по дата на конкурса
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЯНА ЯЗОВА“

Националният литературен конкурс „Яна Язова“ се организира от НЧ „Постоянство 1856“ и Община Лом. Литературният конкурс е анонимен. В него могат да участват автори на възраст от 14 до 35 години, а разказите им не трябва да са награждавани в други конкурси. Участниците могат да изпращат до три свои разказа, в три екземпляра и с максимална дължина на всеки до пет машинописни страници. Изискването за стихотворенията е също да са до три и да са до една страница. Данните на автора – трите имена, адрес, ЕГН и телефон за връзка, се изпращат в отделен плик. Творбите – разкази и стихотворения, за участие в конкурса, се приемат на адреса на читалищната библиотека - 3600 Лом, ул. „Славянска” №1, Цветанка Кнезовска - Главен библиотекар в НЧ ”Постоянство 1856”. Крайният срок за изпращането на разказите и стихотворенията е 30 септември 2023 г. В конкурса за разказ победителят ще получи 200 лв. За второ място наградата е 150 лв., а авторът на класираната на трето място творба ще вземе 100 лв. Специална награда е предвидена и за участник от Лом. 200 лв., 150 лв. и 100 лв., са и наградите в конкурса за стихотворение. Наградният фонд се осигурява от Община Лом, НЧ „Постоянство 1856“ и спонсори. В рамките на Националния литературен конкурс „Яна Язова” ще бъде проведен и конкурс за есе на тема „Моят роден град Лом”, в който могат да участват ученици от община Лом на възраст до 18 години. За този конкурс важат същите изисквания, адрес на получаване, имейл и телефон за въпроси и срок на получаване и обявяване на резултатите. Върху плика трябва да бъде написано “За есе”. Ще бъдат присъдени три награди – първа от 100 лв., втора – 50 лв. и трета – 30 лв. Резултатите и от трите конкурса ще бъдат обявени на 16 октомври 2023 г. на сайта на Община Лом: www.lom.bg, а наградите ще бъдат връчени на 19 октомври 2023 г. За въпроси, свързани с конкурсите, можете да пишете на следния е-mail адрес: biblioteka_lom@abv.bg или да се обадите на тел: 0971/66 472.

 • Дата на затваряне: 30 септември 2023
 • Как да участваме: Разказ, стихотворение
 • Ограничение за участие: автори на възраст от 14 до 35 години
 • Източник: https://www.lom.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРСИ ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2023

Каним Ви да участвате в конкурси на тема „Пътуване в бъдещето“ в категории: Конкурс за рисунка Конкурс за художествен текст (есе, приказка, стихотворение, разказ, сценарий) Конкурс за мултимедиен продукт, подкаст, видео, идея за игра Конкурс за музикално произведение Участниците ще бъдат оценявани по критерии като оригиналност, качество на изпълнение и творчество и спрямо съответната възрастова група (детска градина, начално училище, основно, средно, висше образование, възрастни). Всички творби/продукти ще бъдат презентирани на изложба. Избраните за победители ще бъдат наградени в Нощта на учените. Готовите материали по конкурсите следва да бъдат представени не по-късно от 18 септември 2023 г., 15:00 часа за класиране, както следва: * За Конкурс за рисунка: 1. Физически на адрес: Тракийски Университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ), ул. Армейска № 9, гр. Стара Загора, стая 202/203. Моля, не забравяйте да опишете име на автор, възраст, училище/университет (ако е приложимо); 2. Попълнете следният формуляр: https://forms.gle/uvTcE9RgfGMkFf8t6 * За конкурс за мултимедиен продукт, подкаст, видео, влог, идея за компютърна игра или мобилно приложение– https://forms.gle/f5KaiYCh9hMXr3k4A * За конкурс за художествен текст – https://forms.gle/K8vkES9wdsPqemUD9 * За конкурс за музикално произведение – https://forms.gle/QwrUpP8gge8GxerY6 Допълнителна информация и въпроси на е-mail: unight.stz@gmail.com Виж още на: https://www.dipku-sz.net/A/b/121/?cMenuId=5&fbclid=IwAR3cvVTi5Wor1JBZuNXGBoEX1mLp-0ZG02yZgnABTxg5SeBNIb5YZQLyFjE

 • Дата на затваряне: 18 септември 2023
 • Как да участваме: Рисунка, художествен текст, музикално произведение, мултимедиен продукт, подкаст, видео, идея за игра
 • Ограничение за участие: детска градина, начално училище, основно, средно, висше образование, възрастни
 • Източник: https://www.dipku-sz.net/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
VII Национален конкурс "Красива природа, красива наука" Лято2023 г.

