по дата на конкурса
ХХХVІІI НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ “ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ” СТАРА ЗАГОРА` 2021

Националният младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да подпомага творческите им изяви. 1. В конкурса могат да вземат участие всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години към датата на отчитане на конкурса – 29.10.2021 г. (родени след 29 октомври 1996 г.), които нямат издадена стихосбирка. 2. Конкурсът е явен. Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби. 3. Жури: Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали години. 4. Награди: Първа награда – призът Златното яйце и издаване на самостоятелна първа стихосбирка. Втора и трета награда – парични премии. Присъждат се и поощрения. 5. Отчитане на резултатите: Резултатите от ХХХVІІI Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” ще бъдат обявени на Гала вечер на отличените участници на 29 октомври 2021 г. (петък). По традиция за участниците в НМКП „Веселин Ханчев” се организира Поетическа работилница с участие на журито, която през 2021 г. ще се проведе на 30 октомври (събота). Конкурсната програма ще бъде изпратена на посочен от участника електронен адрес след 20 октомври 2021 г. Творби на участниците се приемат до 30 септември 2021 г. на: e-mail: lib@rodina-bg.org, факс: 042 603 950 или с препоръчана кореспонденция на адрес: 6000 Стара Загора, бул. „Руски“ 17, Библиотека „Родина” Изпратените текстове трябва да са придружени с точно посочени: име, презиме и фамилия на участника; настоящ адрес; телефон; дата, месец, година и място на раждане.

 • Дата на затваряне: 30 септември 2021
 • Как да участваме: поетични творби
 • Ограничение за участие: автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години
 • Източник: https://www.rodina-bg.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Детски литературен конкурс „Бодлите на таралежите“

Фондация „Братя Мормареви“ обявява редовния си конкурс „Бодлите на таралежите“. Могат да участват творби на ученици от цялата страна и от чужбина, на възраст от 12 до 19 годишна възраст. Категориите на конкурса са две: есе и разказ. Материалите, в обем до 3 стандартни машинописни страници, не трябва да са публикувани до този момент и трябва да се изпратят на електронен адрес: office@mormarevibrothers.com, или по пощата на адрес: СОФИЯ 1164 бул. „Джеймс Баучер“ 23 Фондация „Братя Мормареви“ За конкурса „Бодлите на таралежите“ Може да се участва и в двете категории на конкурса едновременно. Текстовете трябва да са придружени с точен адрес и с телефон за връзка, както и с информация за възрастта, класа и училището. Крайният срок за приемане на творбите е 10 август 2021 г.

 • Дата на затваряне: 10 август 2021
 • Как да участваме: есе и разказ
 • Ограничение за участие: ученици от 12 до 19 годишна възраст.
 • Източник: https://detskotobnr.binar.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА, СКУЛПТУРА, ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО, ФОТОГРАФИЯ И ЛИТЕРАТУРА “ШАРЕНО ПЕТЛЕ“

ПЪРВИ МОДУЛ: НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА, СКУЛПТУРА, ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО И ФОТОГРАФИЯ НА ТЕМА: “БАГРИТЕ НА СТРАНДЖА“ СТАТУТ 1. ЦЕЛ : Да стимулира развитието на детското художествено творчество и въображение по зададената тема и възможност за изява на творческата им индивидуалност. 2. РЕГЛАМЕНТ : В конкурса могат да участват деца и ученици от цялата страна, селекционирани в три възрастови групи: I-ва възрастова група – деца до 7 годишна възраст /от детските градини/; II-ра възрастова група – ученици от начален курс на обучение /I – IV клас/; III-та възрастова група – ученици от прогимназиален клас /V- VII клас/; ВТОРИ МОДУЛ: НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА: “СТРАНДЖА – МИСТИКА И МАГИЯ, НАУГАСВАЩИ КАТО ЖАРАВА“ Крайният срок за получаване на творбите от двата модула на конкурса е 11 юни 2021 г., на следния адрес: 8300 Средец ул. “Перущица“ № 2 б Общински детски комплекс гр. Средец За конкурса „Шарено петле“ за контакти: Десислава Стефанова – организатор: GSM 0884544807; 0888501927; e-mail: odk_sredets@abv.bg

