по дата на конкурса
КОНКУРС НА ТЕМА „ЖИВОТЪТ Е ДАР – НЕ ГО ПОГУБВАЙ!“

Община Троян и ОБКБППМН – гр. Троян, обявяват конкурс във връзка с международния ден за борба срещу наркотиците (26 юни) на тема:„Животът е дар – не го погубвай!“ Допускат се за участие: Ученици от училищата на територията на общината в две възрастови групи: I-ва група: от 6 до 8 клас II-ра група: от 9 до 11 клас Категории: текст /есе, разказ, стихотворение/; рисунка, плакат, колаж - без ограничения в техниката; презентация Срок за предаване на творбите 22.06.2021 г. в стая №12 на Община Троян или на e-mail: bpetrova@troyan.bg като посочите две имена, училище, клас и телефон за връзка. Най-добрите ще бъдат наградени! Повече информация на тел. 0878 90 16 25

 • Дата на затваряне: 22 юни 2021
 • Как да участваме: есе, разказ, стихотворение, рисунка, плакат, колаж, презентация
 • Ограничение за участие: ученици от 6 до 11 клас
 • Източник: https://www.troyan.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Троян
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за детска рисунка на тема „Светът е на крилете на пчелите ”

Конкурсът се организира съвместно с Училищно настоятелство „ОДЗ Пчелица“ и ОП „Апис Мелифера България“ ООД. В него могат да участват всички желаещи деца на възраст от 4 до 7 годишна възраст. Изисквания към творбите: – формат А4; – кадастрон, без рамка; – материали и техника по избор - акварел, темперни бои, пастели, туш; Критерии за оценка – съответствие по темата, композиция, оригиналност, техническо изпълнение. Всеки автор може да участва само с една творба, представена чрез сканиран файл в JPEG / PDF формат или изпратена на адрес: 7700, гр. Търговище, ул. „Н. Симов“ № 6, ДГ „Пчелица“ – за конкурса. Конкурсът се огласява чрез сайтът на ДГ „Пчелица” - гр. Търговище http://www.pchelica.eu/ и в електронни медии и социални мрежи. Рисунките ще бъдат оценявани от компетентно жури. Всички рисунки ще бъдат публикувани в он-лайн книга, а 12 от най-добрите ще бъдат включени в юбилеен календар на ДГ „Пчелица“. Резултатите ще бъдат обявени на 13.12.2021 г. в ДГ „Пчелица”, гр. Търговище. Награди: Дванайсетте рисунки, включени в календара ще бъдат наградени. Всеки участник ще получи грамота за участие. Очакваме вашите рисунките до 30.06.2021 г. на адрес: 7700, гр. Търговище, ул. „Н. Симов“ № 6, ДГ „Пчелица“ – за конкурса или на e-mail: odzpchelica2007@gmail.com, придружена с информация за участника – данни дете.docx. Участието на всяко дете трябва да е придружено с Декларация_на_детето_GDPR.02.docx. Формулярът с данни на детето и Декларацията може да изтеглите от сайта на ДГ "Пчелица" гр. Търговище. Рисунки, които не са придружени с декларация, няма да участват в конкурса. С изпращането на творбите, ръководителите /настойниците/ на децата и техните преподаватели се съгласяват с условията за участие и начина на провеждане на конкурса, като дават съгласието си за публикуване на творбите и включването им в изложби и други публични мероприятия. Изпратените рисунки не се връщат. За допълнителна информация: на телефон 0894 451232 или на имейл odzpchelica2007@gmail.com

 • Дата на затваряне: 30 юни 2021
 • Как да участваме: с рисунка
 • Ограничение за участие: за деца от 4 до 7 години
 • Източник: http://www.pchelica.eu
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 12
 • Оценка на разходите: 0
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за електронни образователни материали 2021

