по дата на конкурса
Международен конкурс за изобразително изкуство „Тъпан бие, хоро се вие” (на чужди езици „Музиката и танците на моя народ”) - Монтана 2022 Тема: музикалниТЕ инструменти

Международният конкурс за изобразително изкуство „Тъпан бие, хоро се вие” се организира от Община Монтана – България. Той е съпътстващо събитие на Международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев”. Провежда се на всяка четна година. Всяко издание на конкурса има различен тематичен фокус, който се формулира от организаторите като подзаглавие към вече добилото известност заглавие “Тъпан бие, хоро се вие”. Участници в конкурса могат да бъдат деца на възраст от 7 до 15 г., които при класирането ще бъдат разделени на 2 възрастови групи: - І възрастова група – от 7 до 11 г.; - ІІ възрастова група - от 12 до 15 г. Всеки участник може да се представи с не повече от 3 творби като рисунките за децата от І възрастова група са на формат 25 х 35 cm, а за участниците от ІІ възрастова група – на формат 35 х 50 cm. Творбите на пластичните и приложните изкуства са с Максимален размер до 100 /сто/ см. Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите. Етапите на конкурса са два: Онлайн етап на конкурса. Участниците изпращат на имейла на конкурса art.contest.montana@gmail.com до 30 март 2022 г. качествена дигитална снимка на своята творба във формат jpg (300 dpi, 3-6 MB) с название на файла, изписано на латиница “държава.име на автора.възраст”.jpg. Снимката трябва да е придружена с попълнена заявка за участие (подписана и сканирана), съдържаща информация за име, презиме и фамилия на участника, възраст, название на творбата, град, държава, училище/извънучилищно звено, преподавател, телефон за контакт на преподавател или родител на участника, който трябва да подпише заявката за участие. В темата /subject/ на имейла да пише: Международен конкурс по изобразително изкуство „Тъпан бие, хоро се вие”, а като текст в имейла да бъдат написани отново трите имена на участника, телефон и адрес. Кандидатури, неотговарящи на горепосочените условия, нямат да бъдат разглеждани. Дигиталните снимки се публикуват от организаторите на страницата на конкурса в социалните мрежи до 5 дни след получаването им, придружени от информация за името и фамилията, възрастта, държавата на участника; Журито класира 200-те най-добри творби от страната и чужбина; Протоколът на журито се публикува на сайта на Международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев” и на страницата на конкурса в социалните мрежи; Организаторите уведомяват класираните в първия етап на конкурса с писмо до техния имейл не по-късно от 5 дни след решението на журито. Заключителен етап на конкурса. - Авторите, чиито творби са сред 200-те отличени от журито, изпращат оригиналите им на адреса на Община Монтана – ул. „Извора” 1, 3400 Монтана, България до който се отчита по пощенското клеймо; Творбите трябва да са придружени с попълнен и внимателно прикрепен към гърба на рисунката формуляр за участие (по образец) и декларация за съгласие от родител; Журито заседава 2 месеца след крайния срок за изпращане на рисунките, оценява оригиналите на получените творби и определя следните награди за всяка от възрастовите групи: - I място - статуетката на празниците, грамота и предметна награда; - II място – грамота и предметна награда; - III място – грамота и предметна награда. Журито присъжда десет колективни награди на институции (училища, школи, клубове) - диплом за комплексно представяне.

 • Дата на затваряне: 30 март 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца на възраст от 7 до 15 г.
 • Източник: http://festival-dikoiliev.weebly.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс и среща на малките философи „Малкият принц“, Селановци 2022

