по дата на конкурса
Национален конкурс за литература и изобразително изкуство, посветен на морето и моряците, под наслов „Диря в морето”

Инициативен комитет за честване на Международния ден на моряка – 25 юни организира Национален конкурс за литература и изобразително изкуство, посветен на морето и моряците, под наслов „Диря в морето” Конкурсът цели да се отразяват по художествен начин радостите и тегобите на моряшката професия, отсъствието и завръщането, ярките и колоритни индивидуалности на морските хора. Приемат се литературни творби – проза и поезия В раздел изобразително изкуство се допускат произведения в областта на живописта, графиката и фотографията. В конкурса могат да участват лица, професионално свързани с морето, без възрастови ограничения. Също така хора, роднини по права линия на лица, професионално свързани с морето – родители, деца, съпруги, съпрузи, братя и сестри. Участници в конкурса „Диря в морето” могат да бъдат и лауреатите на конкурса „Детско море”, навършили 12 години. Участниците могат да изпращат до три творби в различните раздели. Литературните творби не трябва да бъдат публикувани или достъпни в интернет. За произведенията в жанровете живопис и графика не се изисква определен размер. В раздел фотография фотосите трябва да бъдат в размер A4 или А3. Оценяването се осъществява от тричленно жури, съставено от изявени литературни творци и художници. Отличените литературни творби се публикуват на сайта на Моряшки професионален съюз: www.seafarerstu-bg.com Картините и фотосите се представят на изложба. Всеки раздел — проза, поезия, живопис и графика, фотография включва следните награди: Първа награда – 300 лв. Специална награда – 250 лв. Втора награда – 150 лв. Трета награда – 100 лв. Поощрителни награди. Награден фонд – 3 200 лв. Литературните творби се изпращат на имейл: stunion@varna.net, а картините и фотосите се приемат на адрес: 9000 Варна, ул. Граф Игнатиев 6А, вх.1, ет.1. Срокът за изпращане и приемане на творбите е до: 30 април 2024 г. Всяка творба задължително се придружава от следната информация: - трите имена на автора/ художника; - професия и последна месторабота; - личен телефон, имейл или адрес за връзка. Пълният текст на статута на конкурса е публикуван в сайта на Моряшки професионален съюз: www.seafarerstu-bg.com Допълнителна информация на телефони: 052 953 106; 052 953 107; 052 953 109

 • Дата на затваряне: 30 април 2024
 • Как да участваме: Поезия, проза, живопис, графика, фотография
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: Моряшки професионален съюз
 • Общ награден фонд: 3200.00лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ И ЕСЕ НА ТЕМА: „ДА ОСТАВИШ СЛЕДИ ВЪВ ВРЕМЕТО“

СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ И ТРАКИЙСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ ОБЯВЯВАТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ И ЕСЕ НА ТЕМА: „ДА ОСТАВИШ СЛЕДИ ВЪВ ВРЕМЕТО“ През 2024 г. се навършват 180 години от рождението на Капитан Петко войвода, 100 години от създаването на Тракийския младежки съюз и 90 години от основаването на Тракийския научен институт. На тези годишнини е посветен обявения конкурс. ЦЕЛИ: 1.Да насърчи младите хора да направят проучвания, посветени на живота и делото на Капитан Петко войвода, както и на видни личности, учени и интелектуалци, работили за Тракийската организация, Тракийския младежки съюз и Тракийския научен институт като: Христо Караманджуков, Иван Орманджиев, акад. Димитър Михалчев, Димитър Попниколов, Стою Шишков, Стоян Мавродиев, Георги Попаянов, проф. Стайко Трифонов, Иван Попвасилев, Никола Спиров и др. 2. Да стимулира интереса на учениците за съхраняване на паметта за историята на тракийските българи и техните водачи. УЧАСТНИЦИ: • Ученици на възраст от 14 до 19 години от всички видове образователни институции в страната и в чужбина. РЕГЛАМЕНТ: • Всеки кандидат може да участва с до 2 творби – по една за двата жанра. • Творбите не трябва да са участвали в други конкурси. • Текстовете трябва да са написани, съобразно нормите на книжовния български език. • Обем - до 15 стандартни страници (1800 знака на страница) или до 27 000 знака (с интервалите). • Шрифт - Times New Roman • Размер на шрифта – 12 • Разредка на редовете и абзаци 1.5 • Подравняване – двустранно • Краен срок за изпращане на разработките: 30 септември 2024 година. КРИТЕРИИ за оценяване на разработките: • Исторически познания • Езикова култура и стил • Авторски подход и интерпретация • Оригиналност и творческо мислене НАГРАДИ: • Голяма награда на името на журналиста Тодор Коруев - грамота, парична награда и публикуване на творбата на наградения автор. • Три награди - І, ІІ и ІІІ • Наградените творби се отпечатват във в. „Тракия“ ОБЩИ УСЛОВИЯ: Препоръчително е писмените работи да минат на вътрешен подбор сред колегите специалисти по училища. Участниците да бъдат информирани, че материалите не се връщат. Моля, обърнете внимание на следното: • По отношение на авторските права следва да се има предвид, че участвайки в конкурса, предоставяте авторските права над Вашата творба на организаторите. • По отношение на съхранението на творбите следва да имате предвид, че те могат да бъдат използвани за изложби, интернет страници, плакати, публикации. • С явяването за получаване на награда участниците и техните родители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на съорганизаторите. • Творбите трябва да бъдат подадени според регламента, като неотговарящите на изискванията му няма да бъдат допуснати в конкурса. • Задължително условие е всяка творба да бъде придружена от попълнен формуляр за участие, съдържащ: - трите имена на участника, адрес и координати (телефон, електронна поща) за контакт, възраст, клас, училище или извънучилищно звено, населено място с пощенски адрес; - трите имена на учителя-консултант и координати (телефон, електронна поща) за контакт, името на училището и населеното място; - декларация от родителите. Няма да бъдат допуснати до оценяване творби, за които не е получено изричното писмено съгласие на автора. Организаторите на Конкурса не носят отговорност: - за злоупотреби на лица към трети лица с използване/попълване на техни данни. - за погрешни или непълни данни за контакт на участниците в Конкурса. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на Съюза на тракийските дружества в България (СТДБ) и във вестник „Тракия“ до 15 ноември 2024 г. Носителите на награди ще бъдат определени от компетентно жури, с участие на представители от ТНИ. Текстовете на електронен носител, да се изпращат на e-mail: stdb_sofia@abv.bg Пощенски адрес: Съюз на тракийските дружества в България ул. Стефан Караджа № 7А гр. София -1000

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС на тема „КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ И ВЕЛИЧИЕ В МОЯ РОДЕН КРАЙ“

РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС на тема „КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ И ВЕЛИЧИЕ В МОЯ РОДЕН КРАЙ“ (обща информация и регламент) Конкурсът е за ученици в V-XII клас от административните области на Централна Северна България (Габрово, Ловеч, Плевен и Велико Търново)  . Организатори са Регионалният клон на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти (АПГР) в област Габрово и представители на неговата Общинска секция в Севлиево. Мероприятието се провежда с любезното домакинство на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ – Севлиево, под патронажа на кмета на община Севлиево и областната администрация в Габрово, в сътрудничество с РУО – Габрово, РУО – Ловеч, РУО – Плевен и РУО – Велико Търново. Координатори на конкурса са: - Ивелина Колева – представител на училището–домакин (ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“) и Секретар на АПГР–Севлиево; - Анатолий Антов – Регионален координатор на АПГР–Габрово; - проф. Марин Русев – Председател на Управителния съвет на АПГР. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: да се провокира интерес сред учениците към традициите и видните представители на родния им край, да се стимулира усъвършенстването на техните знания, творческо мислене и умения за интерпретиране на информация от различни източници като основа за самостоятелно съставянето на художествени, информационни продукти и приложения. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: ●Поминък, занаяти, обичаи и празници (събори, чествания, фолклор, духовни добродетели и др.); ●Славни отци и деди по нашите земи (герои и подвизи, бележити дати, знаменателни събития, селища и местности). ФОРМИ ЗА УЧАСТИЕ: ●Видеоклип на тема „Великата личност на моя родния край – родословие, биография и география на нейния живот и дейност“ (само за възрастовата група VIII–XII клас); ●Рисунка/ картина (както за възрастовата група VIII–XII клас, така и за възрастовата група V–VII клас – за всяка от двете групи е предвидено отделно класиране); ●Есе на тема „Великата личност на моя родния край – родословие, биография и география на нейния живот и дейност“ (само за възрастовата група V–VII клас). Допуска се участие на ученици само в една от горепосочените форми.  АПГР инициира за пети път провеждането на ученическо състезание в област Габрово. През 2023 г. в него има участници и от съседни области. През 2024 г. се канят ученици от всички общини на областите Габрово, Ловеч, Плевен и Велико Търново. При успех, през 2025 г. идеята може да прерасне в състезание за всички училища в Северна България, а желанието на АПГР е през 2026 г. то вече да има общонационален обхват. АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГЕОГРАФИ И РЕГИОНАЛИСТИ (А П Г Р) ASSOCIATION OF PROFESSIONAL GEOGRAPHERS AND REGIONALISTS (A P G R) РЕГИОНАЛЕН КЛОН – ГАБРОВО, ОБЩИНСКА СЕКЦИЯ – СЕВЛИЕВО КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВИДЕОКЛИП: Допуска се само индивидуално участие на ученици от VIII–XII клас с не повече от един видеоклип. Основни параметри на видеоклипа: • Времетраене – от 4 до 6 минути; • Структурното съдържание на видеоклипа да представя пропорционално заложените в него тематични акценти; • Оптимално съответствие между картина, звук, субтитри или други пояснителни текстове; • Първите кадри от видеоклипа трябва да съдържат звукова или текстова информация за наименованието на темата, името на автора, неговото населено място, училище и клас. Ако е създаден под ръководството на учител от същото училище, е необходимо авторът да впише и неговото име. Основни критерии за оценка и класиране на видеоклипове: • Свързаност с темата и спазване условията на конкурса. Първостепенен критерий са пространствените (геоисторически) аспекти по темата на конкурса; • Обективност, оригиналност на идеята, авторски подход и самостоятелност при създаването на видеоклипа; • Времетраене, завършеност, техническо изпълнение и ефекти (музика, анимация и др.). ! Окончателният вариант на видеоклипа трябва да бъде качен в YouTube ( https://m.youtube.com ) при спазване условията на посочения сайт за видео споделяне най-късно до 23:59 ч. на 31.03.2024 г. Не се допускат допълнителни корекции или ново качване на видеоклип за участие в конкурса след тази дата ! Най-късно до 23:59 ч. на 31.03.2024 г. трябва да се изпрати и заявката за участие, като се попълни формуляр на интернет платформата https://27296.mydurable.com/ , където освен конкретната лична информация, трябва да се посочи и линка към качения в YouTube видеоклип. Добре е да се избягва попълването на формуляра да става в последните дни, за да не се рискува изпращането на заявка за участие по технически причини. Изпраща се линк към видеоклип в завършен вид. Не се допуска повторно качване на видеоклип и линк за участие в конкурса! КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА РИСУНКА/ КАРТИНА: Допуска се само индивидуално участие с една рисунка/ картина. Форматът на рисунката/ картината трябва да е не по-малък от А5 (148 x 210 мм) за учениците от V–VII клас и не по-малък от А4 (210 x 297) за учениците от VIII–XII клас. Всеки ученик, който е нарисувал собственоръчно рисунка/ картина и спазва горепосочените изисквания, може да участва в конкурса, като изпрати нейно електронно копие (сканирано или заснето в PDF, JPG, PNG или TIF формат) в реални размери. Няма ограничения по отношение на използваната техника за рисуване (молив, масло, акварел, акрил, пастел и др.). Номинираните за призово класиране на първите места, ще бъдат допълнително известени и е възможно да се изиска изпращане на оригиналите на посочен пощенски адрес с цел установяване на тяхната автентичност, достоверност и доуточняване на крайното класиране. Основни критерии за оценка и класиране на рисунки/ картини: • свързаност с темата и спазване условията на конкурса; • обективност, авторски подход и оригиналност на идеята; • стил и завършеност на рисунката/ картината. Участието в конкурса чрез рисунка/ картина става като най-късно до 23:59 ч. на 31.03.2024 г. се попълни формуляр – заявка на интернет платформата https://27296.mydurable.com/ , където освен конкретната лична информация, трябва да се прикачи и електронното копие на рисунката/ картината. Добре е да се избягва попълването на формуляра да става в последните дни, за да не се рискува изпращането на заявка за участие по технически причини. Рисунката/ картината се изпраща в окончателен вид. Не се допуска повторно изпращане на коригирани рисунки/ картини!  YouTube защитава авторски права по отношение на вече публикувани видеоклипове, като не допуска публикуване дори и само на части от вече създадени и споделени подобни продукти. АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГЕОГРАФИ И РЕГИОНАЛИСТИ (А П Г Р) ASSOCIATION OF PROFESSIONAL GEOGRAPHERS AND REGIONALISTS (A P G R) РЕГИОНАЛЕН КЛОН – ГАБРОВО, ОБЩИНСКА СЕКЦИЯ – СЕВЛИЕВО КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕСЕ: Допуска се само индивидуално участие с едно есе. Основни критерии за оценка и класиране на есе: • свързаност с темата и спазване условията на конкурса; • подходящ и оригинален стил с цел най-добро представяне на идеята за целите на конкурса; • обем на текста – между 8 000 и 10 000 знака (вкл. интервалите между отделните думи, изрази и абзаци. Участието в конкурса чрез есе става като най-късно до 23:59 ч. на 31.03.2024 г. се попълни формуляр – заявка на интернет платформата https://27296.mydurable.com/ , където освен конкретната лична информация, трябва да се прикачи и файлът с есето в PDF-формат. Добре е да се избягва попълването на формуляра да става в последните дни, за да не се рискува изпращането на заявка за участие по технически причини. Есето се изпраща в окончателен вид. Не се допуска повторно изпращане на коригирани есета! ОЦЕНЯВАНЕ, КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ Представените в срок разработки се оценяват от независимо жури. Резултатите и класирането ще бъдат обявени до 30 април 2024 г. На победителите във всяка от четирите форми за участие в конкурса ще бъдат раздадени като индивидуални награди ваучери за голяма търговска верига със следните стойности: I МЯСТО – 200 лв. II МЯСТО – 160 лв. III МЯСТО – 120 лв. Предвидени са и поощрителни награди за оригинални идеи, както и за учители с активно участие като ръководители на успешно представили се на конкурса ученици – ваучери на стойност между 50 и 100 лв. Средствата за закупуване на ваучерите ще бъдат предоставени от „Идеал Стандарт – Видима“ АД – Севлиево, за което изказваме на фирменото ръководство огромна благодарност ! Допълнителни предметни награди ще бъдат осигурени от училището-домакин (ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“–Севлиево), кмета на община Севлиево, областния управител на Габрово и други представители на деловите среди в община Севлиево („М-ПРЕС ООД“ и др.) и област Габрово. Награждаването ще се проведе през месеците април или май в училищетодомакин ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“, като по-конкретна информация за това ще се обяви допълнително. Всички ученици, участващи в конкурса, ще получат специални грамоти. Очакваме Вашите видеоклипове, рисунки/ картини и есета на интернет платформата https://27296.mydurable.com/ ! С пожелание за много здраве и успехи! ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ За допълнителни справки, свързани с конкурса или идеи за сътрудничество с АПГР, можете да ни пишете на koleva.apgr.sevlievo@gmail.com или да звъните на 0888 24 79 42.

