по дата на конкурса
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И ТЕХНИТЕ ПРИЯТЕЛИ - “МАГИЯТА НА РОДОПА ПЛАНИНА“

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И ТЕХНИТЕ ПРИЯТЕЛИ - “МАГИЯТА НА РОДОПА ПЛАНИНА“ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА Община Чепеларе предоставя възможност за изява, приобщаване и сътрудничество между всички деца от цяла България, чрез провеждането на национален конкурс за рисунка на тема „Магията на Родопа планина“ Конкурсът е насочен към деца от детски градини и ученици от 1 до 12 клас от училища, ЦПЛР, ЦСОП и школи по изкуствата. Конкурсът има за цел чрез средствата на изобразителното изкуство да поощри децата със специални образователни потребности и техните приятели да изразят отношението си към красотата и обаянието на мистичната Родопа планина. РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ I. Възрастови групи В конкурса могат да вземат участие деца и ученици от трите образователни етапа, разпределени в 5 групи, както следва: - І-ва възрастова група – детска градина и 1 клас; - ІІ-ва възрастова група – 2 – 4 клас; - ІІІ-та възрастова група – 5 – 7 клас; - IV-та възрастова група – 8 – 12 клас; - V-та група – групова работа, съвместен проект между две или повече деца/ученици; II. Техники Ще се приемат рисунки, изпълнени в различни живописни и графични техники и материали на картон в размер от А4 до 35/50 см. III. Тема: Сюжетите на художествените творби да бъдат съобразени с темата на конкурса „Магията на Родопа планина“. IV. Условия за участие в конкурса: 1. Всеки участник/група има право да се представи с една творба. На гърба на всяка рисунка трябва четливо да е написана или напечатана следната информация: - трите имена на автора; - клас; - училище, школа или извънучилищна институция, в т. число и град; - преподавател; - имейл и телефон за връзка; 2. Рисунките трябва да се изпратят до 01.11. 2024г. на следния адрес: гр. Чепеларе, обл. Смолян, п.к. 4850, ул. “Беломорска” 44б, За Национален конкурс „Магията на Родопа планина“. 3. С изпращането на творбите, родителите /настойниците/ на децата и техните преподаватели се съгласяват с условията за участие и начина на провеждане на конкурса, информирани са за условията за набиране и обработка на личните им данни, както и дават съгласието си за публикуване на творбите и включването им в изложби и други публични мероприятия. Съгласието си предоставят в изрична писмена декларация, неизменна част от изпратените документи. Образец на декларацията е приложен към Статута на конкурса. Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурса ще бъдат обработвани и използвани единствено за целите и задачите на осъществяването на конкурса, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с прилагането на Регламент на ЕС 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 4. Награди Всеки участник ще получи грамота за участие, която ще бъде изпратена на имейла за контакти след приключването на конкурса. Най-добрите три творби от всяка група ще бъдат отличени съответно с първа, втора и трета награда. Класираните рисунки ще бъдат използвани за изготвяне на календар за 2025г. на Община Чепеларе. Класираните участници ще получат такъв календар. За оценка на творбите, Община Чепеларе ще назначи комисия с участие и на преподаватели по изобразително изкуство и ресурсни учители от училищата в общината. Организаторите на конкурса не носят отговорност за решенията на журито. Решенията на Журито не подлежат на обжалване! 5. Критерии за оценка на детските творби: ● Творчество; ● Оригиналност; ● Автентичност; 6. Резултати: Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 15.12.2024г. на уебсайта на Община Чепеларе http://chepelare.org/, Фейсбук страницата на Община Чепеларе, както и всички участници ще бъдат уведомени по имейл. Всички творби ще бъдат представени на специална изложба в Залата на Община Чепеларе и във Фейсбук страницата на общината. Отличените творби остават в архива на Община Чепеларе. Общината запазва правото си да ги използва за създаване на изложби с учебни или представителни цели, както и за дарения в благотворителни кампании. Връзка с организаторите: Адрес: гр. Чепеларе, обл. Смолян, п.к. 4850, ул. “Беломорска” 44б, тел. 03051/82-80 e-mail: mail@chepelare.bg 0884940491 – Луиза Дишлиева Очакваме Вашите творби и Ви желаем успех!