Конкурсът се организира от Община Шумен и Научно-образователен център STEAM Нека споделим нашите вълнуващи преживявания от допира ни с природата през лятото! Целта е да направим снимки, видео, сбирки от растения или насекоми. Да открием обекти и явления, които са интересни и красиви и да ги споделим Едновременно с това да научим повече за тяхната природа, особености и законите, на които се подчиняват. Лятото да стане по-забавно, а наученото да ни бъде в помощ в училище. Конкурсът е за най-добра снимка или видео на природен обект или природно явление и неговото най-точно научно описание,за най-красив хербарий, богата сбирка от насекоми или пространствена композиция от камъчета и миди. Конкурсът се провежда в четири основни направления: I. Красиви облаци, мълнии и оптични атмосферни явления II. Красиви камъчета и миди (снимки, видеа). Пространствени композиции от камъчета и миди (индивидуално участие, колективно участие) III. Красиви цветя в планини и поля (снимки, видеа). Красиви хербарии (индивидуално участие, колективно участие) IV. Красиви представители на животинския свят (снимки, видеа). Красиви сбирки от насекоми. Указания за участие Конкурсът се провежда в четири основни направления: I. Красиви облаци, мълнии и оптични атмосферни явления II. Красиви камъчета и миди (снимки, видеа). Пространствени композиции от камъчета и миди (индивидуално участие, колективно участие) III. Красиви цветя в планини и поля (снимки, видеа). Красиви хербарии (индивидуално участие, колективно участие) IV. Красиви представители на животинския свят (снимки, видеа). Красиви сбирки от насекоми. Забележки: Един участник може да участва само в едно направление и с едно произведение (снимка или видео на избрания обект, включително снимка на пространствена композиция, хербарий, сбирка от насекоми ). Участието трябва да е само с една снимка. Участието може да бъде индивидуално или колективно, но не и двете, като един участник може да получи една награда. Конкурсни работи, които не отговарят на изискванията на конкурса няма да се допускат до участие. Научното описание да бъде направено творчески без копиране на готов текст от Интернет или книга. Пространствените композиции с камъчета и мидички, хербариите и сбирките от насекоми да не се изпращат по пощата, а да се представят със снимки на посочения по-долу имейл. Условието е наградените конкурсни материали задължително да се изпратят и представят в оригинал по време на награждаването. Стриктно да се спазва реда при попълване данните на автора, посочени в таблицата по-долу. Възрастови групи: I. Деца от детските градини заедно с техните родители II. Ученици 1-6 клас III. Ученици 7-12 клас Срок за изпращане на материалите за конкурса(снимки, видеа, снимки на пространствени композиции от камъчета и миди и снимки на сбирки от растения или насекоми): 5.10.2023 г. Снимките и видеата изпращайте на адрес: STEAMphotocompetition@gmail.com Всеки изпратен материал да се придружава от следната информация 1. Данни за автора (да се попълват в посочения ред ) : 1.1 Име, презиме и фамилия: 1.2.Детска градина / училище / клас: 1.3.Пощенски адрес: - име, презиме и фамилия: - улица, номер: - пощенски код: - населено място: 1.4.E-mail 1.5.Телефон 2. Заглавие на снимката, видеото, хербария или сбирката. 3. Направление на конкурса и възрастова група. 4. Научно описание на обекта или явлението: Важи само за снимки или видеоматериали. Препоръчителен обем: до 1 страница за един обект или явление. Формат на файла: DOC, DOCX или ODT. Изисквания към изпращаните материали за конкурса 1. Изисквания към снимките: 1.1. Формат на снимките: JPEG (JPG). 1.2. Минимални размери: 2048 точки (пиксела) по дългата страна на снимката. 1.3. Не се допуска използването на Фотошоп или други програми за обработка на фотографски изображения за сериозна манипулация на конкурсния материал – напр. изрязване или добавяне на обекти. 1.4. Допуска се използването на Фотошоп или други програми за обработка на фотографски изображения за неголяма промяна (в разумни граници) на яркост, контраст, изместване на цветовете, наситеност на цветовете. 1.5. Всеки участник декларира със своето участие, че притежава авторските права над конкурсния материал. Не се допуска участие с чужди снимки. 2. Заснемане 2.1. Да се използва обикновено видеозаснемане (чисто – без дрон или дуги допълнителни технически средства). 2.2. Формат: стандартния за България формат РАL. 2.3. Резолюция: до 1920х1080 (без timelapse експорти и други вторични обработки). 2.4. Времетраене на записа: до 20 сек. с до 6 дълги кадъра. 3. Изисквания при изготвянето на хербарий: 3.1. Да не се събират растения с природозащитен статут или редки растения. 3.2. При тревисти растения се събира цялото растение с цветове и/или плодове. 3.3. При дървета и храсти се събират клонки, които имат цветове и/или плодове. 3.4. Събраните растения се изсушават като се поставят върху вестник, наместват се добре, така че да се виждат всички части, без да се наслагват много едни върху други, отгоре също се поставя вестник, който се притиска с тежест, за да може влагата да се поеме от вестниците и растенията да станат възможно най-плоски. В началото растенията се проверяват всеки ден и ако вестникът се е навлажнил, трябва да се смени. 3.5. Сухите растения се поставят върху хартиен лист с формат А4. Най-добре е хартията да е по-плътна – напр. картон или кадастрон. Закрепват се към него като се зашиват с бял конец (възможно е и с тънки лентички тиксо). Закрепването трябва да бъде на възможно най-малко места – най-подходящи са долната и горната част на стъблото. Целта е растението да не се размества при разглеждане на хербария. 3.6. В долния десен ъгъл се поставя етикет по посочения образец в Приложение 1. В Приложение 2 е показан начинът на попълване на етикета. 3.7. Така приготвеният хербарен лист се поставя в прозрачен джоб за документи и в папка. В конкурса може да се участва както с едно, така и с повече от едно хербаризирано растение. Всяко растение ще се оценява отделно. Приложение 1. Примерен етикет за хербарий МОЯТ ЛИЧЕН ХЕРБАРИЙ Семейство:………………………………………. Вид:………………………………………………. Българско име:…………………………………. Находище:………………………………………. ……………………………………………. Дата:……………… Събрал:………………….. Определил:…………….……… Приложение 2. Пример за попълване на етикет МОЯТ ЛИЧЕН ХЕРБАРИЙ Семейство: Сложноцветни (Asteraceae) Вид: Achillea millefolium L. Българско име: Бял равнец Находище: ливада, източно от с. Мадара, общ. Шумен Дата: 1.05.2018 г. Събрал: Иван Иванов Определил: Иван Иванов 4.Изисквания при изготвяне на сбирка от насекоми: 4.1. .Да не се събират насекоми с природозащитен статут или редки насекоми. 4.2 При улавянето на насекомите трябва да се внимава да не се повреди някоя от частите на тялото им – особено чувствителни са краката и крилата. 4.3. Изсушаването на насекомите става върху парче стиропор като крачката и крилата трябва да бъдат наместени преди изсъхването на тялото. 4.4. В една сбирка могат да се включват само насекоми от една група – водни кончета, скакалци, ципокрили, пеперуди или бръмбари. Може да се направи и обща сбирка, но в нея насекомите се подреждат по групи. Класификация на насекомите може да се намери тук: https://bg.wikipedia.org/wiki/Класификация_на_насекомите 4.5. За сбирката се използва картонена или дървена кутия с плътно затварящ се капак. На дъното на кутията се поставя стиропор, върху който с помощта на топлийки се закрепват насекомите. Стиропорът трябва да е добре закрепен и да не се размества дори и при обръщане на кутията надолу. Височината на кутията трябва да е достатъчно голяма, за да не се притискат насекомите при затварянето на капака й. 4.6. При различните насекоми набождането с топлийка става на определено място. Напр. при пеперудите и ципокрилите това място е при гърдичките, а при бръмбарите – близо до предния край на дясната елитра. Набождането на насекомото трябва да бъде винаги перпендикулярно спрямо тялото му, а не под ъгъл. Топлийката трябва да се набожда внимателно през тялото на насекомото, за да не се повреждат останалите части. 