по дата на конкурса
Национален конкурс: „Баба Марта бързала, мартенички вързала...”

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА 1903” с. ИМРЕНЧЕВО общ. В. ПРЕСЛАВ Обявява национален конкурс: „Баба Марта бързала, мартенички вързала...” І. Цел на конкурса: 1. Да се формира у подрастващите национално самочувствие, че са наследници и продължители на уникална култура и традиции. 2. Да се даде възможност за творческа изява. 3. Да се утвърди и разкрие значението и красотата на мартеницата, като символ на нашата държава. ІІ. Регламент: НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ВЪЗРАСТТА НА УЧАСТНИЦИТЕ 1. Автентична мартеница. 2.Най-оригинална мартеница. Всяка мартеничка трябва да бъде закрепена върху картонче и придружена със следната информация: Трите имена на автора, адрес, възраст, училище, клас, читалища, ОДК, телефон за обратна връзка. Компетентно жури ще оцени и награди участниците в конкурса. Експонатите се приемат до 22.02.2023 г. на адрес: НЧ „Надежда 1903“ с. Имренчево п.к. 9877 ул. Преслав №8 общ. В. Преслав тел. за връзка: 0894529903 Геновева Кирилова Христова

 • Дата на затваряне: 22 февруари 2023
 • Как да участваме: Мартеница
 • Ограничение за участие: НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ВЪЗРАСТТА НА УЧАСТНИЦИТЕ
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за рисунка „По стъпките на Апостола“

СУ „Васил Левски“ – Троян организира във връзка с навършването на 107 години от основаването и патронния празник на училището Конкурс за рисунка „По стъпките на Апостола“ (19.02.2023 г.) I. ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на учениците, както и стимулиране на интерес към живота и делото на Апостола на свободата. Конкурсът има за цел да популяризира исторически моменти от дейността на Васил Левски, както и да се превърне в място за изява на млади таланти, за обмен на знания, умения и нови идеи. II. УЧАСТНИЦИ: Ученици отI до XII клас в три възрастови групи от всички училища и художествени школи на територията на община Троян: Регламент: Конкурсът се провежда в следните възрастови групи: I – възрастова група – I–IV клас, II – възрастова група – V–VII клас, III – възрастова група – VIII–XII клас. III. ЖАНРОВ ОБХВАТ: графика, живопис, апликация (по избор) IV. МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКА: акварел, темпера, цветни моливи, туш, пастели (по избор). V. ФОРМАТ НА ТВОРБИТЕ: по избор(не по-малък от А4 и не по-голям от 35/50 см. без паспарту). VI. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: Творбите трябва да отразяват личното отношение на автора, да са художествено издържани (в зависимост от възрастта)и да не са публикувани или класирани в други конкурси. Всеки ученик може да участва с не повече от две рисунки. Всяка творба трябва да съдържа следната задължителна информация (на гърба на рисунката): – име и фамилия на автора на творбата; – клас, училище, художествена школа; – телефон за връзка; – точен адрес за получаване на наградата (при присъждане на такава). Творбите , придружени със задължителната информация, се изпращат на адрес: гр. Троян-5600, ул. „34-ти троянски полк“№ 43 СУ „Васил Левски“, GSM: 0886790503 , За конкурса Краен срок за изпращане на творбите: 14.02.2023год. Произведенията не се връщат. Наградените рисунки ще бъдат изложени на празника на училището. Организаторите ще уведомят класираните автори до 16.02.2023 г. Информация за място и час на награждаването ще бъде изнесена допълнително. Наградите се получават лично или чрез упълномощен представител.

 • Дата на затваряне: 14 февруари 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Ученици отI до XII клас в три възрастови групи от всички училища и художествени школи на територията на община Троян
 • Източник: https://vlevski.eu/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: община Троян
Приоритет на конкурса 
Петьофи 200: литературен конкурс