 • Дата на затваряне: 11 юни 2021
 • Как да участваме: Рисунка, скулптура, приложно изкуство, фотография, есе
 • Ограничение за участие: деца и ученици до 12 клас
 • Източник: http://rio-vidin.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ОНЛАЙН КОНКУРС „ЗА ЧЕТЕНЕТО С ВКУС ИЛИ КАК ДА ПЪРЖИМ ЗАВИСТЛИВИТЕ ЕЗИЦИ“

Кампанията е насочена към деца и възрастни, в нея могат да вземат участие, както индивидуални участници, така и читалища, училища, библиотеки и НПО на територията на област Стара Загора. Онлайн конкурса ще се проведе в следните категории: I-ва категория: цитат/и от художествени произведения от български и чужди автори с описания на вкусна храна или напитки и на тяхната употреба; II-ра категория: цитат/и от краеведски прозведения с описания на вкусна храна или напитки и на тяхната употреба; кулинарна автентична рецепта от населеното място, община, регион (текст и/или клип четене/декламация с обем не по-голям от 3-4 мин.); III-та категория: оригинали или сканирани (снимани) авторски рисунки на ястия или напитки и на тяхната употреба, описани в краеведски или художествени произведения (изпращащите организации съблюдават за автентичността на рисунките или сканираните им копия). Изпращайте вашите работи до 26 август 2021 г. на адрес: За I-ва категория (художествени произведения)  цитати от български автори: 6059 с. Змейово за НЧ“Пробуда - 1928“ - с. Змейово, ел. поща: emilia_ganeva@abv.bg Телефон за връзка: 0887130968 Лице за контакт: Емилия Ганева  цитати от чужди автори: 6060 с. Дълбоки, ул.“Септемврийци“ 17, община Стара Загора за НЧ“Развитие-1878“ - с. Дълбоки, ел. поща: razvitiedalboki@mail.bg Телефон за връзка: 0877868855 Лице за контакт: Диана Славова За II-ра и III-та категория: 6048 с. Преславен, община Стара Загора за НЧ „Димитър Наумов-1908‘‘ и ел. поща: chitalishted.naumov@abv.bg Телефон за връзка: 0899816590 Лице за контакт: Стойка Генова - чит. секретар

 • Дата на затваряне: 26 август 2021
 • Как да участваме: Цитат от худ. произведения, краеведски произведения, рисунки на ясния или напитки
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Област Стара Загора
Приоритет на конкурса 
Литературен алманах, посветен на 165 години Общонародно читалищно дело

Литературен алманах Във връзка със 165-та годишнина на Общонародното читалищно дело Съюзът на народните читалища ще подготви алманах в два тома – поезия и проза, от творци, членове на литературните клубове при народните читалища от цялата страна. Започва събирането на материалите. Литературният клуб при народното читалище трябва да бъде представен от неговия художествен ръководител в рамките на 30 реда /12 пункта шрифт/. Допуска се участието до 10 автора /поезия и проза/ от литературен клуб. Авторите сами правят селекцията и се представят с най-доброто си произведение – 1 /едно/ на брой /разказът трябва да е до 5 /пет/ страници/, като прилагат актуална снимка и биографична бележка до 10 /десет/ реда, както и електронен адрес за връзка. Ако към читалището функционира Школа по изобразително изкуство, то рисунки на нейни членове, при тяхно желание и съгласие, могат да бъдат използвани за илюстрации в същия алманах. В такъв случай е необходимо да се изпратят до 3 /три/ рисунки /сканирани/ от съответната школа с имената на автора. Краен срок за получаване на материалите е 30 юни, на електронна поща almanah165@abv.bg.

