по дата на конкурса
КОНКУРС ЗА РИСУНКА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА „СЕДМИЦА НА ГОРАТА“ НА ТЕМА: ОПАЗВАНЕ НА БОГАТОТО РАЗНООБРАЗИЕ ОТ РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ В ЛАНДШАФТА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ РУСЕНСКИ ЛОМ „

Във връзка с провеждането на българската инициатива „Седмица на гората“, Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“ обявява конкурс за рисунка за ученици на тема: Опазване на богатото разнообразие от растителни и животински видове в ландшафта на Природен парк „ Русенски Лом „. Участниците са предизвикани да покажат богатото разнообразие от растения и животни в ландшафта на ПП „ Русенски Лом „ , както и тяхното разбиране за чиста околна среда, начините за опазването ѝ и съхраняване на защитените видове в ПП „ Русенски Лом „ Ще бъдат поощрявани изобразени характерни за Природен парк „Русенски Лом“ ландшафт, животински и растителни видове. Техника на рисунките: акварелни/темперни бои или пастели. Формат: хартия/картон А4; Информация: на гърба на работата трябва да бъдат изписани трите имена на участника; възраст; клас; учебно заведение и град ; точен адрес на местоживеене и телефон на родител или преподавател. Срок за подаване на рисунките: 25.03.2024 година. За творби изпращани по пощата, важи датата на пощенското клеймо. Място на подаване: ДПП „Русенски Лом“, Русе 7000, бул. „Ген. Скобелев“ №7.

 • Дата на затваряне: 25 март 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: 7 - 17 години
 • Източник: https://rusenski-lom.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за къс разказ и стихотворение “Гората е живот и споделена отговорност”

Южноцентрално държавно предприятие - гр. Смолян и Регионална библиотека „Николай Вранчев” - гр.Смолян обявяват конкурс за къс разказ и стихотворение “Гората е живот и споделена отговорност” Конкурсът е по повод Седмицата на гората 2024 г., а целта е да бъде представена красотата на Родопа планина, мястото й в живота на родопчани и отговорното опазване на биоразнообразието в нея. Регламент Конкурсът се провежда в две категории - „Къс разказ” и „Стихотворение”, като участниците могат да кандидатстват с ЕДНА непубликувана творба. Допуска се участие и в двете категории. Заглавието на творбите е по избор на участниците, a съдържанието трябва да отговаря на целта на конкурса. Участници могат да бъдат жители на област Смолян в следните възрастови групи:12-14 години;15-19 години; над 20 години Изпратените творби в категория „Къс разказ” да не надвишават 5 печатни страници и бъдат напечатани с шрифт Times New Roman/12, Arial/12. Изпратените творби в категория „Стихотворение” да не надвишават 3 печатни страници и бъдат напечатани с шрифт Times New Roman/12, Arial/12. Всички участници в конкурса, лично или чрез представляващо ги лице (родител), дават съгласие чрез попълване на Декларация 1 или 2, че предоставят правото творбите им или част от тях да се съхраняват и публикуват от организаторите. В същите декларации се дава съгласие за публикуване на снимки от събитието по награждаване на победителите. Във всяка една от категориите ще се присъждат по три награди – първо, второ, трето място. Адрес за получаване на творбите: 4700 – гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” 7, Регионална библиотека „Николай Вранчев”, отдел „Културна дейност”. Всяка творба да бъде придружена с подписана Декларация 1 или 2 (свалени от интернет страницата на библиотеката www.librarysm.com) и пълни данни включващи: три имена, населено място, точен адрес, телефон, име на родител (ако е приложимо). Срок за изпращане на творбите: 23 март 2024 г. Победителите и датата на награждаването ще бъдат обявени първата седмица на м.април 2024 г. на интернет страниците на ЮЦДП - гр. Смолян и Регионална библиотека „Николай Вранчев”. За информация: тел: 0301/62524

 • Дата на затваряне: 23 март 2024
 • Как да участваме: Разказ, стихотворение
 • Ограничение за участие: жители на област Смолян в следните възрастови групи:12-14 години;15-19 години; над 20 години
 • Източник: https://ucdp-smolian.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: Област Смолян
Приоритет на конкурса 
Конкурс „Уникални природни явления“