Конкурсът се обявява от Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ – Разград и Институт Лист – Унгарски културен институт София по случай 200 години от рождението на поета революционер Шандор Петьофи и 60 години от създаването на НПТГ „Шандор Петьофи“ – гр. Разград. І. ЦЕЛ НА КОНКУРСА Да съчетаем традицията с модерното: да накараме младите да пишат, разгръщайки фантазията си не само в класическите литературни форми. Конкурсът дава възможност да откриете общото между българската и унгарската нации и да се запознаете с творчеството на унгарския поет и революционер Шандор Петьофи (но това не е задължително условие за участие!). ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Текстът, който ще напишете, да се състои най-много от 200 думи и по някакъв начин да е свързан със стихотворението на Шандор Петьофи „Любов и свобода“ Две неща ми трябват на земята - те са любовта и свободата. Жертвал бих живота безвъзвратно за любов, любовта да дам за свободата съм готов. Пеща, 1 януари 1847 г. Превод: Невена Стефанова ІІІ. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ Право на участие в конкурса имат всички ученици от VІІІ до ХІІ клас от страната. ІV. КАТЕГОРИИ поезия къс разказ есе публикация (пост) за социална медия (Фейсбук, Инстаграм, Туитър и др.) Всеки участник може да участва в конкурса с най-много три авторски произведения, независимо в кой от посочените жанрове. V. НАГРАДИ Ще се присъдят награди под формата на ваучери за книги (пет на стойност 200 лв.) и поощрителни награди (книги). Журито си запазва правото да намали размера и да увеличи броя на наградите. Най-добрите творби ще бъдат публикувани в „Литературен вестник“, на сайта и в социалните мрежи на Институт Лист. VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ Конкурсът е явен и всеки участник представя в електронен вариант най-много три авторски творби във всеки от посочените жанрове. Всички текстове трябва да са в шрифт Times New Roman, размер на буквите 12 и разред 1,50. Файловете с произведенията трябва да съдържат задължително следната информация за участника: Трите имена на участника Училище, клас, възраст на участника Имейл, адрес и телефон за връзка с участника Имейл, адрес и телефон за връзка с училището, в което учи участникът При липса на някоя от посочените точки се затруднява връзката ни с вас, затова ви молим да не пропускате нищо от тази информация. Желателно, но не задължително, е творбите да не са публикувани до този момент. Творби, които не отговарят на поставените технически изисквания за шрифт и разредка или са с по-голям обем (над 200 думи), няма да се оценяват от журито. Ако участникът е изпратил повече на брой от посочените в условието творби, ще се оценяват само три на случаен принцип. Предлозите, съюзите, частиците и междуметията ще се броят за думи. Заглавието няма да се брои в изискването за текст до 200 думи. Изпращайки текстовете си за конкурса, участниците преотстъпват на организаторите правата за използване на творбите. Организаторите на конкурса ще могат да ги използват в печатни и онлайн издания (с посочване на техния автор) без допълнително заплащане. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ: до 9 април 2023 г. (23:59) Допълнителна информация: на имейл litera@ptgrz.org или на телефон: 02/987 30 45. Адрес за изпращане на творбите: litera@ptgrz.org като заглавието на имейла трябва да бъде „за конкурса „Петьофи 200“. Победителите ще бъдат обявени на сайта на НПТГ „Шандор Петьофи“ в края на месец април и ще бъдат уведомени за това и по имейл, като ще могат да получат наградите си или лично, или на посочения от тях адрес на училището, в което учат. Задължително всеки участник попълва и изпраща сканирана или снимана Декларация за информирано съгласие, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Приложение 1 – Декларация – съгласие на родител за ученик, ненавършил 16 г. Приложение 2 – Декларация – съгласие на участник за ученик навършил 16 г. С явяването за получаване на награда участниците, техните родители и учители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство с нетърговска цел.

 • Дата на затваряне: 09 април 2023
 • Как да участваме: Поезия, къс разказ, есе, публикация в социална медия
 • Ограничение за участие: ученици от VІІІ до ХІІ клас от страната
 • Източник: https://culture.hu/
 • Общ награден фонд: Ще се присъдят награди под формата на ваучери за книги (пет на стойност 200 лв.) и поощрителни награди (книги)
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „СВИЩОВ 2023“