Знам.бе обявява Национален конкурс за електронни образователни материали! Изминалата година изправи всички ни пред ново предизвикателство. За да запазим здравето си и да съхрани живота на хората около нас, отговорно приехме мерките за социална изолация. Образователната сфера - също. Ситуацията ни принуди да заменим топлината на живия контакт с учениците с общуване онлайн, през екрани, електромагнитни вълни и кабели. Принуди, но и провокира - започнахме да се приспособяваме към виртуалната среда и разнообразните възможности, които предлага тя. Много учители вече създават сериозно количество мегабайти, наситено с качествени учебни материали. Водени от желанието да съберем тези материали на едно място, ни осени и идеята да ги обединим в Алманах на българското електронно образование, който да е достъпен за всички учители и ученици в България. Свободният достъп до такава база с ресурси със сигурност ще подпомогне процеса по повишаване нивото на качественото учебно съдържание за всички. Свободното споделяне на знания и умения е в основата на това да се развиваме и да правим образованието в България още по-добро, затова каним всички колеги учители да се включат в инициативата, като представят своите готови авторски, учебни материали или създадат нови такива в срока за кандидатстване за конкурса. Участието е възможно по един от следните начини: Запишете видео урок на тема от предмет и клас по ваш избор. Изпратете ни линк към урока онлайн. Ако имате авторски електронни обучителни материали, които са свободно достъпни онлайн, изпратете ни линк. Примери за такъв линк може да са: личен уебсайт, блог, подкаст, YouTube канал, Facebook група или страница. След като прегледаме и потвърдим всички материали от участниците, за да сме сигурни, че са авторски, качествени и свободно достъпни, тези материали ще бъдат включени в Алманах на българското електронно образование. Този алманах ще бъде официално издаден като научна публикация и всеки учител в него ще бъде представен като „автор на глава от книга“. Всички автори ще получат и подаръци от нашите партньори. Освен всичко това ще обявим най-изявените 10 учителя за всеки един образователен етап: 10-те учителя в начален етап 10-те учителя в прогимназиален етап 10-те учителя в гимназиален етап 10-те учителя в професионалните направления Тези учители ще получат персонално представяне в нашия подкаст "За Учителите", създаването на интерактивни уроци по техни материали, които ще бъдат изготвени от екипа ни и публикувани безплатно завинаги в платформата на Знам.бе, както и възможност за дългосрочно партньорство със Знам.бе, като заедно създаваме качествени учебни материали и разпределяме приходите от тяхното разпространение. Стартът на конкурса е 4 юни, а кандидатури ще се приемат до 23:59 минути на 30 юни. Представянето на Електронния алманах на българското образование и обявяване на победителите по предмети е предвидено за 31 август 2021 година.

 • Дата на затваряне: 30 юни 2021
 • Как да участваме: видео урок, авторски електронни обучителни материали
 • Ограничение за участие: учители
 • Източник: https://znam.be/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс "Градът на бъдещето"

Университетска агенция на Франкофонията и Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ (катедра „Романистика“ при Филологически факултет) обявяват конкурс на тема „Градът на бъдещето“. В конкурса могат да участват български ученици и студенти, изучаващи френски език в България, както и ученици с майчин език български, изучаващи френски език в чужбина. Конкурсът включва шест отделни категории: - разказ - стихотворение - есе - рисунка - арт фотография - комикс Всички творби, най-много 2 за категория, трябва да са авторски, написани на френски език. Рисунките и фотографиите да имат заглавие на френски език. Произведенията трябва да отговарят на темата на конкурса и да не са публикувани до момента с отстъпени авторски права. Един и същ участник може да се състезава в повече от една категория. Максимален обем: разказ – до 2000 думи стихотворение – до 1800 знака есе – до 900 думи рисунка – до 5 MB, jpeg или png фотография – до 5 MB, jpeg или png комикс – до 4 страници (А3 или А4) Конкурсът е явен. Участникът изпраща заедно с творбата си следната информация: трите имена, клас (курс), име на обучаващото заведение и град. Допуска се и участие в съавторство (работа в екип). Участниците, класирани на първите три места, получават грамота, публикуване в сборника с отличени творби и предметни награди. Участниците, чиито творби са номинирани, получават сертификат за участие и публикуване. Краен срок за изпращане на творбите: 15 септември 2021 г. Имейл : villedemain@protonmail.com

 • Дата на затваряне: 15 септември 2021
 • Как да участваме: разказ, стихотворение, есе; рисунка, фотография, комикс
 • Ограничение за участие: ученици и студенти, изучаващи френски език в България, както и ученици с майчин език български, изучаващи френски език в чужбина
 • Източник: https://romanistikakonkursi.blogspot.com/p/cru-vt-2021-2022.html
 • Общ награден фонд: публикувне и предметни награди
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатно участие
 • Отворен за територията на: България; чужбина
Приоритет на конкурса 
ХІV Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2021