I ЦЕЛ: Да се даде възможност за творческа изява на нестандартната детска философска мисъл, провокирана от вечната мъдрост на „Малкият принц'' по едноименното произведение на Антоан дьо Сент Екзюпери II. РЕГЛАМЕНТ: 1.Право на участие: имат всички ученици от II до VII клас, запознати с произведението на Антоан дьо Сент Екзюпери „Малкият принц", разделени в две възрастови групи: • I група: от II до IV клас • II група: от V до VII клас 2.Етапи на провеждане: Конкурсът се провежда в два етапа: Първи етап — написване на съчинение на тема: “ТИ СТАВАШ ОТГОВОРЕН ЗАВИНАГИ ЗА ВСИЧКО, КОЕТО СИ ОПИТОМИЛ.” Изисквания към съчинението - обемът да бъде до 1 стандартна страница, размер на шрифта 12, написана на компютър. Училището – домакин очаква да ги получи на хартиен носител и на електронен адрес във формат Word. Под всяко конкурсно произведение да бъде изписана задължително следната информация: трите имена на участника, пол, клас, училище, име на директора на училището, адрес за кореспонденция /пощенски код, населено място, община и област, улица, №, и др./, телефон и лице за контакти. Задължително е попълване на декларация за работа с лични данни, оповестяване на резултати и публикуване на разработката. Краен срок за изпращане на съчиненията: 31.01.2022г. /Важи клеймото на пощенската или куриерската пратка/ на адрес: 3301 с. Селановци, общ. Оряхово,обл. Враца, ул. „Първи май" № 5 ,ОУ „Н. Й. Вапцаров"я За конкурса „Малкият принц" и на електронен адрес : ou_vaptsarov@abv.bg Няма да участват в класацията съчинения, получени само по електронна поща и участвали в подобни изяви. Изпратените творби няма да се връщат на авторите. Организаторите запазват правото си да ги включват в различни издания, като посочват името на автора. Журито ще класира: - За първа възрастова група – от първо до трето място. - За втора възрастова група - петнадесет съчинения, получени от страната, чиито автори ще имат право на участие във втория етап. - Произведенията на участниците от училището домакин се класират отделно. - Училището - домакин има право на участие на един ученик във втория етап . Авторите на отличените творби ще бъдат уведомени в срок до 05.03.2020г. на посочен от тях адрес, за първа възрастова група, ако са класирани, а за втора възрастова група, че са допуснати за участие във Втори етап - „Среща на малките философи” в с.Селановци

 • Дата на затваряне: 31 януари 2022
 • Как да участваме: Съчинение
 • Ограничение за участие: ученици от II до VII клас
 • Източник: http://rio-vidin.org
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕАТРАЛНИ КУКЛИ НА ЛЮБИМИ ЛИТЕРАТУРНИ ГЕРОИ

Куклата е магическа вещ, която винаги може да ни пренесе в света на фантазиите и игрите. Обръщаме се към вас с едно страхотно предложение. Изберете ваш любим литературен герой и изработете негова театрална кукла. След това изпратете своите кукли (с обозначени: трите имена, възраст - навършени години, училище, адрес, телефон и e-mail за контакти) на адрес: 8800 гр. Сливен ул. “Никола Карев” № 1 Регионална библиотека “Сава Доброплодни” За Националния конкурс за изработване на театрални кукли В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 16 години, разделени в три възрастови групи: 7 – 10 години, 11 – 14 години, 15 – 16 години. Всеки участник има право да представи до 2 броя кукли. Куклите да са с височина по-голяма от 35см. и да отговарят на изискванията за куклен театър. Компетентно жури ще оцени вашите творби. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в рамките на програмата на XXIV Национален фестивал на детската книга – Сливен, 2022г. На специална церемония ще бъдат връчени наградите на отличените участници. Куклите на участниците в конкурса не се връщат. С тях ще бъде уредена изложба, която може да бъде посетена в дните на фестивала. Куклите на отличените участници ще бъдат включени в експозицията на единствения в България Музей на театралната кукла на любимите литературни герои уреден в РБ „Сава Доброплодни” - Сливен. В него и деца, и възрастни, в една фантастична и приказна атмосфера, могат да се наслаждават, както на много и интересни кукли, така и на смайващото и многообразно майсторство на техните създатели. КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КУКЛИТЕ: 05.04.2022г. За повече информация: тел.044/62 53 97 ; 62 24 41; GSM 0886090712 e-mail: reglibsliven@iradeum.com