4.67 Името на всяко насекомо латинското име, а ако е известно – и българскототрябва да бъде записано на етикет, който може да бъде общ за цялата кутия или името на всяко насекомо да бъде написано на малък етикет, който се поставя на известно разстояние под насекомото така, че да може добре да се чете. 4.8. Подробна информация как се подготвя сбирка от насекоми може да се намери тук: http://www.kak-da.com/preparirane-na-nasekomi.html 5. Списък на защитените насекоми и растения и посочени санкции е посочен в прикачения файл. Текстовете са извадка от Закона за биологичното разнообразие. Имената на видовете са посочени и на български, което е предимство. (Виж в приложения линк.) ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (със съкращения от LEX.BG – Българският правен портал Глава трета. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ, ЖИВОТИНСКИ И ГЪБНИ ВИДОВЕ Раздел II. Защитени растителни и животински видове https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135456926) Изисквания към научното описание на снимките и видеата по направления I. Красиви облаци, мълнии и оптични атмосферни явления Научното описание трябва да съдържа следната информация: Наименование на вида на облака (българско и латинско), външни признаци, образуване, структура, характеристика, ефект върху климата, оптични явления. Препоръчителен списък с Интернет-сайтове: Обща метеорология [Любомир Кръстанов; Стойчо Панчев; Васил Андреев]. Автор: Кръстанов, Л; С. Панчев; В. Андреев Издател: Наука и изкуство. Облаци. http://meteotv.bg/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8 3. Авиационна метеорология. http://fizika.dokumentite.com/art/aviacionna-meteorologiq/135/p13 4. International Cloud Atlas. https://cloudatlas.wmo.int/home.html 5. Manual on the Observation of Clouds and Other Meteors 6. https://www.wmocloudatlas.org/home.html 7. Descriptions of clouds. https://www.wmocloudatlas.org/descriptions-of-clouds.html II. Красиви камъчета и миди Научното описание трябва да съдържа следната информация: Вид на скалите, които са заснети - магмени, вулкански, кристалинни, седиментни. Местообитание на заснетите миди - морски, речни, океански, езерни. Цветово разнообразие и приложение на заснетите експонати! Препоръчителен списък с Интернет-сайтове: 1. Скала. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0 2. Видове скали. http://www.lithologist.bg/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8 3. Разпознаване на скални образци и минерали. https://prezi.com/ty1bovuxod6v/presentation/ III. Красиви цветя в планини и поля Научното описание трябва да съдържа следната информация: Българско наименование на растението; латинско наименование на растението; наименование на семейството, към което се отнася растението (българско и латинско); народни имена на растението (препоръчително); местообитания, в които се среща; описание на частите на растението (корен, стъбло, листа, цветове, плодове и семена); период на цъфтеж; приложение на растението (напр. лечебно, медоносно, хранително, декоративно и т.н.); любопитни факти, свързани с растението (напр. легенди, исторически факти, интересни приложения); място и дата на заснемане; списък с използвани литературни и Интернет източници при подготвяне на описанието. Освен основната снимка (напр. на цветовете на растението), да има и придружаващи, които показват стъблото и листата. Допълнителните снимки помагат за разпознаването на растението. Препоръчителен списък с литература и Интернет-сайтове за конкурса: 1. Българската флора онлайн. https://www.bgflora.net/list-bg.html 2. Велчев, В. (отг. ред.), Флора на НР България. Томове 8-9, Изд. на БАН, С., 1982-1989. 3. Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев, Определител на растенията в България, Акад. изд. на АУ – Пловдив, Пловдив, 2011. 4. Енциклопедия на билките. Всичко за билките и тяхното използване, http://www.bilkitebg.eu/azbuchnik-na-bilkite/ 5. Йорданов, Д. (гл. ред.), Флора на НР България. Томове 1-7, Изд. на БАН, С., 1963-1979. 6. Кожухаров, Ст. (отг. ред.), Флора на Република България. Том 10, Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, С., 1995. 7. Пеев, Д. (отг. ред.), Флора на Република България. Том 11, Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, С., 2012. 8. Пеев, Д. и др. (ред.), Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби, ИБЕИ – БАН & МОСВ, С., 2015, с. 888. 9. Greeve, M., A Modern Herbal, http://botanical.com/botanical/mgmh/a/aloes027.html IV. Красиви представители на животинския свят Научното описание трябва да съдържа следната информация: Българско и латинско наименование на вида, българско и латинско наименование на класа и/или разреда, към който принадлежи вида. Обща характеристика на вида: включва описание на външния вид (форма, размери, окраска, придатъци, крайници и др.), местообитаниe, биология, степен на застрашеност, къде и кога е заснет обектът. Препоръчителен списък с литература и Интернет-сайтове за конкурса: Бечев Д., 2021. Морфология и систематика на насекомите. Пловдив, Унив. изд. “П. Хилендарски”, 246 с. Версия 2.2.2, март 2021 г. Налично на: http://web.uni-plovdiv.bg/bechev/nasekomi/Nasekomi.pdf Бисерков В.(ред.), П. Стоев, Н. Цанков, Б. Наумов, Д. Добрев, А. Стоянов, Б. Петров. 2007. Определител на земноводните и влечугите в България, 196 с. Налично на: http://www.nesc.bg/docs/Opredelitel_na_zemnovodnite_i_vlechugite_v_Bulgaria.pdf 3. Георгиев Д. 2014. Сладководните охлюви на България. Унив. изд. „Паисий Хилендарски”. Налично на: https://www.researchgate.net/profile/Dilian-Georgiev/publication/264234905_The_freshwater_snails_of_Bulgaria_Sladkovodnite_ohliuvi_na_Balgaria/links/55796d6e08aeacff20034de0/The-freshwater-snails-of-Bulgaria-Sladkovodnite-ohliuvi-na-Balgaria.pdf 4. Полоскин А., В. Хаитов, 2006. Полевой определитель пресноводных беспозвоночных. WWF Росии, М., 16 с. 5. Попов В., 2003. Бозайниците в България. Определител. ”Геософт”, 291 с. 6. Птиците в България, 2018 https://www.birdsinbulgaria.org/ 7. Червена книга на Република България, 2011. том 2. Животни. Съвместно издание на Българска Академия на Науките & Министерство на Околната Среда и Води. Налично на: http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/ 8. http://www.butterfliesofbulgaria.com/mainmenubg.html 9. http://www.natura.bsnn.org/pdf/Vidove.pdf Критерии за оценяване 1. Критерии за оценяване снимките и видеата: 1.1. Придържане към темата на конкурса и направленията за участие. 1.2. Спазване на изискванията за участие и техническа издържаност на кадъра. 1.3. Естетически качества на снимката или видеото и уловени моменти, естетическо въздействие на творбата, оригиналност на представяне. 1.4. Изчерпателност и оригиналност на представяне на текста, който задължително трябва да придружава снимката или видеото. 1.5. Точно определяне на българското и латинско наименование на вида при растенията и животните, както и на систематичната му принадлежност. 1.6. Умение за научно вярно и пълно описание на обекта – при растенията и животните и по отношение на външни особености, местообитание, биология и степен на застрашеност. 1.7. С изпращането на свой текст и снимки участникът приема условията на конкурса и дава право за публикуването им. 2. Критерии за оценяване на хербариите и сбирките от насекоми: 2.1. Придържане към темата на конкурса и направленията за участие. 2.2. Естетичност при оформянето. 2.3. Спазване на изискванията за подготвяне на хербарий и сбирка от насекоми. Жури Председател на журито: Проф. д-р Димитър Владев – преподавател в катедра „География, регионално развитие и туризъм“, Факултет по природни науки при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Членове на журито: Проф. д-р Росица Давидова –заместник ректор на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, преподавател в катедра „Растителна защита, ботаника и зоология “, Факултет по природни науки при Университета. Проф. д-р Димчо Захариев – ръководител в катедра „Растителна защита, ботаника и зоология “, Факултет по природни науки при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Доц. д-р Жени Димитрова – преподавател в катедра „Биология“, Факултет по природни науки при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Гл. ас. д-р Мария Касчиева – преподавател в катедра „Растителна защита, ботаника и зоология“, Факултет по природни науки при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Гл. ас. д-р Виктор Василев – преподавател в катедра „Растителна защита, ботаника и зоология“, Факултет по природни науки при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Награди Предметни награди, свързани с поощряване интереса на участниците към съответното направление на конкурса. Срок за участие: 5.10.2023 г.