В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на художествената литература и журналистиката. За първа възрастова група и в двата раздела темата е една: „Светът е отворена книга“.  Темите за втора и трета възрастови групи по раздели: „Че как ти преча?-Светиш!“ - за литературно творчество;  и “Лъскавината в труда, намирам аз, в труда стои, другарю мой хубавината”- за журналистика. ТЕМИТЕ във всички възрастови групи са посветени на 165 –тата годишнина от рождението на Стоян Михайловски. За първа възрастова група и в двата раздела на конкурса ТЕМАТА е взета от стихотворението ”Отворена книга”. ТЕМАТА за литературния раздел на конкурса за втора и трета група е: /от баснята”Светулка и бухал”/. ТЕМАТА за раздела „Журналистика"за втора и трета група е от баснята”Секира и търнокоп”. Цели: Развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности– родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. Споделяне на литературни дарби и създаване на творчески контакти. КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА В ДВА РАЗДЕЛА: І. Литературно творчество – А. Поезия Б. Проза /разказ, приказка/ Литературни есета няма да се разглеждат от журито. ІІ. Журналистика - А. Индивидуална /журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр/ Б. Колективна /ученически екип/ 2. Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби най-късно до 1 октомври/петък/ 2021 г. на интернет адрес:: obdcki1@abv.bg Или/ако не ползват интернет/ на адрес: Общински детски център за изкуство и култура ж. к. „Здравец” ул. „Околчица“ 9, 7005 Русе За допълнителна информация: тел. 082 845 471 - Юлия Енчева-директор на ОбДЦКИ-Русе 0878822351-Анна Русева- орг. секретар на конкурса

 • Дата на затваряне: 01 октомври 2021
 • Как да участваме: Литературно творечество, журналистика
 • Ограничение за участие: ученици от 2-ри до 12 клас
 • Източник: http://rio-vidin.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Общински конкурс за детска рисунка “ Аз искам да стана…….“

Условия за участие: Учениците са разделени в три възрастови групи: Първа възрастова група : (I-II клас) Втора възрастова група : (III-IV клас) Трета възрастова група : (V-VII клас) Рисунките трябва да бъдат изработени върху картон с размери 35/50. Участниците трябва да изобразят професията, която харесват, така че тя да е ясно разпознаваема. Разрешава се използването на всякаква техника и средства - акварел, темперни бои, пастели, графика и други. На гърба на всяка рисунка в долния десен ъгъл да има следната информация: трите имена на ученика, години, клас, град, училище/ школа, телефон за връзка и име на преподавателя. Рисунките ще бъдат оценявани от професионално жури. Ще бъдат отличени детски творби на първо, второ и трето място. За тях ще има много много грамоти и материални награди. Най - добрите рисунки на професии ще бъдат подредени в изложба в Центъра за кариерно ориентиране гр. Кюстендил, а също ще бъдат качени в сайта и Фейсбук страницата на ОДК - гр. Кюстендил. Награждаването ще се състои на 21.06.2021г. от 17.30 часа в сградата на ЦКО ул.“ Цар Освободител“ №189 (бившия Дом на Дружбата ). При невъзможност наградата да се получи лично от участника или негов представител, тя ще бъде изпратена до директора на училището/ школата. Краен срок за получаване на рисунките: 17.06.2021г. в ОДК- Кюстендил За информация: тел. 0882 762 869 - ЦКО; 078/55 06 16 - ОДК

 • Дата на затваряне: 17 юни 2021
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: ученици от 1 до 7 клас
 • Източник: http://odkkyustendil.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Кюстендил
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка „Приключения под водата”

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” обявява конкурс за детска рисунка „Приключения под водата”, посветен на Световния ден на океаните 8 юни. Конкурсът е за деца от 4 до 12 години и без ограничения в техниката на рисуване. Предложените творби трябва да са на хартиен носител и във формат, не по-малък от А3. За участници от чужбина е допустимо онлайн участие с минимална резолюция на изображението 300 dpi. Всяка рисунка трябва да е съпроводена с информация за участника – три имена или наименование на учебното заведение при колективно участие, възраст, актуален адрес, телефон за контакт, и с изрично указано желание за връщане на конкурсната творба на нейния автор. Срокът за участие в конкурса е до 15 юли 2021 г., като рисунките се предават в Детски отдел на библиотеката или се изпращат на адрес: 9700 Шумен, бул. „Славянски” №19, РБ „Стилиян Чилингиров” с текст „За конкурса за детска рисунка”. Рисунките в електронен формат се изпращат на e-mail: detski_otdelsh@abv.bg. Участниците ще бъдат оценявани във възрастовите категории 4-7 и 8-12 години, като във всяка категория ще бъдат присъдени първа, втора, трета и поощрителни награди, както и награди за колективни участия при наличие на такива. Обявяването на резултатите и награждаването на отличените участници ще се състои на 30 юли. Статутът на конкурса е публикуван в сайта на Детски отдел. Допълнителна информация за конкурса може да бъде получена в Детски отдел на библиотеката или на телефон 0879 060072.