ОБЩИНА СВИЩОВ ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“ ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „НИКОЛАЙ ІІАВЛОВИЧ“ Ви канят да вземете участие в Международното биенале за детска рисунка „Свищов 2023“ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Рисунките могат да бъдат изпълнени в живописна, графична и смесена техника. Максимален размер на рисунките до 35 х 50 см, без паспарту. На обратната страна на рисунката да бъде изписано с печатни букви: -Името на участника; -Възраст; -Пол; -Името на институцията (училището); -Името на преподавателя; -Град, държава Темата е свободна. Всяко училище (институция) може да представи до 30 рисунки придружени със списък на участниците. Крайния срок за получаване на рисунките е 31 март 2023 год. Специално жури ще направи подбор за изложбата и ще определи наградите. Най-добрите ще бъдат отличени както следва: ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 4-7 години I, II и III награда и 3 поощрения BTOPA ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 8-11 години I, II, и III награда и 3 поощрения TPETA ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 12- 16 години I, II и III награда и 3 поощрения СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА БИЕНАЈІЕТО КОЛЕКТИВНА НАГРАДА ЗА БЪЛГАРСКО УЧАСТИЕ КОЛЕКТИВНА НАГРАДА ЗА ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ НАГРАДА НА МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ ЗА БЪЛГАРСКИ УЧАСТНИЦИ НАГРАДА НА МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ УЧАСТНИЦИ ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА БИЕНАЛЕТО 21 АПРИЛ 2023 ГОД . ОТ 14:00 ЧАСА. Работите не се връщат, като организаторите си запазват правото да ги популяризират в печата и електронните медии. РИСУНКИТЕ ИЗПРАЩАЙТЕ НА АДРЕС: Художествена галерия „Николай Павлович”, Площад „Алеко” №1 5250 Свищов Телефон за връзка и повече информация: Тел. 0631 / 4 00 73 E-mail : h.g.n.pavlovich@abv.bg

 • Дата на затваряне: 31 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: 4-16 години
 • Източник: https://www.svishtov.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 9-12 КЛАС И СТУДЕНТИ, ПОСВЕТЕН НА 14.02- ДЕН НА ВЛЮБЕНИТЕ И МУЗИКАЛНО- ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР “ЛЮБОВТА Е СЛЯПА- ГЛЕДА НЕ С ОЧИТЕ, А С ДУШАТА”/ШЕКСПИР/

OБЩИНА БУРГАС, БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ И ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ- БУРГАС ОРГАНИЗИРАТ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 9-12 КЛАС И СТУДЕНТИ, ПОСВЕТЕН НА 14.02- ДЕН НА ВЛЮБЕНИТЕ И МУЗИКАЛНО- ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР “ЛЮБОВТА Е СЛЯПА- ГЛЕДА НЕ С ОЧИТЕ, А С ДУШАТА”/ШЕКСПИР/ СТАТУТ ОРГАНИЗАТОРИ: Община Бургас, БСУ и ЦПЛР- Бургас. ЦЕЛ: Написването на стих или писмо до любимия човек от ученици на възраст от IX до XII клас и студенти, е с цел да се стимулира творческата изява на младите хора към всеобхватната тема за любовта. Изисквания към авторите: Да са на възраст от IX до XII клас и студенти. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ: Всеки участник има право да участва с: 1 авторски стих /любовна лирика/ или 1 писмо до любимия човек, написани на компютър (А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта), на български език, до 2 машинописни страници. Общи условия: Творбите за участие се приемат на следния електронен адрес: 200257@edu.mon.bg до 9.02.2023г. Музикално-поетичната вечер и награждаването ще се проведат на 14 февруари /вторник/ 2023г. от 18.00ч. в Бургаски свободен университет. Стихът или писмото, номинирани на 1, 2 и 3 място ще бъдат представени от ученици- актьори от Театрална школа към ЦПЛР-Бургас и студенти. За допълнителна информация на телефон: 056/844549, 0886029209- Атанасия Петрова-организатор в ЦПЛР-Бургас

 • Дата на затваряне: 09 февруари 2023
 • Как да участваме: авторски стих /любовна лирика/ или 1 писмо до любимия човек
 • Ограничение за участие: на възраст от IX до XII клас и студенти
 • Източник: https://www.odk-burgas.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Първи национален конкурс за изработка на българска автентична носия в умален размер "Българска носия"