 • Дата на затваряне: 01 ноември 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: детски градини и ученици от 1 до 12 клас от училища, ЦПЛР, ЦСОП и школи по изкуствата
 • Източник: http://chepelare.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка на тема ,, Красотата на пеперудите"

Конкурс за рисунка на тема ,,Красотата на пеперудите" До участие се допускат ученици от 1-ви до 12-ти клас, като класирането ще бъде в 3 възрастови групи: от 1-ви до 4-ти клас, от 5 до 7 клас и от 8 до 12-ти клас. А условията за участие са: 1. Рисувате с всякакви материали и техника по избор. 2. Снимате рисунката и я изпращате на konkurspeperudi@abv.bg до 30.09.2024 г. със следната информация: три имена, възраст, клас,училище,град,телефонен номер. 3. След 30.09.2024 г. всички рисунки ще бъдат публикувани във фейсбук за гласуване,което ще продължи до 15.10.2024 г. 4. Победителите ще бъдат 3-ма,като ще получат грамота и специални награди. Успех на всички участници!

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
II Национален поетичен конкурс с международно участие - ,,И поглед вечно устремен напред, към утрешния ден…‘‘/П. К. Яворов из,, Копнение‘‘/

Община Димитровград, кметство село Скобелево и НЧ "Искрица - 1901" с. Скобелево Покана Втори Национален поетичен конкурс с международно участие - ,,И поглед вечно устремен напред, към утрешния ден…‘‘/П. К. Яворов из,, Копнение‘‘/ РЕГЛАМЕНТ: В конкурса могат да участват деца, младежи и възрастни разделени в две категории: До 18 годишна възраст - с по три стихотворения; Над 18 годишна възраст - с по три стихотворения; Награждаването ще се извърши на традиционните Яворови възпоменателни тържества, като тази година ще бъдат проведени на 26.10.2024 г. и 27.10.2024 г. в читалищната сграда на с. Скобелево. Награден фонд: Първа категория/до 18 години/ I-во място - диплом, плакет и 100 лв. II-ро място - диплом, плакет и 80 лв. III-то място - диплом, плакет и 50 лв. Втора категория/над 18 години/ I-во място - диплом, плакет и 200 лв. II-ро място - диплом, плакет и 150 лв. III-то място - диплом, плакет и 100 лв. Творбите следва да се изпращат онлайн и на хартиен носител. е-mail: iskrica_1901@abv.bg или на адрес - с. Скобелево, общ. Димитровград, обл. Хасково, ПК 6429 на НЧ Искрица 1901/за поетичния конкурс/ Краен срок за изпращане на творбите: до 30.09.2024 г. Данни, придружаващи поетичните произведения: име и фамилия на участника, възраст, домашен адрес, телефон, електронна поща.

 • Дата на затваряне: 30 септември 2024
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс предизвикателство в проза - Разказ на историческа тема

Уважаеми любители на историята и литературата, Имаме удоволствието да ви поканим да участвате в нашия конкурс за Исторически Разказ! Този конкурс е предназначен за всички, които обичат да се потапят в миналото и да пренасят читателите в различни епохи чрез своите литературни умения. Тема на конкурса: Изберете исторически период или събитие, които ви вдъхновяват, и създайте разказ, който да оживее в съзнанието на читателите. Изисквания към участниците: • Разказът трябва да бъде написан на български език. • Всеки участник може да участва с един разказ. Срок за участие: Краен срок за подаване на разказите: 30 септември 2024 г. Как да участвате: Изпратете вашия разказ на нашия имейл: omsasenovgrad@gmail.com, като включите следната информация: • Име и фамилия на автора. • Контактни данни (имейл, телефон). • Заглавие на разказа. Не пропускайте възможността да споделите своите исторически разкази и да спечелите атрактивни награди! Очакваме вашите произведения с нетърпение! Критерии: В разказа да са залегнали реални исторически събития, като героите може да са измислени. Няма ограничения за епоха, място на действието, дължина на разказа и пр.Само едно условие - действието да се развива преди 1950 - година. Организатор: ОМС- Асеновград Успех на всички участници!

 • Дата на затваряне: 30 септември 2024
 • Как да участваме: Разказ
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за рисунка на тема: „Любими приказни герои“.