 • Дата на затваряне: 15 юли 2021
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца от 4 до 12 години
 • Източник: https://shumenonline.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за семейна рисунка на тема "Пази семейството на пътя"

Кой може да участва? 5-6 годишни деца от детските градини и ученици начален етап на обучение, както и техните родители. Техники: акварел, темпер, пастели, туш. Формат на листа : 35/50 см. Срок за участие в конкурса до 29 юни

 • Дата на затваряне: 29 юни 2021
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: 5-6 годишни деца от детските градини и ученици начален етап на обучение
 • Източник: https://www.sofia.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на:
Приоритет на конкурса 
Конкурс на тема "Любимо място в моя роден град Смолян"

Конкурсът е две категории: за рисунка, за есе. Възсрастови категория за участие: ученици от 5 до 8 клас ученици от 9 до 12 клас Конкурсът е предназначен за ученици от смолянските училища. Краен срок за изпращане на творбите е 14 юни 2021 г. на е-mail:sm_lib_krs@abv.bg или представени на място в Регионалната библиотека.

 • Дата на затваряне: 18 юни 2021
 • Как да участваме: Рисунка, есе
 • Ограничение за участие: ученици от 5 до 12 клас от гр. Смолян
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Смолян
Приоритет на конкурса 
Конкурс за буктрейлъри „Живи страници”

Участниците създават кратко до 3-минутно самостоятелно мултимедийно произведение върху книга – буктрейлър. В конкурса могат да участват ученици на възраст от 14 до 19 години. Конкурсът се провежда от Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора по проект „Трансформации на четенето“ на Клуб „Отворено общество“ – Стара Загора с финансовото съдействие на Международния женски клуб – София. Предложения за теми: „Вечната/Живата класика” (буктрейлъри към/по класически художествени произведения от български и чуждестранни автори). „На езика на съвременността” (буктрейлъри към художествени произведения от съвременни автори). „Книгата на моето детство” (буктрейлъри към детски произведения). „Българските приказки” (буктрейлъри към народно творчество, произведения на А. Каралийчев, Н. Райнов и др.). „Моята любима книга”. 2. Регламент на конкурса Конкурсът се провежда от 23 април до 23 юни 2021 г. За Конкурса се приемат индивидуално или колективно/екипно изработени буктрейлъри от ученици на възраст от 14 до 19 години. Всеки участник може да участва с една работа, като се регистрира чрез електронна заявка от сайта на библиотеката (shorturl.at/jmCOY) и: изпрати линк към буктрейлъра си, предварително качен в YouTube канал или изпрати конкурсната си работа на електронен носител на адреса на Регионална библиотека „Захарий Княжески”, Стара Загора, бул. „Руски” № 44, отдел Изкуство или на имейл: izkustvo@libsz.org. Участието в Конкурса е безвъзмездно. С участието си в Конкурса авторът/авторите дават съгласието си за публикуване на конкурсната работа на страниците на Библиотеката, както и в социалните мрежи фейсбук, инстаграм, туитър.

 • Дата на затваряне: 23 юни 2021
 • Как да участваме: 3-минутно самостоятелно мултимедийно произведение върху книга – буктрейлър
 • Ограничение за участие: ученици на възраст от 14 до 19 години
 • Източник: https://www.libsz.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ПИСМО „ДРАГИ МИ СМЕХУРКО“