Архитектурен резерват "Рибарскса махала" НЧ "Христо Ботев -1942" - с.Белица НЧ Възраждане 1940"- с. Старо село Сдружение "Обичам, мечтая, творя" обявява Първи национален конкурс за изработка на българска автентична носия в умален размер "Българска носия". - Изработка на дамски или мъжки фолклорен костюм в размер, подходящ за кукла. - Без възрастови ограничения Начало: 01.02.2023 г. Край: 21.04.2023 Регламент: 1. Изработената от Вас носия трябва да се доближава максимално до фолклорната област/населено място, която ще представяте. 2. Изработената от Вас носия трябва да представлява пълен комплект фолклорен костюм, включващ всички елементи. 3. Изработената от Вас носия трябва да е направена от материали, максимално близки до автентичните за фолклорен костюм. 4. Изработената от Вас носия трябва да е ръчно ушита, извезана и декорирана, а аксесоарите към нея/накити, пафти, украшения и други/може да са от материали различни от автентичните. 5. Изработената от Вас носия трябва да е в размер и ОБЛЕЧЕНА на кукла, с големина от 35 см. до 80 см. 6. В конкурса могат да участват индивидуални участници, читалища, училища и други културни институции, държавни или частни школи по изкуства. 7. Всеки индивидуален участник може да изпрати до 2 кукли, всяка организация до 5 кукли. 8. Куклите могат да са ръчно изработени или закупени/нови или стари - по Ваш избор/. Всяка кукла трябва да е именувана. 9. Всяка носия трябва да има съпътстващи презентация или кратка информация за спецификата на облеклото/дали е ежедневно, празнично, сватбен костюм или др./. Какво показва или крие символиката на характерните елементи в нея. 10. На гърба на всяка носия, прикрепете следната информация на лист: -Име на участника/културна организация; -Години; -Населено място; -Телефон за връзка; -Адрес; 11. Готовите кукли изпратене на адрес: с. Белица, обл. Силистра, п.к. 7648, ул. 10 май № 65 за НЧ Христо Ботев -1942, офис на Спиди или Еконт, гр. Тутракан, получател Николета Тилкова, тел: 0899 023 867 12. Без такса за участие

 • Дата на затваряне: 21 април 2023
 • Как да участваме: Народна носия в умален размер
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Ученически конкурс за рисунка и/ или есе, стихотворение по случай 150 години от гибелта на Апостола и по повод 70 години ЦПЛР „Васил Левски”

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД НЧ „РОДОЛЮБИЕ-1873” ЦПЛР „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” Обявяват ученически конкурс за рисунка и/ или есе, стихотворение по случай 150 години от гибелта на Апостола и по повод 70 години ЦПЛР „Васил Левски” В литературния конкурс на тема: „Над тефтерчето на Левски: НАРОДЕ???? (стр. 115)” могат да участват ученици от 11 до 18 години, разделени в две възрастови групи: Първа - V-VІІ клас (11-14 години); Втора - VІІІ-ХІІ клас (15-18 години). Рисунки на тема: „Апостолът през моите очи" ще бъдат оценявани в следните възрастови групи: Първа - І-ІV клас; Втора - V-VІІ клас; Трета - VІІІ-ХІІ клас Всеки участник има право да представи едно произведение (есе, рисунка), специално създадено за конкурса. Конкурсът е явен. Есетата могат да бъдат изпратени по пощата или на имейл. Литературните произведения трябва да бъдат в размер до 2 стандартни страници (Times New Roman 12, разредка 1,5), да бъдат подписани с трите имена на автора и следната информация за него: рождена дата, училище, точен адрес, тел. за връзка. Произведенията, които ще се изпращат по пощата, да бъдат в 3 еднакви екземпляра. Адрес: гр. Асеновград-4230 обл. Пловдив НЧ „Родолюбие–1873” пл. „Академик Николай Хайтов” №4 За конкурса или гр. Асеновград-4230 обл. Пловдивска ЦПЛР „Васил Левски” ул. „Захари Стоянов” №1 За конкурса Имейли: daficom@abv.bg, odk_as@mail.bg като прикачен файл с обозначение „За конкурса”. Срокът за изпращане на творбите е до 13. 02. 2023 г. Рисунките да се изпращат по пощата на горепосочения адрес. За всяка възрастова група се присъждат: първа награда, втора награда и трета награда. Отличените автори ще бъдат уведомени предварително. За повече информация: тел: 0878/ 908 710; 0899/ 52 99 00; 0885/ 41 11 70.