В него могат да участват ученици от 1-ви до 12-ти клас. Класирането ще се извърши в три възрастови групи, както следва: I-ва група – ученици от 1-ви до 4-ти клас; II-ра група – ученици от 5-ти до 7-ми клас; III-та група – ученици от 8-ми до 12-ти клас; Условията: Рисувате картина с избрани от вас материали; Заснемате я; Изпращате снимката на konkursprikazni@abv.bg, като задължително добавяте име, фамилия и възраст на автора; Всяко произведение ще бъде публикувано на фейсбук страницата Din-Yo според реда на получаване, за да събира харесвания! Класирането: Първите пет автора от всяка категория, събрали най-голям брой харесвания, ще получат подаръци. Жури ще определи победител от всяка категория, който ще получи специална награда. Нашите приятели от Лиса и Мечо ще връчат една специална и две поощрителни НАГРАДИ, на участници останали извън фейсбук класирането. Отделно от конкурсната програма, нашите приятели от Лиса и Мечо ще връчат – Една специална и две поощтрителни награди. Гласуване: В първите пет места от всяка категория ще влязат онези, които са получили най-много положителни реакции на своята картина в страницата Din-Yo https://www.facebook.com/Din.Yoofficial/, като ще бъдат зачитани само лайкове на хора, ПОСЛЕДВАЛИ страницата! Начало на конкурса: 06.07.2024 г. Краен срок за изпращане на творбите: 31 август 2024 г. 23:59 ч. Краен срок за гласуване: 15 септември 2024 г. 23:59 ч. Изпращайте своите произведения тук: (konkursprikazni@abv.bg) и не забравяйте да добавите име, фамилия и възраст на участниците. Успех на всички!

 • Дата на затваряне: 31 август 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: ученици от 1-ви до 12-ти клас
 • Източник: https://din-yo.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
УЧЕНИЧЕСКИ ФОТОКОНКУРС "ПЕРНИШКАТА КРЕПОСТ В КАДЪР"

СТАТУТ Конкурсът е включен в образователната програма "Музеят-другото училище" на РИМ - Перник за 2024 г. Цели: 1. Провокиране у учениците на интерес към историческото минало на Перник. 2. Насочване на тяхното внимание към опазване на археологическото наследство на родния край. I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 1. В конкурса участват ученици от 4 до 10 клас, разделени в средните възрастови групи: първа възрастова група - 4 - 6 клас; втора възрастова група - 7 - 10 клас; 2. Всеки участник попълва формуляр за участие, в който се посочват трите имена, възрастова група, училище, клас, наименование на творбите. Линк към формуляра ще бъде качен във Фейсбук страницата на РИМ-Перник. 3. Снимките, придружени с формуляр за участие, се изпращат в срок до 10.09.2024 г. на ел. поща photokrakra@abv.bg. 4. Участниците в конкурса могат да изпращат само авторски фотографии, заснети през последните 3 месеца. В конкурса могат да участват както цветни, така и черо-бели снимки. 5. Приемат се до 3 броя цифрови изображения във формат jpeg или jpg и с резолюция не по-малка от 300 МР. Допускат се минимална обработка: прекадриране, корекция на яркост, контраст, рязкост. Не се допуска добавянето на рамки, подписи и знаци. За контакт: Красимира Дженкова, тел: 0887 609 881

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
Фотоконкурс "Моето различно щуро лято"

Организира МКБППМН Община Разград Тел: 0892603026 084 66 13 97 Отразете летните си моменти в снимка или фоторазказ -Човечност -Доброволчество -Забавления -Съпричастност -Позитивни събития -Пътешествия -Спорт Награден Фонд 2000 лв Категории: -Фотография - до 3 снимки -Фоторазказ - от 3 до 5 снимки Позволено е участието и в двете категории едновременно Възраст: - 7-10 години - 11 - 14 години - 15-18 години Фотографиите да се изпращат с висока резолюция и ясни послания. Позволената обработка е на яркост и контраст. Не се допускат колажи, графики, ретуш, надписи и дати. Изпращайте творбите на: okbppmn_proekti@abv.bg заедно с трите имена, училище, клас, име на творбата и телефон за обратна връзка. Краен срок 30.09.2024 г.