 • Дата на затваряне: 31 март 2024
 • Как да участваме: Рисунка, есе, видеоклип
 • Ограничение за участие: V-XII клас от административните области на Централна Северна България (Габрово, Ловеч, Плевен и Велико Търново)
 • Източник: https://27296.mydurable.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: области на Централна Северна България (Габрово, Ловеч, Плевен и Велико Търново)
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за есе на тема "Физиката в моето бъдеще"

Съюзът на физиците в България (СФБ) със съдействието на фондация „Еврика“ обявява национален конкурс за есе на тема "Физиката в моето бъдеще". В конкурса могат да участват ученици и студенти, съобщиха от екипа на СФБ. Текстът на есетата трябва да бъде в обем до четири страници (във формат Word for Windows, шрифт Times New Roman, 12). Заглавието на файла да бъде име и клас на ученика на кирилица. Авторите трябва да посочат след заглавието на есето името си, класа и учебното заведение, дадено с адрес и пощенски код; името на научния ръководител на избраната тема с електронната му поща и телефон за контакт, уточняват от СФБ. Есетата да се изпращат по електронната поща на адрес: physconfedu@phys.uni-sofia.bg Крайният срок за участие в конкурса е 8 април 2024 г. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 24 май на сайта на Съюза на физиците в България, а времето и мястото на награждаването ще бъдат съобщени допълнително. Есетата ще бъдат оценявани от компетентно жури. Отличените с І, ІІ и ІІІ награда есета в трите възрастови групи (5 – 8 кл., 9 – 12 кл. и студенти) ще бъдат отпечатани в брошура за Младежката научна сесия, която ще бъде качена на сайта на Съюза на физиците в България. Подбрани от журито на конкурса есета ще бъдат публикувани в сп. „Светът на физиката“ – печатен орган на Съюза на физиците в България. С участието си в конкурса авторът се съгласява да предостави безвъзмездно правата неговата работа да бъде класирана, избирана, показвана в различни интернет ресурси, споделяна в социални мрежи, печатана и експонирана за нуждите на конкурса и последващите събития, организирани във връзка с него, допълват от СФБ.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 6 ДО 19 ГОДИНИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИТЕ 2023 - 2024 УЧЕБНА ГОДИНА „Моят любим национален герой”

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА БЛАГОЕВГРАД КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 6 ДО 19 ГОДИНИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИТЕ 2023 - 2024 УЧЕБНА ГОДИНА „Моят любим национален герой” 1– 4 клас (включително предучилищни групи): разказ; есе; стихотворение; рисунка; постер; мултимедийна презентация. Изисквания: относно разказа и есето - няма ограничения в обема, с предимство са творбите с изразено собствено мнение на автора; относно стихотворението - няма ограничения в обема; относно рисунката – авторът да бъде само един, няма ограничение в размерите и използваните техники и материали; относно постера - няма ограничение в размерите, използваните техники и материали; относно презентацията – да бъде изпратена на имейл: konkurs.pitaizan@gmail.com, или записана на диск (отпред на диска да е написано заглавието на презентацията, пълните имена на автора, клас, училище, град, ръководител и тел. за връзка); Всички произведения да съдържат трите имена на автора, клас, училище (името на школата,кръжока и т.н.), град, учител – ръководител, телефон за връзка с ръководителя. “Човекът – свободен и независим” 5 – 7 клас: разказ; есе; стихотворение; рисунка; постер; мултимедийна презентация. 8 - 12 клас: разказ; есе; стихотворение; рисунка; постер; мултимедийна презентация. Пояснение: В тази тема и в двете възрастови групи учениците имат право да избират дали да творят в посока независимият от наркотици човек и това какво причинява дрогата на личността, или да представят личности и събития, които спомагат за освобождението на нашия край и България като цяло. Изисквания: относно разказа и есето - няма ограничения в обема, с предимство са творбите с изразено собствено мнение на автора; относно рисунката – авторът да бъде само един, няма ограничение в размерите и използваните техники и материали; относно постера - няма ограничение в размерите, използваните техники и материали; относно стихотворението - няма ограничения в обема; относно презентацията – да бъде изпратена на имейл: konkurs.pitaizan@gmail.com, или записана на диск (отпред на диска да е написано заглавието на презентацията, пълните имена на автора, клас, училище, град, ръководител и тел. за връзка); Всички произведения да съдържат трите имена на автора, клас, училище (името на школата,кръжока и т.н.), град, учител – ръководител, телефон за връзка с ръководителя. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ – 29.03.2024г., в офиса на Общински съвет по наркотични вещества: адрес чрез доставка с куриер: гр. Благоевград, ул. „Тракия“ 2, ет. 1; адрес чрез доставка с Български пощи: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев" 1, Община Благоевград. На посочения имейл konkurs.pitaizan@gmail.com приемаме само мултимедийни презентации, които също могат да бъдат записани на диск и изпратени на посочените по-горе 2 адреса в Благоевград, ако е по-удобен този вариант за Вас. За всичко друго изпратено на този имейл не носим отговорност, че ще участва в конкурса. За творби, изпратени на други наши имейли, също не носим отговорност, че ще участват в конкурса. Телефон за връзка с нас: 073/ 83-07-11.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
XVI Международен конкурс “АЗ ОБИЧАМ ЧЕРНО МОРЕ” – 2024

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Община Несебър Национален дворец на децата Общински детски комплекс – Несебър XVI Международен конкурс “АЗ ОБИЧАМ ЧЕРНО МОРЕ” – 2024 Конкурсът е част от програмата на община Несебър за отбелязване на 31 октомври – Международния ден на Черно море. Целта на конкурса е да привлече вниманието на младите хора към красотата на Черно море и крайбрежието, важността им за икономиката на нашата страна, вредите от замърсяването на крайбрежната зона, причинена от човешката дейност и да провокира активно екологично поведение за намаляване на отпадъците по плажната ивица и в морето. ФОТОГРАФИЯ Условия за участие: - в конкурса могат да участват любители – фотографи; - максимален брой фотографии, с които всеки участник може да участва в конкурса – 3 (три); - за участие се приемат черно–бели и цветни фотографии, във формат JPEG, без обработващи програми. Снимките трябва да са свързани със: - замърсяване на крайбрежната зона и морето, причинено от човешката дейност; - примери за активно екологично поведение; - морски пейзажи; Възрастови групи: - І група – (1-4 клас) - ІІ група – (5-8 клас) - ІІІ група – (9-12 клас) - ІV група – (над 19 години) Необходима придружаваща информация: - трите имена на участника, години, ръководител, институция; - пощенски адрес, телефон, (за изпращане на дипломи и награди); ВАЖНО: - Фотографиите се приемат до 10.10.2024 г. на e-mail адрес: odk@abv.bg - Не изпращайте разпечатани фотографии по пощата! - Творби, които не отговарят на регламента няма да бъдат разглеждани! ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВO Конкурсът е в 2 (два) раздела: - поезия; - проза (есе или разказ); Условия за участие: - в конкурса могат да участват всички ученици от 1 до 12 клас; - всеки участник представя до 2 (две) стихотворения или 1 (едно) произведение в проза; - възможно е участие и в двата раздела; Възрастови групи: - І група – (1-4 клас) - ІІ група – (5-8 клас) - ІІІ група – (9-12 клас) - ІV група – (над 19 години) Необходима придружаваща информация: - трите имена на участника, години, ръководител, институция; - пощенски адрес, телефон, (за изпращане на дипломи и награди); ВАЖНО: - Творбите да са до 2 страници – формат А4, шрифт: Times New Roman – 14; - Всяка творба да се изпрати на отделен файл на e-mail: odk@abv.bg до 10.10.2024 г. - Не изпращайте разпечатани на хартия творби! - Творби, които не отговарят на регламента няма да бъдат разглеждани! ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Условия за участие: - участниците в конкурса изпращат не повече от 2 (две) рисунки в размери 35/50, без паспарту; - няма ограничение в техниките и материалите; Възрастови категории: - ІА група – предучилищна възраст - І група – (1-4 клас) - ІІ група – (5-8 клас) - ІІІ група – (9-12 клас) - ІV група – (над 19 години) Всички изпратени творби трябва да имат „Етикет с лична информация за участника” закрепен в долен десен ъгъл на гърба на картината. Етикетът се попълва с ГЛАВНИ ПЕЧАТНИ букви. Творби с непълна и нечетливо написана информация няма да бъдат разглеждани! ВАЖНО: - Допускат се до 15 рисунки от институция; - До 10.10.2024 година творбите се предават в Общински детски комплекс – Несебър или се изпращат по пощата/куриер на адрес: Общински детски комплекс Несебър, 8230 Несебър, к-с “Младост”, бл.62, тел.:/факс: 0554/4 59 52; - Творби, които не отговарят на регламента няма да бъдат разглеждани.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Международен конкурс за детска рисунка на тема „Животът на един щъркел“