 • Дата на затваряне: 05 април 2022
 • Как да участваме: Театрална кукла
 • Ограничение за участие: деца и юноши на възраст от 7 до 16 години
 • Източник: http://reglibsliven.iradeum.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА: “Истории от магазинчето за щастие”

В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години, разделени в три възрастови групи: 7 – 10 години, 11 – 14 години, 15 – 18 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби /разказ, приказка, стихотворение/ специално създадени за конкурса. Творбите да са с обем до 5 стандартни компютърни страници /60-66 символа на ред, 28-30 реда на страница/ и да бъдат изпратени на e-mail в електронен вид. Компетентно жури ще оцени творбите. Отличените литературни произведения ще бъдат издадени в сборник. Наградите на отличените участници ще бъдат връчени на специална церемония в дните на XXIV Национален фестивал на детската книга – Сливен, 2022г. Ако поради пандемията фестивалът не може да се състои от 11 до 13 май 2022г., организаторите планират провеждането му от 6 до 9 юни 2022г. Отличените участници в Националния литературен конкурс ще бъдат уведомени своевременно при промяна на датите на фестивала и на церемонията по награждаването. Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена на участника, възраст (навършени години), училище, адрес, телефон и e-mail за контакти, се изпращат на e-mail: reglibsliven@iradeum.com КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 18.03.2022г. тел. за справки: 044/62 24 41; 62 39 70

 • Дата на затваряне: 18 март 2022
 • Как да участваме: Разказ, приказка, стихотворение
 • Ограничение за участие: деца и юноши на възраст от 7 до 18 години
 • Източник: http://reglibsliven.iradeum.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Мартеници от гайтан – национален детски конкурс

За трети път Регионален етнографски музей на открито „Етър“ организира Национален детски конкурс „Мартеници от гайтан“. Гайтанът е плетен вълнен шнур, използван за украса на българското народно облекло. Широкото му приложение през XIX век води до механизация на процеса на плетене, чрез въвеждането в употреба на гайтанджийските чаркове. Днес такива чаркове, както и самия процес на изплитане на гайтан, могат да се видят в Гайтанджийската работилница на музей „Етър“. Съвременните възможности за използване на гайтана са разнообразни. Той намира приложение при декорацията на дрехи и чанти, при изработването на пана и бижута, особено подходящ е и за направата на мартеници – един от най-българските обредни символи. I. Цели на конкурса • Обогатяване знанията на младите хора за първомартенската обредност. • Провокиране на интерес в участниците да се запознаят с предназначението на гайтана в миналото и приложението му днес. • Насърчаване творческите способности и фантазията на младите хора при изработката на мартеници. II. Условия за участие в конкурса • В конкурса могат да се включат деца и младежи до 18 години. • Мартениците за конкурса трябва да бъдат изработени от гайтан или той да бъде комбиниран с други материали. Кратко ръководство за работа с гайтан може да намерите на https://bit.ly/39P31MK • За конкурса могат да се изпращат изделия от индивидуални или групови участници. • Мартениците за конкурса, придружени от имена на участниците, възраст, клас, име на училище /клуб, читалище/, адрес, телефон за контакт, e-mail, следва да бъдат изпратени на адрес: гр. Габрово 5309, ул „Светлина“ 11, Регионален етнографски музей на открито „Етър“, за конкурс „Мартеници от гайтан“. • Получените мартеници стават собственост на музей „Етър“. • Отличените в конкурса мартеници влизат във фонда на музея. Те се включват в тематична изложба „Мартеници от гайтан“, чието откриване е планирано за 1 март 2022 г. • Всички останали мартеници участват в благотворителен базар в подкрепа на инициативата „Българската Коледа“, която се провежда под патронажа на Президента на Република България. III. Журиране • Получените за участие в конкурса мартениците се преглеждат и селекционират от тричленно жури. То включва майстор на изделия от гайтан (председател) и двама музейни специалисти от РЕМО „Етър“. • Критерии при журирането Оригиналност на мартеницата. Сложност на орнаментиката. Прецизна работа с гайтана. • Награди Връчват се в две категории – индивидуална работа и групова работа, от първо до трето място. Победителите получават отличителни и предметни награди. Могат да бъдат учредени специални и поощрителни награди. IV. Допълнителна информация • В рамките на конкурса, по предварителна заявка, се организират тематични работилници „Майсторете ръчички“ за изработване на мартеници от гайтан с материали, предоставени от музея. Таксата за участие е 3 лв. на дете. • Гайтан може да бъде закупен от Дюкяна в РЕМО „Етър“ или поръчан на souvenir_shop@etar.bg, за повече информация: 0882 427-935. Предлагаме гранчета бял гайтан с дължина до 14 м и гранчета червен, син, зелен, жълт, кафяв и черен гайтан, с дължина до 13 м. Цената на едно гранче е 7.20 лв. Има възможност за закупуване на половин гранче (около 7 м.) на цена 3.60 лв. Изработеният в музея гайтан се предлага до изчерпване на количествата. Доставката е по куриер с наложен платеж. V. График на конкурса Начало на конкурса: 10 януари 2022 г. Краен срок за приемане на мартениците : 10 февруари 2022 г. Провеждане на творчески работилници : 1–25 февруари 2022 г. Журиране: 11–15 февруари 2022 г. Благотворителен базар: 26 февруари – 1 март 2022 г. Награждаване на отличените в конкурса: 1 март 2022 г. За повече информация: Елена Минковска Тел.: 0882 404 019 e-mail: e.minkovska@etar.bg Павлина Дамянова Тел.:0884 298 004 e-mail: p.damyanova@etar.bg