 • Дата на затваряне: 13 февруари 2023
 • Как да участваме: Рисунка, есе, стихотворение
 • Ограничение за участие: ученици от 11 до 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
КОНКУРСИ ЗА РЕЦИТАЛ И РИСУНКА, ПОСВЕТЕНИ НА 150-ТА ГОДИШНИНА ОТ ГИБЕЛТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Община Бяла обявява конкурси за рецитал и рисунка за всички ученици от I до XII клас от Община Бяла или обучаващи се в училищата в града. Конкурсът е посветен на 150 години от гибелта на Васил Левски. Регламент на конкурса за рецитал: Участниците ще бъдат групирани в три възрастови групи: от 1 до 4 клас, от 5 до 8 клас и от 9 до 12 клас. Изпълнителите представят по свой избор произведение или композиция от българската проза, поезия и драматургия посветени на Апостола на Свободата. Времетраене на изпълненията: - За първа възрастова група – до 4 минути; - За втора и трета възрастови групи до 5 минути; Ще се оценява дикция, тематична обвързаност, спазване на регламентираното време, въздействие. Изпълненията трябва се изпратят до 10 февруари на имейл: kultura@byala.org. Изпълненията ще бъдат оценявани от комисия в състав: представител на Община Бяла, представител на Общински съвет - Бяла, представител на ОУ „Отец Паисий“ – град Бяла, представител на ПГССТ-град Бяла, директора на Общински културен институт – град Бяла, представител на НЧ „Пробуда - 1928“. Изисквания към видеозаписа: - Да бъде записан специално за конкурса; - Да бъде записан с телефон, камера или фотоапарат; - Да бъде записан в подходяща обстановка; - Да бъде с максимално добро качество (звук, картина); - Да бъде любителски (не се допускат студийни записи, технически корекции или монтаж); - В наименованието да бъдат записани възрастовата група и имената на изпълнителя. Победителите във всяка възрастова група ще бъдат част от програмата за честване на годишнинага от гибелта на Апостола на 18 февруари 2023 година. Регламент на конкурса за рисунка: Участие в конкурса могат да вземат всички деца и младежи от Бяла и ученици от двете училища в града, на възраст от 7 до 19 години. Творците могат да подадат по една рисунка, като използват техника по желание и представят на хартия във формат „А4”. След оценка от комисия, най- красивите творения бъдат наградени а всички рисунки ще бъдат част от изложба, посветена на 150 години от Обесването на Васил Левски. Основната цел на конкурса е насърчаване творческата и индивидуална изява на децата, както и предизвикване на интерес у подрастващите към делата на Васил Левски. Рисунките следва да бъдат предадени в срок до 10 февруари 2023 година в деловодството на Община Бяла. Всяка творба следва да бъде придружена от следната информация: – трите имена на участника; – възраст; – клас и училище или читалище; – телефон за връзка с родител или учител.

 • Дата на затваряне: 10 февруари 2023
 • Как да участваме: Видеозапис, рисунка
 • Ограничение за участие: ученици от I до XII клас от Община Бяла или обучаващи се в училищата в града
 • Източник: https://www.byala.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Бяла или обучаващи се в училищата в града
Приоритет на конкурса 
II. НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПРЕМИНАЛ МАЙСТОР ПРЕЗ ЗЕМЯТА“- 2023