ОУ „Гео Милев“ в село Белозем, Община Раковски, кметство Белозем, читалище „Просвета – 1909“, Федерация на природозащитните сдружения „Зелени Балкани“ и Католическа църква „Свети Франциск от Асизи“ организират международен конкурс за детска рисунка на тема „Животът на един щъркел“. РЕГЛАМЕНТ Цел Целта на конкурса е насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява. Да открива, популяризира и подпомага развитието на талантливите деца, творческата им изява и лична позиция в областта на изобразителното изкуство. Изисквания Условия за участие: Право на участие в конкурса имат деца и ученици от 5 до 18-годишна възраст от училища, извънучилищни звена, читалища, клубове, школи и др. Рисунките да бъдат по един брой за автор. Формат 35/50. Техники – ограничения няма. На гърба на всяка рисунка да има следната информация: Трите имена на детето/ученика; Възраст; Адрес, телефон на учебното заведение/школа, клуб или на ученика; Име на преподавателя; Телефон за кореспонденция Класирането ще се извърши в три възрастови групи Първа възрастова група – от 5 до 9 години Втора възрастова група – от 10 до 14 години Трета възрастова група – от 15 до 18 години Рисунките НЕ се връщат. Краен срок за изпращане на творбите: 26 април 2024 г. НАГРАДИ: Три големи награди в трите възрастови групи и награди за второ и трето място в трите групи. Участие на класираните на първо място в специално събитие по време на Фестивала на Белия щъркел в с. Белозем, който традиционно се провежда през м. май всяка година. Най-добрите рисунки ще бъдат представени на изложба по време на фестивала. Специални награди, осигурени от ОУ „Гео Милев”, с. Белозем, Община Раковски и Федерация на природозащитните сдружения „Зелени Балкани“. Отчитането на конкурса ще бъде оповестено през м. май 2024 г. по време на фестивала на Белия щъркел в с. Белозем, в сайта на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем и на Фейсбук страницата на училището. Всеки участник трябва да попълни и изпрати: Декларация за съгласие на родителите – да се разпечата и подпише; Декларацията за съгласие на родителите се изпраща по пощата, заедно с рисунката в един общ плик на адрес: с. Белозем, обл. Пловдив, ул. „ Родопи” № 40, ОУ „Гео Милев”. За контакт и повече информация: Мария Благоева - координатор, тел.: 0897478220

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „МОРЕ“

Започва десетото издание на Национален литературен конкурс „МОРЕ“. Той се организира от читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985”, със съдействието на Община Бургас, и се провежда от 2003 г. Посветен е на патронния празник на читалището 11 май - Ден на светите братя. Литературният конкурс „МОРЕ“ е явен и в него могат да участват всички желаещи на възраст от 15 до 30 години, разделени в две възрастови групи: от 15 г. до 20 г. от 21 г. до 30 г. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Допускат се за участие само творби на морска тематика. Приемат се за журиране Стихотворения - до пет броя или цикъл, в т. ч. и хумористични. Творбите се изпращат на имейл: chitalishtekm@gmail.com текстов формат - docx и не се връщат. С изпращането на творбата участникът декларира, че дава съгласието си тя да бъде публикувана и използвана безвъзмездно в събития на народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985“. В конкурса участват непубликувани и неучастващи към момента в други конкурси произведения. В отделен файл: име и фамилия, телефон/GSM и имейл адрес на автора, дата на раждане, учебно заведение, принадлежност към литературна формация (ако има такава). Краен срок за предаване на творбите: 31 март 2024 г. НАГРАДИ Голяма награда на журито - статуетка, грамота, парична награда и издаване на стихосбирка от Издателска къща „Знаци“ на отличения автор. Излъчва се I, II, III награда /грамота, парична и предметна/. Специална награда „Стихотворение - текст за песен“ /грамота и предметна/. Номинираните творби се отпечатват след всеки две поредни издания на конкурса. Организаторите си запазват правото на промени в регламента. от журито творби се публикуват в сайта на читалището www.chitalishte-km.org и фейсбук страницата @chitalishteKiriliMetodii.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за ученическо есе „Моят род, моето родно място“

Конкурсът е по случай Празника на град Сандански По случай Празника на град Сандански, Община Сандански и Археологически музей, Сандански обявяват Конкурс за ученическо есе на тема “Моят род, моето родно място“. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: -Да съхрани историята, бита и културата на малките населени места в община Сандански и град Сандански; – Да се стимулира интерес у подрастващите към родовата памет, корените и семейството, историята и традициите; – Да се опишат семейството, родът и селището /селищата/, от което е дошъл родът. Да се опишат истории, местни легенди, интересни събития, стари сгради с история и други забележителности на родното място; – Да пазим и помним историята си, защото няма по-голяма сила от бащиното огнище! РЕГЛАМЕНТ: В конкурса могат да се включат ученици от VIII до XII клас от всички училища в община Сандански. В подкрепа на техните есета, участие могат да вземат родители, както и учители с методически насоки и указания, с цел есетата да имат необходимите научни елементи и съдържание. Участниците могат да представят едно есе в обем до 5 печатни страници във формат Times New Roman 12, редова разредка 1,5. Всяка творба трябва да съдържа следната информация за участника в конкурса: три имена, населено място, учебно заведение, клас, телефон за връзка! ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ Творбите се изпращат в електронен вариант до 25 април на е-mail: konkurs.sandanski@abv.bg. ОЦЕНЯВАНЕ Творбата трябва да е авторска и да не е публикувана в медийното пространство към момента! За плагиатство от чужди автори, участникът носи пълна отговорност и няма да участва в класирането! Творбата трябва да съдържа: формулиране на теза, добре формулирани факти, цялостно съставяне на текст, оригинален подход към темата, владеене на книжовните норми! Есетата ще бъдат оценявани от комисия в състав: Председател: Доц. Димитър Тюлеков – историк, преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“-Благоевград. Научни интереси в новата и най-нова история на България, автор на множество научни публикации, свързани с историята на Пиринска Македония. Членове: Д-р Биляна Карадакова – историк, преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“-Благоевград и уредник в Регионален исторически музей – Благоевград в отдел „Нова и най-нова история“. Д-р Методи Златков – археолог, главен асистент в НАИМ-БАН, защитил докторска дисертация на тема „Селищната система на Мелнишко през XI-XVII в.“. НАГРАДЕН ФОНД: Присъждат се ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА награда! Първа награда – 300 лв., втора – 200 лв., трета – 100 лв. ГРАМОТИ за участие ще получат всички участници в конкурса! Резултатите ще бъдат обявени на 08.05.2024 г. – в навечерието на Празника на град Сандански. Победителите в Конкурса ще бъдат наградени на 24 май –Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Творбите ще бъдат издадени в печатно издание, с подкрепата на Sandanski1.com. ОБЩИНА САНДАНСКИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ИЗПОЛЗВА И РАЗПРОСТРАНЯВА ПОЛУЧЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ, С ЦЕЛ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КОНКУРСА! ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБРАБОТЕНИ И ИЗПОЛЗВАНИ ЕДИНСТВЕНО ЗА ЦЕЛИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА ИЗЯВА!