 • Дата на затваряне: 05 октомври 2023
 • Как да участваме: снимка или видео на природен обект или природно явление и неговото най-точно научно описание,за най-красив хербарий, богата сбирка от насекоми или пространствена композиция от камъчета и миди
 • Ограничение за участие: Деца от детските градини заедно с техните родители, ученици 1-12 клас
 • Източник: https://sciencelandco.weebly.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Четвърти национален литературен конкурс „Земя на пеещите колелета 2023“

Община Генерал Тошево и Съюзът на българските писатели обявяват конкурс за разказ, който има за цел да продължи литературната традиция на Йовковия разказ, в който действията и персонажите са вдъхновени от хуманизма, трудолюбието и стремежа към красотата във всички нейни форми и проявления. Конкурсът се организира със съдействието на Издателство „Захарий Стоянов“ и Издателство „Български писател“. Регламент: В конкурса могат да участват автори, навършили 16 години. Всеки автор може да участва с един непубликуван разказ. Формат на разказа - до четири страници А4, шрифт Times New Roman 12, междуредие 1. Придружаващата информация /три имена на автора, възраст, населено място, личен телефон и e-mail адрес/ се представя отделно. Творбите се представят в срок до 10 септември 2023 г. * в електронен вариант - на е-mail адрес: kultura@toshevo.org * на хартиен носител на адрес: Община Генерал Тошево, ул. „В. Априлов“ № 5. Ще се оценяват език, стил и съдържание; свързаност с проблематиката за земята, труда на хората и Добруджа; последователност/логика на изложението; динамика на повествованието; умение да се изграждат характери и композиция. Награден фонд - 2000 лв. Ще бъдат връчени I, II, III и поощрителни награди, както и специални награди на съорганизаторите на конкурса. Авторите на отличените разкази предоставят на организаторите правото на последваща публикация в самостоятелен сборник. За информация: Община Генерал Тошево, Маргарита Великова, тел: 0889 954880, е-mail адрес: kultura@toshevo.org

 • Дата на затваряне: 10 септември 2023
 • Как да участваме: Разказ
 • Ограничение за участие: автори, навършили 16 години
 • Източник: https://generaltoshevo.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детско творчество на тема „Защо България?

И защото децата са нашето бъдеще и смисъл, именно днес BTL Industries обявяваме старта на нашия уникален конкурс за детско творчество на тема „Защо България?“ Проектът е посветен на 25-годишнината на нашата компания и цели да насърчи децата на България да творят, вдъхновени от нашата прекрасна страна и възможностите да живеем и растем тук. Конкурсът обхваща: Категории: Музика, Литература и Визуални изкуства; Възраст: Деца от цяла България на възраст от 4 до 18 години; Срок: До 1 септември 2023 г.; Изпращане на творбите: на имейл whybg@btl.bg или чрез куриер на адрес гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 30; Жури: Доказани експерти в областта на музиката, литературата и визуалните изкуства. А ето и наградите: 3 ваучера по 2 000 лв., предназначени за сбъдване на творческите мечти на тримата победители; поощрителни награди за оригинална идея и креативен подход на творбите. Насърчете своето дете да пресъздаде в творба своята причина да обича България! Пълните условия за участие в конкурса ще намерите тук: bit.ly/3IQ1Tvm

 • Дата на затваряне: 01 септември 2023
 • Как да участваме: Музика, Литература и Визуални изкуства
 • Ограничение за участие: Деца от цяла България на възраст от 4 до 18 години
 • Източник: https://www.linkedin.com/
 • Общ награден фонд: 3 ваучера по 2 000 лв., предназначени за сбъдване на творческите мечти на тримата победители;
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Втори литературен конкурс БМФ ПОРТ БУРГАС