Драги ми Смехурко, Настана време за нова задачка! Нов конкурс е вече пред нас на една крачка! Грабвайте писалки, грабвайте моливи и приключения напишете забавни, игриви! Обичаш ли да пишеш, имаш ли весели случки, които искаш да разкажеш? Участвай в конкурса за писмо на тема „Драги ми Смехурко“ посветен на 135 г. от рождението на Ран Босилек. Условието е текстът да е в стила на писмата в любимия на всички сборник „Патиланско царство“ с прочутото обръщение „Драги ми Смехурко“. Не е необходимо историите да са обвързани с мотиви от произведението. Включи се в конкурса, като напишеш преживяване, случка, приключение или измислена история в стила на Весел Патиланчо. Може да използваш римувана или не римувана проза. Конкурсът е предназначен за деца от 1 до 7 клас в две категории: 1. - 4. клас / 5. - 7. клас Изисквания за обем: Печатен текст до 1 страница Адрес за предаване на текстовете: В електронен формат: children@libruse.bg На пощенски адрес: гр. Русе, п.к. 7000, ул. Дондуков-Корсаков“ 1, за Регионална библиотека „Любен Каравелов“. Или на място в Регионална Библиотека „Любен Каравелов“, гр. Русе. Срок на изпращане на творбите до 13 септември 2021 г. Победителите ще бъдат определени от жури и обявени на 27 септември 2021 г. Всеки изпратил творба, предоставя правото на Регионална библиотека "Любен Каравелов" за публикуване по начин и форма по преценка на организаторите. Веселба голяма нека да настане! Играйте, творете и юначета бъдете! Поздрав най-сърдечен! Твой приятел вечен: Весел Библиотечко!

 • Дата на затваряне: 13 септември 2021
 • Как да участваме: Писмо
 • Ограничение за участие: деца от 1 до 7 клас
 • Източник: https://www.libruse.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
V МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС МОЯТА БЪЛГАРСКА БРОДИРАНА РИЗА – 2021

Период на провеждане : 25 април – 25 юли 2021 Участие: Участници могат да са деца и ученици от български произход от неделни и български училища от 5 до 19 годишна възраст. Възрастови групи по категории: За рисунка и художествен текст: I група – от 5 до 9 години II група – от 10 до 14 години III група – от 15 до 19 години За фотография и мултимедия: I група – от 8 до 13 години II група от 14 до 19 години Категории за участие в конкурса: Рисунка; Творчески текст – жанр свободен; Мултимедия; Фотография на деца и младежи, облечени с българска бродирана риза. Други условия: Рисунките, текстовете, фотографиите и мултимедиите от чужбина се изпращат едновременно по електронна поща и на следния пощенски адрес: e-mail: moiatabgbrodiranariza@gmail.com От чужбина: Адрес за кореспонденция: От България: Куриерска служба ЕКОНТ 00175 Roma, Italia ЕКОНТ- Камъшит Via Vesricio Spurinna 105 sc. B гр. Силистра 7500 Rosa Merola – per concorso Коприна Върбанова Йорданова Тел: 0888245411 За връзка относно конкурса: на тел. 0039 3280622266 – Мариола Георгиева

 • Дата на затваряне: 25 юли 2021
 • Как да участваме: Рисунка, худ. текст, фотография, мултимедия
 • Ограничение за участие: деца и ученици от български произход от неделни и български училища от 5 до 19 годишна възраст
 • Източник: http://blog.storks.biz/
 • Общ награден фонд: Бродирана риза и материална награда
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България, Български участници от чужбина
Приоритет на конкурса 
ТРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС 2021 г.

Допускат се ученици от всички видове училища, на възраст от 14 до 19 години.• Могат да бъдат представени индивидуални и групови разработки.• Изследването може да се извърши самостоятелно или с научен ръководител.• Конкурсната работа може да бъде:• Писмена: с обем между 10 и 50 страници;• Визуална: филм с продължителност не по-малко от 20 минути;• Електронна: интернет страница, блог и др.• Разработката (на хартиен или електронен носител) се придружава от попълнен формуляр за участие в конкурса, който не се връща обратно на участника.• Краен срок за изпращане на разработките: 1 ноември 2021 година.• Оценката на журито е окончателна и не подлежи на промяна.• Наградите на победителите ще бъдат връчени началото на декември 2021 година.• Допълнителна информация ще бъде предоставена на участниците в конкурса на интернет-страницата: www.values.bg• Разработките в 1 екземпляр, ако са под формата на филм, сайт, флашка, CD и др., или в 2 екземпляра на хартиен носител, се изпращат по куриер или чрез препоръчано писмо на адрес: София 1000, ул. Генерал Паренсов 16 А, ет. 2, ап. 3 Фондация “Ценности” за Ралица Пантева тел.: 0886 311 751• Допълнително можете да изпратите разработките на имейл: nhc.values@gmail.com Награди Една първа награда от 700 лв. Две втори награди по 400 лв. Три трети награди по 300 лв. Четири награди за научно ръководство по 150 лв. Наградите на победителите ще бъдат връчени началото на декември 2021 година.