 • Дата на затваряне: 25 април 2024
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: ученици от VIII до XII клас от всички училища в община Сандански
 • Източник: Община Сандански
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Сандански
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „РИЦАРЯТ В МЕН”

Организатор на конкурса: ОРДЕН НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ - ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ Регионално управление на образованието - София - град Национален дворец на децата - гр. София I. Принципи и цели: o Целогодишно осмисляне на свободното време на децата и учениците; o Подпомагане на процеса по усвояване на интелектуални, социални и професионални умения; o Осигуряване на условия за откриване, стимулиране и развитие на способностите на деца с изявени дарби, повишаване на социалните умения на децата и учениците, формиране на нагласа за творческо развитие през целия живот. II. Условия за участие: Рицарството е ковачницата, в която горещото сърце се оформя като меч, след като e подложено на много удари. След това то се закалява в хладната вода на реалността. Подобно на стоманата това закалено сърце е способно не само да мечтае за по-добър свят, но и притежава силата да изкоренява злото. Призванието на рицаря е да оформя света от груба скала в изящна скулптура – такъв, какъвто го е замислил Творецът при неговото създаване. Да служиш на обществото, да помагаш на възрастни, слаби и беззащитни хора, да проявяваш смелост и себеотрицание, да спасяваш и да помагаш на хората в нужда – това е неподвластният на времето рицарски идеал, който не е продукт на природата, а е лична потребност и необходимост. Идеята на конкурса е да провокира ученици от V до VІІІ клас (включително) чрез рисунките си да пресъздадат рицарството – като изграждане на личности и характери, като школа за израстване и развитие. Конкурсът се провежда в 3 (три) етапа: o УЧИЛИЩЕН; o РЕГИОНАЛЕН; o НАЦИОНАЛЕН. УЧИЛИЩЕН ЕТАП Училищният етап се провежда в периода октомври 2023 г. – 28 февруари 2024 г. В него могат да вземат участие всички ученици от всички видове училища (V – VІІІ клас). Брой рисунки: Не повече от 1 (една) рисунка на участник. Всеки учител по изобразително изкуство от всяко училище на територията на Република България оценява рисунките и определя за награждаване със специална грамота 10 (десет) от тях. Първите 5 (пет) от тези рисунки се класират за Регионалния етап. Грамоти получават също директорът на училището и учителят по изобразително изкуство. След приключване на училищния етап се организира тържество във всяко училище, участвало в конкурса, за връчване на изброените по-горе грамоти. РЕГИОНАЛЕН ЕТАП Творбите от този етап се оценяват от жури, съставено от учители по изобразително изкуство, предложени от регионалните инспекторати по образованието в страната. Класираните за Регионалния етап 5 рисунки от всяко училище задължително са придружени от попълнен типов „Формуляр за участие“! Регионалният етап се провежда от 04.03.2024 г. до 10.04.2024 г. Журито на Регионалния етап оценява и подбира: ШЕСТТЕ НАЙ ДОБРИ РИСУНКИ, КОИТО УЧАСТВАТ В НАЦИОНАЛНИЯ ЕТАП! (Това условие важи за области, в които има не повече от 3 (три) училища, взели участие в конкурса.)  При участие на повече от 3 (три) училища от дадена област максималният брой на рисунките за Националния етап е 15 (петнадесет). При участие на повече от 20 (двадесет) училища от дадена област максималният брой на рисунките е 60 (шестдесет). ПЪРВИТЕ ТРИМА НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ НА РЕГИОНАЛНО НИВО ПОЛУЧАВАТ ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ. Рисунките трябва да бъдат изпратени в Канцеларията на Велик Приорат България най-късно до 15.04 (април) 2024 г. на адрес: гр. София, ул. „Богатица” № 10. НАЦИОНАЛЕН ЕТАП Националният кръг на конкурса се провежда в периода от 15.04.2024 г. до 30.04.2024 г. Победителите се обявяват на 01.06.2024 г. – Деня на детето, ЗА УЧИЛИЩАТА, УЧАСТВАЩИ В КОНКУРСА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ: формат – 30/40 см Рисунките, които ще се изпращат за участие в Националния етап задължително трябва да бъдат в паспарту!!! В плик, закрепен с телбод на гърба на рисунката се поставят задължително: o Декларацията от родителите!!! o Лист, в който е написано: името на ученика, училището, класа, от кое населено място е, името на директора на училището, името на учителя по рисуване и номер, който да съответства на номера от класирането на регионалния етап. o Пликът се залепва. o Върху пликовете се изписва само името на училището и от кой град е. o Върху самите рисунки не се изписва нищо и не се поставят опознавателни знаци. o Командерите на командерии изпращат в таблица, по имейл и на хартиен носител списък с всички класирали се участници в националния етап (от съответните училища, за които отговарят) до канцеларията на ОРДЕН НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ – ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ. o В таблицата трябва да се нанесат: името на ученика, училището, класа, от кое населено място е, името на директора на училището и името на учителя по рисуване. o Материалът за работа е по избор, според предпочитанието от участниците: акварели, темперни бои, пастели, туш, смесена техника, и др. o КЛАСИРАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО, ВТОРО, ТРЕТО, ЧЕТВЪРТО И ПЕТО МЯСТО В НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ ПОЛУЧАВАТ ЗЛАТНИ МЕДАЛИ И ГРАМОТИ, А НА ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВИЛИТЕ СЕ ВРЪЧВАТ МЕДАЛИ ЗА УЧАСТИЕ И ГРАМОТИ. ТЪРЖЕСТВЕНАТА ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ ПО ТРАДИЦИЯ СЕ ПРОВЕЖДА НА 01.06 – ДЕНЯ НА ДЕТЕТО, В НДД към МОН. o Рисунките, достигнали до Националния кръг, участват в изложба, организирана от ОРДЕНА НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ на ЙЕРУСАЛИМ, ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ Предвидени са и други награди за учениците и учителите, участници в инициативата. МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! 1. По отношение на авторските права следва да имате предвид, че, участвайки в конкурса, Вие предоставяте авторските права на Вашата рисунка на организаторите. 2. По отношение на съхранението на рисунките: следва да имате предвид, че рисунките в конкурса няма да бъдат връщани и ще бъдат използвани за изложби, интернет страници, плакати, публикации. 3. С явяването за получаване на награда участниците и техните родители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на Организатора. 4. Условия за участие на творбите в конкурса: 1) Рисунките трябва да бъдат подадени според регламента, като рисунки на участници, неотговарящи на регламента, няма да бъдат допуснати в конкурса. 2) Задължително условие е всяка една рисунка да бъде придружена от попълнен „Формуляр за участие“, съдържащ трите имена и възрастта на участника, както и координати (телефон, електронна поща) за контакт

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурси за деца и юноши от българските общности в чужбина СВЕТА „СТЕФАН ГЕЧЕВ”