 • Дата на затваряне: 30 септември 2024
 • Как да участваме: Фотография, фоторазказ
 • Ограничение за участие: от 7 до 18 години
 • Източник: МКБППМН Община Разград
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
ФОТОКОНКУРС„ЛЯТНО ПРИКЛЮЧЕНИЕ В СНИМКА“

Регионална библиотека „Христо Смирненски “ обявява Фотоконкурс „ЛЯТНО ПРИКЛЮЧЕНИЕ В СНИМКА“ Обичате да пътувате - покажете ни онези места, които сте открили по време на пътуванията си. Независимо дали сте попаднали на тиха улица, която има това "нещо специално", изкачили сте планина или сте открили прекрасен плаж... СПОДЕЛЕТЕ СВОЕТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПРЕЗ ВАШИЯ ОБЕКТИВ! УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: -Всички любители на фотографията; -Участник е лицето, което изпраща снимките; -Ако е дете с имейл на родител, се записва допълнително в описанието; ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФОТОГРАФИИТЕ: -Всеки участник може да участва с 2 фотографии; -Да са авторски, с формат JPG; -Да имат: заглавие, три имена и телефон за вързка; Снимките ще се публикуват на 9 септември 2024 г. на фейсбук страницата ни. Гласуване: 09,09 до 22,09,2024 г. Изпрати снимките на izpleven@gmail.com

 • Дата на затваряне: 09 септември 2024
 • Как да участваме: Фотография
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.lib-pleven.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Художествен конкурс „Делю Войвода - Стражът на Родопите“

ПОКАНА за участие в ученически художествен конкурс „Делю Войвода - Стражът на Родопите“ По повод традиционните Делюви празници в гр. Златоград, Община Златоград и Етнографски комплекс Златоград обявяват провеждането на ученически художествен конкурс „Делю Войвода - Стражът на Родопите“. В него участие могат да вземат деца и ученици от Община Златоград. Целта е да се стимулира интересът им към живота и делото на Делю Войвода, като им се даде възможност за творческа изява. Условия за участие: В конкурса могат да участват деца и ученици от 7 до 18 години от Община Златоград; Всеки може да участва с не повече от две рисунки, с материали по избор; Рисунките следва да бъдат в размер 35/50 или А4, без паспарту. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъде отбелязана следната информация: -три имена на автора; -възраст; -училище; -адрес на автора; -телефон за връзка; Краен срок за предаване на творбите - 16.09.2024 г., (понеделник), в Център за административно обслужване, находящ се на партерен етаж, в сградата на Общинска администрация Златоград, всеки работен ден от 08.30 часа до 17.30 часа. Победителите ще бъдат обявени и наградени на 20.09.2024 г. (петък), на мегдана в „Стария град“, от 19.00 часа.

 • Дата на затваряне: 16 септември 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца и ученици от 7 до 18 години от Община Златоград
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Златоград
Приоритет на конкурса 
Конкурс за създаване на дигитална фотография с творческа тема: „Животът през моите очи“

Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости към Община Стара Загора ОБ ЯВ ЯВ АТ КОНКУРС за създаване на дигитална фотография, предназначен за ученици от V до XII клас ТВОРЧЕСКА ТЕМА: „ЖИВОТЪТ ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ“ Млади творци, С настъпване на лятото се пробужда слънчевото настроение и желанието за хубави преживявания и всеки изживява този сезон по своя уникален начин. Какво е лятото през Вашите очи? Нека обективът на камерата бъде Вашата четка за рисуване, а пъстротата на летните дни – Ваше вдъхновение. Уловете в кадър красивите пейзажи, хората и преживяванията им, разпалили чувствата и фантазията Ви. Разкажете със снимка за чудни моменти сред природата, за весели срещи с приятели, за времето, прекарано със семейството. Споделете с нас частица от своето синьо лято! ПРАВИЛА НА КОНКУРСА Организатор: Превантивно–информационен център по зависимости към Общински съвет по наркотични вещества, Община Стара Загора Адрес: Стара Загора, 6000, ул. „Цар Иван Шишман“ № 96 Цели на конкурса:  Използване на изкуството като начин за себеизразяване и мотивация;  Популяризиране на здравословните алтернативи за децата и юношите;  Провокиране на интерес и творческа изява на деца и юноши, насърчаване на оригинално творческо мислене и представяне на творческата тема по интересен и достъпен начин със средствата на дигиталните технологии; Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости към Община Стара Загора 2  Превенция и предотвратяване на първа употреба на психоактивни вещества;  Разумно и здравословно използване на свободното време. Условия за участие в конкурса: 1. Конкурсът се провежда в един основен раздел: „Фотография“. 2. Участниците в конкурса са разделени в две възрастови групи: 2.1. Ученици от V до VII клас от училищата на територията на област Стара Загора 2.2. Ученици от VIII до XII клас от училищата на територията на област Стара Загора 2.3. Допуска се участие на ученици от същите възрастови групи от училища в други области. 3. Участието в конкурса е само индивидуално. 4. Участието в конкурса се заявява, като най-късно до 24 ноември 2023 година се изпраща попълнен регистрационен формуляр (прилага се към правилата) на email: pic.starazagora@abv.bg. 5. Конкурсните творби се изпращат най-късно до 24:00 часа на 1 декември 2023 год. също на e-mail: pic.starazagora@abv.bg. 6. Всеки участник може да изпраща само една авторска снимка. 7. Файловете трябва да са във формат JPEG или PNG, големината на изображението трябва да е най-малко 3000 пиксела по дългата страна. Резолюция на изображенията – най-малко 200 dpi. 8. Фотографиите могат да са заснети както с телефон, така и с фотоапарат. 9. Необходимо е фотографиите да имат заглавие, и при изпращането им на посочения електронен адрес да се напишат в съобщение трите имена на автора, възраст, клас, училище, телефон за връзка, електронна поща (собствена или на родител) и адрес по местоживеене. 10. Допуска се обработка на снимката и използване на филтри, променящи нивото на яркост и контраст, изостряне (sharpening) на изображението, промяна на цветовия баланс по целия кадър. Фотоколажи не са позволени. 11. Фотографиите не трябва да съдържат реклама на съществуващи продукти/услуги, както и обидни изказвания, образи и послания и/или да противоречат на закона за авторското право и сродните му права. 12. Снимките, участващи в конкурса, трябва да отговарят на зададената тема и да притежават естетическа стойност. 13. Организаторът на конкурса си запазва правото да отстранява по своя преценка онези фотографии, които не отговарят на тези изисквания, нарушават етичните норми или действащото законодателство. 14. С участието си в конкурса авторите дават разрешение за използване на фотографиите от ПИЦ по зависимости при провеждане на бъдещи изложби и благотворителни базари. ОЦЕНЯВАНЕ, НАГРАДИ И НАГРАЖДАВАНЕ: 1. Критерии за оценяване на конкурсните фотографии:  Придържане към темата;  Оригиналност и творчески подход към темата;  Убедително и ясно представяне на идеята; 3  Изразяване на позиция;  Естетическо и визуално изпълнение – вълнуващ сюжет, действие и обект, композиция, интересна комбинация от цветове и форми;  Спазени технически изисквания за изображенията. 2. Според нивото на творчество, оригиналност, емоционално и визуално въздействие конкурсните фотографии се оценяват и награждават от жури, съставено от изявени професионалисти. Публичното представяне на конкурсните фотографии, оценяването и награждаването на отличените творци ще се проведе на 11 декември 2023 год., от 14:30 часа, в Актовата зала на ПИЦ по зависимости, ул. „Цар Иван Шишман“ 96. 3. На отличените млади творци в двете възрастови групи се връчват предметни награди, осигурени от ОбСНВ – гр. Стара Загора, а всички участници получават благодарствени грамоти – признание за таланта и съпричастността им към темата на конкурса. 4. За наградени участници от други области организаторът изпраща наградите с куриерска поща на адреса, посочен в съответния регистрационен формуляр, в едномесечен срок след обявяване на класирането. ОБЩИ УСЛОВИЯ: 1. Организаторът не носи отговорност за закъснели, неправилно изпратени или неизпратени конкурсни фотографии. 2. Всички участващи и наградени фотографии ще бъдат представени в едно от изданията на „Място за всеки“ – канал на ПИЦ по зависимости – Стара Загора в Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4eG2qd7TQCcPGE_DU817g?fbclid=IwAR3y8jimhsgmZPaqQRqorVD9ENAyQEhgzB9DTZVE u_lryDWaCIlF3JM8JWw . 3. Правилата и регистрационният формуляр се публикуват в уеб сайта на ПИЦ по зависимости: www.pic-starazagora.com и в страницата му във Фейсбук https://www.facebook.com/PICStaraZagora. 4. Организаторът си запазва правото за незначителни промени на условията на конкурса. 5. Телефони за контакт и допълнителна информация: 0886/32-32-95 – Иван Апостолов Чонков 042/23-00-24 – ПИЦ по зависимости към ОбСНВ – гр. Стара Загора