Конкурсът е посветен на майстор Никола Фичев – талантливия творец, който започнал своя път от Дряново. Чрез съзидателния си гений сътворил множество сгради, къщи и мостове, които и днес будят удивление. Никола Фичев е бил и обществено ангажирана личност, милееща за свободата и благоденствието на българите и е една от най- ярките фигури на българското Възраждане. І. ЦЕЛИ: Да открива, популяризира и подпомага развитието на детски таланти в областта на изобразителното и литературното изкуство. Да утвърди любовта на подрастващите към един от най-ярките представители на Българското възраждане – майстор Колю Фичето, роден в гр. Дряново. Да разшири познанията на учениците за живота, творчеството и завета на прочутия майстор и да и да им даде широко поле творчески да пресъздадат образа на Майстора и атмосферата в която е живял. Да включитази тема по-активно при възпитанието и образованието на деца в съвременното общество. Да активизира деца и учащи, техните родители, учители и преподаватели за годишна духовна среща на малките творци от цялата страна, споделящи своите впечатления и почит към големия архитект и строител. ІІ. УЧАСТНИЦИ: Деца от детски градини в 3-та и 4-та група и ученици от 1-ви до 12-ти клас за всички детски градини, училища, школи и извънучилищни звена в България. ІІІ. РАЗДЕЛИ: Конкурсът се реализира в три раздела: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО; МАКЕТ; ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО; Раздел 1: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Условия за участие: Няма ограничения в техниките и материалите; Участниците изпращат до две творби; Рисунката трябва да е с размери 35/50 cm; Рисунката не трябва да е с паспарту или с рамка; Всички получени рисунки остават във фонда на Исторически музей Дряново и не се връщат. Върху гърба на всяка творба е необходимо да бъдат четливо написани: Име на творбата; трите имена на автора, възраст (навършени години), точен адрес, e-mail, телефон за контакт; име на школата/учебното заведение, адрес и ръководител (ако не работи самостоятелно); Конкурсът се провежда в четири възрастови групи: І-ва възрастова група – 3 и 4 група от ОДЗ/ЦДГ; ІІ-ра възрастова група – 1.-4. клас; ІІІ-та възрастова група – 5.-8. клас; IV-та възрастова група – 9.-12. клас. Раздел 2: МАКЕТ Макетите трябва да пресъздават знакови сгради и обекти построени от Никола Фичев. Размерите на изработените макети не трябва да надвишават 35 х 50 см в основата и 50 см на височина. Те могат да бъдат изработени индивидуално или колективно. Всеки участник или колектив може да представи само една творба. Макетите трябва да бъдат придружени с информация за обекта и данни за участниците. Име на творбата; трите имена на автора /колектива/, възраст, точен адрес, e-mail, телефон за контакт; име на школата/учебното заведение, адрес и ръководител (ако не работи самостоятелно); Възрастови групи: ІІ-ра възрастова група – 1.-4. клас; ІІІ-та възрастова група – 5.-8. клас; IV-та възрастова група – 9.-12. клас. Раздел 3: ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО ПОЕЗИЯ; ПРОЗА/ есе или разказ/; Условия за участие: В конкурса могат да участват всички ученици от 1 до 12 клас; Всеки участник представя до 2 /две/ стихотворения или 1 /едно/ произведение в проза; Възможно е участие и в двата раздела; Възрастови групи: ІІ-ра възрастова група – 1.-4. клас; ІІІ-та възрастова група – 5.-8. клас; IV-та възрастова група – 9.-12. клас. Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация: Заглавието на творбата; Трите имена на автора; Възраст, клас; Град/село, област, училище /ОДК / клуб, др.; Адрес и телефон за контакт; Името на преподавателя/ръководителя и негов телефон за връзка. ВАЖНО: Творбите да са до 2 страници – формат А4, шрифт: Times New Roman – 14; Творбите да се изпратят на e – mail : office@museumdryanovo.com до 05.05. 2023 г. IV. НАГРАДИ Във всеки раздел и всяка възрастова група ще бъдат раздадени грамоти и награди за 1-во, 2-ро и 3-то място. Предвидена е и Специална награда на Исторически музей – Дряново и Община Дряново, както и поощрителни награди. V. КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ: КРАЕН СРОК: 05.05.2022 г. – ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО. Адрес за изпращане на конкурсните творби в раздел Изобразително изкуство и Макет: Гр. Дряново, 5370 Ул. „Шипка“ № 82 ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „Преминал майстор през земята” Тел. 0898542992 Гергана Симеонова VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Оценяването ще се осъществи от комисии от експерти в съответните раздели („Изобразително изкуство“, „Макети“ и „Литературно творчество“ ). Ако роднина на член от комисията участва в Конкурса, този член няма да има право да оценява творбата/творбите на съответния роднина, за да бъдат избегнати всякакви съмнения за конфликт на интереси. Имената на НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ С ПРОТОКОЛА НА ЖУРИТО ОТ СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ ще бъдат качени до 27. 05. 2023г. на Официалния сайт на Исторически музей Дряново : http:// museumdryanovo.com Награждаването ще се състои на 1.06.2022 г. в Икономовата къща в Дряново, където победителите в конкурса от раздел Рисунка ще бъдат представени в изложба, а победителите в раздел Литературно творчество ще участват в кратък рецитал. За контакт: Исторически музей – Дряново Тел. за връзка: 0898542991 – Гергана Симеонова e-mail: office@museumdryanovo.com

 • Дата на затваряне: 05 май 2023
 • Как да участваме: Изобразително изкуство, макет, литературно творчество
 • Ограничение за участие: Деца от детски градини в 3-та и 4-та група и ученици от 1-ви до 12-ти клас
 • Източник: https://museumdryanovo.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Детски конкурс – изложба „Баба Марта бързала, мартенички вързала” - 2023 година

