧИЛИЩЕ ИЛИ ШКОЛА КЪМ ИНСТИТУЦИЯ: ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА /на преподавател или родител/: ПРЕПОДАВАТЕЛ/РЪКОВОДИТЕЛ: КОЙ АВТОР И ПРОИЗВЕДЕНИЕ СА ВДЪХНОВИЛИ ХУДОЖНИКА / за Раздел „Илюстрация“/: 5. Краен срок за изпращане - 17 май/понеделник/ на адрес: 7005 гр. Русе Ж. к. „Здравец“, Ул. „Околчица“ № 9 Общински детски център за култура и изкуство /за конкурса ”Светът е цветен за всички детски очи”/ 6. Компетентно жури ще оцени творбите, а протокол с резултатите ще бъде обявен на 25 май 2021г. 7. Ще бъдат присъдени следните награди: І, ІІ и ІІІ-та награда във всеки раздел и възрастова група І, ІІ и ІІІ-та колективна награда ГРАН ПРИ /по една в раздел/ За допълнителна информация - на телефони: 082/845471 – Юлия Енчева /Директор/ 082/845734 – Камелия Монева /Експерт/

 • Дата на затваряне: 17 май 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца и младежи до 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XIX Национален конкурс за поезия „Никола Вапцаров“

Народно читалище "Никола Йонков Вапцаров-1922" - София обявява XIX Национален конкурс за поезия „Никола Вапцаров“ Основна тема на конкурса "Вяра" „... моята вяра, че утре ще бъде живота по-хубав, живота по-мъдър...“ Във връзка с 100-годишнината на читалището, която ще се състои на 5 март 2022 година, Настоятелството учредява Специална награда на тема: „Читалището - духовен звън“ Творбите ще се оценяват от жури в състав: Георги Константинов Анита Тарасевич – Дойнова Кирилка Спасова Регламент за участие: – до 3 стихотворения – име, презиме и фамилия – навършени години – адрес и телефон за контакти – имейл адрес; Изпратените стихотворения не трябва да са участвали в предишни издания на конкурса! Задължително е посочването на пълни и коректни данни! Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване. Журито ще оценява в следните категории: – деца – младежи от 15 до 25 години – възрастни без ограничения Краен срок за изпращане на творбите: 31 май 2022 г. Адрес: гр. София; п.к. 1618; бул. “Цар Борис III“ № 132 НЧ “Никола Йонков Вапцаров -1922“ – за конкурса e-mail: vaptzarov_n@abv.bg тел: 02 / 855 20 48 Участието в конкурса предоставя правото на организаторите да използват творбите с цел популяризиране и презентиране на конкурса. Собственикът на творбата дава съгласието си организаторите да използват неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани с конкурса. Медиен партньор на конкурса е в. "Читалищен вестник". Обявяване на наградените - 1 октомври 2022 г.

 • Дата на затваряне: 31 май 2022
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален литературен конкурс „Писма до себе си”

Шестото издание на Национален литературен конкурс „Писма до себе си” ще се проведе в Стара Загора. Организатори са Община Стара Загора и Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР). Темата на конкурса „Писма до себе си” е свързана е с начина, по който децата и младежите възприемат себе си и своето място в окръжаващия ги свят. Темата позволява да бъде разработена с цялата свобода и широта на въображението. Епистоларната форма не е задължителна. Конкурсът е литературен. В него може да се участва с до три стихотворения или едно есе / кратък разказ с обем до 3 страници/. В конкурса могат да участват деца и младежи в две възрастови групи: от 10 до 13 години и от 14 до 20 години. Творбите трябва да бъдат подписани с имената на участника и с данни за контакт – адрес, години, училище, ЦПЛР, литературен клуб, ръководител/ учител, телефон . Принтираните в три екземпляра текстове трябва да се донесат или изпратят на адрес: Стара Загора - 6000, ул. „Захарий Княжески” №71 , ет. 3, ЦПЛР - за литературния конкурс. Копие от текстовете трябва да се изпрати и на имейл - pismadosebesi@abv.bg в прикачен файл, шрифт Times New Roman, 12 pt. В текста на имейла също трябва да бъдат посочени данните на участника. Крайният срок за изпращането на текстовете за конкурса е 2 май 2022 година, а отчитане и награждаване на победителите ще бъде на 31.05.2022 година.

 • Дата на затваряне: 02 май 2022
 • Как да участваме: Стихотворение, есе, разказ
 • Ограничение за участие: деца и младежи от 10 до 20 години
 • Източник: https://www.starazagora.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Пети национален конкурс за авторска приказка 2022 Тема: „Вихър, ковачът и белият палат“

Община Стара Загора, НЧ „РОДИНА-1860“, клуб „Млад писател“ и вестник „Tееn's paper“ обявиха петия Национален конкурс за авторска приказка. Темата тази година е "Вихър, Ковачът и Белият палат". Целта на конкурса е да провокира творческата мисъл и емоция у авторите и да търси, и открива млади творци, които не са работили в този жанр. В конкурса могат да участват автори в две възрастови групи: - първа възрастова група - младежи и девойки на възраст от 14 до 19 години, навършили съответната възраст до 1 май 2022г. - втора възрастова група – автори над 19-годишна възраст, без ограничение на възрастта Всеки автор може да участва с по ЕДНА творба до 4 страници А4, размер на шрифта 12, написана в проза. Приказката не трябва да е участвала в други конкурси. Всяко произведение трябва да бъде придружено с информация с трите имена на автора, дата и година на раждане, пощенски адрес, телефон, e- mail за контакти и по желание кратка творческа биография. Творбите за участие в конкурса се изпращат на електронен адрес: prikazka_konkurs2022@abv.bg, не по-късно от 10 май 2022 г. Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури. Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени на церемония на 29.05.2022г. /неделя/ в Къща музей „Гео Милев“, Стара Загора от 11.00 ч. и на 30.05.2022 г. на сайта на Народно читалище "Родина" - www.rodina1860.bg и на фейсбук страницата на читалището - Читалище Родина. Всички отличени ще бъдат уведомени по и-мейл или телефон след журирането преди посочените дати.

 • Дата на затваряне: 10 май 2022
 • Как да участваме: Приказка
 • Ограничение за участие: над 14 години
 • Източник: https://www.starazagora.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4 5 6 7 8  ->