„БМФ Порт Бургас” обяви втори литературен конкурс. Конкурсът стартира в Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – 24 май. Литературната надпревара е част от социалната програма на дружеството, което като концесионер на пристанищните терминали „Бургас Изток 2” и „Бургас Запад” от 2012 г. активно присъства в обществения живот на града. С тази поредна инициатива „БМФ Порт Бургас” има за цел да продължи литературната традиция в морския град, да открива и популяризира нови литературни дарования, да поощрява създаването на произведения, пропагандиращи характерните за съвременния човек морални ценности. Първото издание на конкурса през 2022 г. привлече 107 автори от 34 населени места в България, Великобритания, Канада и Белгия, а ръководството на дружеството пое ангажимент той да стане традиционен. Конкурсът отново е условно разделен на две категории: за деца и ученици до 18-годишна възраст и за автори на възраст над 18 години. Две са и темите. Както и през 2022 г. участниците в категория до 18 години ще трябва да пишат по темата „Дървото, което разказваше приказки”. Очаква се те да възприемат темата като метафора и да разсъждават върху връзката между човека и природата. Авторите над 18 - годишна възраст ще трябва да разсъждават върху темата: „„Морето само смелите обича“. И в двете възрастови групи няма строги жанрови ограничения. Участниците могат да напишат есе, разказ, фейлетон или стихотворение. Единствените ограничения, които организаторите поставят, са в обема – за проза до 3 страници, за поезия до 2 страници. Творбите ще се приемат до 15 септември 2023 г. по електронната поща image.i4yi@gmail.com или на хартиен носител на адрес: 8000 Бургас, пл. Баба Ганка № 4, ет. 4. Те ще бъдат оценявани от компетентно жури, съставено от утвърденитe български писатели Елка Василева и Николай Фенерски, както и от Весела Джунджурова, представител на „БМФ Порт Бургас” АД. Резултатите от класацията ще бъдат обявени в навечерието на Деня на българските будители - 1 ноември 2023 г. Победителите ще бъдат наградени на специална церемония в Бургас в Центъра за съвременно изкуство и библиотека, зала „Акад. Константин Петканов”. Класиралите се на първо, второ и трето място ще получат парични награди. Номинираните участници ще получат грамоти за участие и подарък – книга. Наградените творби ще бъдат публикувани в специализирани сайтове за литература, като http://bpoburgas.org – сайт на Бургаска писателска общност, печатното издание за младежко литературно творчество „Музи в залива“ и информационния сайт http://www.nabrega.bg . Регламентът на конкурса е публикуван на страницата на „БМФ Порт Бургас” АД: https://navbul-portburgas.com/?p=4558.

 • Дата на затваряне: 15 септември 2023
 • Как да участваме: Поезия и проза
 • Ограничение за участие: за деца и ученици до 18-годишна възраст и за автори на възраст над 18 години
 • Източник: https://navbul-portburgas.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев" 2023

През есента на 2023 за XL път Стара Загора ще бъде домакин на Националния младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев"veselin hanchev poet Конкурсът е обичан и популярен сред младите автори от страната и се е утвърдил през годините като една необходимост за тяхното развитие. За много от участниците той е първо признание, първа публикация, първа стихосбирка. Националният конкурс е утвърдена школа за откриване на таланти, пространство за контакти и творчески обмен, място за раждане на нови творчески идеи. Тук младите творци се срещат с известни поети, общуват с критици и издатели, опознават се и създават нови приятелства Ще сме Ви благодарни, ако проявите съпричастност към този наистина стойностен младежки литературен форум и предоставите на съответните институти, училища, читалища и центрове за работа с деца регламента за участие в конкурса. Надявайки се на Вашето положително отношение, оставаме с най- добри чувства за проявеното разбиране към благородната кауза на Националния младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев”. Желая успех на всички участници и очакваме Вашите поетични творби. Организатори: Община Стара Загора, Библиотека „Родина”, Къща музей „Гео Милев" Националният младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да подпомага творческите им изяви. В конкурса могат да вземат участие всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години към датата на отчитане на конкурса (27.10.2023 г. ), които нямат издадена стихосбирка. Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби. Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали години. Награди: Първа награда – призът „Златното яйце” и издаване на самостоятелна първа стихосбирка. Втора и трета награда – парични премии. Присъждат се и поощрения. Отчитане на резултатите: Резултатите от ХL Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” ще бъдат обявени на Гала вечер на отличените участници на 27 октомври 2023 г. (петък). По традиция за участниците в НМКП „Веселин Ханчев” се организира Поетическа работилница – с участие на журито, която през 2023 г. ще се проведе на 28 октомври (събота). Конкурсната програма ще бъде изпратена на посочен от участника електронен адрес след 17 октомври 2023 г. Творби на участниците се приемат до 28 септември 2023 г.: на e-mail: librodinabg@gmail.com на факс: 042 603 950 с препоръчана кореспонденция на адрес: 6000 Стара Загора, бул. „Руски” 17, Библиотека „Родина” Изпратените творби трябва да са придружени с точно посочени: име, презиме и фамилия на участника; настоящ адрес; телефон; дата, месец, година и място на раждане. Пътните и нощувките са за сметка на участниците. Организаторите осигуряват нощувки на преференциални цени при предварителна заявка до 24 октомври 2023 година. Телефони за връзка и информация: 0884477915 – Красимира Лекова 0886463731 – Слава Драганова 042 630113, 042 603950 – Библиотека „Родина” 042 614863, 042 614862 – Отдел „Култура", Община Стара Загора.

 • Дата на затваряне: 28 септември 2023
 • Как да участваме: Поезия
 • Ограничение за участие: автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години
 • Източник: https://www.hanchev.rodina-bg.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XIV-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА СТИХОВЕ „МОЕТО СИНЬО ЛЯТО”- 2023

Фондация „АСТИКА“ обявява XIV-ти национален конкурс за стихове „Моето синьо лято“ 2023 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В националният конкурс за стихове „Моето синьо лято“ могат да участват младежи и възрастни от цялaта страната без ограничения, като творбите на участниците в конкурса ще бъдат разделени в две възрастови категории: 1) младежи от 15 до 29 години; 2) възрастни над 29 години (30+). Тема на конкурса: Морето и ваканционните мигове. Конкурсът се провежда онлайн, като всеки може да участва с едно НЕПУБЛИКУВАНО авторско произведение, с дължина не повече от една страница (А4). Всички конкурсни творби ще бъдат оценени по оригиналност и стил от петчленно независимо национално жури, като победителите в двете категории ще бъдат наградени със статуетка и почетна грамота. Специални условия: 1). Участниците в конкурса се задължават да не публикуват своите стихове в други медии, печатни и електронни издания до приключване на конкурса – 01.09.2023 г. 2) С участието в конкурса всеки участник, автор на стихове предоставя правото на фондация „Астика”, като организатор на конкурса, да публикува безусловно конкурсна творба, както и да ги публикува в годишния печатен алманах „Моето синьо лято” за 2023 г., в интернет и на електронен формат. 3) Фондация „Астика“ в качеството си на организатор на националния конкурс „‘Моето синьо лято“ си запазва правото да ползва и публикува заявените за участие конкурсни творби, като всеки участник с изпращането си в конкурса се съгласява с това. 3) Организаторът на конкурсът си запазва правото да селектира творбите, които ще бъдат одобрени за публикация в печатния годишен алманах „Моето синьо лято“ в съответствие с препоръките на националното жури. Конкурсът „Моето синьо лято“ 2023 се реализира с подкрепата на Община Бургас. Начало на конкурса 24.05.2023 г. Краен срок за изпращане на творбите: 01.09.2023г. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 01.10.2023 г., на официалната интернет страница на организатора: www.astika.eu. УСПЕХ! С пожелание за едно вълнуващо и вдъхновяващо творческо синьо лято. Формуляр за кандидатстване: https://forms.gle/jNyBqkjDDcFXNViD7