 • Дата на затваряне: 30 юни 2021
 • Как да участваме: поезия и проза, рисунка
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://unionchitalishta.eu/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
VII Национален ученически конкурс Вазовата България гр. Сопот 2021

Конкурсът е насочен към всички български ученици в/и извън територията на България от 5 до 12 клас. Категории: Есе, стихотворение, разказ, рисунка, презентация, фотография, драматизация, рецитация, музикално изпълнение. Вашите творби очакваме до 28.06.2021 г. на адрес: Област Пловдив, гр. Сопот 4330, ул. Васил Левски 1 / за конкурса / и на е-mail:vazovmuseum_sopot@abv.bg

 • Дата на затваряне: 28 юни 2021
 • Как да участваме: Лично творчество, рисунка, презентация, фотография, драматизация, рецитация, музикално изпълнение
 • Ограничение за участие: ученици от 5 до 12 клас
 • Източник: www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България и извън България
Приоритет на конкурса 
Образователна инициатива-тест по повод 200 години от рождението на Георги Раковски

Регионален исторически музей – София представя своята поредна образователна инициатива-тест по повод 200 години от рождението на Георги Раковски. Кой е Георги Раковски? Какво знаем за живота и делото му? Кое остава скрито? Тези и още много въпроси очакват отговор в тест, предназначен за ученици в горните класове. В инициативата могат да участват училища, които да включат теста в своя образователен процес. Желаещите да получат теста учители трябва да изпратят имейл на адрес: museum.vacation@gmail.com, за да заявят своето участие. Учители могат да изпращат попълнените от учениците тестове до 30 юни 2021 г. на адрес: пл. „Бански“ №1, София 1000, като посочат своето име, училище, e-mail и телефон за обратна връзка. Тестове ще се приемат и на място, в сградата на Музея, на пл. „Бански“ №1 (централен вход) от вторник до неделя между 10:00 и 18:00 ч. Включилите се училища ще получат грамоти, като информация за тях периодично ще бъде публикувана на сайта на музея, във връзка с отбелязването на тържествени поводи – Рождението на Г. С. Раковски, Деня на българската писменост, просвета и култура, Деня на Будителите и др. За контакт и информация: Детски образователни програми към Регионален исторически музей - София Тел.: +359 2 981 4631 E-mail: museum.vacation@gmail.com

 • Дата на затваряне: 30 юни 2021
 • Как да участваме: Тест
 • Ограничение за участие: ученици в горните класове
 • Източник: https://www.sofiahistorymuseum.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ГЛАСЪТ НА РОДОВАТА ПАМЕТ“

ФОНДАЦИЯ „ВИГОРИЯ“ И РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ“ ДОБРИЧ, С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ, ОРГАНИЗИРАТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ГЛАСЪТ НА РОДОВАТА ПАМЕТ“ по повод 105-годишнината от репресиите над мирното население от Добруджа (1916 - 1918) и 80 години от Крайовската спогодба (6.9.1940) ДОПУСТИМИ УЧАСТНИЦИ Ученици на възраст от 8. до 12. клас вкл. Участието в конкурса е индивидуално. ЦЕЛ НА КОНКУРСА Разширяване познанията на учениците за историята на Добруджа; развиване у подрастващите опитност за събиране на спомени, свързани с родовата памет; възможност да изявят своите способности в извънкласни дейности; изграждане на съзнание за родова принадлежност и национална идентичност. ТЕМА ПО ИЗБОР Отвличането на мирно добруджанско население в плен от румънските власти (1916-1918); Румънската окупация в Южна Добруджа (1919–1940); Ньойският договор (1919); Крайовският договор (1940) и насилственото преселение на десетки хиляди българи от Северна в Южна Добруджа. ФОРМИ ЗА УЧАСТИЕ Есе-разказ или историческо есе (вкл. снимков материал) от една до пет страници, формат А4; шрифт Times New Roman; междуредие 1.5; размер на шрифта 12; изпратени в Word и PDF; Презентация с размер до 15 MB се изпраща на е-mail адрес; а над 15 MB – през платформа за споделяне на съдържание като http://tranzit.dir.bg или https://wetransfer.com. ДРУГИ За участие в конкурса се допускат само непубликувани творби; При възможност се посочват имената на хората и селищата, за които се отнасят споделените спомени (в есе-разказ); Краен срок за изпращане на материалите: 15. 06. 2021 г.; Материалите се изпращат на е-mail: pr@libdobrich.bgкато се посочат следните координати на участника: трите имена, адрес, телефон, имейл, училище, клас; Участниците попълват декларация (Образец 1 или Образец 2), съгласно Закона за защита за личните данни, предава се на хартиен носител на място в библиотеката /стая 101/, като сканирано копие на e-mail: pr@libdobrich.bg или на адрес 9300 Добрич ул. „Независимост“ 7 Регионална библиотека „Дора Габе“; Обявяване на резултатите: 30. 06. 2021 г. на сайта на библиотеката www.libdobrich.bg / и на сайта на фондация „Вигория“ https://vigoria.webs.com/; Връчване на наградите: Информация за събитието ще бъде публикувана на сайта на библиотеката и на фондация „Вигория“. ЗА КОНТАКТ Невяна Христова, РБ „Дора Габе“, e-mail: office@libdobrich.bg; тел.: +359 58 602544 Мария Добрева, Фондация „Вигория“, e-mail: vigoria_bg@yahoo.com; тел.: +359 888474392