Скъпи деца, във връзка с професионалните празници на метеоролога и хидролога на 22 и 23 март 2024 г., Националният институт по метеорология и хидрология обявява конкурс за снимки и рисунки на тема „Уникални природни явления“ Вашите произведения изпращайте на имейл: nimhi@meteo.bg, заедно с три имена, телефонен номер, възраст, клас в училище и от кое училище сте. Рисунките да бъдат сканирани/снимани. След крайния срок най-добрите произведения ще бъдат качени на нашата официална фейсбук страница, Прогнозата за времето, НИМХ, а победителите ще бъдат определени чрез броя на харесванията/реакциите върху тях. Краен срок: 15.03.2024 г. Победителите в двете направления (снимка/рисунка) ще бъдат наградени на 20.03.2024 г. на Националната научна конференция по околна среда в НИМХ, гр. София

 • Дата на затваряне: 15 март 2024
 • Как да участваме: Рисунка, снимка
 • Ограничение за участие: Деца
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС „ПРОЛЕТНА ПАЛИТРА”

НЧ „ИЗГРЕВ – 1921”, С. ВОЛУЯК ОБЯВЯВА ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС „ПРОЛЕТНА ПАЛИТРА” РЕГЛАМЕНТ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: • Популяризиране и подпомагане развитието на детски таланти в областта на изобразителното изкуство; • Предоставяне на възможност за изява и развитие таланта на участниците; • Насърчаване на творческите способности и фантазия на младите хора. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: • Няма ограничения в техниката на рисуване; • Всеки автор може да участва само с една рисунка с размери 35/50 см; • На гърба на всяка рисунка да бъдат отбелязани: - трите имена и възраст на участника; - читалище, училище, извънучилищно звено – ЦПЛР, школа, клуб и пр.; - адрес, телефон и e-mail за връзка; - име на ръководителя, ако има такъв. • Представените творби не подлежат на връщане. Те стават собственост на НЧ „Изгрев – 1921” и могат да се използват за благотворителни цели. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Най-добрите от тях ще бъдат включени в изложба. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: Първа възрастова група – I – IV клас /7-10 години/ Втора възрастова група – V – VIII клас /11-14 години/ Трета възрастова група – IX - XII клас /15-18 години/ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: - идея на рисунката; - композиция; - оригиналност; - съчетаване на цветовете; - цялостен дизайн; - самостоятелност. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 29.03.2024 г. АДРЕС: С. ВОЛУЯК, ПК 1346, УЛ.”ЗОРНИЦА” № 59, НЧ „ИЗГРЕВ – 1921” За контакт и информация: тел. 0884718744, e-mail: konkurs_izgrevvoluqk@abv.bg

 • Дата на затваряне: 29 март 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: От 7 г. до 18 г.
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Литературен конкурс за ЕСЕ „Майчице свята” по случай БЛАГОВЕЩЕНИЕ

ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ 1862” гр. ЯМБОЛ ИНЪР УИЛ КЛУБ гр. ЯМБОЛ ОБЯВЯВАТ Литературен конкурс за ЕСЕ „Майчице свята” по случай БЛАГОВЕЩЕНИЕ Тема - свободна Условия за участие: * В конкурса могат да участват ученици от I до XII клас от цялата страна. *Участниците ще бъдат разделени в 3 възрастови групи: от I до IV клас от V до VIII клас от IX до XII клас Размерът на есето трябва да бъде до две машинописни страници, придружени с имената, класа и училището на участника, телефон за връзка. Ще бъдат раздадени предметни награди на първите три отличени творби във всяка възрастова група. Конкурсните творби се приемат до 18.03.2024г. от 9 до 17 часа в канцеларията на читалището на адрес: гр.Ямбол,ул.“Г.С.Раковски“ № 20, НЧ“Съгласие 1862“ и на ел.поща на читалището: saglasie_jambol@abv.bg Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 25.03.2024 г. от 17,30 часа в Синия салон на читалището на концерта „БЛАГОВЕЩЕНИЕ“ и на фейсбук страницата на читалище „Съгласие - 1862”.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Общински конкурс за есе на тема: „Към звездите“ посветен на 45 години от полета на първия български космонавт Георги Иванов