 • Дата на затваряне: 01 септември 2023
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: младежи и възрастни от цялaта страната без ограничения / над 15 години /
 • Източник: https://astika.eu/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XVI Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2023

С Т А Т У Т на XVI Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2023  В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които се изявяват в областта на художествената литература и журналистиката. ТЕМИТЕ за литературния раздел на конкурса са две за всички възрастови групи: През 2023 г. се навършват 125 години от рождението на един от най-бележитите български писатели – Димитър Талев. Авторът на прочутата тетралогия „Железният светилник“, „Преспанските камбани“, „Илинден“ и „Гласовете ви чувам“ е сред белетристите, които формират естетическите и родолюбиви чувства на поколения българи. Майстор на топлия и колоритен разказ, той има запазено място в галерията на класиците на българската литература. Затова предлагаме темите в раздела „Литература“ да бъдат свързани с негови мисли. За категория „Поезия“ - „Такава една чудна и толкова хубава бъркотия е животът!“ За категория „Проза“ - „Човек не бива и не може да живее само за себе си“. ТЕМАТА за раздел „Журналистика” за всички възрастови групи една от сентенциите на бащата на жанра фентъзи, който е все по -популярен сред младите читатели и автори, британския писател Джон Роналд Руел Толкин, от чиято кончина през 2023 година се навършват 50 години и тя е: „И в лъжата има зрънце истина“. Цели: Развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. Споделяне на литературни дарби и създаване на творчески контакти. КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА В ДВА РАЗДЕЛА: І. Литературно творчество – А. Поезия Б. Проза /разказ, приказка/ Забележка: Литературни есета няма да бъдат разглеждани ІІ. Журналистика - А. Индивидуална /журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр/ Б. Колективна /ученически екип/ РЕГЛАМЕНТ: А. За раздел литература:  Право на участие имат всички ученици от 2-ри до 12 клас, разделени в три възрастови групи: Първа група – до IV клас Втора група – от V до VII клас Трета група – от VIII до XII клас Възможно е участието и в двата литературни рода /лирика и епос (художествена проза)/, както и в двата конкурсни раздела /литературно творчество и журналистика/ с по ЕДНО авторско произведение, което не е награждавано в други конкурси. Изисквания към разказа и приказката - да бъдат до 2 /две/ печатни страници (шрифт Times New Roman 12, междуредово пространство 1,5). Б. За журналистическия раздел: 1. Индивидуално участие:  Право на участие имат всички ученици от 5 -ти до 12 клас, разделени в две възрастови групи: Първа група – от V до VII клас Втора група – от VIII до XII клас Всеки млад автор може да участва с по ЕДИН материал в най-много ДВА журналистически жанра /примерно: интервю и коментар, есе и репортаж, фейлетон и есе и т.н./. Материалите да са до две печатни страници (Times New Roman 12, междуредие 1,5), като може да са публикувани, но не и участвали в конкурси. 2. Колективно участие:  Право на участие имат ученически екипи от различни възрасти, които представят колективно създадени журналистически материали. Възможно е екипите да участват и с повече от един материал в различни журналистически жанрове /например: репортаж, интервю, фоторепортаж, коментар, анализ и т.н./, които не са награждавани в други конкурси. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ДВАТА РАЗДЕЛА: 1.След всяко конкурсно произведение трябва да има следната информация: - раздел - име и фамилия - клас - училище /или др. институция/ - селище - адрес - електронна поща - телефон за връзка - съгласие за използването на материалите за реклама в медии, печатни издания, социални мрежи и др. 2. Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби най-късно до 29 септември /понеделник/ 2023 г. на Е-mail: obdcki1@abv.bg , като ще се разглеждат единствено тези, които са във формат Word. Получени за участие снимки на текстове, публикувани във вестници, трябва да бъдат придружени от съответния текст, изпратен също във формат Word. Допълнителна информация можете да получите на телефони: - 082 845 471- Юлия Енчева - Директор на ОбДЦКИ-Русе - 0878822351-Анна Русева- организационен секретар на конкурса - 0878822353-Милена Димитрова-експерт в ОбДЦКИ-Русе Забележка: Молим и в двата раздела да не се изпращат илюстрирани материали, освен ако не се отнася за фоторепортаж. КЛАСИРАНЕ: 1. Журито ще класира изпратените творби до 16 октомври 2023 г., а организаторите ще уведомят класираните автори и колективи до 20 октомври /петък/ 2023 г. 2. Списък с наградените участници ще бъде публикуван на страницата ни във Фейсбук: Обдцки Русе и интернет страницата на конкурса http://mihailovski.ekip101.com 3. Заключителният етап на XVI национален конкурс „Стоян Михайловски” и Церемонията по награждаването ще се състоят в гр. Русе на 28 октомври 2023 г. /събота/. Организаторите ще публикуват програмата и поканата към наградените участници допълнително. НАГРАДИ: 1. Ще бъдат раздадени грамоти и материални награди /плакети/ по раздели, жанрове и възрастови групи. В двата раздела - ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА, във всяка от възрастовите групи, ще има класиране за първа, втора и трета награда и поощрения. - Първа, втора и трета награда ще бъдат присъдени и на творчески екипи. - По преценка на журито ще бъдат присъдени и Специални награди на изявени млади дарования. Ще бъде връчена и ГОЛЯМА НАГРАДА /по една в двата раздела – за Литературно творчество и за Журналистика/. Със съдействието на Фондация „Русе – град на свободния дух“ носителите на големите награди ще получат и парична премия. КОНКУРСЪТ ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ЖУРНАЛИСТИКА „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” Е ВПИСАН В НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, В КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА РУСЕ И СЕ ПРОВЕЖДА С ПОДКРЕПАТА НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – РУСЕ И ФОНДАЦИЯ „РУСЕ - ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“ .