Тази година посвещаваме конкурсите на корена български, на родния ни край, който с невидимата нишка на обичта ни завръща в България. Вярваме, че всеки един участник има какво да разкаже – с думи, четка или песен – за своето любимо място в България: град или село, където се чувства уютно и щастлив. Родният край има притегателна сила и това е една възможност да разкажете повече за историята, природата, забележителните места където се завръщате или знаете от родовите си хроники, че произлизате от тях , чувствата които будят у вас всички те. Мили деца, дори да сте родени в чужбина попитайте своите родители, баби и дядовци къде е техния корен в България и разкажете за него. Предлагаме на бъдещите участници в тазгодишните конкурси да разгледат предложената тема от следните гледни точки: Литературен конкурс „Стефан Гечев“: „Какво ме връща в България?“ и „Родното ми място или какво знам за българските си корени“. Конкурсът по рисуване „България в моите мечти“: „Традиции и обичаи в моя роден край“ и „Културни забележителности в моя роден край“. Конкурсът по пеене „Любка Рондова“: „Песните от родния ми край“ и „Песните на моите предци“. Очакваме вашите творби на адреса на агенцията: Изпълнителна агенция за българите в чужбина bul. Dondukov 2А, Sofia – 1000, Bulgaria както и на електронните адреси на координаторите на конкурсите: Литературен конкурс „Стефан Гечев“: l.spasova@aba.government.bg Конкурс за рисунка „България в моите мечти“ : tencheva@aba.government.bg Конкурс по пеене „ Любка Рондова“ : iva.krumova@aba.government.bg Крайният срок за получаване на материалите е до 15 април 2024 г. Ще бъдат приемани творби до тази дата. Резултатите ще бъдат обявени на 1 май 2024 г. Тържественото връчване на наградите ще бъде проведено на 7 август 2024 г. в град София. Всички творби ще бъдат оценени от специализирани комисии за всеки отделен конкурс. Във всяка възрастова група участниците ще бъдат класирани на I, II и III място и наградени с грамоти, медали и други награди. Възможно е присъждането на специални награди на Журито (за всеки конкурс). ВАЖНО: И тази година наградата за първите места в конкурсите и отличените участници със специална награда ще имат възможност да гостуват в България на летен лагер в рамките на десетдневен престой в периода 8-17 август /9 нощи/ 10 дни край красивото българско Черноморие. Отличените участници или техен представител е необходимо да потвърди или откаже възможността за престой в България в оказания по-горе период след обявяването на призовите места до 15 май 2024 година. Ако някой от призьорите откаже да гостува в България, организаторите ще поканят носителите на втори или трети награди.

 • Дата на затваряне: 15 април 2024
 • Как да участваме: Литература, рисунка, песен
 • Ограничение за участие: деца и юноши от българските общности в чужбина от пред-училищна до 18-годишна възраст (ученици)
 • Източник: https://www.aba.government.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Българските общности в чужбина
Приоритет на конкурса 
Шести национален конкурс за книги за деца

Община Гоце Делчев и Народно Читалище „ Просвета -1865” организират конкурс под надслов: ,, Да върнем книгите в ръцете на децата”. Регламент : В конкурса могат да участват поети и писатели над 18г. възраст ,издали книги за деца на български език през 2022, 2023 и 2024години. Авторите трябва да изпратят по 3 екземпляра от книгите, с които участват в конкурса до 01.09.2024г. на адрес: Гр. Гоце Делчев - 2900, бул.” Гоце Делчев” № 1 Народно Читалище „ Просвета -1865, Секретар на читалището. Книгите не се връщат на авторите, а ще бъдат дарявани на детският отдел на библиотеката към читалището. Участниците в конкурса е необходимо да изпратят трите си имена, телефон или E-mail за връзка. За допълнителна информация: Организатор – Иван Мишев, писател, член на СБП. e-mail: igmishev@abv.bg Отличените автори ще получат парични награди: -Първо място 400 лв, Плакет на община Гоце Делчев и грамота. -Второ място 300 лв, Плакет на община Гоце Делчев и грамота. -Трето място 200 лв, Плакет на община Гоце Делчев и грамота. Всички участници в конкурса ще получат грамоти за участие. Наградите ще бъдат връчени през втората половина на месец октомври, в дните – празници на град Гоце Делчев. Наградените автори ще бъдат уведомени най-късно до 01.10.2024г.

 • Общ награден фонд: 900 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс „ПЕТДЕСЕТНИЦА – съшествието на Светия Животворящ Дух” – 2024