ОБЩИНА ЛОВЕЧ обявява Общински конкурс за есе на тема: „Към звездите“ посветен на 45 години от полета на първия български космонавт Георги Иванов I. Цел Конкурсът се посвещава на 45-годишнината от първия орбитален полет на български космонавт – Георги Иванов, състоял се от 10 до 12 април 1979 г. Конкурсът има за цел да разкрие историческото значение на полета за теорията и практиката на космическите полети, както и мястото и ролята на космонавтиката и космическите технологии в живота на съвременния българин. Използвайки средствата на литературата можете да изразите своите мисли и чувства, свързани с историческия полет на Георги Иванов, Космоса и космонавтиката като цяло. II. Условия за участие 1. Право на участие в конкурса имат ученици, обхванати във всички провеждани занимания по интереси в училищата на територията на Община Ловеч, включени в Програмата за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси в ловешките училища през 2024 година. III. Изисквания - ясно и точно формулирана теза; - удачно подбрани аргументи; - личностна позиция; - оригиналност и творчески подход към темата; - езикова и стилистична култура; - шрифт Times New Roman 12; - обемът да не е повече от 2 страници формат А4; - текстът да бъде придружен със следната информация: лично и фамилно име на автора, възраст, училище, телефон за контакт. ІV. Критерии за оценка Тематична свързаност на есето Логическа структура на изложението Наличие на тези, подкрепени с аргументация Езиков речник и умение да бъде използван Правопис и пунктуация V. Класиране и награждаване 1. Класирането ще се извърши в две възрастови групи: - I възрастова група – от 10 до 14 години - II възрастова група – от 15 до 19 години 2. Срок за представяне на есетата: 22.03.2024 г. Предават се в запечатан плик за Общински конкурс за есе на тема: „Към звездите“ в Община Ловеч, Отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, стая № 302, Албена Дунчева – мл. експерт „Култура“. 3. Награждаването ще се извърши на тържествена церемония по повод 45 години от полета на първия български космонавт Георги Иванов. 4. Класираните есета ще бъдат отличени с грамоти и награди за всяка възрастова група. За контакти и допълнителна информация тел.: 068/688292, Албена Дунчева – мл. експерт „Култура“.

 • Дата на затваряне: 22 март 2024
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: ученици, обхванати във всички провеждани занимания по интереси в училищата на територията на Община Ловеч, включени в Програмата за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси в ловешките училища през 2024 година
 • Източник: Община Ловеч
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Ловеч
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ, ПОСВЕТЕН НА 20-ГОДИШНИНАТА ОТ ТРАГЕДИЯТА В РЕКА ЛИМ

Фондация "Ангели от Лим" и Община Свищов обявяват ученически конкурс за разработване на есе, който се организира в памет на дванадесетте деца от община Свищов, загубили живота си във водите на река Лим преди 20 години. Предложените есета ще бъдат оценявани от компетентна комисия. Проверката на творбите ще е анонимна, т.е. след оценяване и класиране ще се разкрива информацията за авторите. Оценката ще се формира от посочените критерии. Ще бъдат отличени класираните участници от първо до трето място. По преценка на организаторите могат да бъдат връчени допълнителни награди. Резултатите ще бъдат оповестени на интернет страниците на Община Свищов- https://www.svishtov.bg/ и отдел „Образование и младежки политики“- https://obrazovanie-sv.bg/, а авторите на наградените есета ще бъдат поканени да представят своите творби на специално събитие, което ще се проведе на 09.04.2024 година. Текстовете на отличените есета ще бъдат публикувани на интернет страницата на отдел „Образование и младежки политики“- https://obrazovanie-sv.bg/. Условия за участие: - Допустими за участие в състезанието са ученици от 8 до 12 клас вкл.; - Творбите задължително следва да са авторски труд; - Есетата следва да са разработени конкретно за настоящия ученически конкурс, т. е да не са подавани за участие в други конкурси и състезания; - Ученикът избира една от двете предложени теми и развива есе върху различните аспекти на проблема. Теми: * Безопасността на пътя – отговорност на малки и големи * „Няма нищо по-опасно от пълната безопасност“ (Уилям Бъроуз) Изисквания към есето: - Изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем; - Използване на подходящи стилно-езикови средства; - Теза, съответстваща на формулирания проблем; - Подходяща аргументация; - Логически последователни и смислово обвързани композиционни части; - Прилагане на лексикална, граматична, правописна и пунктуационната норма. Технически изисквания: - Обем: до 2 стандартни печатни страници в текстови файл, шрифт Times New Roman 14, междуредие 1,5, Margins: Normal Есета, които не отговарят на техническите изисквания няма да бъдат разглеждани. Изпращане: Есетата да бъдат изпращани на e-mail: konkursi@svishtov.bg под формата на прикачен файл. Всеки участник има право да участва само с една творба. Всяко изпратено писмо да съдържа освен прикаченото есе и допълнителен файл със следната информация за участника: Информация за участника: Ученик……………………………………………………………………………………… (име, презиме, фамилия) Клас ………………, училище………………………………………………………………... адрес на училището………………………………………………………………………….. телефон за контакт………………………………………………………………………….. Срок за изпращане на есетата: до 22.03.2024