 • Дата на затваряне: 29 септември 2023
 • Как да участваме: Литература и журналистика
 • Ограничение за участие: от 2-ри до 12 клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Областен конкурс за рисунка „Нарисувай чудния свят на Дора Габе“

ПОД ПАТРОНАЖА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДОБРИЧ обявява Областен конкурс за рисунка „Нарисувай чудния свят на Дора Габе“ по повод 135 години от рождението на поетесата РЕГЛАМЕНТ Рисунките да бъдат създадени по творби на Дора Габе. Конкурсът е индивидуален и в него участие могат да вземат деца и ученици. Те ще бъдат разделени в три възрастови групи: • от 5 до 7 години; • от 8 до 13 години; • от 14 до 19 години. Във всяка възрастова група ще бъдат определени първа, втора и трета награда. Всеки участник може да се включи с не повече от една рисунка с размер, материали и техника по избор. На гърба на рисунката е необходимо да бъде отбелязана следната информация: • заглавие на литературната творба, по която е нарисувана; • три имена на автора; • възраст; • учебно заведение, школа, учител; • адрес на автора или школата; • телефон за връзка. Наградените рисунки ще бъдат изложени в Дом-паметник „Йордан Йовков“ и в Областна администрация. Рисунките няма да бъдат връщани на авторите и организаторите запазват правото си да ги използват за представителни или рекламни цели, свързани със събитието. Творбите изпращайте на адрес: гр. Добрич 9300, ул. „Генерал Гурко“ № 4, Дом-паметник „Йордан Йовков“ (за конкурса). Телефон за контакти: 0884 311 492; 058/ 602 213 Краен срок: 30 септември 2023 г.

 • Дата на затваряне: 30 септември 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца и ученици от 5 до 19 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Моята клетва 2023

Фондация ВИА обявява национален конкурс Моята клетва 2023 Целта на конкурса е съставянето на текст на клетви по различни теми, което да послужи за укрепването на моралните устои на човешкия живот. В конкурса може да участва всяко физическо и юридическо лице, което приема условията на конкурса и представи на български език един или повече проекти за клетва. Участниците, физически лица, трябва да са навършили 13 години. Организаторите очакват особено проекти за клетва на родители, будители, учители, учени, народни трибуни, хора на изкуството, приятели на народите, приятели на природата, журналисти, програмисти, притежатели на оръжие, водачи на превозни средства. Очакваме проекти за клетва за различни професии (напр. актьори, режисьори, музиканти), за различни длъжности, случаи и инициативи (директори, ръководители, членове на журита, дружества, екипи и т. н.) Организаторите поощряват всякакви други разумни идеи. Не е задължително, но е препоръчително проектите, освен текста на клетвата, да съдържат обосновка, предложения за ритуал при полагане на клетвата, ден (празник) на клетвата. Един участник може да предложи най-много 12 проекта. Проектите трябва да се изпращат в имейл на адрес: kletva2023@apeva.art Целият текст на проектите, както и кратко представяне на участника, трябва да се съдържат в писмото (не се приемат писма с прикачен файл). Крайният срок за изпращане на проектите е 30 септември 2023. За успеха на конкурса участниците превеждат на банковата сметка на Фондация ВИА 25 лева за участие и по 5 лева за всеки проект. Данните за превода и допълнителни информации се съдържат в отговора, изпратен на участниците. (Ако до 5 работни дни няма отговор, материалът би трябвало да бъде изпратен отново.) Всеки участник получава без отделно заплащане един печатен екземпляр от сборника „Моята клетва“, съдържащ одобрените проекти. Организаторите разчитат на активната доброволческа работа на участниците в реализирането и популяризирането на приетите техни предложения. За тази цел организаторите осигуряват дългосрочно организационна, медийна и финансова помощ. Организаторите ще приветстват включването в работа на физически и юридически лица, които не са преки участници в конкурса. За един по-добър и по-морален свят! Варна - Будапеща, 14 май 2023

 • Дата на затваряне: 30 септември 2023
 • Как да участваме: С имейл - проекти за клетва
 • Ограничение за участие: 13 годишна възраст
 • Източник: Фондация ВИА
 • Общ награден фонд: 1000 лв
 • Брой на победителите: Няма ограничение
 • Оценка на разходите: 30 лв
 • Отворен за територията на: Без ограничения
Приоритет на конкурса 
Онлайн конкурс „За четенето с вкус или как да пържим завистливите езици“

РЕГЛАМЕНТ за провеждане на онлайн конкурс „За четенето с вкус или как да пържим завистливите езици“ Кулинарни рецепти от краеведска и художествена литература Април – Ноември, 2023 година Конкурсът се провежда по повод Международен ден на детската книга – 2 април, Световен ден на книгата и авторското право – 23 април и Световен ден на децата – 20 ноември. Начална дата: 23 април, 2023 г. Крайна дата за изпращане на материалите: 20 ноември, 2023 г. Обявяване на резултатите: 28 ноември, 2023 г. ЦЕЛИ: 1. Реклама на библиотеките и богатството на техните фондове с представяне пред българските читатели на най-доброто от българската и световната литература. 2. Да се насърчат четенето и творческите търсения в подкрепа на запазване, съхраняване и споделяне на краеведската история, самодейността и здравословното хранене. Организатори: • Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора; • НЧ „Димитър Наумов - 1908“ с. Преславен, общ. Стара Загора; • НЧ „Пробуда - 1928“ - с. Змейово, общ. Стара Загора; • НЧ „Развитие - 1878“ - с. Дълбоки, общ. Стара Загора. 2 Партньори: Регионална здравна инспекция – Стара Загора; библиотеки; народни читалища; НПО; образователни институции и др. Условия за участие в конкурса: • Право на участие в конкурса имат деца и възрастни от цялата страна, както и българи живеещи в чужбина; • Индивидуалните и колективните участници ще са равнопоставени; • Всеки участник може да изпраща неограничен брой цитати, автентични рецепти или авторски рисунки по задължителната електронна форма-образец, която може се използва с линк от фейсбук групата на конкурса #За четенето с вкус или как да пържим завистливите езици ; Онлайн конкурса ще се проведе в следните категории: I-ва категория: цитат/и от художествени произведения от български автори с описания на вкусна храна или напитки и на тяхната употреба; II-ра категория: цитат/и от художествени произведения от чужди автори с описания на вкусна храна или напитки и на тяхната употреба; III-та категория: цитат/и от краеведски прозведения с описания на вкусна храна или напитки и на тяхната употреба; кулинарна автентична рецепта от населеното място, община, регион (текст и/или клип четене/декламация с обем не по-голям от 3-4 мин.); IV-та категория: оригинали или сканирани (снимани) авторски рисунки на ястия или напитки и на тяхната употреба, описани в краеведски или художествени произведения (изпращащите организации съблюдават за автентичността на рисунките или сканираните им копия). Критерии за оценка: • Брой изпратени материали; • Оригиналност; • Творчество и креативност; 3 • Образен и художествен език. Награди и отличия: Всички участници получават грамоти за участие. Компетентно жури ще определи най-добрите участници в кампанията и конкурса. Грамотите ще се изпратят по пощата на участниците до края на месец ноември 2023 година. Изпращайте вашите попълнени форми за участие в онлайн конкурса до 20 ноември 2023 г. За контакт, мнения и предложения към организаторите на онлайн конкурса: I-ва категория – цитати от художествени произведения от български автори: 6059 с. Змейово за НЧ“Пробуда - 1928“ - с. Змейово, ел. поща: emilia_ganeva@abv.bg Телефон за връзка: 0887130968 Лице за контакт: Емилия Ганева За II-ра категория – цитати от художествени произведения от чужди автори: 6060 с. Дълбоки, ул.“Септемврийци“ 17, община Стара Загора за НЧ“Развитие-1878“ - с. Дълбоки, ел. поща: razvitiedalboki@mail.bg Телефон за връзка: 0896853343 Лице за контакт: Галя Славова За III-та и IV-та категория – цитат/и от краеведски прозведения и оригинали или сканирани (снимани) авторски рисунки на ястия или напитки: 6048 с. Преславен, община Стара Загора за НЧ „Димитър Наумов-1908“ ел. поща: chitalishted.naumov@abv.bg Телефон за връзка: 0899816590 Лице за контакт: Стойка Генова - чит. секретар