Националният конкурс „ПЕТДЕСЕТНИЦА – съшествието на Светия и Животворящ Дух” – 2024 е посветен на православния християнски празник Петдесетница и се провежда с благословението на НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО БЪЛГАРСКИЯ ПАТРИАРХ НЕОФИТ и СВ. СИНОД на Българската православна църква-Българска патриаршия. Организира се под ръководството на Ловчански митрополит Гавриил, ръководител на Културно-просветния отдел, от неговия екип при СВ. СИНОД на БПЦ-БП. І. ЦЕЛИ: Стимулира творческите заложби и изяви на деца и ученици, свързани със съкровищницата на християнското изкуство и православната духовност. Разширява познанията им за божествената Св. Троица. Задълбочава знанията на децата относно православното църковно учение за въздействието на третото Лице на Св. Троица – Бог Св. Дух – върху Църквата, общността, семейството и отделния човек. Фокусира вниманието на децата върху присъствието на Светия Животворящ Дух в Църквата. Набляга върху тематиката за Рождения ден на Църквата – Петдесетница. Подчертава проявата на Св. Дух в живота на православните светии от всички времена – раннохристиянски, средновековни, възрожденски, съвременни. Поощрява децата – участници в конкурса – да разсъждават в творбите си върху проявите на Св. Дух в историята на Българската православна църква, на българския народ и в живота на българските светии. Привлича интереса на децата към съхраняване на българските църковни традиции в отбелязването на празника Петдесетница и свързания с него празник на Св. Дух (съответно – неделя/50-ти и понеделник/51-ви ден след Великден). Въвлича детското съзнание в размисъл върху св. тайнство Миропомазание (Миропомазване), в което на кръстения се дават даровете на Св. Дух. Приобщава участниците в конкурса в размисъл върху действието на Св. Дух в живота на съвременните българи, на съвременните православни християни. Активизира търсене на отговори по въпроса: „Какво дават даровете на Светия Дух на християните в наше време?“ Утвърждава любовта на децата към Православната църква и вяра и отваря сърцата им за придобиване благодатта на Св. Дух. Създава възможности за популяризиране на православната катехизация и религиозно възпитание и образование на деца и ученици в съвременното общество. Мотивира деца и учащи, техните родители и учители, духовници и миряни за годишна духовна среща-награждаване на малките творци от цялата страна, в която те да споделят и съпреживеят правдата, мира и радостта в Св. Дух – под благослова на Св. Синод на Българската Православна Църква-Българска Патриаршия. ІІ. УЧАСТНИЦИ: Деца от детски градини в 3-та и 4-та група и ученици от 1-ви до 12-ти клас за всички детски градини, училища, школи и извънучилищни звена в България и задграничните епархии на БПЦ-БП. При желание в конкурса могат да се включат и участници, които не са български граждани или са извън диоцеза на БПЦ-БП. В такива случаи творбите от раздел „ЛИТЕРАТУРА“ и от подраздел „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ задължително трябва да са на български език. ІІІ. РЕГЛАМЕНТ: Конкурсът се провежда в ЧЕТИРИ възрастови групи и всеки участник може да представи най-много ДВЕ ТВОРБИ /в един и същ или в различни раздели/. І-ва възрастова група – 3 и 4 група от ДГ. ІІ-ра възрастова група – 1.-4. клас. ІІІ-та възрастова група – 5.-7. клас. IV-та възрастова група – 8.-12. клас. ІV. РАЗДЕЛИ: Конкурсът се реализира в ТРИ раздела: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО; ЛИТЕРАТУРА (ПОЕЗИЯ и ПРОЗА); ФОТОГРАФИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. Раздел I: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Условие за участие: творбите не трябва да са участвали в други конкурси, а да са ОРИГИНАЛНИ и да отговарят на темата на конкурса – „Петдесетница – съшествието на Светия Животворящ Дух“. Творбите трябва да акцентират върху духовния смисъл на празника и върху третото Лице на Св. Троица – Бог Св. Дух с Неговото въздействие върху Църквата, народите, обществото, семейството, различните социални групи и отделния човек. Произведенията могат да са свързани и с празничната символика; с православни светии като съсъди на Св. Дух; с православни светини; с местни православни традиции и обичаи (НЕ езически такива!) за празниците Петдесетница или Св. Дух, и др. ТВОРБИ С ПЛАГИАТСКИ ЕЛЕМЕНТИ се дисквалифицират. Конкурсът се провежда в четири възрастови групи: І-ва възрастова група – 3 и 4 група от ДГ; ІІ-ра възрастова група – 1.-4. клас; ІІІ-та възрастова група – 5.-7. клас; IV-та възрастова група – 8.-12. клас. Жанров обхват: иконопис, живопис, графика. Материали и техника: по избор. Формат на творбите: по избор на участника в конкурса. Творбата задължително се поставя в паспарту с размер 35/50 см, като самата творба трябва да е по-малка от този размер. Не се разглеждат от Комисията творби, които са без паспарту. Това условие не важи за икони, рисувани върху дърво. Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация: в десния ъгъл на гърба на творбата да бъде написано четливо - - Раздел. - Трите имена на автора; - Възраст, група / клас; - Град / село, област, училище / ДГ / ЦПЛР / ученически клуб / енорийско училище / друга институция с учебно звено; - Адрес и телефон за контакт с участника; - Името на преподавателя / ръководителя / родителя и негов телефон за връзка. При включване в конкурса участниците дават своето подразбирано съгласие творбите им да се използват за публикации, изложби, благотворителни и други цели, което дава възможност на участниците за творческа реализация, църковно-обществено признание и осъзнато добротворство. Раздел II: ЛИТЕРАТУРА (ПОЕЗИЯ и ПРОЗА) Условие за участие: творбите не трябва да са участвали в други конкурси, а да са ОРИГИНАЛНИ и да отговарят на темата на конкурса – „Петдесетница – съшествието на Светия Животворящ Дух“. Творбите трябва да акцентират върху духовния смисъл на празника и върху третото Лице на Св. Троица – Бог Св. Дух с Неговото въздействие върху Църквата, общността, семейството и отделния човек. Произведенията могат да са свързани и с празничната символика; с православни светии като съсъди на Св. Дух; с православни светини; с местни православни традиции и обичаи (НЕ езически такива!) за празниците Петдесетница или Св. Дух, и др. ТВОРБИ С ПЛАГИАТСКИ ЕЛЕМЕНТИ се дисквалифицират. Творбите е необходимо да бъдат изпратени едновременно по два начина: > на посочения пощенски адрес като РАЗПЕЧАТКА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ в един екземпляр; > на e-мейла на КПО в ЕЛЕКТРОНЕН ВИД: skpotdel@bg-patriarshia.bg. Конкурсът се провежда в три възрастови групи: ІІ-ра възрастова група – 1.-4. клас; ІІІ-та възрастова група – 5.-7. клас; IV-та възрастова група – 8.-12. клас. Жанров обхват: поезия; проза. Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация: на всеки лист от едната страна е самата творба, а на гърба има следната по-подробна информация (ако, произведението продължава / свършва на следваща страница - на гърба също така присъства задължителната информация) - Раздел, подраздел (поезия или проза) и жанр. - Заглавие на творбата; - Трите имена на автора; - Възраст, клас; - Град / село, област, училище / ЦПЛР / ученически клуб / енорийско училище / друга институция с учебно звено; - Адрес и телефон за контакт; - Името на преподавателя / ръководителя / родителя и негов телефон за връзка. При включване в конкурса участниците дават своето подразбирано съгласие творбите им да се използват за публикации, благотворителни и други цели, което дава възможност на участниците за творческа реализация, църковно-обществено признание и осъзнато добротворство. Раздел III: ФОТОГРАФИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Условие за участие: художествените фотографии / електронните творби не трябва да са участвали в други конкурси, а да са ОРИГИНАЛНИ и да са свързани с отбелязване на празника Петдесетница в манастира, храма, енорията, дома и др.; с празничната символика; с православни светии като съсъди на Св. Дух; с православни светини; с местни православни традиции и обичаи (НЕ езически такива!) за празниците Петдесетница или Св. Дух, и др. Творбите трябва да акцентират върху духовния смисъл на Петдесетница и върху третото Лице на Св. Троица – Бог Св. Дух с Неговото въздействие върху Църквата, общността, семейството и отделния човек. ТВОРБИ С ПЛАГИАТСКИ ЕЛЕМЕНТИ се дисквалифицират. Конкурсът се провежда за ученици любители-фотографи и разработчици на електронни и аудио-визуални произведения в две възрастови групи: ІІІ-та възрастова група – 5.-8. клас; IV-та възрастова група – 9.-12. клас. 1) Подраздел „Фотография“: Формат на творбите по „Фотография“ > за участие се приемат САМО РАЗПЕЧАТАНИ черно-бели и/или цветни фотографии с формат 20/30 (А4), отпечатани или копирани на фотохартия. Серия например от 2 или 3 снимки се счита за една творба (да се посочи изрично коя поредица от снимки е серия). > Освен на хартия, творбите ЗАДЪЛЖИТЕНО СЕ ИЗПРАЩАТ И В ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ на e-mail на КПО: skpotdel@bg-patriarshia.bg. Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация: в десния ъгъл на гърба на творбата да бъде написано четливо: - Раздел и подраздел; - Заглавие на творбата; - Трите имена на автора; - Възраст, клас; - Град / село, област, училище / ЦПЛР / ученически клуб / енорийско училище / друга институция с учебно звено; - Адрес и телефон за връзка с участника; - Името на преподавателя / ръководителя / родителя и негов телефон за връзка. При включване в конкурса участниците дават своето подразбирано съгласие творбите им да се използват за публикации, изложби, благотворителни и други цели, което дава възможност на участниците за творческа реализация, църковно-обществено признание и осъзнато добротворство. 2) Подраздел “Информационни технологии“: Формат на творбите по „Информационни технологии“ За участие се приемат САМО КАЧЕСТВЕНИ в художествено и технологично отношение произведения, отговарящи на заложените в статута параметри. Могат да се комбинират само АВТОРСКИ, т.е. ОРИГИНАЛНИ, а не чужди фотографски изображения, текстове, рисунки или други художествени елементи. Икони / стенописи – могат да се ползват свободно. За различните жанрове се допускат формати на снимките – JPG, PNG, TIF, TIFF; програми за графичен дизайн – Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Macromedia Free Hand, InDesign и др.; програми за обработка и гледане на видео (2D и 3D) – Молив 2D, Toon Boom Harmony, FlipBook, OpenToonz, TupiTube, Davinci Resolve, Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro, Sony Vegas, Movie Maker, Avid, Final Cut Pro. ASF, ASX, MPG, MPEG, WMV, SWF, AVI, MOV, както и други програми с безплатен достъп на ползване (при изрично посочване на програмата в описанието на творбите). Творбите ЗАДЪЛЖИТЕНО СЕ ИЗПРАЩАТ В ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ: > на e-mail на КПО: skpotdel@bg-patriarshia.bg (ако са по-големи – чрез линк за сваляне от Интернет); > или на електронен носител на пощенския адрес на КПО. Жанров обхват: А. Електронна презентация / картина / страница - Power Point презентация (до 10 слайда); - Електронен празничен стикер; - Електронна картинка; - Електронна поздравителна картичка; - Електронен фотоколаж (размер – до 15 MB, разделителна способност – до 300 dpi, дълбочина на цветовете – до 24 bit; максимална ширина и височина на изображението до 2048 pixels); - Електронен плакат / лийфлет (обява, покана за предстоящ празник / събитие в църковна среда – за Петдесетница, Св. Дух – формат PDF). - Електронна Интернет страница на храм / манастир / църковна институция, състояща се от три подстраници с разновидности: а) начална, разписание на богослуженията и новини със снимки на храма / манастира / институцията; б) начална, разписание на богослуженията и библиотека; в) начална, разписание на богослуженията, духовенство при храма / манастира; г) начална, разписание на богослуженията, дейности при храма / манастира / институцията; д) начална, разписание на богослуженията и история на храма / манастира / институцията, и др. Проектите не се публикуват в Интернет, а се изработват в статичен вид, без да се ползват социалните мрежи. Б. Електронна реклама - Електронен банер – статичен / динамичен / флаш (напр. за сайтове на храмове и манастири, църковни институции, църковни книжарници, магазини, и др.); - Електронно лого (за книжни издания, плакати, уеб-сайтове и др. – формат PDF). В. Видео - Видеоанонс (до 1 мин. – за предстоящ празник в църковна среда – Петдесетница, Св. Дух); - Видеоклип (до 3 мин.); - Видеофилм (до 3 мин. – интервю, репортаж, късометражен документален филм). Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация в края на електронния файл или като допълнителен файл: - Раздел, подраздел и жанр; - Заглавие на творбата; - Трите имена на автора; - Възраст, клас; - Град / село, област, училище / ЦПЛР / ученически клуб / енорийско училище / друга институция с учебно звено; - Адрес и телефон за връзка с участника; - Името на преподавателя / ръководителя / родителя и негов телефон за връзка. При включване в конкурса участниците дават своето подразбирано съгласие творбите им да се използват за публикации, благотворителни и други цели, което дава възможност на участниците за творческа реализация, църковно-обществено признание и осъзнато добротворство. НАГРАДИ: Във всеки раздел и подраздел и всяка възрастова група ще бъдат раздадени грамоти и награди за 1-во, 2-ро и 3-то място. Предвидена е и Специална награда на Светейшия Български Патриарх Неофит, както и поощрителни награди. За някои от най-високите награди при възможност се предвиждат кратки обучения като форма на награждаване и др. Комисиите си запазват правото за неприсъждане на някои от наградите (при липсата на достатъчно достойни творби) или за дублиране на някои награди (при особено силни участници и равностойни творби). На участниците в конкурса, които не са сред победителите, ще бъде връчен сертификат за участие само при предварителна заявка. (Желаещите учители / родители да напишат заявка в свободен текст, съдържаща имената на учениците / децата, раздел / подраздел / жанр, в който участват, клас / група, възраст, училище / школа / център, адрес, телефон за връзка, и да посочат изрично, че желаят сертификат/и). VІ. КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ: 15. 04. 2024 г. – ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО / КУРИЕРСКАТА ПОРЪЧКА. Адрес за изпращане на конкурсните творби: ПЕНКА ХРИСТОВА СВ. СИНОД на БПЦ-БП, КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН ОТДЕЛ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „ПЕТДЕСЕТНИЦА – съшествието на Светия Животворящ Дух” - 2024 УЛ. „ОБОРИЩЕ” № 4 ГР. СОФИЯ 1000 БЪЛГАРИЯ