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Многожанров конкурс „Вятър, птици, море“

Конкурсът се осъществява в рамките на проект „Шабла и птиците“ с финансовата подкрепа на Националния фонд „Култура“, Програма „Създаване“, модул „Нови организации“ и на Община Шабла Многожанровият конкурс „Вятър, птици, море“ включва надпревари за литературна творба, фотография, рисунка и детска песен. Целта на конкурса е да насочи вниманието на творците от всички поколения към проблемите на екологията, свободното време и общуването с природата, както и да се даде изява на млади творци да се представят пред фестивалната публика на Шабла и така да засвидетелстват професионалното си развитие. Участие в конкурса могат да вземат млади и не толкова млади творци. Всеки желаещ да представи свето произведение в надпреварата трябва да изпрати заявка, като формулярът трябва да съдържа кратко представяне на творбата, кратка творческа биография на участника и негов адрес и координати за обратна връзка. Организаторите на конкурса „Вятър, птици, море“ от Общинската фондация „Карон Лимен“ осигуряват изложба на най-добрите творби, най-добрите песни ще бъдат изпълнени на сцена в рамките на „Фестивала на хвърчилата“ и Зимния фестивал „Вятър-птици-море“, а литературните творби ще бъдат представени като отделно събитие на Зимния фестивал. Срокът за подаване на заявки за участие за нова детска песен е 20.07.2024 г., а за останалите конкурси 20.09.2024 г.! Резултатите ще бъдат оповестени десет дни след крайния срок за подаването на творбите! Условията за конкурса за литературна творба можете да изтеглите тук: https://urltiger.com/Hjekk Условията за конкурса за фотография можете да изтеглите тук: https://urltiger.com/WUzdP Условията за участие в конкурса за рисунка можете да изтеглите тук: https://urltiger.com/jcBNp Условията за участие в конкурса за нова детска песен можете да изтеглите тук: https://urltiger.com/lYUZh Заявките за участие ще откриете на следните линкове: Попълнете заявката за Конкурс за фотография: https://urltiger.com/YkoWg Попълнете заявката за Конкурс за рисунка: https://urltiger.com/bStGh Попълнете заявката за Конкурс за литературна творба: https://urltiger.com/sxuXN Попълнете заявката за Конкурс за нова детска песен: https://urltiger.com/Pkwsp

 • Дата на затваряне: 20 септември 2024
 • Как да участваме: Литературна творба, фотография, рисунка, нова детска песен
 • Ограничение за участие: млади и не толкова млади творци
 • Източник: Общинската фондация „Карон Лимен“
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА ТЕМА: „Зелени приказки“