 • Дата на затваряне: 24 ноември 2024
 • Как да участваме: Фотография
 • Ограничение за участие: ученици от V до XII клас от училищата на територията на област Стара Загора
 • Източник: https://pic-starazagora.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: област Стара Загора
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС за рисунка с арт материали, дигитална рисунка/аниме, предназначен за ученици от І до ХІІ клас Творческа тема: „Чудото живот“

Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости Община Стара Загора ОБЯВЯВАТ КОНКУРС за рисунка с арт материали, дигитална рисунка/аниме, предназначен за ученици от І до ХІІ клас Творческа тема: „Чудото живот“ Млади творци, Животът е пътешествие, от първия ни дъх до безбройните приключения, които ни очакват. Всеки ден носи със себе си нова възможност да обхванем красотата и магията, които ни заобикалят. В забързаното ни ежедневие е лесно да пренебрегнем чудото на нашето съществуване. Но ако се замислим за момент, ще открием, че животът е пълен с чудеса, които чакат да бъдат открити. Във всеки от нас се крие силата да творим, да обичаме и да повлияваме положително живота на другите. Използвайте въображението си и изразете в рисунка какво е чудото на живота за вас! ПРАВИЛА НА КОНКУРСА ОРГАНИЗАТОР: Превантивно – информационен център по зависимости към Общински съвет по наркотични вещества, Община Стара Загора Адрес: Стара Загора, 6000, ул. „Цар Иван Шишман“ № 96 ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:  Провокиране на интерес към творческа изява на деца и юноши, насърчаване на оригинално творческо мислене;  Себеизразяване и себепознание чрез изкуството;  Защита на собствена позиция и лична ангажираност;  Алтернативно поведение спрямо предизвикателствата пред децата и юношите – вредата от употребата на психоактивни вещества, чрез ангажираност с полезни занимания и каузи. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА: 1. Конкурсът се провежда в два основни раздела: „Рисунка с арт материали“ и „Дигитална рисунка/аниме“ 2. Участниците в конкурса са разделени в три възрастови групи: 2.1. Ученици от I до IV клас от начални, основни и средни училища на територията на област Стара Загора 2.2. Ученици от V до VII клас от основни и средни училища, профилирани гимназии на територията на област Стара Загора Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости Община Стара Загора 2 2.3. Ученици от VIII до XII клас от средни училища, профилирани и професионални гимназии на територията на област Стара Загора 2.4. Допуска се участие на ученици в трите възрастови групи от училища в други области. 3. Участието в конкурса е само индивидуално. 4. Участието в конкурса се заявява най-късно до 30 септември 2024 година като на e-mail: pic.starazagora@abv.bg се изпраща попълнен регистрационен формуляр (прилага се към правилата). 5. Най-късно до 31 октомври 2024 год. на адреса на офиса на ПИЦ по зависимости в гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман“ № 96 се предават или се изпращат рисунките с арт материали, а дигиталните рисунки/аниме – в същия срок, но само на електронна поща: pic.starazagora@abv.bg. Раздел „Рисунка с арт материали“ 1. Всеки участник може да предава по една рисунка. 2. Творбата може да е и в стил „Аниме“. 3. При изработката може да се използва комбинация от различни по вид бои, моливи и пастели. Материалите и техниките са по избор на авторите. 4. Максимална големина на листа за рисуване – А3. 5. Необходимо е рисунките да имат заглавие, да са придружени с три имена на автора, възраст, клас, училище, телефон за връзка, електронна поща (собствена или на родител) и адрес по местоживеене. 6. Рисунките, участващи в конкурса, трябва да отговарят на зададената тема и да притежават естетическа стойност. 7. Организаторът на конкурса си запазва правото да отстранява по своя преценка всички рисунки, които не отговарят на тези изисквания, нарушават етичните норми или действащото законодателство. 8. С участието си в конкурса авторите дават разрешение за използване на творбите от ПИЦ по зависимости в провеждането на бъдещи изложби и благотворителни базари. Раздел „Дигитална рисунка/аниме“ 1. Всеки участник може да предава по една творба. 2. Творбата може да е в стил „Аниме“ или друг стил по избор на автора. 3. Творбата да е рисувана със свободна ръка, с инструментите на графичните редактори. 4. Творбата да не бъде изработена върху готова картина. 5. Творбата не бива да е участвала в други конкурси. 6. Творбата трябва да бъде авторска – при установяване на плагиатство, участникът ще бъде дисквалифициран. 7. В творбата не бива да се вмъкват готови обекти или картинки. 8. Творбата може да бъде създадена с програма по избор на участника без използване на изкуствен интелект. 9. Ако с установи използване на изкуствен интелект, участникът ще бъде дисквалифициран. ОЦЕНЯВАНЕ, КЛАСИРАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ: 1. Критерии за оценяване на конкурсните творби: • Оригиналност и творчески подход към темата; • Сложност на изработената творба; • Композиция, подбор и разположение на образите; • Интересен колорит и живописност на творбата прецизност при рисуване със свободна ръка; • Естетическо и визуално оформление. 3 2. Според нивото на творчество, оригиналност, емоционално и визуално въздействие конкурсно жури от професионалисти, чието занимание е свързано с разделите на конкурса, ще оцени и награди конкурсните творби присъствено, в актовата зала на ПИЦ по зависимости на 28 ноември 2024 год. 3. За отличените творби Общински съвет по наркотични вещества – гр. Стара Загора осигурява предметни награди/ваучери на стойност 1800.00 (хиляда и осемстотин) лева, които се разпределят в трите възрастови групи за двата раздела на конкурса. Всички участници получават и благодарствени грамоти за участие – признание за таланта и съпричастността на младите творци към темата на конкурса. ОБЩИ УСЛОВИЯ: 1. Организаторът не носи отговорност за закъснели, неправилно получени или неполучени конкурсни творби. 2. Правилата и регистрационният формуляр се публикуват на уеб сайта на ПИЦ по зависимости: http://pic-starazagora.com/ 3. Организаторът си запазва правото за незначителни промени на условията на конкурса. За контакт и допълнителна информация се обръщайте на телефон: 042/23-00-24; 0886/32-32- 95 – Иван Чонков, или на електронната поща на ПИЦ по зависимости: pic.starazagora@abv.bg.