 • Дата на затваряне: 10 февруари 2022
 • Как да участваме: Мартеница
 • Ограничение за участие: деца и младежи до 18 години
 • Източник: https://business.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален ученически конкурс за рисунка и приложно изкуство ”Водата — извор на живот ” - 2022

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РУО - БУРГАС НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА ОБЩИНА БУРГАС РИОСВ- БУРГАС ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ– БУРГАС І. ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на учениците, както и да се стимулира техният интерес към решаване на проблемите с опазване и използване на водите и съхраняване на природата. Конкурсът има за цел да се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи. ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от I до XII клас в 3 възрастови групи на всички училища, школи и центрове за подкрепа на личностното развитие от страната. Всяко училище, школа или клуб може да представи най-много две рисунки и/или две приложни творби в съответната възрастова група, т.е. максимум 6 броя. Краен срок: 07. 03. 2022 г. – ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО. ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРИСТИГНАЛИ ИЗВЪН ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК, НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ И ЖУРИРАТ! НЕ СЕ ЖУРИРАТ СЪЩО ТАКА И ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА УЧИЛИЩЕ, ШКОЛА ИЛИ ЦПЛР, АКО Е НАДВИШЕН МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИЯТ БРОЙ НА РИСУНКИТЕ ИЛИ ПРИЛОЖНИТЕ ТВОРБИ. Произведенията не се връщат. Жанров обхват: графика, акварел, живопис, приложно творчество /керамика, стъклопис и батик/.Приложните творби да са леснопреносими и подходящи за експониране върху маси. Материали и техника: по избор. Формат на творбите без паспарту 35/50 Всяка творба трябва да съдържа следната задължителна информация: - трите имена на автора; - клас; - ръководител, телефон за контакт с ръководителя; - училище, школа или ЦПЛР и точен адрес за получаване на награда ( ако се присъди такава); - телефон и e-mail на училището или организацията, която се представя. Рисункитe, приложните творби и заявление за участие в конкурс / изтегля се от сайта на ЦПЛР-Бургас: www.оdk-burgas.com - Административни услуги/ да се представят или изпратят до 07.03.2022 г. на адрес: ЦПЛР- Бургас ул. ”Райна Княгиня”№11 8000 гр. Бургас За конкурса „Водата- извор на живот” 056/844549