 • Дата на затваряне: 01 ноември 2021
 • Как да участваме: Разработка
 • Ограничение за участие: ученици от всички видове училища, на възраст от 14 до 19 години
 • Източник: http://www.values.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
АРТ ФЕСТИВАЛ "СЕЗОНИ" - БУРГАС 2021

ОБЩИНА БУРГАС ”НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА - 1880 г. БУРГАС” ФЕСТИВАЛЪТ ВКЛЮЧВА І КОНКУРС за МЛАДИ ПОП И РОК ИЗПЪЛНИТЕЛИ ІІ КОНКУРС за МЛАДИ АКТЬОРИ ІІІ КОНКУРС за МЛАДИ ВИЗУАЛНИ АРТИСТИ (художници, приложници и фотографи) ІІІ КОНКУРС ЗА МЛАДИ ВИЗУАЛНИ АРТИСТИ (художници, приложници и фотографи) КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА В ЧЕТИРИ НАПРАВЛЕНИЯ: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО ФОТОГРАФИЯ МУЛТИМЕДИЯ Конкурсът е на тема МОЕТО УСМИХНАТО ЛЯТО Конкурсът има състезателен характер В направленията ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО може да се участва: индивидуално групово семейно – деца с мама, татко, кака, батко, баба и дядо Представя се по една творба на участник, група или семейство Могат да се използват всички техники В направленията ФОТОГРАФИЯ И МУЛТИМЕДИЯ конкурсът е индивидуален В тях могат да участват деца и младежи на възраст от 8 до 18 години Направление ФОТОГРАФИЯ - творбите могат да бъдат до 2 броя Направление МУЛТИМЕДИЯ - времетраене до 4 минути на диск формат МР4 За конкурса експонатите се приемат до 18.06.2021 г. на адреса на читалището. Всяка творба трябва да бъде придружена от данните: имената на участника, групата, семейството година на раждане на индивидуалните участници брой участници в група школа, детска градина или училище, ръководител адрес, телефон и e-mail за връзка Оценяването ще се извърши от професионално жури Без такса за участие гр. Бургас 8001 к-с “Братя Миладинови”, ул.”Дрин”14 „Народно читалище Пробуда -1880 г. Бургас” или на e-mail: probuda_bs@abv.bg ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА И ВЪПРОСИ: читалище - 056/832404; Нана Пенкова - 0893446858; Кина Христова – 0893446849; Ирина Овчарова – 0887423739; Цонка Желева - 0893446856

 • Дата на затваряне: 18 юни 2021
 • Как да участваме: изобразителното и приложното изкуство, фотография, мултимедия
 • Ограничение за участие: деца и младежи на възраст от 8 до 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за създаване на химн на Езикова гимназия „Христо Ботев“, град Кърджали

Конкурсът се организира и провежда от Езикова гимназия „Христо Ботев“, град Кърджали. Целта му е да мотивира учениците към творческа изява във връзка с честване на 100-годишнината от първата гимназия в град Кърджали. Конкурсът се провежда в два етапа: Създаване на текст за училищния химн на Гимназията по повод 100-годишния юбилей на училището. Създаване на мелодия върху одобрен текст за училищния химн на Гимназията по повод 100-годишния юбилей на училището. Правила за участие: Право на участие имат учениците от VIII до XII клас. Всеки може да се включи с до три текста (написани на Word) и до три мелодии във формат mp3 или wav. Текстовете на песните трябва да са на български език. Срокове за подаване на материалите: Текстовете се приемат от 15.06.2021 година до 30.06.2021 година на e-mail: stogodinieg@abv.bg. Всеки автор изписва трите си имена, училище и населено място, в което се обучава, клас и телефон за връзка.

 • Дата на затваряне: 30 юни 2021
 • Как да участваме: Текст и мелодия за училищен химн
 • Ограничение за участие: учениците от VIII до XII клас
 • Източник: https://botev-kardzhali.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4 5  ->