 • Дата на затваряне: 30 септември 2024
 • Как да участваме: рисунка с арт материали, дигитална рисунка/аниме
 • Ограничение за участие: за ученици от І до ХІІ клас на територията на област Стара Загора
 • Източник: https://pic-starazagora.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: област Стара Загора
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка към Национална награда „Захарий Зограф“

Включи се в конкурса за детска рисунка към Национална награда „Захарий Зограф“ Националната награда „Захарий Зограф“ е символ на пътя, проблемите и вълненията на няколко генерации български художници. Отличието е учредено през далечната 1972 година, а за българския художник наградата е своебразно признание за най-високите творчески постижения. През годините националната награда „Захарий Зограф“ се е доказала и като една от най-престижните награди за живопис в страната. Към Наградата носеща името на големия български възрожденец е формиран и конкурс за детска рисунка, като конкурсът е индивидуален. В него могат да участват деца, младежи и ученици от 4 години до 15 години, като организаторите ги разделят в три групи, а именно: ✔️ Първа група – от 4 до 6 години; ✔️ Втора група – от 7 до 10 години; ✔️ Трета Група – от 11 до 15 години. Конкурсът има за цел да даде шанс за изява на деца и ученици и да допринесе за мотивацията им да се занимават с изобразително изкуство, както и да научат повече за самоковските зографи, споделят организаторите. Условията са следните: ✔️ Всеки участник може да се включи с две творби; ✔️ Разрешава се използването на всякакъв вид техника и материали по избор; ✔️ В конкурса участие могат да вземат и деца от чужбина; На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъде отбелязана следната информация: ✔️ Трите имена на автора; ✔️ Възраст; ✔️ Училище, школа, учител; ✔️ Адрес на автора и ✔️ Телефон за връзка. Определя се една специална награда и награди за първо, второ, и трето място във всяка възрастова група. Паричните награди са в размер на 250 лв. (за специалната награда) и по 100 лв; 80 лв; и 60 лв, съответно за първо, второ и трето място. Съюзът на българските художници връчва и своя награда по усмотрение. Творбите трябва да бъдат изпратени на адрес: Гр. Самоков – 2000 Община Самоков Обл. Софийска Ул „Македония“ № 34 За конкурса за детска рисунка към Национална награда „Захарий Зограф“ Наградите на малките художници се връчват по време на тържествената церемония по връчване на Наградата „Захарий Зограф“, която ще се проведе на 5 октомври 2024 г., петък. Краен срок за изпращане на рисунките: 20 септември 2024 година.