 • Дата на затваряне: 07 март 2022
 • Как да участваме: Рисунка, приложни творби
 • Ограничение за участие: Деца и ученици от 1 до 12 клас
 • Източник: http://oy-ostrov.eu
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Ученически конкурс за рисунки на тема „Медът – течното злато“

Общинско пчеларско сдружение „Акация” гр. Панагюрище и ЦПЛР – Панагюрище, по повод Деня на пчеларя – 10 февруари, обявяват конкурс за рисунки на тема „Медът – течното злато“. Право на участие имат всички ученици от община Панагюрище, разделени в три възрастови групи: І група – от І до ІV клас ІІ група – от V-VІІ клас ІІІ група – от VІІІ-ХІІ клас Условия за участие: 1. Всички конкурсни материали се изпращат в ЦПЛР-Панагюрище до 07.02.2022 година. 2. Материалите и техниката са по избор на участниците. 3. Всяка творба се придружава от следните данни: трите имена на автора, клас, училище, школа/клуб, кръжок и др./, ръководител. Данните да са поставени на лицевата страна на творбата. 4. Класирането ще бъде индивидуално. 5. Наградите ще бъдат предметни. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в общинските електронни медии на 10.02.2022 г. Там ще бъде качена и онлайн изложба на наградените творби. Наградите ще бъдат изпратени до учебните заведения на отличените. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ЦПЛР – ПАНАГЮРИЩЕ – ТЕЛ: 03537/ 6 22 72, E-mail: odkpan@abv.bg

 • Дата на затваряне: 10 февруари 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: ученици от 1 до 12 клас от община Панагюрище
 • Източник: https://vreme2001.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Панагюрище
Приоритет на конкурса 
ПЕТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА” ПРОЛЕТ ВЪРХУ ЛИСТА” - 2022г.

Темата „Пролет върху листа” е свободна и креативна. Вие имате възможност да изявите своето творчество, да импровизирате с различни изобразителни материали и да създадете пролетни пейзажи и натюрморти, цветя, фигурални композиции или свободни изображения в пролетна хармония. През годините конкурсът се превърна в утвърден форум на детското творчество и се радва на много широка популярност в цялата страна. Хилядите получени рисунки го превръщат в представителна извадка за нивото на детското творчество в наши дни. С поставеното начало на конкурса през 2008 година пролетта в град Кюстендил идва с хилядите рисунки на децата на България. Вярваме, че през месец март 2022 националният конкурс „Пролет върху листа” отново ще даде възможност за среща и изява на много талантливи деца и техните слънчеви творби! Желаем Ви пролетно вдъхновение! Очакваме творбите Ви до 08.03.2022 г. на адрес: гр.Кюстендил 2500 ул.Търговска № 6 На тържествена церемония на 20.03.2022 г. във Възрожденското училище на гр. Кюстендил ще бъдат обявени резултатите от конкурса и ще бъде открита представителна изложба на класираните творби. Резултатите ще бъдат обявени на страницата на отдел „Култура и духовно развитие“ - https://www.kultura-kn.info/ Подробна информация за конкурса ще получите на: https://springonapainting.wordpress.com/

 • Дата на затваряне: 08 март 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца и ученици от цялата страна от 4-ти до 12-ти клас
 • Източник: http://www.kultura-kn.info/forthcoming/628
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА КУКЕРСКИ ИГРИ „МАГИЯТА НА КУКЕРОВДЕН”