 • Дата на затваряне: 15 юни 2021
 • Как да участваме: Есе - разказ, историческо есе, презентация
 • Ограничение за участие: Ученици на възраст от 8. до 12. клас
 • Източник: https://libdobrich.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XIV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН "МОРСКО КОНЧЕ" BAPHA 2021 r

Регламент: Участниците се състезават в три категории: индивидуални изпълнители, вокални дуа, триа и квартети, вокални групи. от 5 г. до 12 клас. Участниците задължително се регистрират в електронна форма на сайта на ЦПЛР - Общински детски комплекс гр. Варна http://www.odk-varna.com Всеки участник предава по електронен път инструменталите на изпълняваните песни на morskokonche.varna@gmail.com най-късно до 04 юни 2021 г. Начало на конкурса 26 юни 2021 г.

 • Дата на затваряне: 26 юни 2021
 • Как да участваме: песен
 • Ограничение за участие: деца от 5 години до 12 клас
 • Източник: http://odk-varna.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Литературен конкурс на тема: "Моето читалище"

Цел на конкурса: Да се даде възможност за изява на всеки, за когото читалище е близо до сърцето му, до творческите му търсения и съпреживявания, до желанието да се съхрани като културно огнище. Видове авторски творби: есе, разказ, очерк, стихотворение, Срок за предаване на творбите :22 юни 2021 г. Творбите за участие в конкурса изпращайте на адрес: гр. Смолян 4701, ул. Родопи 52, НЧ Балкаски просветител - 1871 или на email: nch_balkanskiprosvetitel1871@abv.bg За информация тел: 0887744019 Цонка Пеевска

 • Дата на затваряне: 22 юни 2021
 • Как да участваме: Есе, разказ, очерк и стихотворение
 • Ограничение за участие: ученици от 1 до 12 клас, участници над 18 год.
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за класови дейности по Превантивния календар за 2021 г.

Конкурс за класови дейности по Превантивния календар за 2021 г. организира Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Разград. В конкурса могат да участват всички класове от училищата в Община Разград, които са запознати с тематичния Превантивен календар на МКБППМН, избрали са някой от празничните дни, вписани в него и са отбелязали го по атрактивен начин. Организираното от тях събитие може да участва в конкурса под формата на текстово представяне, снимки и клипове, изпратени чрез класния ръководител на имейл okbppmn_proekti@abv.bg до 30.06.2021г. Във всяка група ще бъдат връчени по три награди. Първата награда е еднодневна екскурзия на стойност 1500 лева, втора награда – ваучер на стойност 1200 лева, а трета – ваучер на стойност 1000 лева. За допълнителна информация тел.:084 661397, 0892 603026.