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА РЕГЛАМЕНТ ТЕМА: „Зелени приказки“ Темата цели да провокира учениците да разкажат приказка с главен герой част от природата – планина, река, гора и др., която страда от замърсяване, или главен герой-отпадък – опаковка, торбичка, стъклена бутилка и др., който може да бъде рециклиран. Как виждате света през очите на природата и отпадъците? Как те съжителстват с хората и какво биха им казали, ако можеха да говорят? Какво биха променили, ако имаха тази сила – как и защо? Разгърнете своята фантазия смело и създайте неповторима ЗЕЛЕНА приказка! ВЪЗРАСТОВА КАТЕГОРИЯ: 1-7 клас КРИТЕРИИ ОЦЕНЯВАНЕ: а) Придържане към темата, информативност – до 30% б) Увлекателност, разказваческо майсторство – до 30% в) Структура (начало, среда, край) – до 20 % г) Език (правопис, изказ, езикова употреба, оригиналност, поетичност, богатство и т.н…) – до 20% Творбите се изпращат на електронен адрес: contest@varnalit.com КРАЕН СРОК: 10 май 2024 г. Творби, постъпили след обявения краен срок, няма да бъдат разглеждани от журито. ЖУРИ: Милена Ташева, редактор в издателство „Сиела“, Росица Димитрова, преподавател по БЕЛ в ПГТМД-Варна и Магдалена Маркова, ръководител на ЛК „Касталия“ към ОДК-Варнa Настоящият проект се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за нашето утре“ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Български дарителски форум.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛНЕН ЕТАП НА 53-ТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ЕПИСТОЛАРЕН КОНКУРС НА ВСЕМИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНИЯТ ЕТАП НА 53-ТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ЕПИСТОЛАРЕН КОНКУРС НА ВСЕМИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ „Български пощи“ ЕАД обявява началото на националния етап на 53-тия Международен епистоларен конкурс за млади хора на Всемирния пощенски съюз (ВПС). Темата за тази година е: „На своите 150 години ВПС служи на хората по света повече от осем поколения. Оттогава светът се промени изключително много. Напишете писмо на бъдещите поколения за света, който се надявате да наследят". До РУ на „Български пощи” ЕАД, За 53-тия Международен епистоларен конкурс Право на участие в конкурса ще имат писмата, отговарящи на следните условия: Участникът да предостави попълнена Декларация-съгласие; Съдържанието на писмото да отговаря на поставената тема; Авторът на писмото да бъде на възраст от 9 до 15 години; Писмото да съдържа не повече от 800 думи; Писмото да бъде изпратено не по-късно от 29 март 2024 година. С изпращането на писмата за включване в националния етап от Международния епистоларен конкурс, участниците се съгласяват да бъдат обвързани изцяло с въведените от ВПС специфични условия. Писмото, което е класирано на първо място на национално ниво, ще бъде преведено и изпратено до ВПС за участие в 53-тия Международен епистоларен конкурс, за надпревара с останалите национални победители. Първите три класирали се писма ще бъдат наградени с предметни награди: за първо място – електрически скутер; за второ място – четец за книги; за трето място – смарт часовник. Всички отличени творби ще получат грамоти. Имената на наградените участници ще бъдат обявени на сайта на „Български пощи“ ЕАД, след приключване на националния етап на конкурса.

 • Дата на затваряне: 29 март 2024
 • Как да участваме: Писмо
 • Ограничение за участие: на възраст от 9 до 15 години
 • Източник: „Български пощи“ ЕАД
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Първи Национален конкурс за рисунка и приложно изкуство "Да претворим красотата на традициите"

Цели: Да стимулира развитието на творчеството и въображението на участниците, и да даде възможност, на деца и възрастни, да споделят своите идеи, знания и умения. Да се провокира творческият потенциал и прояви. Да възпитава в родолюбие, чрез изучаване културните традиции на българския народ – обичаи и празници. Да стимулира участниците към изследователска и краеведческа дейност. Регламент: В конкурса могат да участват деца, младежи и възрастни, разделени в следните раздели: Раздел Рисунка Всеки участник може да представи до три творби, в размер 35/50 см на тема: „Еньовден“. Разрешава се използването на всякаква техника и средства. Раздел Приложно изкуство Участниците могат да участват колективно или индивидуално с изработени от тях пластики, пана, керамика, дърворезба, обемни форми, традиционни везбени техники и други, без ограничение на размери. Творбите очакваме на адрес: НЧ „Просвета-1925“, село Лозен, общ. Любимец, обл. Хасково, пощ. код 6552 Или с куриер до Офис на Еконт в гр. Любимец, за Христо Митков Янъков, тел. 0878916901, за сметка на подателя. Краен срок за подаване на творбите: до 15 юни 2024 г. Данни, придружаващи рисунката и/или творбата: - име и фамилия на участника, възраст, домашен адрес, телефон; - име и фамилия на ръководителя, телефон; -име, адрес и телефон на училището или школата (ако е приложимо). За рисунките, данните да бъдат изписани на гърба им, а за творбите от раздел Приложно изкуство, да бъдат отбелязани по усмотворение на участниците. Творбите не се връщат на автора. Конкурсът е без такса за участие. Конкурсът е насочен към деца, младежи, възрастни – представители на училища, школи по изкуствата и индивидуални уастници. Всички участници попълват декларация за участие в конкурса. С изпращането на творбите, участниците или родителите (настойниците) и техните преподаватели, се съгласяват с условията за участие и начина на провеждане на конкурса, информирани са за условията за набиране и обработка на личните им данни, както и дават съгласието си за публикуване на творбите и включването им в изложби и други публични мероприятия. Съгласието си предоставят в изрична писмена декларация, неизменна част от изпратените документи. Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурса, ще бъдат обработвани и използвани единствено за целите и задачите на осъществяването на конкурса, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с прилагането на Регламент на ЕС 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с Вътрешните правила за защита на личните данни на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, обл. Хасково. Изисквания на журито: -изразителност на рисунката и креативност; -култура на цвета- цветови съчетания, създаване на цветова гама и хармония -желателно е творбата да бъде свързана с местната традиция и памет за празника Еньовден. Журито класира участниците с най-добрите рисунки до 20 юни 2024 г. Класирането ще се извърши по групи, както следва: Първа група – от 6 до 10 г. Втора група – от 11 до 14 г. Трета група - от 15 до 19 г. Четвърта група – от 19 до 30 г. Пета група – 31 г. + Всеки участник ще получи грамота за участие, която ще бъде изпратена по обикновената поща или с куриер, след приключването на конкурса. Ще бъдат отличени най-добрите три творби от различните възрастови групи. Ще бъдат отличи преподаватели и ръководители за високи постижения на техните ученици. Организаторът си запазва правото да раздаде специални и поощрителни награди. Обявяване на резултатите – до 20 юни 2024 г. на официалната интернет страница на читалището: www.prosvetalozen.com Програма на изложбата с участващите творби: 23 юни 2024 г. 13:00 часа – откриване на изложбата 13:30 часа – награждаване на участниците Неприсъстващите наградени ще получат отличията си по пощата или по куриер за сметка на организатора. Информация и контакти: Елена Паскова – 0896 111 542 Христо Янъков – 0878 916 901 E-mail: lozen_ch@abv.bg