Организатори на конкурса: Сдружение „Усмивка” и читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985”. Целта е да се съхрани и популяризира българския народен празник Кукеровден, поощрявайки изявите на даровити деца чрез представяне на детското творчество и талант пред широк кръг зрители. Конкурсните творби ще бъдат оценявани от компетентно жури по следните критерии: – близост до темата – проявена фантазия – оригиналност – съчетаване на цветовете – композиция Регламент: Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от IV група на детска градина училища, читалища, ЦПЛР, школи, студия, клубове и др. Рисунката да е специално подготвена за конкурса. Участниците са свободни да използват различни техники и материали /акварел, бои, моливи, пастели или флумастери/. Формат на рисунката – А3 с паспарту картон 35/50 см. Към всяка творба да има надпис с трите имена на автора, клас/ПГ; учебно заведение; телефон за връзка; имейл. Най-добрите рисунки след приключване на конкурса ще бъдат дарени на детските отделения в различни болници на територията на гр. Бургас. Възрастови категории за конкурса: І възрастова група – участници от IV група на ДГ ІІ възрастова група – участници от І до ІV клас III възрастова група – участници от V до VІІ клас Организаторите си запазват правото да фотографират и популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса. КОНКУРСНИТЕ РАБОТИ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВРЪЩАНЕ. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ Начало на конкурса 15.01.2022 г., крайният срок за получаване на творбите 01.03.2022 г. на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник” бл. 25 партер. На 07.03.2022 г. ще бъдат публикувани имената на отличените участници на фейсбук страницата – Читалище „Св. св. Кирил и Методий” – Бургас и сдружение „Усмивка”, както и на сайта на читалището: www.chitalishte-km.org. Победителите в конкурса ще бъдат уведомени на посочените от тях координати. Всички участници да заявят на имейл chitalishte_km@abv.bg желание да им се изпрати грамота на електронната поща. КОНТАКТИ Читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985” гр. Бургас, ж. к. „Меден рудник” бл. 25 партер e-mail: chitalishte_km@abv.bg Сдружение „Усмивка“ град Бургас, ул. „ Янко Комитов” 4 e-mail: mitka_g@abv.bg; тел: 0988 753 171 Митка Георгиева – Председател на УС на СНЦ „Усмивка“

 • Дата на затваряне: 01 март 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: участници от IV група на ДГ до VІІ клас
 • Източник: https://www.chitalishte-km.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Единадесети национален конкурс за ученическа рисунка на тема „Пейзаж от моята България“

Национално училище за приложни изкуства "Проф. Венко Колев" - гр. Троян кани всички любители на изобразителното изкуство да участват в Единадесетият национален конкурс за ученическа рисунка на тема: ПЕЙЗАЖ ОТ МОЯТА БЪЛГАРИЯ. Организатор: Национално училище за приложни изкуства "Проф. Венко Колев", гр. Троян. Инициативата се извършва с подкрепата на Министерство на културата, СБХ, НХА и ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Статут: Единадесетият национален конкурс за ученическа рисунка "Пейзаж от моята България" 2022 година ще се проведе онлайн. Той представя постиженията на учениците в областта на изобразителното изкуство, като стимулира творческите им изяви и отношението към българската природа и архитектура. В конкурса могат да участват всички ученици на възраст от 10 до 15 години, които приемат условията на този статут. Условия за участие: Всеки участник може да изпрати максимум 2 фотоса на свои 2 рисунки, създадени през последните 2 години. Рисунките трябва да са снимани на файлове във формат JPG и да са изпратени като прикачени файлове към електронно писмо. Файловете трябва да са с размер 1 мегабайт. Електронното писмо с което изпращате рисунките трябва да съдържа следната информация: Автор: Дата на раждане: Заглавие: Училище, школа, клас: Срок за предаване: не по-късно от 25 февруари 2022 г. (петък), 23:59 часа по електронна поща на адрес: vladimir.kirov@edu.mon.bg Тема на електронното писмо: Единадесети национален конкурс за ученическа рисунка на тема "ПЕЙЗАЖ ОТ МОЯТА БЪЛГАРИЯ". Рисунките не трябва да са участвали или награждавани в други изложби и конкурси. Техниките, с които рисунките са били изпълнени на хартия са молив, акварел, гваш, пастел и темперни бои. Журито е съставено от преподаватели в НУПИ "Проф. Венко Колев", гр. Троян. Решенията на журито не подлежат на обжалване. Срок за получаване на фотосите на рисунките: 25 февруари 2022 г. Телефони за информация: 0888 898 471 - Владимир Киров Email: vladimir.kirov@edu.mon.bg Награди Първа награда: 150 лева; Втора награда: 100 лева; Трета награда: 50 лева; Петнадесет почетни грамоти. Първа, втора и трета награда се спонсорират от Ротари клуб - град Троян. Организаторът има право да използва имената на участниците и техните произведения с рекламна цел.