 • Дата на затваряне: 30 юни 2021
 • Как да участваме: текстово представяне, снимки и клипове,
 • Ограничение за участие: ученици от 1 до 12 клас
 • Източник: https://razgradnews.net/
 • Общ награден фонд: 3500.00 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Разград
Приоритет на конкурса 
Конкурс за написване на музикално произведение-химн

Конкурсът има за цел да вдъхнови творците да създават и изпълняват музика във възхвала на красивата ни родина, природа и славна история. Конкурсът не е анонимен. Всеки участник трябва да попълни своите три имена, телефон и e-mail за връзка. Произведенията трябва да са нови и неизпълнявани. Произведенията трябва да съдържат текст и музика. Продължителност на произведенията: от 3 (три) до 8 (осем) минути. Всеки участник свободно избира формата на произведението си. Кандидатите за конкурса да изпращат своите произведения като професионален аудиозапис във формат WAVE (посредством линк от платформа за споделяне на файлове) на следните електронни пощи: kgk1233@gmail.com, ivelin.mihaylov@together.bg до 15.06.2021г. Наградените произведения остават безвъзмездна собственост на 'Исторически парк” АД.

 • Дата на затваряне: 15 юни 2021
 • Как да участваме: Произведениe с текст и музика
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://ipark.bg/
 • Общ награден фонд: 30 000.00 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за разказ на историческа тема "ИЗПИТАНИЕ"

В ПАМЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ПИСАТЕЛ ЦОНЧО РОДЕВ И НЕГОВАТА СЪПРУГА НАДЕЖДА РОДЕВА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АЛ. КОНСТАНТИНОВ 1884” ПРОВАДИЯ О Б Я В Я В А Т ПЕТОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ЦОНЧО РОДЕВ” ЗА РАЗКАЗ НА ИСТОРИЧЕСКА ТЕМА „ИЗПИТАНИЕ“ ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Участието е индивидуално. ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: Ученици от цялата страна от 7-ми до 12-ти клас (за учебната 2020- 2021 г. ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: Млади хора на възраст от 19 до 35 години. РЕГЛАМЕНТ: Обемът на текста да бъде не повече от 4 страници А4, записан като документ на Word, шрифт Times New Roman, 12 пункта, редова разредка 1,5. Произведението да съдържа послание към читателите по проблемите, свързани с темата. Заглавието на разказа не е необходимо да съвпада с дадената тема, но съдържанието му трябва да се съотнася с нея. Подходяща е всяка една случка, в която родолюбието и духът на един или повече герои, или на целия българския народ, са подложени на изпитание. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:  Конкурсът е анонимен. Всеки текст да бъде прикрепен към писмото в отделен файл, несъдържащ информация за автора. Заглавието на файла да съвпада със заглавието на творбата. Всяка творба трябва да е придружена от попълнен, подписан и сканиран Формуляр за участие, съдържащ информация за контакт и копие на лична карта за участниците от втора възрастова група. Формулярът изтеглете от страницата на конкурса;  Всеки участник има право да участва с един или два разказа. Ако са вече публикувани или наградени, нека в имейла (не във файла, в който е текстът на разказа), декларира този факт. Това се прави, за да се избегне плагиатството или разкриването на анонимността, които са изключително нежелани за организаторите;  Не се допуска участие на текстове, изпращани в предишно издание на този конкурс;  Творби, които не отговарят на условията по този регламент, няма да участват в класирането;  Творбите за участие в конкурса се приемат до 30 юли 2021 г. само по електронен път на е-mail: nk_rodev@abv.bg;  Церемонията по награждаването ще се състои през есента в гр. Провадия, комплекс Ламбова къща, ако епидемичната обстановка позволява. Отличените автори ще бъдат предварително информирани за начина, по който ще получат наградите си. Тел. за връзка: 0887 794 124 – Антоанета Георгиева 051842280 – Силвия Боева НАГРАДЕН ФОНД: Осигурен е изцяло от дарения на Цончо Родев, Надежда Родева, Йоланта Родева и приятели. НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ РАЗДАДЕНИ СЛЕДНИТЕ НАГРАДИ: ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:  Първа награда – 250 лева  Втора награда – 150 лева  Трета награда – 100 лева ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:  Първа награда – 250 лева  Втора награда – 150 лева  Трета награда – 100 лева