Традиционен детски конкурс – изложба „Баба Марта бързала, мартенички вързала” - 2023 година организират Община Стара Загора и Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПРЛ) град Стара Загора. Той е по повод 1 март, когато почитаме един от най-красивите български обичаи с хилядолетна традиция. Закичвайки се с мартенички, прадедите ни са изразявали волята си за добруване, здраве и берекет. Нека продължим и спазим българската традиция, символ на надеждата. „Каним възпитаници на образователни и други институции да се включат в традиционния общински конкурс.“, казват организаторите. В конкурса за мартеница могат да участват деца от детски градини, подготвителни групи, читалища и ученици от първи до седми клас на училищата и социалните заведения. Участниците ще бъдат оценявани в три възрастови групи: І група – детски градини и подготвителни групи; ІІ група – ученици от първи – четвърти клас; ІІІ група – ученици от пети – седми клас. Мартениците от колективните участия, трябва задължително да са аранжирани на картонени табла. Произведения участващи в конкурса не се връщат. Конкурсът е с колективно и индивидуално участие. Срокът за предаване на мартениците е 20.02.2023 година /понеделник/ в сградата на ЦПЛР ул. „Захарий Княжески” №71 ет.3 На 28.02. от 14.30 часа конкурсът - изложба ще бъде открит официално и отличените деца и институции, ще могат да получат своите грамоти и награди в ЦПЛР – Стара Загора, ул. „Захарий Княжески” №71 ет.3 На 01.03. 2023 година наградените творби ще бъдат изложени в парк „Пети октомври” и ще участват в общинска проява посветена на първи март. Телефон за допълнителна информация: 042638698/ 042629062.

 • Дата на затваряне: 20 февруари 2023
 • Как да участваме: Мартеница
 • Ограничение за участие: деца от детски градини, подготвителни групи, читалища и ученици от първи до седми клас на училищата и социалните заведения
 • Източник: https://www.starazagora.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
Конкурс на тема "Модерният Изток +"

Цели на конкурса: Да открива, насърчава, популяризира и подпомага развитието на детски таланти в областта на изобразителното изкуство и естетиката; Чрез пряко изучаване и анализиране на културното наследство и влиянието на Изтока, да се натрупат знания, интелектуални умения и възпроизвеждане чрез творчество; Да се научат да разпознават наследството, което да послужи за вдъхновение и проектиране на модни проекти; Да се стимулира детското въображение. Категории: 1. Модна скица

Размер на рисунката: А4 картон. Муудбоард: А4 Материали и техники: Без ограничение Източник на вдъхновение: Културата на Изтока. Условия за участие: Всеки участник може да участва в конкурса само с една рисунка по посочената тема, като трябва да приложи източника на вдъхновение под формата на колаж - Муудбоард. Скицата и Муудборда да се сканират във формат JPEG, от 3000 пиксела.

2. Декоративен грим Материали и техники: Без ограничение. Източник на вдъхновение: Културата на Изтока. Условия за участие: Всеки участник може да участва в конкурса само с фотография на един грим върху реален модел по посочената тема.

3. Стайлинг

Представяне на фотография за цялостна визия – стайлинг по темата /облекло, грим, прическа аксесоари/. Материали: Създадената визия да не е буквална, а да е вдъхновена от културата на Изтока. Условия за участие: Всеки участник може да участва в конкурса само с фотография на цялостна визия с реален модел по посочената тема във формат JPEG, от 3000 пиксела. Всички конкурсни работи да се изпратят на имейл адрес: 402161@edu.mon.bg в срок до 08.03.2023 г. с тема към:“ За конкурс „Модерният изток+“ Параметри на изображението: формат JPEG, от 3000 пиксела. Телефон за връзка: 0877242560 – Професионална гимназия по текстил и моден дизайн град Варна. Компетентно жури ще отсъди I, II и III място във всяка възрастова група и категория и ще отличи с грамоти. Обявяване на победителите от трите възрастови групи - 22.03.2023 г. на сайта на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн град Варна www.pgtmd_varna.com.

 • Дата на затваряне: 08 март 2023
 • Как да участваме: Модна скица, декоративен грим, стайлинг
 • Ограничение за участие: деца и ученици от 5-12 клас.
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд: Грамоти за отличените
 • Брой на победителите: 9
 • Оценка на разходите: 0
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за есе на чужд език за прием в специалности "МИО" и "МИО на английски език"

ОТВОРЕН Е ЕЖЕГОДНИЯТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ ✍ НА ЧУЖД ЕЗИК В ОБЛАСТТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. Конкурсът е за разработване на есе на чужд език, който при отлична оценка дава възможност за прием в специалности „Международни икономически отношения“ и „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“ в УНСС в предстоящата учебна 2023/ 2024 г. Право на участие имат ученици, завършващи средно образование през учебната 2022/2023 г. Участниците разработват есе на чужд език (по избор от английски , немски , френски , испански или руски език) на тема: „БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА В СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО - СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ“ Срокът за предаване на есето е 21.04.2023 г. на имейл konkurs_mio@unwe.bg Резултатите се обявяват до 25.04.2023 г. като комисията изработва предварителен списък на първенците в конкурса, за което същите се уведомяват по телефон и/или чрез електронна поща и се поканват на събеседване в УНСС или онлайн на 29.04.2023 г. Окончателният списък на лауреатите в конкурса се обявява на 02.05.2023 г. На спечелилите конкурса участници им се признават оценки Отличен (6.00) за резултати от конкурсни изпити в УНСС за прием в специалност „Международни икономически отношения“ (когато есето е на английски, немски, френски, испански или руски език) и/или за прием в специалност „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“ (когато есето е на английски език).