 • Дата на затваряне: 20 септември 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца, младежи и ученици от 4 години до 15 години
 • Източник: https://modernlife.blog/
 • Общ награден фонд: Паричните награди са в размер на 250 лв. (за специалната награда) и по 100 лв; 80 лв; и 60 лв, съответно за първо, второ и трето място във всяка възрастова група
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС НА ТЕМА „МАДАН – КЪТЧЕ ОТ РАЯ”

ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ГРАДА И ДЕНЯ НА МИНЬОРА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – МАДАН И ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „АНТОН СТРАШИМИРОВ” ОРГАНИЗИРАТ КОНКУРС НА ТЕМА „МАДАН – КЪТЧЕ ОТ РАЯ” Краен срок за участие: 06 август 2024 г. два раздела: ЛИТЕРАТУРА – есе, разказ и стихотворение ИЗКУСТВО – музика, изобразително и приложно изкуство В конкурса могат да вземат участие деца и възрастни от община Мадан и страната. Творбите се приемат в Градска библиотека „Антон Страшимиров” гр.Мадан, ул. „Република” №2 всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч., в срок до 06.08.2024 г. /или по пощата/. Те се изпращат, придружени с трите имена на автора, възраст, училище или извънучилищно звено, адрес и телефон. Творбите не се връщат, а се съхраняват в Градска библиотека „Антон Страшимиров”, като класираните ще бъдат публикувани на www.madan.bg. Задължително условие е творбите за участие в конкурса да не са публикувани. За повече информация на тел: 0895666760

 • Дата на затваряне: 06 август 2024
 • Как да участваме: Музика, изобразително и приложно изкуство, есе, разказ и стихотворение
 • Ограничение за участие: деца и възрастни от община Мадан и страната
 • Източник: www.madan.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс на тема : "Моят град в моите мечти"

По инициатива на : Общински съвет Съединение и НЧ"Съединение 1875" Посвещава се на : 55 години от обявяването на с.Голямо Конаре за град Съединение. Създайте своите творби и ги предайте до 20 август 2024 год. в библиотеката на читалището или на имейл адрес: saedinenie55@gmail.com Напишете трите си имена, възраст и телефон за връзка. Най-добрите творби ще бъдат наградени по време на тържествената сесия на 5 септември 2024 година.

 • Дата на затваряне: 17 август 2024
 • Как да участваме: Рисунка, песен, стих, съчинение, есе или презентация
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за есе „Станислав Доспевски – самоковецът, озарил Българското възраждане“


КонкурсОбщина Самоков и кантора "Разреши ме" организират конкурс за есе с награден фонд на тема: “Станислав Доспевски - самоковецът, озарил Българското възраждане”.


Есето да е до пет страници, шрифт Times New Roman, калибър 12. Творбите да се изпращат на електронен и хартиен носител на адрес: п.к. 2000, гр. Самоков, Младежки дом, за конкурса за есе - Латинка Щъркелова. Срокът е до 01.08.2024 г.


Конкурсът се организира в чест на навършените 200 години от рождението на твореца. Победителите ще бъдат обявени на страницата на община Самоков на 10.08.2024 г.


Победителите ще бъдат наградени по време на празниците на град Самоков /15-21.08.2024г./ Творбите се проверяват и за плагиатство. Организаторите имат право да публикуват в местната преса творбите за гласуване от читателите им.

 • Дата на затваряне: 01 август 2024
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2 3 4  ...10 ->