 • Дата на затваряне: 15 юни 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: за деца от 6 г., младежи и възрастни
 • Източник: https://prosvetalozen.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: Цялата страна
Приоритет на конкурса 
Втори национален преглед конкурс за смешна детска рисунка 2024

Регламент Втори национален преглед конкурс за смешна детска рисунка 2024. Уважаеми млади българки и българи, Управителният съвет на секция Карикатура ви кани да участвате в Вторият национален преглед конкурс за смешна детска рисунка в рамките на 49-тата Национална изложба на карикатурата 2024. Темите са от живота, който виждате и усещате. Само една острилка ви е нужна. Талантът си го имате. Тази година за втори път заедно с големите, ще се представят и най-младите на Вторият национален преглед конкурс за смешна детска рисунка 2024. Конкурсът ще бъде в две възрастови групи : 9 – 12 години и 13-16 години. Специална комисия ще журира и оцени вашата работа. Ще има дипломи и медали. Всяко дете може да изпрати на walex.toon@gmail.com една рисунка формат А4. В текста на е-мейла впишете: Две имена, възраст, адрес на училище или школа, Фейсбук линк на страницата на училището или школата, град, държава, Ваш е-мейл за връзка. Всяка работа, одобрена от журито и участваща в изложбата ще получи на предоставения е-мейл Диплом за участие или награда. На е-мейла напишете „за Вторият конкурс за смешна детска рисунка“. Срокът е до 15 Март 2024 г. Честита баба Марта !!! Добре дошли ! Успех !

 • Дата на затваряне: 15 март 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: 9 – 12 години и 13-16 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "НАРИСУВАЙ ИСТОРИЯТА"

За седма поредна година даваме старт на конкурса за рисунка и приложно изкуство "Нарисувай историята". Посветен на 3-ти март - Национален празник на Република България Регламент: В конкурса могат да участват деца и младежи от 6 до 25 години в следните раздели: 1.Раздел - рисунка Всеки участник трабва да изпрати не повече от две рисунки по тематиката на конкурса с размери 35/50 см., без паспарту. Разрешава се използването на всякаква техника и средства - акварел, темперни бои, пастели, графика, молив, туш, колаж. Рисунките на трябва да са гледани/копирани / от списание, картички и илюстровани книги. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо: трите имена на автора, възраст, училище извънучилищно звено, школа, клуб, точен адрес, пощенски код и телефон. 2.Раздел - Приложно изкуство Учениците, индивидуално или колективно могат да участват с изработени от тях различни материали - пластики, пана, керамика, дърворезба, обемни форми и др. Класирането ще е извърши в три възрастови групи: Първа група - 6 - 10 г. Втора група - 11-14 г. Трета група - 15-25 г. Всички творби трябва да бъдат изпратени най-късно до 8 март 2024 г. на адрес: 3000 гр. Враца, ул. Втори юни № 10, Младжеки дом Телефон: 0877 943 996-Нина Димитрова е-mail:youth_house@abv.bg