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА „МОЕТО РОДОСЛОВНО ДЪРВО” 2024 (Завръщане към корените)

ТРАКИЙСКО СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ“ И „ПО ОБРАТНИЯ ПЪТ НА ДЕДИТЕ НИ“ обявява КОНКУРС за РИСУНКА на тема “МОЕТО РОДОСЛОВНО ДЪРВО“ 2024 (Завръщане към корените) РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА „МОЕТО РОДОСЛОВНО ДЪРВО“ 2024 (Завръщане към корените) Посвещава се на ДЕДИТЕ НИ и на тракийци и малоазийци, на тракийските и малоазийските бежанци от Беломорска и Одринска Тракия и Мала Азия Време: 01.01.2024 г. - 15.04.2024 г. ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: 1.Да засили интереса на учениците към родовите им корени, да държи жива родовата памет и чувството на гордост и достойнство, че са наследници на ДЕДИТЕ СИ и на тракийци и на малоазийци,на тракийските и малоазийските бежанци от Беломорска и Одринска Тракия и Мала Азия 2. Да се активизират младите хора в изследването и запазването на родовите корени; 3. Представяне на „детската” гледна точка, авторски идеи и интерпретации, въз основа на разкази и преразкази от членовете на изследвания род; 4. Насърчаване и популяризиране на детското въображение. УЧАСТНИЦИ: Ученици от 1 до 12 клас, които проявяват интерес към родовата памет. Участието е индивидуално. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Размерът на рисунките (минимум формат А4) и материалите за изпълнение са по избор на ученика. На гърба на рисунката задължително да бъдат изписани имената на ученика, училището и класа, както и имената и координатите за връзка (e-mail и телефонен номер) на родителя или консултанта, подпомогнал автора при разработването на проекта. Класирането ще става по-отделно в три възрастови групи: 1-ва група: от първи до четвърти клас; 2-ра група: от пети до седми клас; 3-та група: от осми до дванадесети клас. Рисунките трябва да се изпратят на електронен и на хартиен носител до 15.04.2024 г.на посочените по долу адреси: гр. София - пощ. код 1527 ул. “Кешан“ 3, ап. 18 Тракийско сдружение „Национална инициатива „Завръщане към корените“ и „По обратния път на дедите ни“ Божана Богданова, председател е-maiil: bojana.bogdanova@gmail.com ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ: Оценяването на проектите ще се извърши от комисия за трите възрастови групи. При оценката ще се имат предвид следните критерии: • Умение за изобразяване на фактите, елементи на изследователската дейност; • Творчески подход; • Оригиналност и емоционално и естетическо изпълнение. НАГРАДИ: Всички участници ще получат грамоти и подаръци. На авторите на отличените рисунки ще бъде връчена „Голямата награда“ С УВАЖЕНИЕ, Божана Богданова Председател на Тракийско сдружение „Национална инициатива „Завръщане към корените” и „По обратния път на дедите ни”

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ЕСЕ, РАЗКАЗ НА ТЕМА „ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ” 2024 (Родовата памет е жива)

ТРАКИЙСКО СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ“ И „ПО ОБРАТНИЯ ПЪТ НА ДЕДИТЕ НИ“ обявява КОНКУРС за ЕСЕ, РАЗКАЗ на тема “ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ“ 2024 (Родовата памет е жива) РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ЕСЕ, РАЗКАЗ НА ТЕМА „ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ“ 2024 (Родовата памет е жива!) Посвещава се ДЕДИТЕ НИ и на тракийци и малоазийци, на тракийските и малоазийските бежанци от Беломорска и Одринска Тракия и Мала Азия Време: 01.01.2024 г. - 15.04.2024 г. ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: 1.Да засили интереса на учениците към родовите им корени, да държи жива родовата памет и чувството на гордост и достойнство, че са наследници на дедите си и на тракийци и малоазийци, на тракийските и малоазийските бежанци от Беломорска и Одринска Тракия и Мала Азия; 2. Да се активизират младите хора в изследването и запазването на родовите корени; 3. Да представят авторски идеи и интерпретации по темата, въз основа на разкази и преразкази от членовете на изследвания род; 4. Да покажат оригинално мислене. УЧАСТНИЦИ: Ученици от 1 до 12 клас, които проявяват интерес към родовата памет. Участието е индивидуално. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Текста трябва да е набран на компютър в обем не повече от пет стандартни страници. Задължително да бъдат изписани имената на ученика, училището и класа, както и имената и координатите за връзка (e-mail и телефонен номер) на родителя или консултанта, подпомогнал автора при разработването на проекта. Проектите да бъдат представени на електронен или на хартиен носител. Класирането ще става по-отделно в три възрастови групи: 1-ва група: от първи до четвърти клас; 2-ра група: от пети до седми клас; 3-та група: от осми до дванадесети клас. Разработените проекти трябва да се изпратят на електронен или на хартиен носител до 15.04.2024 г. на един от адресите: гр. София - пощ. код 1527 ул. “Кешан“ 3, ап. 18 Тракийско сдружение „Национална инициатива „Завръщане към корените“ и „По обратния път на дедите ни“ Божана Богданова, председател е-maiil: bojana.bogdanova@gmail.com ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ: Оценяването на проектите ще се извърши от комисия за трите възрастови групи. При оценката ще се имат предвид следните критерии: • Оригиналност; • Творчески подход и умение за представяне на фактите от изследователската дейност; • Стил и езикова компетентност. НАГРАДИ: Всички участници ще получат грамоти и подаръци. На авторите на отличените творби ще бъде връчена „Голямата награда“

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1... 6 7 8 9 10 11 12 13  ->