 • Дата на затваряне: 21 април 2023
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: ученици, завършващи средно образование през учебната 2022/2023 г.
 • Източник: https://departments.unwe.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс на тема "Моят Левски"

Община Чирпан Основно училище "Васил Левски" Общински комитет "Васил Левски" организират конкурс на тема "Моят Левски". Условия за участие в конкурса: 1. В конкурса могат да участват със собствени творби деца до 7 - годишна възраст и ученици от 1 до 7 клас от всички училища и детски градини в община Чирпан. 2. Материалите и техниката са по избор на учстниците. 3. В конкурса могат да участват творби от следните жанрове: живопис, графика, скулптура и приложно изкуство. 4. Всяка творба трябва да съдържа следната информация: трите имена на автора, клас, училище, населено място , телефон за възка. Очакваме творбите ви до 10.02.2023 г. на адрес: ОУ Васил Левски, гр. Чирпан, ул. Васил Левски № 23 Телефон за контакт: 0894682555

 • Дата на затваряне: 10 февруари 2023
 • Как да участваме: Изобразително и приложно изкуство
 • Ограничение за участие: деца от детска градина до 7 клас от Община Чирпан
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Чирпан
Приоритет на конкурса 
ОНЛАЙН КОНКУРС НА ТЕМА „БЪЛГАРИЯ В НАШИТЕ СЪРЦА”

НЧ „СВЕТЛИНА с. КУБРАТОВО – 1915” ОБЯВЯВА ОНЛАЙН КОНКУРС НА ТЕМА „БЪЛГАРИЯ В НАШИТЕ СЪРЦА” в две направления: РИСУНКА И ПРОЗА/ПОЕЗИЯ /ЕСЕ, СТИХ/. ???? Всеки, който желае, може да се включи в конкурса без ограничение на възрастта. Изпращайте Вашите творби по темата на e-mail svetlina_kub@abv.bg или в групата на читалището във Facebook до 3 март 2023 г. включително, като посочите три имена, възраст, точен адрес с пощенски код, читалище или училище, клас, детска градина, телефон за връзка с родител или учител, както и e-mail адрес. ????Творбите ще бъдат публикувани в групата в поредността на получаването им. Гласуването е свободно за всички посетители на групата "Народно читалище „Светлина с. Кубратово – 1915” във Facebook и ще продължи до 5 март 2023 г. ❗️ Резултатите ще се обявят на 6 март. Творбите получили най-много харесвания ще бъдат класирани и наградени за І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място. Всеки участник ще получи на грамота за участие. От НЧ „СВЕТЛИНА с. КУБРАТОВО – 1915” информират, че личните данни на участниците в конкурса ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за личните данни.

 • Дата на затваряне: 03 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка, есе, стихотворение
 • Ограничение за участие: без ограничение на възрастта
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за изработка на автентични и оригинални мартеници без възрастово ограничение, на тема : "Баба Марта бързала"

Народно Читалище "Светлина 1927" с. Жълтеш организира конкурс на тема:"Баба Марта бързала". Условия за участие: Всяка една мартеница да е лично направена. Изпращане на творбите: Крайният срок за изпращане на творбите е 27 февруари 2023 година на адрес:п.к. 5335, с. Жълтеш, общ. Габрово, област Габрово. На гърба на всяка мартеница задължително трябва да бъдат изписани: имената на участника, адрес, вързаст, аргоназация. Категории и награди: 1. най-оригинална мартеница 2. най-автентична мартеница. Резултатите от конкурса ще се обявят на 01.03.2023 г. На първите три места от категория ще бъдат връчени дипломи и предметни награди. Експонатите не се връщат, а ще бъдат изложени в салона на училище "Светлина". Успех.

 • Дата на затваряне: 27 февруари 2023
 • Как да участваме: Мартеница
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2 3 4  ...12 ->