 • Дата на затваряне: 20 ноември 2023
 • Как да участваме: цитати, автентични рецепти или авторски рисунки
 • Ограничение за участие: деца и възрастни от цялата страна, както и българи живеещи в чужбина;
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за детска рисунка – Самоков 2023 г.

Провеждане на национален конкурс за детска рисунка в рамките на ежегодната Национална награда за изобразително изкуство „Захари Зограф“, организиран от община Самоков. Конкурсът е индивидуален, като в него могат да участват деца и ученици от 4 години до 15 години, разделени в три групи. Първа група – от 4 до 6 години Втора група – от 7 до 10 години Трета група – от 11 до 15 години Класиралите се ученици ще получат наградите си по време на церемонията по връчване на Националната награда „Захари Зограф“, която ще се проведе през месец октомври 2023 г. Наградите ще бъдат експонирани в художествена галерия „Проф. Васил Захариев“ – гр. Самоков. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъде отбелязана следната информация: Трите имена на автора; Възраст; Училище, школа, учител; Телефон за връзка Рисунките изпращайте на адрес: Гр. Самоков – 2000 Общ. Самоков Обл. Софийска Ул. „Македония“ № 34 За конкурса детска рисунка към Национална награда „Захари Зограф“ Краен срок за изпращане на рисунките: 30 септември 2023 г.

 • Дата на затваряне: 30 септември 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца от 6 до 15 години
 • Източник: https://kardzhali.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс на тема: "Войников и възрожденците, свързани с читалищното дело в Шумен"

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ-1856” ШУМЕН КЛУБ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ТВОРЧЕСТВО” ОБЯВЯВАТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА ТЕМА: “ВОЙНИКОВ И ВЪЗРОЖДЕНЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЧИТАЛИЩНОТО ДЕЛО В ШУМЕН” ПОСВЕТЕН НА 190 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДОБРИ ВОЙНИКОВ РЕГЛАМЕНТ ЦЕЛИ: Да стимулира учениците и студентите за задълбочено изучаване на събитията, свързани с Възраждането на България и приносът на Добри Войников. Да се проследи борбата за просвета, култура и възстановяване на българската държавност, представена чрез литературното творчество - поезия и изобразителното изкуство - живопис, графика, рисунка. С поетично слово и четка да изразят отношението си към българските просветители и по-подробно към делото на големия възрожденец Добри Войников, отдал своя живот за родината и за развитието на град Шумен и патрон на читалището. РЕГЛАМЕНТ: І.Участниците се състезават в два раздела: 1. ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО – поетична творба за живота и делото на нашите будители, за шуменските просветители и за Добри Войников; 2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – портрети на велики българи от тази епоха, на Добри Войников и картини на събития от Възраждането. Минимален формат 35/50 см. ІІ. Участват ученици от V до ХІІ клас на училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и студенти, разделени в три възрастови групи: Първа група - V- VІІ кл.; Втора група - VІІІ - Х кл.; Трета група - ХІ - ХІІ кл. В настоящия конкурс могат да участват по желание и студенти в трета група. ІІІ. Изисквания към участниците - рисунките да бъдат предадени в читалището или изпратени на адрес: гр. Шумен, пл. „Възраждане” №4, за НЧ „Добри Войников-1856”, литературните творби да бъдат изпратени в Word формат на email: p.mareva56@abv.bg; dvojnikovpost@abv.bg или да бъдат предадени или изпратени в читалището на адрес: гр. Шумен, пл. „Възраждане” №4, за НЧ „Добри Войников-1856”. Всяка творба трябва да бъде придружена с информация за трите имена на автора, възраст, e-mail, телефон, адрес. Наградените творби не се връщат на авторите им. Информация за конкурса можете да получите на телефони: 0887188707 или 054 875-586. Срок за изпращане на творбите - 20. Х.2023г. Отчитането и награждаването ще бъде на 01. ХІ. 2023 година – Ден на народните будители. НЧ “ДОБРИ ВОЙНИКОВ-1856” ШУМЕН

 • Общ награден фонд: 600.00 лв
 • Брой на победителите: 40
 • Оценка на разходите: 800.00 лв
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за литературната награда „Владимир Башев“.

Националният литературен музей обявява конкурс за литературната награда „Владимир Башев“. В състезанието могат да участват автори до 32-годишна възраст, издали поетични книги през 2022 и 2023 г. На победителя ще бъде връчена националната литературна награда „Владимир Башев“. Тя се присъжда на всеки две години за издадена стихосбирка на автор до 32 години – възрастта, на която си отива от този свят поетът Владимир Башев. Кандидатите за участие в конкурса могат да изпращат своите книги лично или чрез издателствата до 15 септември 2023 г. на адрес: София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ №138, Национален литературен музей – за Национален конкурс „Владимир Башев“. Резултатите ще бъдат обявени през ноември 2023 г., като призът ще бъде връчен на тържествена церемония в Литературния кабинет „Владимир Башев“ при Националния литературен музей. Наградата е учредена през 1969 г. от вестник „Пулс“, чийто първи главен редактор е бил Владимир Башев. От тогава до днес тя се присъжда на млади поети, които с книгите си дават заявка за обещаващо литературно развитие.

 • Дата на затваряне: 15 септември 2023
 • Как да участваме: поетични книги през 2022 и 2023 г.
 • Ограничение за участие: автори до 32-годишна възраст
 • Източник: https://www.24chasa.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4 5 6  ->