 • Дата на затваряне: 08 март 2024
 • Как да участваме: Рисунка, приложно изкуство
 • Ограничение за участие: деца и младежи от 6 до 25 години
 • Източник: Младежки дом - Враца
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
II ЛИТЕРАТУРЕН ОНЛАЙН КОНКУРС „ПИСМО ДО БЪДЕЩЕТО“

II ЛИТЕРАТУРЕН ОНЛАЙН КОНКУРС „ПИСМО ДО БЪДЕЩЕТО“ за ученици от 1. до 12. клас за стихотворение, приказка, разказ, есе – 2024 г. ОРГАНИЗАТОР Литературният конкурсът „Писмо до бъдещето“ се организира от ЦПЛР-ЦЛТРДБ с подкрепата на Община Благоевград. ЦЕЛ Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на децата и младежите в областта на литературата. РЕГЛАМЕНТ Литературният конкурс „Писмо до бъдещето“ се провежда в следните направления: Поезия – стихотворение /до три броя/ Проза – кратък разказ, приказка или есе /до три броя и до 5 стандартни страници А 4/. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ Първа възрастова група 1.- 4. клас – Категория „Стихотворение“ Категория „Приказка“ или „Разказ“ Втора възрастова група 5. – 7. клас- Категория „Стихотворение“ Категория „Приказка“ или „Разказ“ Трета възрастова група 8. - 12. клас- Категория „Стихотворение“ Категория „Есе“ или „Разказ“ Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани в други конкурси. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ Материалите за участие се изпращат до 15 май на съответната календарна година на имейл: konkurs.pismo@abv.bg Под всеки текст да бъдат написани собствено и фамилно име на автора, години, точен адрес, телефон за връзка и имейл. Конкурсните произведения ще бъдат оценени от компетентно жури. Членовете на журито ще работят независимо един от друг по следните критерии: Оригиналност и творчески подход; Езикова и стилистична култура. НАГРАДИ Ще бъдат присъдени по три награди (I, II и III) за всяка от категориите в съответната възрастова група- грамоти и предметни отличия, като отличените творби ще бъдат публикувани на официалния сайт на ЦПЛР- ЦЛТРДБ. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на фейсбук страницата и официалния сайт на ЦЛТРДБ на 1 юни 2024 г. Организаторите си запазват правото за промени, относно обявяването на резултатите, за което всички участници ще бъдат уведомени своевременно. Телефон за справки: 0878 418 280

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детско творчество на тема: “Лешоядите в Природен парк “Сините камъни”" по повод “Седмица на гората – 2024 г.”

Конкурсът ще се проведе в 3 категории: РИСУНКА МАКЕТ, КОЛАЖ, ПАНО ЛИТЕРАТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ/ЕСЕ, СТИХОТВОРЕНИЕ, РАЗКАЗ/ Мили творци, дайте воля на въображението си, проявете творчество, изявете своя талант в няколко направления. Нарисувайте рисунка, създайте макет, колаж или пано или напишете свой литературен шедьовър! Право да участват имат деца до 12 клас. Като ще бъдат оценени в 4 възрастови групи: деца от детски градини, както и ученици: до 4 клас, 5-8 клас, 9-12 клас. Конкурсните творби са без ограничения в техниката и материалите. На всяка конкурсна творба да са обозначени трите имена, клас, училище или детск градина и телефон за връзка. Участниците в конкурса се съгласяват творбите им да останат в архива на ДПП "Сините камъни" и да бъдат използвани в дейността на дирекцията. Срок за предава не творбите 29.03.2024 г. гр. Сливен, бул. Цар Симеон 1 Б тел: 044/66 29 61, 044/62 46 32 e-mail: dppsinite_kamani@abv.bg

 • Дата на затваряне: 29 март 2024
 • Как да участваме: Рисунка, макет, пано, колаж, есе, стихотворение, разказ
 • Ограничение за участие: деца от детска градина до 12 клас
 • Източник: Дирекция на Природен парк "Сините камъни"
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2 3 4  ...11 ->