 • Дата на затваряне: 25 февруари 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: ученици на възраст от 10 до 15 години
 • Източник: https://www.hemusnews.com
 • Общ награден фонд: 300.00 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка на тема "Ботев Пловдив"

ПФК Ботев Пловдив и Сдружение “ПФК Ботев” обявяват конкурс за детска рисунка на тема “Ботев Пловдив“. Участниците в конкурса ще бъдат разпределени според възрастта си: Първа възрастова група: I до IV клас Втора възрастова група: V до VIII клас Трета възрастова група: IX до XII клас Материалите за изпълнението на творбата са по избор. Малките художници трябва да снимат творбите си и да ги качат онлайн тук. Крайният срок за предаване на рисунките е 15 февруари. Творбите ще бъдат оценени от специално жури под председателството на художника Константин Константинов. Авторите на трите най-високо класирани творби в различните възрастови групи ще получат награди – материали за рисуване и фен артикули на любимия отбор Ботев Пловдив: Първа възрастова група – фланелка на Ботев Пловдив, комплект за рисуване и юбилейна значка. Втора възрастова група – фланелка и шал на Ботев Пловдив и комплект за рисуване. Трета възрастова група: Победителят ще бъде награден с фланелка на Ботев Пловдив, комплект за рисуване и ваучер за пазаруване в клубния фен магазин на стойност 70 лв. Класираният на второ място ще получи фланелка на Ботев Пловдив, комплект за рисуване и ваучер за пазаруване в клубния фен магазин на стойност на стойност 50 лв.

 • Дата на затваряне: 15 февруари 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Деца и ученици от 1 до 12 клас
 • Източник: https://botevplovdiv.bg
 • Общ награден фонд: материали за рисуване и фен артикули
 • Брой на победителите: 2
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за рисунка „По стъпките на Апостола“

Във връзка със 106-тата годишнина от основаването на училището и нашия патронен патронния празник СУ „Васил Левски“- Троян организира Конкурс за рисунка „ПО СТЪПКИТЕ НА АПОСТОЛА“ I. ЦЕЛИ Да се даде възможност за изява на творческите заложби на учениците, както и стимулиране на интерес към живота и делото на Апостола на свободата. Конкурсът има за цел да популяризира исторически моменти от дейността на Васил Левски, както и да се превърне в място за изява на млади таланти, за обмен на знания, умения и нови идеи. II. УЧАСТНИЦИ Ученици от I до XII клас в три възрастови групи от всички училища и художествени школи на територията на община Троян: I възрастова група- I–IV клас, II възрастова група- V–VII клас, III възрастова група- VIII–XII клас. III. ЖАНРОВ ОБХВАТ Графика, живопис, апликация (по избор) IV. МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКА По избор: акварел, темпера, цветни моливи, туш, пастели. V. ФОРМАТ НА ТВОРБИТЕ Не по-малък от А4 и не по-голям от 35/50 см (без паспарту). VI. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ Творбите трябва да отразяват личното отношение на автора, да са художествено издържани (в зависимост от възрастта) и да не са публикувани или класирани в други конкурси. VI. Срок Всеки ученик може да участва с не повече от две рисунки. VI. Участие и регистрация Всяка творба първо се регистрира в платформата на училището: https://enter.vlevski.eu/ По стъпките на Апостола – рисунка След това попълвате всички останали данни. Самият оригинал се изпраща по пощата на адрес: гр. Троян-5600, ул. „34-ти троянски полк“№ 43, СУ „Васил Левски“; За конкурса На гърба да се напишат: име и фамилия на автора на творбата; клас, училище, художествена школа; телефон за връзка; точен адрес за получаване на наградата (при присъждане на такава). Произведенията не се връщат. Наградените рисунки ще бъдат изложени на празника на училището. Организаторите ще уведомят класираните автори до 16.02.2022год. представител. За допълнителни въпроси – тел. 0886 79 05 03