 • Общ награден фонд: 1000 лева
 • Брой на победителите: 6
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК - 1869” ГОРНА ОРЯХОВИЦА Литературен Клуб „Асен Разцветников” при НЧ”Напредък - 1869” О Б Я В Я В АТ: ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” за поезия и проза /разказ или есе/ Тема на конкурса: „С пламъка на родолюбието” Конкурсът е анонимен. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: - поезия – до две стихотворения – максимално до 30 стиха /едното/ - проза /разказ или есе/ - до 4 печатни страници А4 Творбите, с шрифт Times New Roman, пункт 12, да не са публикувани и награждавани. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: Първа възрастова група –от 11 до 14 години /5-8 клас/ Втора възрастова група – от 15 до 18 години /9-12 клас/ Трета възрастова група –над 18 години Заявки за участие на e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg под наименованието – конкурс Разцветников – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора. Изпратените творби не се връщат. Организаторите си запазват правото да използват творбите с цел популяризиране на конкурса. Срок за приемане на творбите : от 01.03.2021 г. до 30.06.2021 г. включително Награждаване: септември в НЧ”Напредък - 1869” гр. Горна Оряховица. Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на фейсбук страницата на читалището. Наградените участници ще бъдат предварително уведомени. Разходите са за сметка на участниците. Участниците в конкурса се оценяват от професионално жури. НАГРАДЕН ФОНД І–ва, ІІ-ра и ІІІ–та награда и диплом във всяка възрастова група на двете категории Телефони за контакти: 0878 514 178 – Ваня Недева – читалищен секретар 0889515828 – Галина Москова – представител на ЛК „Асен Разцветников” facebook: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1869” ГОРНА ОРЯХОВИЦА

 • Дата на затваряне: 30 юни 2021
 • Как да участваме: Стихотворение, разказ, есе
 • Ограничение за участие: над 11 години
 • Източник: www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за детска рисунка на тема:“Светло бъдеще“

Този проект има за ЦЕЛ да даде възможност на децата от 4 до 18 години чрез творчеството си да изразят виждането си за човешките възможности и бъдеще,ценности и светът в които живеем. Да заявят своето отношение към наследените традиции с поглед в бъдещето. Да провокира децата да интерпретират през своя поглед , как променят света чрез добрите дела в легендите и приказките, в нашите празници, както и в способността да променяме света си с добротата и желанието да помогнем . Както и всичко онова, което може да сътвори и да обогати непредубедената детска фантазия . РЕГЛАМЕНТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА: УЧАСТНИЦИ – деца във възрастови групи: от 4 - 7 г., 8 -11 г.,12 -14 г. и от 15-18 години. Всяка изпратена рисунка следва да бъде придружена от трите имена и възраст на учасника, телефон за връзка, училище, адрес. Размер на творбите по избор. Техника по избор. Заявка за участие на e-mail - zornitsa_sf@abv.bg За конкурса – в два файла: Творбите Жанр, имена, възраст, телефон , адрес и e-mail; Изпратените творби не се връщат! Срок за приемане на творбите – от 01.04 до 30.06.2021 г. включително. Награждаване: 01.11.2021 г. в НЧ „Зорница-1987“, гр.София Наградените участници ще бъдат предварително уведомени! Пътните разходи и нощувките са за сметка на участниците! Участниците в конкурса се оценяват от професионално жури! Телефон за контакти : Анна Кънева тел: 0888 464 982; Вероника Игнатова- zornitsa_sf@abv.bg

 • Дата на затваряне: 30 юни 2021
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца от 4 до 18 години.
 • Източник: https://webcache.googleusercontent.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4 5  ->