 • Дата на затваряне: 16 февруари 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Ученици от I до XII клас на община Троян
 • Източник: https://vlevski.eu
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Троян
Приоритет на конкурса 
Областен конкурс за рисунка на тема „Трети март в нашите сърца“

Право на участие имат всички жители на областта на възраст от 3 до 103 години, разделени в пет възрастови групи: - от 3 до 6 години; - I - IV клас; - V - VIII клас; - IX - XII клас; - над 19 години Техниката и материалите са по избор, а форматът е 50/35 см (четвърт кадастрон ), без паспарту. Произведенията трябва да бъдат изпратени или лично предадени в Художествена галерия – Добрич, в срок до 25 февруари т. г. на адрес: Художествена галерия За конкурса „Трети март в нашите сърца“ ул. „България“ 14 ПК 9300 град Добрич. На гърба на рисунките трябва да е изписано: Заглавие на картината , трите имена на автора, училище (детска градина), паралелка, населено място и възраст.

 • Дата на затваряне: 25 февруари 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: възраст от 3 до 103 години от област Добрич
 • Източник: https://www.dobrichonline.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Област Добрич
Приоритет на конкурса 
Конкурс за рисунка и фотография „ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ: ДА НАПРАВИМ НЕВИДИМОТО ВИДИМО“

Общинският младежки дом в Русе съвместно с ВиК-Русе организира традиционния конкурс за рисунка и фотография, посветен на 22 март - Световен ден на Водата. Конкурсът, който се провежда за 15-та поредна година, се превръща в емблематичен за русенския Младежки дом и се радва на голяма популярност у нас и по света. Темата се задава ежегодно от ООН, а наградените творби се изпращат в седалището на организацията в Женева, където могат да бъдат също отличени или да участват в онлайн изложба. Тази година фокусът е „ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ: ДА НАПРАВИМ НЕВИДИМОТО ВИДИМО“. С участието си в конкурса всеки участник подкрепя каузата за опазване на водите по света и получава онлайн грамота за участие от управлението по водите към ООН. Конкурсът се провежда в две направления на изкуството - рисунка и фотография. В направление рисунка надпреварата е национална, участниците трябва да са в училищна възраст и да изпратят по пощата оригинал на своята творба, нарисувана с материали по избор и в размер 35 на 50 см. В направление фотография конкурсът е международен, като възрастовият диапазон е от 14 до 30 години. Изпращането на авторските снимки става по електронен път във формата за регистрация за конкурса. Попълването на регистрационната форма е задължителна за всички участници, като е предвидено улеснено попълване за големи групи или класове. Крайният срок за получаване на творбите е 9 март, а обявяването на резултатите на фейсбук страницата на Младежки дом − Русе и откриване на изложба с отличените творби ще бъде на 22 март 2022 г.

 • Дата на затваряне: 09 март 2022
 • Как да участваме: Рисунка, фотография
 • Ограничение за участие: От 7 до 30 години
 • Източник: https://obshtinaruse.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България-рисунка, фотография-международен
Приоритет на конкурса 
Конкурс за литературна творба и рисунка "Моята мечтана история - Аз, герой в бъдещето"

Конкурсът е за участници от 7 до 18 години. Литературна творба: Всеки автор може да устачства с една творба до 2 стнарици. Изпраща се на e-mail:biblioteka_izgrev@abv.bg или на адрес: 8008, гр. Бургас, к-с Изгрев, до бл. 72, Народно читалище Изгрев 1909. Рисунка: Техника - живопис или гравика, нарисувани на картон с размери 35 х 50 см. без паспарту с материали по избор. Краен срок за изпращане на творбите 22 март 2022 г.

 • Дата на затваряне: 22 март 2022
 • Как да участваме: Рисунка, литературна творба
 • Ограничение за участие: Деца от 7 до 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4 5 6 7 8  ...12 ->